Ερωτήσεις με ετικέτα [cordova-plugins]

Δημοσιεύθηκε 05/01/2013 στις 18:56
χρήστη Imran Omar Bukhsh
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
4k
PhoneGap ελέγχου κάμερας
Δημοσιεύθηκε 05/05/2013 στις 22:09
χρήστη wallismark
Δημοσιεύθηκε 14/01/2014 στις 18:53
χρήστη Joe Lannen
Δημοσιεύθηκε 11/02/2014 στις 23:46
χρήστη Aras
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
PushPlugin / Cordova onnotificationgcm μην απολυθούν
Δημοσιεύθηκε 12/02/2014 στις 14:10
χρήστη RedaEl
Δημοσιεύθηκε 12/02/2014 στις 20:44
χρήστη user3303836
Δημοσιεύθηκε 13/02/2014 στις 08:13
χρήστη Harshit
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
505
LiveTile plugin για το Windows Phone 8 στην Κόρδοβα 3.3
Δημοσιεύθηκε 13/02/2014 στις 08:49
χρήστη goofy
Δημοσιεύθηκε 13/02/2014 στις 20:43
χρήστη Aras
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
129
Flash δεν εργάζονται για PhoneGap 2.7 του Android 4.x
Δημοσιεύθηκε 14/02/2014 στις 04:24
χρήστη AtanuCSE
Δημοσιεύθηκε 14/02/2014 στις 11:50
χρήστη Antonio
Δημοσιεύθηκε 14/02/2014 στις 23:04
χρήστη Aras
Δημοσιεύθηκε 17/02/2014 στις 08:18
χρήστη Shashi
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
230
PhoneGap Plugins εργάζονται σε CLI;
Δημοσιεύθηκε 17/02/2014 στις 12:16
χρήστη Alex Stanese
Δημοσιεύθηκε 18/02/2014 στις 09:14
χρήστη Gilana
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Cordova inAppBrowser plugin θέμα για τα παράθυρα
Δημοσιεύθηκε 18/02/2014 στις 11:06
χρήστη mmmm
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
4k
PhoneGap Android Plugin - κλείστε τη Δραστηριότητα plugin
Δημοσιεύθηκε 18/02/2014 στις 13:56
χρήστη rossse1906
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
226
SQLite PhoneGap: Έρευνα για το σφάλμα Loop
Δημοσιεύθηκε 18/02/2014 στις 14:04
χρήστη lightshire18
Δημοσιεύθηκε 19/02/2014 στις 05:14
χρήστη Sridhar Boganathan
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
730
Cordova 3 και fullPath
Δημοσιεύθηκε 20/02/2014 στις 13:42
χρήστη gmh04
Δημοσιεύθηκε 21/02/2014 στις 03:06
χρήστη Ganesh K
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
521
Μήπως Κόρδοβα webview παραβιάζουν CSP
Δημοσιεύθηκε 21/02/2014 στις 14:49
χρήστη user3324756
Δημοσιεύθηκε 24/02/2014 στις 08:13
χρήστη riedelinho
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
22
Μπορώ να έχω πολλαπλούς plugins ανά repo;
Δημοσιεύθηκε 24/02/2014 στις 11:51
χρήστη weston
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
92
PhoneGap επαφή plugin εκτέλεση UIThread
Δημοσιεύθηκε 25/02/2014 στις 09:17
χρήστη Niels
Δημοσιεύθηκε 25/02/2014 στις 09:43
χρήστη Gilana
Δημοσιεύθηκε 26/02/2014 στις 06:32
χρήστη mstamos
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
442
εναλλακτικές λύσεις Κόρδοβα στο iOS UI ImagePicker
Δημοσιεύθηκε 27/02/2014 στις 03:25
χρήστη michael
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
80
Πού είναι οι ρυθμίσεις plugin για Cordova / PhoneGap;
Δημοσιεύθηκε 27/02/2014 στις 22:24
χρήστη Luke
Δημοσιεύθηκε 28/02/2014 στις 12:17
χρήστη Eswara Reddy
Δημοσιεύθηκε 28/02/2014 στις 20:45
χρήστη Geo G
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
PhoneGap κοινοποίηση ώθηση με parse.com
Δημοσιεύθηκε 01/03/2014 στις 11:49
χρήστη Thomas M. Tveten
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
249
Cordova 3.4.0 custom plugins δεν βρέθηκε
Δημοσιεύθηκε 03/03/2014 στις 01:24
χρήστη jongbanaag
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
332
