Ερωτήσεις με ετικέτα [blending]

Δημοσιεύθηκε 03/09/2008 στις 11:00
χρήστη Matías
Δημοσιεύθηκε 07/11/2008 στις 18:40
χρήστη Dan Vogel
Δημοσιεύθηκε 02/03/2009 στις 08:45
χρήστη Aaron Digulla
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
5k
Πώς να αφαιρέσετε μαύρο φόντο από υφές σε OpenGL
Δημοσιεύθηκε 16/06/2009 στις 18:25
χρήστη Auraomega
Δημοσιεύθηκε 29/08/2009 στις 12:26
χρήστη Tom Pažourek
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Χρώμα Παρεμβολή
Δημοσιεύθηκε 08/09/2009 στις 17:18
χρήστη Scott
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Διαφάνεια / Συνδυάζοντας τα θέματα με OpenGL ES / iPhone
Δημοσιεύθηκε 09/09/2009 στις 19:42
χρήστη user156848
Δημοσιεύθηκε 26/10/2009 στις 20:25
χρήστη Robert Neagu
Δημοσιεύθηκε 15/11/2009 στις 01:26
χρήστη Rella
Δημοσιεύθηκε 11/12/2009 στις 20:37
χρήστη Steven Fisher
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Η Alpha μάσκες με OpenGL
Δημοσιεύθηκε 25/01/2010 στις 18:26
χρήστη abenthy
Δημοσιεύθηκε 26/01/2010 στις 11:36
χρήστη tom
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Κάθε undersandable περιγραφή της glTexEnvi (OpenGL ES 1.x);
Δημοσιεύθηκε 28/01/2010 στις 21:00
χρήστη Geri
Δημοσιεύθηκε 23/02/2010 στις 02:14
χρήστη user275587
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
CGContextDrawImage επιστροφή κακό πρόσβασης
Δημοσιεύθηκε 24/03/2010 στις 18:10
χρήστη Marcelo
Δημοσιεύθηκε 30/03/2010 στις 08:56
χρήστη quint
Δημοσιεύθηκε 26/04/2010 στις 19:13
χρήστη Joey Morani
Δημοσιεύθηκε 08/05/2010 στις 00:23
χρήστη Adam
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
492
OpenGL: Πρόβλημα με μασκαρίσματος
Δημοσιεύθηκε 14/05/2010 στις 13:03
χρήστη Lisa
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Ανά-pixel ανά-συστατικό α-ανάμειξης σε GDI
Δημοσιεύθηκε 27/05/2010 στις 16:02
χρήστη Crend King
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Κολλητική σε OpenGL ES
Δημοσιεύθηκε 23/06/2010 στις 12:45
χρήστη Alexander Voloshyn
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
179
OpenGL ανάμειξης (Java)
Δημοσιεύθηκε 24/06/2010 στις 19:42
χρήστη Jeff Storey
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
πώς να συντάξει glblendequation στο Visual Studio 2010;
Δημοσιεύθηκε 04/08/2010 στις 09:51
χρήστη pooya
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
6k
ανάμειξη δύο εικόνες από OpenCV
Δημοσιεύθηκε 11/08/2010 στις 14:20
χρήστη yasser
Δημοσιεύθηκε 21/08/2010 στις 12:15
χρήστη dll32
Δημοσιεύθηκε 07/09/2010 στις 11:51
χρήστη clamp
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
890
Java OpenGL ανάμειξη χρωμάτων της εικόνας
Δημοσιεύθηκε 07/09/2010 στις 13:33
χρήστη Jeff Storey
Δημοσιεύθηκε 09/09/2010 στις 22:19
χρήστη Greg
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
OpenGL ανάμειξη υφή και τη μετάφραση
Δημοσιεύθηκε 15/09/2010 στις 23:28
χρήστη jakev
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Android Τρόποι Blend
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 03:10
χρήστη GuyNoir
Δημοσιεύθηκε 27/09/2010 στις 16:54
χρήστη user455141
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
alpha blending DirectX (αναβαλλόμενο απόδοση)
