Ερωτήσεις με ετικέτα [computer-vision]

Δημοσιεύθηκε 15/09/2008 στις 19:40
χρήστη eMilk
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
355
αντίστροφη προεξοχή Πυκνά pixelwise
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 19:35
χρήστη Jim McC
Δημοσιεύθηκε 23/09/2008 στις 07:06
χρήστη Slava V
Δημοσιεύθηκε 09/10/2008 στις 19:48
χρήστη Adam Davis
Δημοσιεύθηκε 18/10/2008 στις 11:41
χρήστη GSS
Δημοσιεύθηκε 03/11/2008 στις 20:36
χρήστη mjd
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 04:13
χρήστη Jinmala
Δημοσιεύθηκε 10/12/2008 στις 07:13
χρήστη Eugene Yokota
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Camellia Ruby Υπολογιστών Όραμα Βιβλιοθήκης στο OS X
Δημοσιεύθηκε 31/12/2008 στις 10:43
χρήστη ezkl
Δημοσιεύθηκε 11/01/2009 στις 07:29
χρήστη Yuval
Δημοσιεύθηκε 11/01/2009 στις 18:38
χρήστη IddoG
ψήφοι
12
απαντήσεις
6
προβολές
6k
Open source βιβλιοθήκες μηχανικής όρασης
Δημοσιεύθηκε 23/01/2009 στις 21:33
χρήστη Harriv
Δημοσιεύθηκε 07/02/2009 στις 22:22
χρήστη Zombies
Δημοσιεύθηκε 06/03/2009 στις 09:25
χρήστη bob27
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Η μετακίνηση από το Wiimote στην κάμερα;
Δημοσιεύθηκε 06/03/2009 στις 17:05
χρήστη Aric TenEyck
Δημοσιεύθηκε 08/03/2009 στις 17:54
χρήστη Ian Hales
ψήφοι
29
απαντήσεις
9
προβολές
11k
Μαθαίνοντας για Όραση Υπολογιστών
Δημοσιεύθηκε 02/04/2009 στις 17:39
χρήστη Ali Kazmi
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 11:36
χρήστη Duncan Benoit
ψήφοι
338
απαντήσεις
9
προβολές
242k
Σύγκριση Εικόνα - γρήγορη αλγόριθμο
Δημοσιεύθηκε 09/05/2009 στις 19:18
χρήστη meade
ψήφοι
24
απαντήσεις
15
προβολές
96k
Αποθήκευση μιας εικόνας στο OpenCV
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 07:07
χρήστη Sujay Ghosh
ψήφοι
19
απαντήσεις
7
προβολές
5k
μηχανικής όρασης σε Python
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 09:45
χρήστη JcMaco
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 13:45
χρήστη Dewayne
ψήφοι
19
απαντήσεις
6
προβολές
14k
Στιβαρή ανίχνευσης προσώπου σε C / C ++;
Δημοσιεύθηκε 25/05/2009 στις 01:25
χρήστη mpen
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Όραμα του υπολογιστή με το Mathematica
Δημοσιεύθηκε 01/06/2009 στις 16:54
χρήστη Yogi
ψήφοι
161
απαντήσεις
11
προβολές
107k
Πρόσωπο Βιβλιοθήκη αναγνώριση
Δημοσιεύθηκε 04/06/2009 στις 23:08
χρήστη Janusz
Δημοσιεύθηκε 11/06/2009 στις 13:18
χρήστη Ryan O'Neill
Δημοσιεύθηκε 17/06/2009 στις 03:26
χρήστη mmcdole
Δημοσιεύθηκε 06/07/2009 στις 02:56
χρήστη compound eye
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
2k
αλγόριθμο ανίχνευσης Κόρνερ για κινητά
Δημοσιεύθηκε 19/07/2009 στις 05:46
χρήστη Szere Dyeri