Barcodescanner plugin δεν έχει προετοιμαστεί σε window.plugins
Δημοσιεύθηκε 03/03/2014 στις 11:12
χρήστη Brian
Δημοσιεύθηκε 03/03/2014 στις 18:23
χρήστη Aras
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
58
Ανάκτηση Κόρδοβα plugin πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε 04/03/2014 στις 00:06
χρήστη jongbanaag
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
1k
Ασύλληπτος ReferenceError: σύνδεση δεν ορίζεται
Δημοσιεύθηκε 05/03/2014 στις 07:26
χρήστη Moussawi7
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση HelloCordova-CordovaLib.apk
Δημοσιεύθηκε 05/03/2014 στις 12:45
χρήστη Moussawi7
Δημοσιεύθηκε 05/03/2014 στις 23:59
χρήστη Hessius
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
523
αλλαγή διαδρομή αναζήτησης για cordova_plugin.js
Δημοσιεύθηκε 06/03/2014 στις 12:01
χρήστη The Bndr
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Cordova 3.4 αρχείου 1.0.1 resolveLocalFileSystemURI android θέμα
Δημοσιεύθηκε 07/03/2014 στις 00:18
χρήστη user3226154
Δημοσιεύθηκε 08/03/2014 στις 00:09
χρήστη track0
Δημοσιεύθηκε 10/03/2014 στις 01:07
χρήστη Azizi Musa
Δημοσιεύθηκε 10/03/2014 στις 07:05
χρήστη Lohith Korupolu
Δημοσιεύθηκε 11/03/2014 στις 22:44
χρήστη patrickjquinn
Δημοσιεύθηκε 12/03/2014 στις 06:44
χρήστη Shimon Geld
Δημοσιεύθηκε 12/03/2014 στις 12:01
χρήστη Cherif
ψήφοι
8
απαντήσεις
4
προβολές
8k
Cordova Facebook plugin: λείπει μεταβλητές APP_ID, APP_NAME
Δημοσιεύθηκε 12/03/2014 στις 13:12
χρήστη Cherif
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
631
PhoneGap αλλαγή αρχείων API, η εφαρμογή σπασμένα
Δημοσιεύθηκε 12/03/2014 στις 18:28
χρήστη Richard
Δημοσιεύθηκε 13/03/2014 στις 04:31
χρήστη Aras
Δημοσιεύθηκε 14/03/2014 στις 05:44
χρήστη QuentinB
Δημοσιεύθηκε 15/03/2014 στις 16:17
χρήστη Michal
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
966
μπλοκ AVAudioRecorder AVSpeechSynthesizer
Δημοσιεύθηκε 17/03/2014 στις 17:47
χρήστη user1541723
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
window.resolveLocalFileSystemURL αποτυγχάνει πάντα
Δημοσιεύθηκε 18/03/2014 στις 05:18
χρήστη niiamon
Δημοσιεύθηκε 21/03/2014 στις 04:07
χρήστη Deep Mehta
Δημοσιεύθηκε 21/03/2014 στις 08:42
χρήστη Mohammad Nurdin
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
605
Πώς να φορτώσει όρους plugins στο PhoneGap / Κόρδοβα
Δημοσιεύθηκε 21/03/2014 στις 13:48
χρήστη Samrung
Δημοσιεύθηκε 22/03/2014 στις 06:23
χρήστη Dozer
Δημοσιεύθηκε 22/03/2014 στις 11:39
χρήστη Cherif
Δημοσιεύθηκε 25/03/2014 στις 13:46
χρήστη Adam Tuttle
Δημοσιεύθηκε 25/03/2014 στις 18:47
χρήστη user3029609
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
574
PhoneGap plugin δεν λειτουργεί σε Android
Δημοσιεύθηκε 28/03/2014 στις 04:07
χρήστη Ankita Shah
Δημοσιεύθηκε 31/03/2014 στις 12:35
χρήστη Leo
Δημοσιεύθηκε 31/03/2014 στις 17:15
χρήστη Red2678
Δημοσιεύθηκε 01/04/2014 στις 00:45
χρήστη aiwis31
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Cordova / PhoneGap moveTo να μην πάρει ριζικό
Δημοσιεύθηκε 02/04/2014 στις 09:24
χρήστη rory
Δημοσιεύθηκε 02/04/2014 στις 13:47
χρήστη rory
Δημοσιεύθηκε 02/04/2014 στις 21:02
χρήστη Gthoma2
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
1000
PhoneGap Κατασκευάστηκε, Ενυδάτωση και Πρόσθετα
Δημοσιεύθηκε 03/04/2014 στις 13:00
χρήστη Karl Pilsten
Δημοσιεύθηκε 03/04/2014 στις 16:59
χρήστη greenstork
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
964
Cordova μεταφοράς αρχείων Crashes app