Δημοσιεύθηκε 10/10/2010 στις 15:13
χρήστη tweetypi
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
3k
cocos2d-iphone setBlendFunc ()
Δημοσιεύθηκε 15/10/2010 στις 00:37
χρήστη Leo
ψήφοι
34
απαντήσεις
10
προβολές
28k
Υπάρχουν τρόποι μείγμα photoshop-όπως δυνατό σε HTML5;
Δημοσιεύθηκε 25/11/2010 στις 11:06
χρήστη Ernests Karlsons
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Η σωστή τρόπος για να γίνει ανάμειξη στο WebGL
Δημοσιεύθηκε 08/12/2010 στις 16:09
χρήστη Colin Dumitru
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
CoreGraphics Χαρτογράφηση Blend Modes για να Porter-Duff
Δημοσιεύθηκε 15/12/2010 στις 17:48
χρήστη MarkPowell
Δημοσιεύθηκε 02/01/2011 στις 15:36
χρήστη Amir Zadeh
ψήφοι
14
απαντήσεις
2
προβολές
11k
Συνδυάζοντας pixels από δύο Bitmaps
Δημοσιεύθηκε 05/01/2011 στις 13:44
χρήστη MarkPowell
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
3k
αρχάριος διαφάνειας / αδιαφανές στην openGL
Δημοσιεύθηκε 09/01/2011 στις 04:19
χρήστη Matthieu
Δημοσιεύθηκε 20/01/2011 στις 16:14
χρήστη Aybe
Δημοσιεύθηκε 27/01/2011 στις 02:50
χρήστη andrewz
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
439
Μη αυτόματη ανάμειξη χρωμάτων
Δημοσιεύθηκε 05/02/2011 στις 15:39
χρήστη joe_coolish
ψήφοι
8
απαντήσεις
2
προβολές
11k
Υφή και το χρώμα μαζί με GLSL;
Δημοσιεύθηκε 14/02/2011 στις 22:00
χρήστη Constantin
ψήφοι
15
απαντήσεις
2
προβολές
15k
OpenGL - μάσκα με πολλαπλές υφές
Δημοσιεύθηκε 23/02/2011 στις 20:09
χρήστη red
Δημοσιεύθηκε 26/02/2011 στις 18:54
χρήστη dimcaron144
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
633
συγχρονισμό OpenAL
Δημοσιεύθηκε 09/03/2011 στις 20:03
χρήστη Aleks
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Η Alpha ανάμειξη στις άκρες μιας UIImage
Δημοσιεύθηκε 12/03/2011 στις 13:32
χρήστη Manu
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
796
XNA Render Πολλαπλές Έκδοση της Alpha
Δημοσιεύθηκε 14/03/2011 στις 11:30
χρήστη Ice Phoenix
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
2k
OpenglES σωματίδια ανάμειξη, αλλά όχι φόντο
Δημοσιεύθηκε 14/03/2011 στις 17:08
χρήστη Yuriy
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
210
πρόβλημα ανάμειξη σωστά στο openGL
Δημοσιεύθηκε 11/04/2011 στις 23:04
χρήστη CyanPrime
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
13k
Επικάλυψη τύπου λειτουργία συνδυασμού;
Δημοσιεύθηκε 28/04/2011 στις 20:17
χρήστη samvermette
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Συνδυάζοντας Λειτουργία / Bezier
Δημοσιεύθηκε 30/04/2011 στις 12:31
χρήστη Sammy
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
957
Επιδόσεις με EAGLView πάνω από άλλες προβολές
Δημοσιεύθηκε 01/05/2011 στις 14:56
χρήστη ErikPerik
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
235
Γραφικά Εντατική Εφαρμογή σε Java
Δημοσιεύθηκε 06/05/2011 στις 03:56
χρήστη Caleb Jares
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
721
Πρόβλημα με ανάμειξη σε openGL (Color bar παράδειγμα)
Δημοσιεύθηκε 18/05/2011 στις 08:35
χρήστη Chris Robinson
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
659
SWT draw2d alpha blending
Δημοσιεύθηκε 01/06/2011 στις 08:53