Δημοσιεύθηκε 28/07/2009 στις 13:09
χρήστη HugoRune
Δημοσιεύθηκε 06/08/2009 στις 20:42
χρήστη bkritzer
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
928
Ξεκινώντας σημασιολογική αναγνώρισης εικόνας
Δημοσιεύθηκε 10/08/2009 στις 23:27
χρήστη Niklas Rosencrantz
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
416
Downhill Μέθοδος Simplex
Δημοσιεύθηκε 11/08/2009 στις 07:53
χρήστη Emre
ψήφοι
28
απαντήσεις
7
προβολές
7k
OCR Παίζοντας Κάρτες
Δημοσιεύθηκε 14/08/2009 στις 18:35
χρήστη bob
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
2k
εύρεση μετατόπιση εικόνας
Δημοσιεύθηκε 01/09/2009 στις 06:00
χρήστη Sakthikannan
ψήφοι
26
απαντήσεις
4
προβολές
28k
ανίχνευση ορθογώνιο με μετασχηματισμό Hough
Δημοσιεύθηκε 01/09/2009 στις 21:32
χρήστη Esamt
Δημοσιεύθηκε 01/09/2009 στις 22:58
χρήστη Adam Paynter
Δημοσιεύθηκε 07/09/2009 στις 21:42
χρήστη dotnetdev
Δημοσιεύθηκε 10/09/2009 στις 20:44
χρήστη Andy Li
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
6k
Hough Transform ερώτηση
Δημοσιεύθηκε 11/09/2009 στις 08:23
χρήστη user96547
Δημοσιεύθηκε 11/09/2009 στις 17:56
χρήστη user21293
ψήφοι
6
απαντήσεις
5
προβολές
10k
Απλή αναγνώριση αντικειμένων
Δημοσιεύθηκε 19/09/2009 στις 17:11
χρήστη Gökhan Sever
Δημοσιεύθηκε 22/09/2009 στις 18:27
χρήστη user21293
Δημοσιεύθηκε 23/09/2009 στις 11:25
χρήστη PaulHurleyuk
Δημοσιεύθηκε 24/09/2009 στις 07:24
χρήστη Overdose
Δημοσιεύθηκε 29/09/2009 στις 23:55
χρήστη Alceu Costa
Δημοσιεύθηκε 30/09/2009 στις 19:33
χρήστη Lazer
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
10k
Ποιες είναι οι δεύτερης στιγμές μιας περιοχής;
Δημοσιεύθηκε 07/10/2009 στις 13:56
χρήστη BigBeagle
ψήφοι
7
απαντήσεις
7
προβολές
745
Ρομποτική και Όραση Υπολογιστών
Δημοσιεύθηκε 07/10/2009 στις 15:01
χρήστη Hamza Yerlikaya
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
317
Αλγόριθμος για «γέμισμα» υφή σε μια 2D εικόνα
Δημοσιεύθηκε 07/10/2009 στις 21:41
χρήστη sanity
ψήφοι
57
απαντήσεις
6
προβολές
149k
Μετατροπή RGB σε Black & White στο OpenCV
Δημοσιεύθηκε 18/10/2009 στις 16:41
χρήστη mohammed
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Edge Detection και της διαφάνειας
Δημοσιεύθηκε 26/10/2009 στις 18:33
χρήστη Joe Cannatti
Δημοσιεύθηκε 27/10/2009 στις 13:10
χρήστη AndreasT
ψήφοι
23
απαντήσεις
3
προβολές
891
ελαχίστου τετραγώνου λύση σε μήτρα κάμερα [NumPy]
Δημοσιεύθηκε 27/10/2009 στις 23:37
χρήστη freakTheMighty
Δημοσιεύθηκε 29/10/2009 στις 04:47
χρήστη Veronica
Δημοσιεύθηκε 03/11/2009 στις 19:58
χρήστη Domenic
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
8k
Eye-ανίχνευσης σε MATLAB
Δημοσιεύθηκε 05/11/2009 στις 11:47
χρήστη Nave
Δημοσιεύθηκε 06/11/2009 στις 18:35
χρήστη Al.
