Ερωτήσεις με ετικέτα [cocoa-touch]

ψήφοι
490
απαντήσεις
19
προβολές
271k
Πώς να στείλετε μέσω προγραμματισμού SMS στο iPhone;
Δημοσιεύθηκε 14/08/2008 στις 10:51
χρήστη Marco
Δημοσιεύθηκε 04/09/2008 στις 08:59
χρήστη DavidM
Δημοσιεύθηκε 08/09/2008 στις 20:21
χρήστη drewh
Δημοσιεύθηκε 11/09/2008 στις 16:15
χρήστη drewh
ψήφοι
37
απαντήσεις
8
προβολές
9k
Χρειάζεται να απελευθερώσει πόρους xib;
Δημοσιεύθηκε 15/09/2008 στις 04:51
χρήστη rustyshelf
Δημοσιεύθηκε 20/09/2008 στις 07:57
χρήστη rustyshelf
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
4k
"Cocoa Touch Εφαρμογή" Πρότυπο από το Xcode 3.1.1
Δημοσιεύθηκε 21/09/2008 στις 19:34
χρήστη Mac
Δημοσιεύθηκε 23/09/2008 στις 21:05
χρήστη Mr PhotoGuy
Δημοσιεύθηκε 24/09/2008 στις 04:43
χρήστη Mr PhotoGuy
Δημοσιεύθηκε 24/09/2008 στις 16:54
χρήστη Can Berk Güder
Δημοσιεύθηκε 24/09/2008 στις 21:00
χρήστη Airsource Ltd
ψήφοι
106
απαντήσεις
26
προβολές
92k
iPhone viewWillAppear δεν ψήσιμο
Δημοσιεύθηκε 25/09/2008 στις 02:52
χρήστη chzk
ψήφοι
1
απαντήσεις
6
προβολές
9k
Κείμενο από UITextView δεν εμφανίζεται στο UIScrollView
Δημοσιεύθηκε 25/09/2008 στις 14:15
χρήστη muesan
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
22k
Χρησιμοποιώντας Interface Builder για UITableViews
Δημοσιεύθηκε 25/09/2008 στις 18:06
χρήστη flxkid
Δημοσιεύθηκε 26/09/2008 στις 23:07
χρήστη Mike McMaster
Δημοσιεύθηκε 27/09/2008 στις 09:10
χρήστη Robert Gould
Δημοσιεύθηκε 27/09/2008 στις 20:07
χρήστη Peter
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Αλλάξτε την ανάλυση της εικόνας στο iPhone;
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 07:27
χρήστη Amit Vaghela
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 03:13
χρήστη pixel
ψήφοι
56
απαντήσεις
6
προβολές
32k
Αντικείμενο κατανέμουν και init του στόχου C
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 05:31
χρήστη Ronnie Liew
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 17:43
χρήστη Rob Drimmie
ψήφοι
193
απαντήσεις
24
προβολές
159k
Περικοπή ενός UIImage
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 19:04
χρήστη Jablair
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 22:21
χρήστη Mike Akers
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 14:00
χρήστη rustyshelf
ψήφοι