χρήστη atx
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
5k
XNA alpha blending μέρος υφή στο παιχνίδι Studio 4.0
Δημοσιεύθηκε 12/06/2011 στις 16:54
χρήστη ShadowsEdge19
Δημοσιεύθηκε 15/06/2011 στις 05:41
χρήστη jeff
Δημοσιεύθηκε 19/07/2011 στις 19:31
χρήστη Antiz
Δημοσιεύθηκε 20/07/2011 στις 12:12
χρήστη 3rdFunkyBot
Δημοσιεύθηκε 20/07/2011 στις 23:20
χρήστη Antiz
Δημοσιεύθηκε 24/07/2011 στις 23:03
χρήστη Rookie
Δημοσιεύθηκε 03/08/2011 στις 19:29
χρήστη Rookie
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
499
Επικαλυπτόμενες 2 διαφανή Texture2Ds σε OpenGL ES
Δημοσιεύθηκε 18/08/2011 στις 02:33
χρήστη milo
Δημοσιεύθηκε 25/08/2011 στις 19:37
χρήστη And Mic
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
834
Γιατί δεν άλφα ανάμειξη έργο στην ορθο;
Δημοσιεύθηκε 10/09/2011 στις 16:14
χρήστη jondinham
Δημοσιεύθηκε 16/09/2011 στις 06:40
χρήστη Donny
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
134
Κατά μέσο όρο εικόνες διαδοχικά
Δημοσιεύθηκε 19/09/2011 στις 15:21
χρήστη evanlivingston
Δημοσιεύθηκε 21/09/2011 στις 22:28
χρήστη Stuart
Δημοσιεύθηκε 22/09/2011 στις 18:50
χρήστη djdrzzy
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
285
Σχέδιο υφές με μεταβλητή διαφάνεια
Δημοσιεύθηκε 23/09/2011 στις 19:39
χρήστη GregoryComer
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
46
Γιατί το IE να αλλάξετε το χρώμα;
Δημοσιεύθηκε 06/10/2011 στις 13:22
χρήστη FreeSnow
Δημοσιεύθηκε 10/10/2011 στις 08:47
χρήστη Yury
Δημοσιεύθηκε 11/10/2011 στις 20:12
χρήστη CodeSalad
Δημοσιεύθηκε 12/10/2011 στις 20:58
χρήστη zeh
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
144
Κατά μέσο όρο πολλαπλές UIImages
Δημοσιεύθηκε 30/10/2011 στις 20:36
χρήστη user1021161
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
61
Συγχώνευση χρωμάτων μεταξύ των σημείων
Δημοσιεύθηκε 01/11/2011 στις 14:07
χρήστη ascu
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
606
Python βιβλιοθήκη εικόνων Πρόσθετη Συνδυάζοντας
Δημοσιεύθηκε 06/11/2011 στις 13:07
χρήστη thisischris
Δημοσιεύθηκε 23/11/2011 στις 20:01
χρήστη Ryan
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
AndEngine Συγχώνευση Παιδάκια
Δημοσιεύθηκε 12/12/2011 στις 23:04
χρήστη Shamrock
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Πώς να ενεργοποιήσετε alpha blending για το DirectX;
Δημοσιεύθηκε 14/01/2012 στις 16:17
χρήστη Rookie
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
202
ανάμειξη composites..some εξήγηση παρακαλώ
Δημοσιεύθηκε 17/01/2012 στις 18:56
χρήστη bluejamesbond
Δημοσιεύθηκε 09/02/2012 στις 19:45
χρήστη Mercetron
Δημοσιεύθηκε 16/02/2012 στις 12:03
χρήστη Gargo
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
459
Offscreen alpha blending
Δημοσιεύθηκε 09/03/2012 στις 11:07
χρήστη Andreas
Δημοσιεύθηκε 13/03/2012 στις 06:37
χρήστη Tom Dalling
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
689
glBlendFuncSeparate μεγαλύτερη διαφάνεια για iOS
Δημοσιεύθηκε 06/04/2012 στις 10:15
χρήστη jhasse
Δημοσιεύθηκε 09/04/2012 στις 19:35
χρήστη Shinni
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
399
Πώς μπορώ να Blend χρώματα όπως αυτό;