Δημοσιεύθηκε 07/11/2009 στις 23:08
χρήστη sundar
ψήφοι
10
απαντήσεις
3
προβολές
11k
ανίχνευση προσώπου και σύγκριση
Δημοσιεύθηκε 08/11/2009 στις 17:58
χρήστη flufferok
ψήφοι
8
απαντήσεις
6
προβολές
4k
Εντοπισμός δείκτη στην εικόνα 2D
Δημοσιεύθηκε 08/11/2009 στις 22:39
χρήστη Mav3rick
Δημοσιεύθηκε 10/11/2009 στις 04:24
χρήστη hsribei
Δημοσιεύθηκε 10/11/2009 στις 11:30
χρήστη Paul Lammertsma
Δημοσιεύθηκε 10/11/2009 στις 21:44
χρήστη BigBeagle
Δημοσιεύθηκε 10/11/2009 στις 22:11
χρήστη Jacob
Δημοσιεύθηκε 11/11/2009 στις 03:05
χρήστη Wallter
Δημοσιεύθηκε 11/11/2009 στις 19:16
χρήστη jslap
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Πόροι για την αναγνώριση εικόνας
Δημοσιεύθηκε 23/11/2009 στις 20:50
χρήστη Dave Hill
ψήφοι
26
απαντήσεις
9
προβολές
42k
Πώς να αναγνωρίσει ορθογώνια σε αυτή την εικόνα;
Δημοσιεύθηκε 30/11/2009 στις 00:23
χρήστη Phil
ψήφοι
39
απαντήσεις
9
προβολές
53k
αλγόριθμος σύγκρισης Εικόνα
Δημοσιεύθηκε 30/11/2009 στις 09:57
χρήστη snowflake
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
946
Emgu CV SURFFeature σφάλματος
Δημοσιεύθηκε 01/12/2009 στις 13:09
χρήστη Tony The Lion
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
734
Υπολογισμός αντίστοιχων εικονοστοιχείων
Δημοσιεύθηκε 16/12/2009 στις 11:39
χρήστη Janusz
Δημοσιεύθηκε 17/12/2009 στις 10:21
χρήστη f3lix
Δημοσιεύθηκε 19/12/2009 στις 14:54
χρήστη Ropstah
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Ανασύνθεση σκηνή σαν Photosynth
Δημοσιεύθηκε 27/12/2009 στις 07:56
χρήστη iceman
Δημοσιεύθηκε 29/12/2009 στις 14:31
χρήστη Veronica
Δημοσιεύθηκε 29/12/2009 στις 18:17
χρήστη Deepak Singh Rawat
Δημοσιεύθηκε 30/12/2009 στις 08:46
χρήστη kumar
Δημοσιεύθηκε 08/01/2010 στις 03:58
χρήστη nowonder
Δημοσιεύθηκε 10/01/2010 στις 20:32
χρήστη fx.