Δημοσιεύθηκε 07/04/2014 στις 05:21
χρήστη reech
Δημοσιεύθηκε 08/04/2014 στις 01:20
χρήστη Nat
Δημοσιεύθηκε 08/04/2014 στις 02:57
χρήστη user2139676
Δημοσιεύθηκε 08/04/2014 στις 04:54
χρήστη user3151224
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
64
Android & fb συνδεθείτε: πώς να πάρει το σωστό HashKey;
Δημοσιεύθηκε 08/04/2014 στις 15:26
χρήστη Cherif
Δημοσιεύθηκε 08/04/2014 στις 16:51
χρήστη Bryce
Δημοσιεύθηκε 08/04/2014 στις 17:59
χρήστη Ed Schembor
Δημοσιεύθηκε 10/04/2014 στις 06:30
χρήστη Ebrahim Tahernejad
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
134
NSFilemanager copyItemsAtPath σφάλματος
Δημοσιεύθηκε 11/04/2014 στις 08:20
χρήστη webdev
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
676
Ενσωμάτωση facebook συνδεθείτε με Cordova 3.4 για Android
Δημοσιεύθηκε 14/04/2014 στις 17:07
χρήστη Chase Roberts
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
4k
PhoneGap 3.4 σφάλμα FileTransfer (iOS)
Δημοσιεύθηκε 16/04/2014 στις 00:03
χρήστη ZoM
Δημοσιεύθηκε 16/04/2014 στις 12:12
χρήστη rahulbehl
Δημοσιεύθηκε 17/04/2014 στις 06:31
χρήστη Vamsidhar Mamillapalli
Δημοσιεύθηκε 21/04/2014 στις 02:51
χρήστη Dhanuka777
Δημοσιεύθηκε 22/04/2014 στις 14:33
χρήστη telemaco
Δημοσιεύθηκε 23/04/2014 στις 20:55
χρήστη AndrewRichPalm
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Android PhoneGap HTML5video
Δημοσιεύθηκε 24/04/2014 στις 09:01
χρήστη MSR
Δημοσιεύθηκε 26/04/2014 στις 21:05
χρήστη Dave Taylor
Δημοσιεύθηκε 27/04/2014 στις 21:17
χρήστη Dan Schien
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Να πάρει λειτουργίες plugin για γραφομηχανή
Δημοσιεύθηκε 28/04/2014 στις 10:20
χρήστη dev2rev
Δημοσιεύθηκε 28/04/2014 στις 12:54
χρήστη Kaz
ψήφοι
15
απαντήσεις
1
προβολές
13k
Plugin για να πάρει την έκδοση του PhoneGap App;
Δημοσιεύθηκε 28/04/2014 στις 13:33
χρήστη Hemantsom
Δημοσιεύθηκε 29/04/2014 στις 04:33
χρήστη Hemant Dubey
Δημοσιεύθηκε 29/04/2014 στις 16:27
χρήστη Kirthi35
Δημοσιεύθηκε 01/05/2014 στις 01:41
χρήστη RonyRun
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
8k
Πώς να πιάσει περίπτωση εφαρμογής έξοδο;
Δημοσιεύθηκε 01/05/2014 στις 13:18
χρήστη Alex Stanese
Δημοσιεύθηκε 02/05/2014 στις 06:29
χρήστη Publicus
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Ενημέρωση αποτελέσματα Κόρδοβα Plugin απέτυχε plugin
Δημοσιεύθηκε 04/05/2014 στις 19:03
χρήστη jeffg
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
275
ανταπόκριση FB.login δεν περιλαμβάνει authResponse
Δημοσιεύθηκε 05/05/2014 στις 08:34
χρήστη Moussawi7
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
984
Cordova Android Plugin με Native ελέγχου UI
Δημοσιεύθηκε 05/05/2014 στις 23:21
χρήστη FictionalCoder
Δημοσιεύθηκε 06/05/2014 στις 18:28
χρήστη manu
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
423
CocoonJS & Cordova plugins: "τάξη δεν βρέθηκε" σφάλμα
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 00:54
χρήστη LePhleg
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 02:00
χρήστη SANSONAN
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
PhoneGap FileTransfer επιστρέφει κωδικό σφάλματος null
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 05:55
χρήστη Bogz
ψήφοι
8
απαντήσεις
5
προβολές
15k
Cordova σύνδεση με το διακομιστή δεν ήταν επιτυχής
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 09:00
χρήστη user3151224
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
432
Κάμερα Plugin δεν λειτουργεί σε Cordova 3.4.0 του έργου
