Ερωτήσεις με ετικέτα [character-properties]

ψήφοι
22
απαντήσεις
4
προβολές
13k
Regex και unicode
Δημοσιεύθηκε 18/08/2008 στις 08:41
χρήστη dbr
Δημοσιεύθηκε 15/10/2008 στις 02:10
χρήστη dreamlax
ψήφοι
4
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Αγώνας unicode στο regexes φύλλο του
Δημοσιεύθηκε 26/10/2008 στις 15:35
χρήστη Cheery
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
3k
μπλοκ Unicode ενός χαρακτήρα στην Python
Δημοσιεύθηκε 28/10/2008 στις 14:56
χρήστη itsadok
ψήφοι
152
απαντήσεις
11
προβολές
89k
Η Javascript + Unicode regexes
Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 11:00
χρήστη Amit
ψήφοι
68
απαντήσεις
2
προβολές
68k
Python και κανονική έκφραση με Unicode
Δημοσιεύθηκε 26/12/2008 στις 13:40
χρήστη bsn
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
989
Επικύρωση ένα όνομα Unicode
Δημοσιεύθηκε 09/03/2009 στις 14:30
χρήστη Gilbert
Δημοσιεύθηκε 25/07/2009 στις 15:18
χρήστη Chas. Owens
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
387
Αναζήτηση κειμένου unicode χρησιμοποιώντας regex
Δημοσιεύθηκε 25/08/2009 στις 12:09
χρήστη user162703
Δημοσιεύθηκε 09/09/2009 στις 12:42
χρήστη Hosam Aly
Δημοσιεύθηκε 11/11/2009 στις 16:01
χρήστη Greg ''Wildman'' Finzer
ψήφοι
10
απαντήσεις
8
προβολές
6k
Python: Σπλιτ κορδόνι Unicode στα όρια των λέξεων
Δημοσιεύθηκε 15/11/2009 στις 19:53
χρήστη Paul Tarjan
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
896
Regex λέξη-διακόπτη σε unicode
Δημοσιεύθηκε 25/11/2009 στις 11:22
χρήστη fm64
ψήφοι
50
απαντήσεις
6
προβολές
9k
ιδιότητες Unicode Python regex ταιριάζουν
Δημοσιεύθηκε 02/12/2009 στις 12:25
χρήστη ThomasH
Δημοσιεύθηκε 02/01/2010 στις 18:37
χρήστη Oorang
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Regex - Unicode Ακίνητα αναφοράς και Παραδείγματα
Δημοσιεύθηκε 14/01/2010 στις 05:17
χρήστη Alix Axel
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
324
Mathematica συνήθεις εκφράσεις για unicode χορδές
Δημοσιεύθηκε 25/03/2010 στις 01:32
χρήστη dreeves
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Regex δεν ταιριάζει Unicode
Δημοσιεύθηκε 29/03/2010 στις 12:31
χρήστη cam
Δημοσιεύθηκε 27/04/2010 στις 13:06
χρήστη user326922
Δημοσιεύθηκε 28/04/2010 στις 07:22
χρήστη HelloWorld
Δημοσιεύθηκε 15/06/2010 στις 12:22
χρήστη Alterscape
Δημοσιεύθηκε 27/06/2010 στις 20:03
χρήστη Brian M. Hunt
Δημοσιεύθηκε 05/07/2010 στις 00:30
χρήστη KcYxA
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
11k
Αντικαταστήστε χαρακτήρες Unicode ελέγχου
Δημοσιεύθηκε 09/08/2010 στις 08:48
χρήστη Cyril Gandon
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
829
Python regex με χαρακτήρες unicode σφάλμα;
Δημοσιεύθηκε 31/08/2010 στις 07:31
χρήστη ak.