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
9k
εφαρμογή Matlab της εξαγωγής χαρακτηριστικών Haar
Δημοσιεύθηκε 13/01/2010 στις 15:04
χρήστη elijah
Δημοσιεύθηκε 14/01/2010 στις 04:11
χρήστη Egon
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Υπολογισμός μετατόπισης μετακόμισε στο MATLAB
Δημοσιεύθηκε 14/01/2010 στις 06:34
χρήστη Veronica
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Houghlines στο MATLAB
Δημοσιεύθηκε 14/01/2010 στις 06:55
χρήστη Veronica
ψήφοι
12
απαντήσεις
6
προβολές
35k
Η εύρεση θέση ορθογώνια σε μια εικόνα με OpenCV
Δημοσιεύθηκε 14/01/2010 στις 21:26
χρήστη dancavallaro
Δημοσιεύθηκε 15/01/2010 στις 19:19
χρήστη Egon
ψήφοι
56
απαντήσεις
4
προβολές
34k
αναγνώριση λογότυπο στις εικόνες
Δημοσιεύθηκε 15/01/2010 στις 20:38
χρήστη elijah
Δημοσιεύθηκε 16/01/2010 στις 19:24
χρήστη Egon
Δημοσιεύθηκε 17/01/2010 στις 03:31
χρήστη user252466
ψήφοι
32
απαντήσεις
5
προβολές
24k
Πώς να εισάγετε την εικόνα στο νευρωνικό δίκτυο;
Δημοσιεύθηκε 18/01/2010 στις 07:29
χρήστη Dzen
Δημοσιεύθηκε 19/01/2010 στις 10:42
χρήστη RickiG
Δημοσιεύθηκε 20/01/2010 στις 03:03
χρήστη carl
Δημοσιεύθηκε 20/01/2010 στις 07:52
χρήστη carl
Δημοσιεύθηκε 21/01/2010 στις 01:34
χρήστη carl
Δημοσιεύθηκε 21/01/2010 στις 02:39
χρήστη carl
Δημοσιεύθηκε 22/01/2010 στις 05:01
χρήστη carl
ψήφοι
15
απαντήσεις
7
προβολές
13k
Υπολογισμός εστίαση εικόνα
Δημοσιεύθηκε 25/01/2010 στις 18:20
χρήστη Oren Mazor
Δημοσιεύθηκε 25/01/2010 στις 18:48
χρήστη Ryan R.
Δημοσιεύθηκε 28/01/2010 στις 14:19
χρήστη Karthik.K
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
5k
Συνδεδεμένο Συστατικό Επισήμανση σε C ++
Δημοσιεύθηκε 28/01/2010 στις 22:51
χρήστη Jay Sheridan
Δημοσιεύθηκε 01/02/2010 στις 09:27
χρήστη Andrei Ciobanu
Δημοσιεύθηκε 02/02/2010 στις 22:50
χρήστη Nick Johnson
ψήφοι
11
απαντήσεις
3
προβολές
9k
3D ανταποκρίσεις από τα θεμελιώδη μήτρα
Δημοσιεύθηκε 03/02/2010 στις 00:38
χρήστη yxk
Δημοσιεύθηκε 11/02/2010 στις 02:44
χρήστη Veronica
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Γραμμή OpenCV σάρωσης
Δημοσιεύθηκε 11/02/2010 στις 05:17
χρήστη Egon
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
127
Ταξινόμηση δείγματα τύπου από τα αρχεία εικόνας
Δημοσιεύθηκε 15/02/2010 στις 08:59
χρήστη kari.patila
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
6k
Τριγωνισμός & Άμεση γραμμικό μετασχηματισμό
Δημοσιεύθηκε 16/02/2010 στις 20:21
χρήστη yxk
Δημοσιεύθηκε 17/02/2010 στις 12:52
χρήστη Jakob
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
3k
κακά αποτελέσματα Adaptive δυαδοποιήσεως όριο του
Δημοσιεύθηκε 17/02/2010 στις 16:17
χρήστη maximus
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
434
χάρτες προσανατολισμό της εικόνας
Δημοσιεύθηκε 20/02/2010 στις 07:18
χρήστη roboto
Δημοσιεύθηκε 24/02/2010 στις 10:32
χρήστη smile
Δημοσιεύθηκε 24/02/2010 στις 16:59
χρήστη astebbin
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
6k
cvUndistort2 () και cvRemap () δυστύχημα
Δημοσιεύθηκε 25/02/2010 στις 11:19