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 11:52
χρήστη user3497839
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 18:21
χρήστη ani
Δημοσιεύθηκε 09/05/2014 στις 06:00
χρήστη Siddharth_Vyas
Δημοσιεύθηκε 09/05/2014 στις 15:53
χρήστη Franva
Δημοσιεύθηκε 09/05/2014 στις 23:55
χρήστη Josh
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
656
αναπαραγωγή μόνο Κόρδοβα plugin ΜΜΕ
Δημοσιεύθηκε 10/05/2014 στις 06:51
χρήστη mig
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
626
requestFileSystem ποτέ δεν επιστρέφει Κόρδοβα 3.4 για iOS
Δημοσιεύθηκε 10/05/2014 στις 14:24
χρήστη dwhogg
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
144
Cordova plugin σύνδεση
Δημοσιεύθηκε 13/05/2014 στις 09:30
χρήστη user3497839
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
714
Cordova 3.4.0 συνεργασία με το plugin paypal
Δημοσιεύθηκε 14/05/2014 στις 12:52
χρήστη user3497839
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 04:56
χρήστη Kunal Vashist
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 09:19
χρήστη user3497839
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 09:41
χρήστη keldar
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 09:56
χρήστη Fabio
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
573
Cordova εξαίρεση την ασφάλεια του Android
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 19:26
χρήστη Stefano Maglione
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
549
HTML5 βίντεο στο Amazon FireTV Εφαρμογές
Δημοσιεύθηκε 17/05/2014 στις 17:20
χρήστη Gene Ellis
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Cordova και Ιωνικό: plugin όχι ενημέρωση
Δημοσιεύθηκε 18/05/2014 στις 13:27
χρήστη Jdruwe
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Cordova InAppBrowser Top Margin
Δημοσιεύθηκε 21/05/2014 στις 12:57
χρήστη Ercole
Δημοσιεύθηκε 22/05/2014 στις 05:16
χρήστη Eswara Reddy
Δημοσιεύθηκε 23/05/2014 στις 12:26
χρήστη aporat
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
258
PhoneGap Facebook Connect δεν ζητούν πίσω
Δημοσιεύθηκε 23/05/2014 στις 13:37
χρήστη Moussawi7
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Κόρδοβα InAppBrowser και target="_blank"> <a δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 23/05/2014 στις 17:01
χρήστη niltz
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
54
PhoneGap plugins για iOS
Δημοσιεύθηκε 25/05/2014 στις 06:22
χρήστη Gillardo
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Κόρδοβα στην εφαρμογή Κάμερα
Δημοσιεύθηκε 25/05/2014 στις 18:24
χρήστη nicholas
Δημοσιεύθηκε 26/05/2014 στις 11:54
χρήστη Vine Brancho
Δημοσιεύθηκε 27/05/2014 στις 04:45
χρήστη clintgh
Δημοσιεύθηκε 27/05/2014 στις 22:40
χρήστη Exos
Δημοσιεύθηκε 28/05/2014 στις 08:44
χρήστη locknies
Δημοσιεύθηκε 28/05/2014 στις 13:06
χρήστη Will Jenkins
Δημοσιεύθηκε 29/05/2014 στις 12:11
χρήστη Volodymyr Bezuglyy
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Cordova 3.5 iOS Σφάλμα μεταγλώττισης
Δημοσιεύθηκε 29/05/2014 στις 18:33
χρήστη ChickensDontClap
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
www Πλατφόρμα Κόρδοβα διαθέσιμες;
Δημοσιεύθηκε 30/05/2014 στις 10:19
χρήστη SteAp
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
3k
CDVPlugin κατηγορία CBLite (pluginName: CBLite) δεν υπάρχει
Δημοσιεύθηκε 30/05/2014 στις 17:52
χρήστη Jack Shultz
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
350