Δημοσιεύθηκε 18/04/2012 στις 15:19
χρήστη Measter
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
6k
OpenGL διαφανείς εικόνες έχουν μαύρες σε αυτά
Δημοσιεύθηκε 29/04/2012 στις 17:05
χρήστη EmbMicro
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
485
OpenGL Ανάμειξη: Ίδιος διαφανή αντικείμενα
Δημοσιεύθηκε 01/05/2012 στις 11:45
χρήστη Huynh
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
819
Πώς να Direct3D alpha blending
Δημοσιεύθηκε 16/05/2012 στις 06:26
χρήστη gunboxer
Δημοσιεύθηκε 29/05/2012 στις 11:57
χρήστη Lajos Viktor
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Απόδοση δύο υφές με ανάμειξη και δοκιμή alpha
Δημοσιεύθηκε 22/06/2012 στις 12:18
χρήστη elect
Δημοσιεύθηκε 27/06/2012 στις 15:57
χρήστη FTLPhysicsGuy
Δημοσιεύθηκε 06/07/2012 στις 08:54
χρήστη elect
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
487
Συνδυάζοντας 3 στρώματα σε OpenGL με φόντο
Δημοσιεύθηκε 14/07/2012 στις 03:03
χρήστη Stpn
Δημοσιεύθηκε 14/07/2012 στις 08:53
χρήστη Zheng Te
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Η ανάμειξη με HTML φόντο το WebGL
Δημοσιεύθηκε 17/07/2012 στις 09:55
χρήστη Ivan Kuckir
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
942
Ομαλή ανάμειξη χρωμάτων στην OpenGL
Δημοσιεύθηκε 17/07/2012 στις 17:31
χρήστη kajham
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
369
Κρατώντας αρχικά χρώματα
Δημοσιεύθηκε 22/07/2012 στις 10:20
χρήστη Robin92
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
LibGDX - Παιδάκια με υφή χρησιμοποιώντας ΥΕΤ
Δημοσιεύθηκε 31/07/2012 στις 02:12
χρήστη Cyanide
ψήφοι
8
απαντήσεις
1
προβολές
8k
DirectX 11 alpha blending δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 05/08/2012 στις 02:20
χρήστη scribblesiam
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
835
Ανάμειξη Λειτουργία για OpenGL ES 1.0 (Android)
Δημοσιεύθηκε 07/08/2012 στις 19:12
χρήστη James
Δημοσιεύθηκε 25/08/2012 στις 09:59
χρήστη Castles
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
320
{OpenGL 3,3+} GL_BLEND δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 29/08/2012 στις 13:38
χρήστη x6itru
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
321
HTML5 compositing καμβά εικόνα
Δημοσιεύθηκε 29/08/2012 στις 23:56
χρήστη ndmweb
Δημοσιεύθηκε 22/09/2012 στις 01:21
χρήστη pavan
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
658
SVG bug λειτουργία ανάμειξης στο Chrome
Δημοσιεύθηκε 31/10/2012 στις 22:27
χρήστη RamboBambo
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
660
SpriteBatch.setBlendFunction () δίνει καμία επίδραση στο Android
Δημοσιεύθηκε 02/11/2012 στις 08:54
χρήστη user1793975
Δημοσιεύθηκε 09/11/2012 στις 18:13
χρήστη SAKrisT
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
OpenGL Ανάμιξη (Invert υφή χρώμα πριν από την ανάμιξη)
Δημοσιεύθηκε 16/11/2012 στις 20:11
χρήστη rafael
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
247
Χρώμα ανάμειξης - Λειτουργία Σκούρο
Δημοσιεύθηκε 18/11/2012 στις 21:14
χρήστη Ivan Kuckir
Δημοσιεύθηκε 22/11/2012 στις 04:55
χρήστη PolGraphic
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
458