Δημοσιεύθηκε 03/09/2010 στις 08:54
χρήστη Xiè Jìléi
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Java Unicode Κανονική Έκφραση
Δημοσιεύθηκε 22/09/2010 στις 18:11
χρήστη Novice
Δημοσιεύθηκε 19/10/2010 στις 23:08
χρήστη Joe Schmoe
ψήφοι
21
απαντήσεις
7
προβολές
14k
Περικοπή unicode κενά σε PHP 5.2
Δημοσιεύθηκε 12/11/2010 στις 15:36
χρήστη Znarkus
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
165
Unicode σε Regex και DB Reading / Writing
Δημοσιεύθηκε 20/11/2010 στις 17:26
χρήστη Miguel
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Η απόκτηση unicode χαρακτήρες της γλώσσας σε Java
Δημοσιεύθηκε 21/11/2010 στις 09:59
χρήστη Muhammad Asaduzzaman
ψήφοι
117
απαντήσεις
3
προβολές
53k
Unicode ισοδύναμα \ w και \ β σε Java τυπικές εκφράσεις;
Δημοσιεύθηκε 29/11/2010 στις 14:00
χρήστη Tim Pietzcker
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
11k
Java regex για κάθε σύμβολο;
Δημοσιεύθηκε 03/12/2010 στις 11:48
χρήστη Skizit
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Unicode regexp για να ταιριάζει με line-διαλείμματα;
Δημοσιεύθηκε 08/12/2010 στις 13:35
χρήστη Booya
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
5k
Αγώνας C Unicode Identifier # χρησιμοποιώντας Regex
Δημοσιεύθηκε 09/12/2010 στις 15:08
χρήστη Max Yaffe
Δημοσιεύθηκε 10/12/2010 στις 06:44
χρήστη Thomas
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
4k
Λίστα Unicode αλφαβητικούς χαρακτήρες
Δημοσιεύθηκε 30/01/2011 στις 13:13
χρήστη thSoft
Δημοσιεύθηκε 31/01/2011 στις 21:20
χρήστη krn
ψήφοι
12
απαντήσεις
3
προβολές
8k
Αντιστοίχιση Unicode επιστολή χαρακτήρες στο PCRE / PHP
Δημοσιεύθηκε 13/02/2011 στις 08:17
χρήστη Jeff Lee
Δημοσιεύθηκε 17/02/2011 στις 11:08
χρήστη Weholt
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
511
Unicode σενάρια σε τυπικές εκφράσεις
Δημοσιεύθηκε 21/02/2011 στις 12:09
χρήστη Shisoft
ψήφοι
1
απαντήσεις
5
προβολές
666
Κανονική έκφραση σε java
Δημοσιεύθηκε 11/03/2011 στις 20:02
χρήστη Android_programmer_camera
ψήφοι
14
απαντήσεις
3
προβολές
16k
Matching (π.χ.) ένα γράμμα Unicode με regexps Java
Δημοσιεύθηκε 15/03/2011 στις 16:10
χρήστη The Archetypal Paul
Δημοσιεύθηκε 05/04/2011 στις 16:04
χρήστη knorv
Δημοσιεύθηκε 06/04/2011 στις 17:18
χρήστη maerics
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
983
κανονική έκφραση που περιέχουν λέξεις unicode
Δημοσιεύθηκε 12/04/2011 στις 20:14
χρήστη Frost
ψήφοι
11
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Η Javascript unicode (ελληνικά) κανονικές εκφράσεις
Δημοσιεύθηκε 13/04/2011 στις 12:33
χρήστη kylito
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
385
Απαρίθμηση ιδιότητες Unicode ενός χαρακτήρα σε Ruby;
Δημοσιεύθηκε 29/04/2011 στις 15:54
χρήστη Steven Bedrick
ψήφοι
11
απαντήσεις
7
προβολές
12k
Regex για τα ονόματα με ειδικούς χαρακτήρες (Unicode)
Δημοσιεύθηκε 11/05/2011 στις 10:08
χρήστη Kristoffer la Cour
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
6k
Τι είναι η κατηγορία {L} Unicode;
Δημοσιεύθηκε 11/05/2011 στις 18:20
χρήστη uTubeFan
Δημοσιεύθηκε 14/05/2011 στις 22:32
χρήστη Eli
ψήφοι
8
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Με οποιαδήποτε επιστολή unicode;
Δημοσιεύθηκε 11/06/2011 στις 06:05
χρήστη mpen
Δημοσιεύθηκε 16/06/2011 στις 18:25
χρήστη Moon
Δημοσιεύθηκε 27/06/2011 στις 12:54
χρήστη Rihards
Δημοσιεύθηκε 07/07/2011 στις 14:12
χρήστη Stephan
ψήφοι
8
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Σάρωση για Αριθμοί Unicode σε ένα string με \ d
Δημοσιεύθηκε 09/08/2011 στις 14:28
χρήστη Phrogz
Δημοσιεύθηκε 19/08/2011 στις 17:00
χρήστη soc
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
