Ερωτήσεις με ετικέτα [deep-learning]

Δημοσιεύθηκε 25/04/2010 στις 09:22
χρήστη Jonas Nielsen
ψήφοι
10
απαντήσεις
3
προβολές
10k
Παράμετρος Tuning για το Perceptron Μάθησης Αλγόριθμος
Δημοσιεύθηκε 04/05/2010 στις 00:15
χρήστη Albert Diego
Δημοσιεύθηκε 27/07/2010 στις 14:13
χρήστη ladi
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Νευρωνικά στάθμιση του δικτύου
Δημοσιεύθηκε 15/11/2010 στις 21:04
χρήστη Kevin
Δημοσιεύθηκε 25/08/2011 στις 16:10
χρήστη user349026
Δημοσιεύθηκε 11/11/2011 στις 04:10
χρήστη psteelk
Δημοσιεύθηκε 20/03/2012 στις 04:06
χρήστη corazza
Δημοσιεύθηκε 20/03/2012 στις 23:36
χρήστη Hari
Δημοσιεύθηκε 12/05/2012 στις 16:18
χρήστη Abhishek kumar
Δημοσιεύθηκε 20/05/2012 στις 08:26
χρήστη Lily
Δημοσιεύθηκε 08/11/2012 στις 11:37
χρήστη Jesus Lopez
Δημοσιεύθηκε 31/03/2013 στις 08:15
χρήστη erogol
Δημοσιεύθηκε 28/10/2013 στις 20:19
χρήστη alex
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Βαθιά εργαλειοθήκη μάθησης
Δημοσιεύθηκε 31/01/2014 στις 14:16
χρήστη Riadh Belkebir
Δημοσιεύθηκε 01/02/2014 στις 19:16
χρήστη Alexandre Holden Daly
Δημοσιεύθηκε 03/02/2014 στις 12:48
χρήστη Rahul
Δημοσιεύθηκε 26/02/2014 στις 07:15
χρήστη Ash
Δημοσιεύθηκε 13/03/2014 στις 11:08
χρήστη himanshu1496
ψήφοι
29
απαντήσεις
2
προβολές
14k
Συνελικτική δικτύου Νευρωνικά (CNN) για Ήχου
Δημοσιεύθηκε 18/03/2014 στις 03:28
χρήστη moeabdol
Δημοσιεύθηκε 20/03/2014 στις 06:15
χρήστη user2489122
Δημοσιεύθηκε 24/03/2014 στις 13:15
χρήστη Ash
Δημοσιεύθηκε 31/03/2014 στις 07:55
χρήστη suzee
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
394
Γραφική αναπαράσταση του δικτύου βαθιά μάθηση;
Δημοσιεύθηκε 04/04/2014 στις 03:42
χρήστη Marti Markov
Δημοσιεύθηκε 08/04/2014 στις 11:12
χρήστη Uri Merhav
Δημοσιεύθηκε 18/04/2014 στις 23:06
χρήστη user1089599
Δημοσιεύθηκε 19/04/2014 στις 16:11
χρήστη chiral
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 20:24
χρήστη Tiago P. O.