Απενεργοποίηση ανάμιξη UIView με superview του
Δημοσιεύθηκε 28/11/2012 στις 05:03
χρήστη Abhishek Bedi
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Three.js χρώμα ανάμειξης με χάρτη
Δημοσιεύθηκε 18/12/2012 στις 06:25
χρήστη Ovilia
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
326
OpenGL ES 1.1 - ενυδρείου ρεαλιστική απόδοση
Δημοσιεύθηκε 21/12/2012 στις 13:12
χρήστη rraallvv
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Σύνθετη χρώμα ανάμειξη με το GDI +
Δημοσιεύθηκε 21/12/2012 στις 19:07
χρήστη Trevor Elliott
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
155
Ποια εξίσωση μίγμα System.Drawing.SolidBrush χρήση;
Δημοσιεύθηκε 03/01/2013 στις 14:44
χρήστη postgoodism
Δημοσιεύθηκε 04/01/2013 στις 12:44
χρήστη Maurice Tempelsman
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
494
σωματίδια XNA Προσθετικό ανάμειξης στο φόντο
Δημοσιεύθηκε 15/01/2013 στις 15:50
χρήστη Metamist
Δημοσιεύθηκε 18/01/2013 στις 05:54
χρήστη monyag
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
797
Κινητική js image photo με θολή / διαφανές άκρες
Δημοσιεύθηκε 25/01/2013 στις 14:27
χρήστη Drongo
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
391
Funky κύβους OpenGL
Δημοσιεύθηκε 27/01/2013 στις 18:33
χρήστη object
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
482
GL Func Αφαίρεση Cocos2d
Δημοσιεύθηκε 03/02/2013 στις 22:28
χρήστη Kyle Goslan
Δημοσιεύθηκε 05/02/2013 στις 08:42
χρήστη George
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
624
multitexture πρόσθετο ανάμειξης σε OpenGL
Δημοσιεύθηκε 09/02/2013 στις 20:26
χρήστη Kenobi
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
656
Σκέψεις για OpenGL ES multitexture shader με 8 μονάδες υφή
Δημοσιεύθηκε 12/02/2013 στις 14:36
χρήστη Shaun Neal
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
406
Η ανάμειξη με Direct3D SpriteBatch
Δημοσιεύθηκε 15/02/2013 στις 06:19
χρήστη l3utterfly
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
114
Flash κλιπ ταινία ανάμειξη με HTML
Δημοσιεύθηκε 18/02/2013 στις 15:02
χρήστη Stefan Dunn
Δημοσιεύθηκε 20/02/2013 στις 07:48
χρήστη Alexander Farber
ψήφοι
5
απαντήσεις
5
προβολές
1k
iOS Βρείτε το χρώμα στο σημείο μεταξύ δύο χρώματα
Δημοσιεύθηκε 22/02/2013 στις 18:21
χρήστη Undo
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
401
εικόνα Blend με το λευκό χρώμα
Δημοσιεύθηκε 12/03/2013 στις 20:15
χρήστη Alex
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
338
Πώς μπορώ να τέμνονται δύο ομαλή σχήματα σε OpenGL;
Δημοσιεύθηκε 14/03/2013 στις 14:25
χρήστη Dan Halliday
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
212
cocos2d. Η σωστή ανάμειξη;
Δημοσιεύθηκε 18/03/2013 στις 11:06
χρήστη user2083364
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
MATLAB: 2-Band Συνδυάζοντας την επόμενη ραφή
Δημοσιεύθηκε 29/03/2013 στις 15:01
χρήστη marsrover
Δημοσιεύθηκε 29/03/2013 στις 15:03
χρήστη neech
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
58
Συνδυάζοντας μια φωτογραφία με το Λευκό
Δημοσιεύθηκε 29/03/2013 στις 16:37
χρήστη neech
Δημοσιεύθηκε 30/03/2013 στις 21:14
χρήστη Nuoji
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Χρησιμοποιώντας GL_SRC1_COLOR σε glBlendFunc ()