Sencha Native: μονάδα Cordova / plugin / geolocation δεν βρέθηκε
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 08:37
χρήστη Denis Obydennykh
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
PhoneGap φόντο plugin χρήσης
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 16:07
χρήστη Nida Zehra
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 18:56
χρήστη Tmac
Δημοσιεύθηκε 03/06/2014 στις 09:50
χρήστη Roy M J
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
963
PhoneGap (3.3.0) FileReader readAsText () δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 03/06/2014 στις 12:54
χρήστη gabaum10
Δημοσιεύθηκε 03/06/2014 στις 14:41
χρήστη Smith
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
250
inAppbrowser και WebSQL αποτυχίας - Κόρδοβα
Δημοσιεύθηκε 04/06/2014 στις 05:55
χρήστη AtanuCSE
Δημοσιεύθηκε 04/06/2014 στις 07:00
χρήστη TobiasW
Δημοσιεύθηκε 04/06/2014 στις 10:33
χρήστη bato
Δημοσιεύθηκε 04/06/2014 στις 11:30
χρήστη ShinyJos
Δημοσιεύθηκε 06/06/2014 στις 07:17
χρήστη Devrath N D
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
908
Cordova Plugin CallLog δεν μπορείτε να βρείτε το σύμβολο
Δημοσιεύθηκε 06/06/2014 στις 12:55
χρήστη Gianfra
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
190
Κόρδοβα - Android. AdMob δεν εμφανίζονται
Δημοσιεύθηκε 07/06/2014 στις 00:46
χρήστη Jhonatan G.
Δημοσιεύθηκε 11/06/2014 στις 01:20
χρήστη Steven Anderson
Δημοσιεύθηκε 11/06/2014 στις 05:52
χρήστη Puneetr90
Δημοσιεύθηκε 12/06/2014 στις 09:57
χρήστη Ponmalar
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
210
Ενημέρωση ένα plugin Cordova σε ορισμένα έκδοση
Δημοσιεύθηκε 12/06/2014 στις 15:01
χρήστη Sandersjr2
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Cordova_Plugins.js Δεν Βρέθηκε
Δημοσιεύθηκε 13/06/2014 στις 22:39
χρήστη user3630775
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
48
Επανάκλησης μια εικόνα στην Κόρδοβα έθιμο Plugin
Δημοσιεύθηκε 15/06/2014 στις 19:45
χρήστη j r
Δημοσιεύθηκε 15/06/2014 στις 22:11
χρήστη ramsundark5
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Cordova ActionSheet plugin
Δημοσιεύθηκε 15/06/2014 στις 22:53
χρήστη Ant
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
38
PhoneGap ενημέρωση εγκατεστημένα πρόσθετα
Δημοσιεύθηκε 16/06/2014 στις 03:42
χρήστη Kaido Shugo
Δημοσιεύθηκε 16/06/2014 στις 04:06
χρήστη MR. Kumar
Δημοσιεύθηκε 16/06/2014 στις 08:03
χρήστη dragonmnl
Δημοσιεύθηκε 16/06/2014 στις 08:19
χρήστη user3608965
Δημοσιεύθηκε 16/06/2014 στις 09:36
χρήστη Pat
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
512
Google maps Κόρδοβα geolocation API δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 16/06/2014 στις 11:32
χρήστη user3744850
Δημοσιεύθηκε 17/06/2014 στις 07:05
χρήστη Raunak
Δημοσιεύθηκε 17/06/2014 στις 09:05
χρήστη user3230561
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Cordova / PhoneGap SQLite plugin
Δημοσιεύθηκε 17/06/2014 στις 12:33
χρήστη Gillardo
Δημοσιεύθηκε 18/06/2014 στις 11:11
χρήστη user1361551
Δημοσιεύθηκε 18/06/2014 στις 16:51
χρήστη Manny
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
752
Cordova Plugin για Native Android App
Δημοσιεύθηκε 19/06/2014 στις 04:20
χρήστη user3755008
Δημοσιεύθηκε 23/06/2014 στις 18:10
χρήστη Omar Meky
Δημοσιεύθηκε 24/06/2014 στις 18:17
χρήστη Varun Nagpal
Δημοσιεύθηκε 24/06/2014 στις 23:25
χρήστη mpsyp
Δημοσιεύθηκε 25/06/2014 στις 12:41
χρήστη Hartog
Δημοσιεύθηκε 26/06/2014 στις 09:09
χρήστη Dhammini F.