χρήστη Daniyar
Δημοσιεύθηκε 04/03/2010 στις 17:30
χρήστη rook
Δημοσιεύθηκε 05/03/2010 στις 21:32
χρήστη greenie
Δημοσιεύθηκε 07/03/2010 στις 12:34
χρήστη brozo
Δημοσιεύθηκε 08/03/2010 στις 10:47
χρήστη smile
Δημοσιεύθηκε 08/03/2010 στις 17:59
χρήστη freakTheMighty
Δημοσιεύθηκε 12/03/2010 στις 02:27
χρήστη Ryan
Δημοσιεύθηκε 12/03/2010 στις 22:46
χρήστη freakTheMighty
Δημοσιεύθηκε 15/03/2010 στις 09:49
χρήστη user293895
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
2k
αλγόριθμο εξέλιξη Διακριτά Καμπύλη
Δημοσιεύθηκε 22/03/2010 στις 06:35
χρήστη smile
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Αυτόματη βαθμονόμηση της κάμερας
Δημοσιεύθηκε 23/03/2010 στις 16:17
χρήστη yxk
ψήφοι
18
απαντήσεις
8
προβολές
11k
Computer Vision και AR βιβλιοθήκες διαθέτεται για το Android;
Δημοσιεύθηκε 27/03/2010 στις 18:41
χρήστη Arturo
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
6k
EmguCV / OpenCV QueryFrame αργή / ρυθμιστικά διαλύματα
Δημοσιεύθηκε 28/03/2010 στις 20:01
χρήστη Aishwar
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Metric 3D ανακατασκευή
Δημοσιεύθηκε 31/03/2010 στις 03:13
χρήστη yxk
Δημοσιεύθηκε 01/04/2010 στις 23:57
χρήστη Rella
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Η αναγνώριση εικόνας (αναγνώριση Σχήμα)
Δημοσιεύθηκε 04/04/2010 στις 09:56
χρήστη mqpasta
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Σχήμα ανίχνευσης σε επεξεργασία εικόνας
Δημοσιεύθηκε 04/04/2010 στις 11:32
χρήστη riyana
ψήφοι
39
απαντήσεις
9
προβολές
25k
Πώς να αρχίσει με επαυξημένης πραγματικότητας;
Δημοσιεύθηκε 08/04/2010 στις 22:17
χρήστη Terri
Δημοσιεύθηκε 10/04/2010 στις 22:03
χρήστη Neil McGuigan
ψήφοι
2
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Πώς να αναγνωρίσει αυτό το απλό capcha;
Δημοσιεύθηκε 14/04/2010 στις 13:28
χρήστη user198729
ψήφοι
7
απαντήσεις
9
προβολές
3k
Ανίχνευση τον άξονα περιστροφής από μία pointcloud
Δημοσιεύθηκε 14/04/2010 στις 16:28
χρήστη tfinniga
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
438
Γραφικά / Όραμα ενδιαφέροντα θέματα
Δημοσιεύθηκε 14/04/2010 στις 16:57
χρήστη Myx
Δημοσιεύθηκε 22/04/2010 στις 20:38
χρήστη charles-22
Δημοσιεύθηκε 29/04/2010 στις 01:00
χρήστη Boolean
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
712
Embedded πλατφόρμες υπολογιστική όραση
Δημοσιεύθηκε 30/04/2010 στις 20:33
χρήστη Egon
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
531
Η μηχανική μάθηση - βήμα την κατάρτιση
Δημοσιεύθηκε 03/05/2010 στις 23:53
χρήστη palau1
ψήφοι
50
απαντήσεις
5
προβολές
49k
Επεξεργασία εικόνας: Ποιες είναι οι αποφράξεις;
Δημοσιεύθηκε 04/05/2010 στις 08:47
χρήστη HaggarTheHorrible
Δημοσιεύθηκε 11/05/2010 στις 17:23
χρήστη Anton
Δημοσιεύθηκε 15/05/2010 στις 02:11
χρήστη Nick
Δημοσιεύθηκε 16/05/2010 στις 18:01
χρήστη Chris Dobinson
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Stereo Matching - Δυναμικός Προγραμματισμός
Δημοσιεύθηκε 17/05/2010 στις 17:40
χρήστη Varun
Δημοσιεύθηκε 17/05/2010 στις 19:37
χρήστη digitalWestie