820
Έλεγχος για συγκεκριμένες σειρές με regex
Δημοσιεύθηκε 24/08/2011 στις 12:45
χρήστη BOWS
Δημοσιεύθηκε 26/08/2011 στις 08:29
χρήστη Suraj
Δημοσιεύθηκε 31/08/2011 στις 16:48
χρήστη sid_com
Δημοσιεύθηκε 13/09/2011 στις 05:50
χρήστη repoman
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
101
Κανονικές εκφράσεις σε PHP σε Unicode
Δημοσιεύθηκε 28/09/2011 στις 15:31
χρήστη AndreyM
Δημοσιεύθηκε 05/10/2011 στις 12:15
χρήστη Alex
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
191
Ιδιότητες που συνδυάζει διακριτικά
Δημοσιεύθηκε 26/11/2011 στις 18:38
χρήστη Puppy
Δημοσιεύθηκε 26/11/2011 στις 20:05
χρήστη Puppy
Δημοσιεύθηκε 19/01/2012 στις 07:49
χρήστη warvariuc
Δημοσιεύθηκε 19/01/2012 στις 10:47
χρήστη Andi McLean
Δημοσιεύθηκε 21/01/2012 στις 12:28
χρήστη user652649
Δημοσιεύθηκε 25/01/2012 στις 10:28
χρήστη ThinkingMonkey
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
155
RegEx δεν δέχεται%
Δημοσιεύθηκε 14/02/2012 στις 01:06
χρήστη user1149244
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
6k
Χυθεί String χρήση Unicode διαχωριστικό
Δημοσιεύθηκε 08/03/2012 στις 02:25
χρήστη Bhavya
Δημοσιεύθηκε 15/03/2012 στις 13:31
χρήστη Panos Kal.
Δημοσιεύθηκε 16/03/2012 στις 15:23
χρήστη Jamex
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
488
python unicode regex
Δημοσιεύθηκε 22/03/2012 στις 20:02
χρήστη bukzor
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
165
ονόματα αγώνα με χαρακτήρες unicode
Δημοσιεύθηκε 23/03/2012 στις 11:14
χρήστη user872761
Δημοσιεύθηκε 07/05/2012 στις 12:23
χρήστη Village
Δημοσιεύθηκε 13/05/2012 στις 09:29
χρήστη Eonil
Δημοσιεύθηκε 09/01/2013 στις 18:30
χρήστη Mechanical snail
Δημοσιεύθηκε 10/02/2013 στις 17:09
χρήστη Marcus Aurelius
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 18:17
χρήστη ZakTaccardi
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
493
Unicode όνομα regex
Δημοσιεύθηκε 20/03/2013 στις 06:31
χρήστη Jhoon Bey
Δημοσιεύθηκε 29/03/2013 στις 18:30
χρήστη tawnpawt
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Λατινικούς χαρακτήρες ελέγξετε
Δημοσιεύθηκε 03/04/2013 στις 09:59
χρήστη CompanyDroneFromSector7G
Δημοσιεύθηκε 26/04/2013 στις 14:02
χρήστη automatix
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
127
Ασυνεπής αριθμητική με τους χαρακτήρες σε C ++;
Δημοσιεύθηκε 05/05/2013 στις 09:45
χρήστη AnkitSablok
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Υποκατάσταση: "\ p {} cntrl" - "\ P {Εκτύπωση}"
Δημοσιεύθηκε 05/05/2013 στις 12:54
χρήστη sid_com
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
724
Perl: Πώς να ταιριάζει με Πλήρους πλάτους LATIN ΜΙΚΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09/05/2013 στις 19:17
χρήστη Frederick Nord
Δημοσιεύθηκε 11/05/2013 στις 00:39
χρήστη hippietrail
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
4k
Προσαύξηση ένα χαρακτήρα σε Java εξήγηση
Δημοσιεύθηκε 25/06/2013 στις 06:09
χρήστη Þaw
Δημοσιεύθηκε 18/07/2013 στις 19:52
χρήστη NewtoProgramming
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
388
Λατινική char σε Javascript regexp
Δημοσιεύθηκε 30/07/2013 στις 13:27
χρήστη user2406735
Δημοσιεύθηκε 04/08/2013 στις 15:16
χρήστη user1757703
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
299
Αριθμητική χαρακτήρα --- Βάση 8 εναντίον βάσης 10
Δημοσιεύθηκε 04/02/2014 στις 01:33
χρήστη Jessica M.
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
200
@Pattern με Unicode σενάριο \\ ρ {L} * δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 08/11/2016 στις 08:06
χρήστη Tomasz Gutkowski

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more