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
324
Apache Cordova πολλαπλές δραστηριότητα
Δημοσιεύθηκε 27/06/2014 στις 04:59
χρήστη user3382905
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
858
Plugin προτιμήσεις config.xml
Δημοσιεύθηκε 27/06/2014 στις 12:26
χρήστη mohamnag
Δημοσιεύθηκε 27/06/2014 στις 20:07
χρήστη shabang
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
να πάρει δύναμη σύνδεσης στο PhoneGap
Δημοσιεύθηκε 27/06/2014 στις 20:25
χρήστη Rohit
Δημοσιεύθηκε 29/06/2014 στις 14:44
χρήστη ajbraus
Δημοσιεύθηκε 30/06/2014 στις 04:10
χρήστη h3n
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πώς να πάρει SSID Wi-Fi router χρησιμοποιώντας PhoneGap;
Δημοσιεύθηκε 02/07/2014 στις 09:07
χρήστη user3189916
Δημοσιεύθηκε 02/07/2014 στις 18:33
χρήστη Velda
Δημοσιεύθηκε 03/07/2014 στις 13:23
χρήστη pandomic
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
356
Cordova plugin: Καθυστέρηση deviceready εκδήλωση
Δημοσιεύθηκε 04/07/2014 στις 11:36
χρήστη schickling
Δημοσιεύθηκε 05/07/2014 στις 17:51
χρήστη Simone Avogadro
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
plugin Κόρδοβα BluetoothLE
Δημοσιεύθηκε 07/07/2014 στις 07:55
χρήστη Richard
Δημοσιεύθηκε 07/07/2014 στις 23:36
χρήστη cranberry
Δημοσιεύθηκε 08/07/2014 στις 04:40
χρήστη Rajesh
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
254
Worklight v6.2 - Android Cordova Plug-in
Δημοσιεύθηκε 08/07/2014 στις 05:29
χρήστη Elvis Ninan
Δημοσιεύθηκε 08/07/2014 στις 08:37
χρήστη Lunchbox
Δημοσιεύθηκε 08/07/2014 στις 10:20
χρήστη Anindya
Δημοσιεύθηκε 08/07/2014 στις 23:40
χρήστη Frido1
Δημοσιεύθηκε 09/07/2014 στις 15:02
χρήστη user3812837
Δημοσιεύθηκε 10/07/2014 στις 10:40
χρήστη Gnagy
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
265
Ζήτημα με την Κόρδοβα SMS 3.5 plugin για το Android;
Δημοσιεύθηκε 11/07/2014 στις 04:50
χρήστη Vinod
Δημοσιεύθηκε 11/07/2014 στις 08:31
χρήστη Alex Stanese
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Cordova plugin αρχείου σπάει εφαρμογής μου
Δημοσιεύθηκε 12/07/2014 στις 08:10
χρήστη Flobbo
Δημοσιεύθηκε 15/07/2014 στις 10:32
χρήστη vijar
Δημοσιεύθηκε 16/07/2014 στις 08:14
χρήστη meandre
Δημοσιεύθηκε 01/06/2020 στις 17:40
χρήστη Amr Ahmed

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more