Δημοσιεύθηκε 18/05/2010 στις 18:14
χρήστη Laz
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
663
Βίντεο Analytics API
Δημοσιεύθηκε 18/05/2010 στις 19:34
χρήστη michael
Δημοσιεύθηκε 19/05/2010 στις 06:55
χρήστη abmv
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
370
String αλγόριθμος σύγκρισης γραμματοσειρά
Δημοσιεύθηκε 19/05/2010 στις 12:21
χρήστη cubanacan
Δημοσιεύθηκε 21/05/2010 στις 19:10
χρήστη iva123
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Μήτρα του διαγώνιου Sobel χειριστή του μεγέθους 3x3
Δημοσιεύθηκε 25/05/2010 στις 00:42
χρήστη erjik
ψήφοι
21
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Κατάσταση της τέχνης στην αναγνώριση προσώπου
Δημοσιεύθηκε 25/05/2010 στις 08:33
χρήστη Maarten
Δημοσιεύθηκε 28/05/2010 στις 15:45
χρήστη Rella
Δημοσιεύθηκε 01/06/2010 στις 17:15
χρήστη unj2
Δημοσιεύθηκε 01/06/2010 στις 17:40
χρήστη Jon
ψήφοι
6
απαντήσεις
7
προβολές
4k
Java ή C για επεξεργασία εικόνας
Δημοσιεύθηκε 14/06/2010 στις 15:38
χρήστη its-me
Δημοσιεύθηκε 17/06/2010 στις 14:55
χρήστη Geine
Δημοσιεύθηκε 18/06/2010 στις 08:01
χρήστη yasumi
Δημοσιεύθηκε 18/06/2010 στις 10:19
χρήστη Karan
Δημοσιεύθηκε 19/06/2010 στις 06:39
χρήστη Blizzy
ψήφοι
8
απαντήσεις
5
προβολές
30k
όραση υπολογιστών, τις ιδέες του έργου;
Δημοσιεύθηκε 20/06/2010 στις 16:04
χρήστη peedarpk
ψήφοι
8
απαντήσεις
3
προβολές
11k
OpenCV findContours πρόβλημα λειτουργίας
Δημοσιεύθηκε 21/06/2010 στις 18:15
χρήστη user123668
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Pixel συντεταγμένες σε 3D γραμμή (OpenCV)
Δημοσιεύθηκε 24/06/2010 στις 05:50
χρήστη Nestor
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
HDR & Πανοράματα: πού να μάθετε
Δημοσιεύθηκε 29/06/2010 στις 01:54
χρήστη jtbandes
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Παχιά ανίχνευση οριζόντια γραμμή
Δημοσιεύθηκε 30/06/2010 στις 02:02
χρήστη erjik
Δημοσιεύθηκε 30/06/2010 στις 14:01
χρήστη Slartibartfast
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Αναγνωρίστε μοτίβα εικόνων JPG ή PNG
Δημοσιεύθηκε 03/07/2010 στις 02:05
χρήστη Gildus
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
5k
αλγόριθμοι που ταιριάζουν Πρότυπο
Δημοσιεύθηκε 06/07/2010 στις 08:38
χρήστη erjik
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
7k
Μεταμορφώστε το τετράπλευρο σε ένα ορθογώνιο;
Δημοσιεύθηκε 06/07/2010 στις 20:46
χρήστη Goles
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
βαθμονόμηση της κάμερας και του προβολέα
Δημοσιεύθηκε 07/07/2010 στις 17:02
χρήστη J3nc3k
Δημοσιεύθηκε 15/07/2010 στις 01:42
χρήστη Karan
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Πώς μπορώ να συγκρίνω δύο εικόνες σε C #;
Δημοσιεύθηκε 17/07/2010 στις 12:26
χρήστη Tirth
Δημοσιεύθηκε 23/07/2010 στις 04:23
χρήστη dnul
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
7k
Μοντελοποίηση HSV Color Space στο MATLAB
Δημοσιεύθηκε 26/07/2010 στις 22:22
χρήστη user123668
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Αναγνώριση εικόνας / κειμένου