Δημοσιεύθηκε 01/04/2013 στις 06:15
χρήστη maverick9888
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
395
Διπλότυπες iOS kCGBlendModeSoftLight ανάμειξης
Δημοσιεύθηκε 01/04/2013 στις 13:42
χρήστη Nuoji
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
272
συνδυάσει τα χρώματα στο πολύγωνο
Δημοσιεύθηκε 03/04/2013 στις 09:55
χρήστη mrgloom
Δημοσιεύθηκε 03/04/2013 στις 17:45
χρήστη Nicolas Rougier
Δημοσιεύθηκε 11/04/2013 στις 13:44
χρήστη class stacker
Δημοσιεύθηκε 18/04/2013 στις 13:23
χρήστη King King
Δημοσιεύθηκε 24/04/2013 στις 05:23
χρήστη A_Thorne
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
OpenGL: μη γραμμική πρόσθετο χρώμα ανάμειξης
Δημοσιεύθηκε 30/04/2013 στις 20:42
χρήστη ali_m
Δημοσιεύθηκε 05/05/2013 στις 12:35
χρήστη ilomambo
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
132
αποσαφήνιση θέμα γάμμα (γενικά)
Δημοσιεύθηκε 14/06/2013 στις 09:11
χρήστη grunge fightr
Δημοσιεύθηκε 17/06/2013 στις 11:36
χρήστη Shockah
Δημοσιεύθηκε 18/06/2013 στις 09:07
χρήστη Simon Hyttfors
Δημοσιεύθηκε 26/06/2013 στις 22:49
χρήστη Chemistpp
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
126
Κάνοντας αδιαφανές στρώμα σε OpenGL ES 2.0 για iOS.
Δημοσιεύθηκε 12/07/2013 στις 13:47
χρήστη Sugu Lee
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
491
Εφαρμογή τρόπο ανάμειξης photoshop στο iOS
Δημοσιεύθηκε 17/07/2013 στις 11:53
χρήστη kyurkchyan
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
328
OpenGL ανάμειξη καθιστά μαύρο σε μαύρο και γκρι;
Δημοσιεύθηκε 20/07/2013 στις 13:01
χρήστη Cosmologicon
ψήφοι
-1
απαντήσεις
2
προβολές
321
Android OpenGL μαύρο χρώμα με ανάμιξη
Δημοσιεύθηκε 22/07/2013 στις 13:43
χρήστη Daniel Sharp
Δημοσιεύθηκε 02/08/2013 στις 00:42
χρήστη mugwhump
Δημοσιεύθηκε 02/08/2013 στις 20:09
χρήστη Tito100
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
400
Alpha blending και το χρώμα του φόντου UIView
Δημοσιεύθηκε 04/08/2013 στις 20:25
χρήστη bobenko
Δημοσιεύθηκε 28/08/2013 στις 01:47
χρήστη Claudio Ferraro
Δημοσιεύθηκε 01/09/2013 στις 15:29
χρήστη Qqwy
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Συνδυάζοντας lightmap με διάχυτη υφή
Δημοσιεύθηκε 04/09/2013 στις 12:27
χρήστη majakthecoder
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
676
UIKit πρόσθετο ανάμειξης
Δημοσιεύθηκε 05/09/2013 στις 12:25
χρήστη user1282931
Δημοσιεύθηκε 11/09/2013 στις 06:51
χρήστη Lukasz
Δημοσιεύθηκε 20/09/2013 στις 13:56
χρήστη MasterReY
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Libgdx 3D υφή Διαφάνεια
Δημοσιεύθηκε 01/10/2013 στις 08:17
χρήστη univ3rse
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Υπολογίστε Ανάμειξη των δύο τιμές int Hex
Δημοσιεύθηκε 14/10/2013 στις 12:37
χρήστη DaGardner
Δημοσιεύθηκε 02/11/2013 στις 13:39
χρήστη user1055947
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
OpenGL αφαιρετική ανάμειξη
Δημοσιεύθηκε 02/11/2013 στις 16:17
χρήστη Hristo
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
136
OpenGL - ανάμειξη
Δημοσιεύθηκε 04/11/2013 στις 09:00
χρήστη Martin Perry
Δημοσιεύθηκε 07/11/2013 στις 05:13