Δημοσιεύθηκε 29/07/2010 στις 14:03
χρήστη Swift
Δημοσιεύθηκε 29/07/2010 στις 19:06
χρήστη NotNamedDwayne
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Μετρώντας τα αντικείμενα στην εικόνα
Δημοσιεύθηκε 31/07/2010 στις 06:03
χρήστη Sumon
Δημοσιεύθηκε 09/08/2010 στις 05:10
χρήστη bloodfire1004
Δημοσιεύθηκε 17/08/2010 στις 10:20
χρήστη Illarion Kovalchuk
Δημοσιεύθηκε 17/08/2010 στις 17:27
χρήστη Darcara
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Υπολογισμός χαρακτηριστικά HOG
Δημοσιεύθηκε 19/08/2010 στις 07:01
χρήστη Fihop
ψήφοι
7
απαντήσεις
5
προβολές
5k
ανίχνευσης ακμών εικόνας
Δημοσιεύθηκε 22/08/2010 στις 08:25
χρήστη sha123
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
160
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
Δημοσιεύθηκε 23/08/2010 στις 09:26
χρήστη sha123
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Σε OpenCV, ποια είναι η παράμετρος svm.predect returnDFVal;
Δημοσιεύθηκε 24/08/2010 στις 13:19
χρήστη John Robertson
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
101
Αλγόριθμοι για: πούλι εκτυπωτή
Δημοσιεύθηκε 25/08/2010 στις 07:44
χρήστη erjik
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Από την εικόνα σε αριθμούς
Δημοσιεύθηκε 26/08/2010 στις 14:20
χρήστη Zakaria
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
7k
Βαθμονόμηση κάμερας
Δημοσιεύθηκε 30/08/2010 στις 03:51
χρήστη user434623
Δημοσιεύθηκε 01/09/2010 στις 05:37
χρήστη Michał Trybus
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Ανίχνευση OpenCV Προσκήνιο αργή
Δημοσιεύθηκε 06/09/2010 στις 22:38
χρήστη amatsukawa
Δημοσιεύθηκε 08/09/2010 στις 00:25
χρήστη Tracy
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Τ και R εκτίμηση από αιθέρια μήτρα
Δημοσιεύθηκε 09/09/2010 στις 15:00
χρήστη Vie
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Είναι libsvm ακριβή;
Δημοσιεύθηκε 10/09/2010 στις 19:22
χρήστη John Robertson
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
QR Codes - Κάμερα Προσανατολισμός / προβολής
Δημοσιεύθηκε 10/09/2010 στις 23:20
χρήστη ghempton
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Λήψη βίντεο OpenCV σε μορφές παράθυρα
Δημοσιεύθηκε 11/09/2010 στις 20:42
χρήστη nishant
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Εντοπισμός τόνο του δέρματος από την εικόνα
Δημοσιεύθηκε 13/09/2010 στις 11:34
χρήστη Nareshkumar
Δημοσιεύθηκε 13/09/2010 στις 12:12
χρήστη Itsik
Δημοσιεύθηκε 14/09/2010 στις 14:06
χρήστη Rella
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
194
Ικανός Tracker Σωματιδίων
Δημοσιεύθηκε 16/09/2010 στις 09:22
χρήστη Theodor
ψήφοι
19
απαντήσεις
7
προβολές
3k
Μέτρηση του μέσου πάχους των ιχνών σε μια εικόνα
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 12:33
χρήστη Alceu Costa
ψήφοι
5
απαντήσεις
6
προβολές
2k
Ξεκινώντας με Computervision / Δρόμος Παρακολούθηση
Δημοσιεύθηκε 20/09/2010 στις 09:54
χρήστη saad
Δημοσιεύθηκε 21/09/2010 στις 12:28
χρήστη Andrey

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more