χρήστη stackunderflow
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
326
«Περίεργο» Αντικείμενα Με Συνδυάζοντας
Δημοσιεύθηκε 11/11/2013 στις 03:58
χρήστη Anish Ramaswamy
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
130
OpenGL ES - κατάρτιση άδειο pixels
Δημοσιεύθηκε 15/11/2013 στις 20:54
χρήστη Vladimir Gazbarov
Δημοσιεύθηκε 17/11/2013 στις 06:55
χρήστη Coeuvre
Δημοσιεύθηκε 17/11/2013 στις 11:09
χρήστη Tassos Voulgaris
Δημοσιεύθηκε 18/11/2013 στις 08:23
χρήστη gilad s
Δημοσιεύθηκε 22/11/2013 στις 10:33
χρήστη Daytona675x
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
193
θέμα aliasing με την SDL + OpenGL συγκάλυψης
Δημοσιεύθηκε 23/11/2013 στις 22:33
χρήστη Milun
Δημοσιεύθηκε 27/11/2013 στις 21:12
χρήστη Busti
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
151
Βήμα Ανεξάρτητη Εξομάλυνση
Δημοσιεύθηκε 01/12/2013 στις 04:13
χρήστη Kyle
Δημοσιεύθηκε 10/12/2013 στις 09:31
χρήστη Chris
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
863
GPUImage GPUImageTwoInputFilter δύο βίντεο
Δημοσιεύθηκε 18/12/2013 στις 07:41
χρήστη Roman
Δημοσιεύθηκε 21/12/2013 στις 01:44
χρήστη Alex Stone
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
549
LWJGL - color4f άλφα δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 21/12/2013 στις 08:30
χρήστη user3125013
Δημοσιεύθηκε 24/12/2013 στις 03:04
χρήστη godel9
Δημοσιεύθηκε 04/01/2014 στις 18:05
χρήστη Another Guy
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
158
OpenGL ανάμιξη εργάζονται μόνο για ένα πλαίσιο
Δημοσιεύθηκε 05/01/2014 στις 19:47
χρήστη zacaj
Δημοσιεύθηκε 17/01/2014 στις 03:15
χρήστη Sarindipity
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
718
OpenGL μείγμα δύο FBOs
Δημοσιεύθηκε 29/01/2014 στις 01:12
χρήστη Tristan Seifert
Δημοσιεύθηκε 04/02/2014 στις 15:24
χρήστη Geri
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
436
GLPaint βάση OpenGL ES Συνδυάζοντας Τεύχος
Δημοσιεύθηκε 07/02/2014 στις 02:58
χρήστη Patrick T Nelson
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
47
OpenGL τοίχωμα ανάμειξη δεν συντάσσεται
Δημοσιεύθηκε 09/02/2014 στις 16:49
χρήστη user3033514
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
113
Πώς μπορώ να προγραμματίσετε όρους ανάμειξη OpenGL
Δημοσιεύθηκε 11/02/2014 στις 18:14
χρήστη Lez77
Δημοσιεύθηκε 13/02/2014 στις 15:20
χρήστη smuggledPancakes
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
46
Εμφάνιση εικόνων χωρίς το μαύρο τμήμα
Δημοσιεύθηκε 17/02/2014 στις 16:32
χρήστη carpman
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
642
OpengGL Φως Ανάμειξη
Δημοσιεύθηκε 20/02/2014 στις 20:16
χρήστη Thiago
Δημοσιεύθηκε 24/02/2014 στις 14:26
χρήστη taytay
ψήφοι
5
απαντήσεις
0
προβολές
398
CoreAnimation: CALayer λειτουργία ανάμειξης
Δημοσιεύθηκε 10/03/2014 στις 01:02
χρήστη Max
ψήφοι
14
απαντήσεις
4
προβολές
5k
Συνδυάζοντας δεν αφαιρεί ραφές στο OpenCV
Δημοσιεύθηκε 11/03/2014 στις 01:31
χρήστη Steph
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
1k
Photoshop εικόνα τρόπο ανάμειξης στο Android
Δημοσιεύθηκε 11/03/2014 στις 09:03
χρήστη Hafiz.M.Usman

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more