Δημοσιεύθηκε 14/05/2014 στις 02:13
χρήστη cstur4
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
περιλήψεων με χρήση τεχνικών βαθιάς μάθησης
Δημοσιεύθηκε 19/05/2014 στις 03:53
χρήστη abi
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
ImportError: Δεν ενότητα που ονομάζεται «theano.floatX»
Δημοσιεύθηκε 21/05/2014 στις 11:37
χρήστη grin
Δημοσιεύθηκε 21/05/2014 στις 14:53
χρήστη hrs
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
575
Μήπως Θεανώ υποστηρίζει μεταβλητή διάσπαση;
Δημοσιεύθηκε 22/06/2014 στις 01:15
χρήστη Jack Cheng
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
390
στρατηγικής Hyperopt Εξερεύνηση / Εκμετάλλευση
Δημοσιεύθηκε 09/07/2014 στις 12:24
χρήστη doxav
Δημοσιεύθηκε 10/07/2014 στις 00:11
χρήστη Ellie
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Gaussian-Bernoulli RBM σφάλματος υψηλή ανασυγκρότηση
Δημοσιεύθηκε 10/07/2014 στις 06:03
χρήστη Muneeb
Δημοσιεύθηκε 10/07/2014 στις 09:05
χρήστη doxav
Δημοσιεύθηκε 11/07/2014 στις 10:52
χρήστη izhak
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
5k
Πώς να εγκαταστήσετε βιβλιοθήκη Θεανώ σε OS X;
Δημοσιεύθηκε 13/07/2014 στις 23:51
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 15/07/2014 στις 06:47
χρήστη Shai
Δημοσιεύθηκε 16/07/2014 στις 12:24
χρήστη rocket_ron
Δημοσιεύθηκε 17/07/2014 στις 12:09
χρήστη Lanc
Δημοσιεύθηκε 18/07/2014 στις 16:06
χρήστη user3815059
ψήφοι
36
απαντήσεις
5
προβολές
58k
πώς να ανοίξει το αρχείο PKL
Δημοσιεύθηκε 23/07/2014 στις 07:58
χρήστη ytrewq
Δημοσιεύθηκε 04/08/2014 στις 13:25
χρήστη Abhishek
Δημοσιεύθηκε 11/08/2014 στις 05:28
χρήστη user1505986
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Διευκρίνιση στο φροντιστήριο Θεανώ
Δημοσιεύθηκε 18/08/2014 στις 14:27
χρήστη Abhishek
Δημοσιεύθηκε 22/08/2014 στις 13:23
χρήστη user3968255
Δημοσιεύθηκε 31/08/2014 στις 05:44
χρήστη kevin1214
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Gaussian-ΔΒΔ αποτύχει σε ένα τετριμμένο παράδειγμα
Δημοσιεύθηκε 03/09/2014 στις 09:02
χρήστη alex
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
tutorial για βαθιά μάθηση εργαλειοθήκη-matlab
Δημοσιεύθηκε 13/09/2014 στις 16:01
χρήστη its_me
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
260
Multiclass ανίχνευση στόχου: NX (1 vs όλες) ή 1 Χ (Ν vs όλα);
Δημοσιεύθηκε 15/09/2014 στις 17:34
χρήστη user252584
ψήφοι
8
απαντήσεις
1
προβολές
2k
pycuda vs Θεανώ vs pylearn2
Δημοσιεύθηκε 17/09/2014 στις 18:51
χρήστη user1754197
Δημοσιεύθηκε 24/09/2014 στις 04:18
χρήστη Ash
Δημοσιεύθηκε 24/09/2014 στις 16:22
χρήστη wemadeit
Δημοσιεύθηκε 26/09/2014 στις 17:46
χρήστη GilLevi
Δημοσιεύθηκε 03/10/2014 στις 15:29
χρήστη krupal
Δημοσιεύθηκε 05/10/2014 στις 08:06
χρήστη Mahdi k
Δημοσιεύθηκε 10/10/2014 στις 12:32
χρήστη user3352632
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
513
Βαθιά δίκτυο μάθησης για την ταξινόμηση
Δημοσιεύθηκε 16/10/2014 στις 11:25
χρήστη Es.T
Δημοσιεύθηκε 17/10/2014 στις 21:35
χρήστη RockTheStar
Δημοσιεύθηκε 22/10/2014 στις 16:15
χρήστη RockTheStar
Δημοσιεύθηκε 25/10/2014 στις 08:00
χρήστη dnth
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
601
Επισήμανση pixel σε εικόνες για την ταξινόμηση
Δημοσιεύθηκε 03/11/2014 στις 06:00
χρήστη Engin007
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
59
διάδοσης πληροφορίας μέσω restriced μηχανής Boltzmann
Δημοσιεύθηκε 11/11/2014 στις 06:01
χρήστη forsythia
ψήφοι
3
απαντήσεις
0
προβολές
2k
εικόνες Caffe IMAGEnet 32x32
Δημοσιεύθηκε 14/11/2014 στις 17:09
χρήστη Andriy Lysak
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
εφαρμογή LSTM χρησιμοποιώντας Θεανώ
Δημοσιεύθηκε 24/11/2014 στις 11:47
χρήστη Alex Gao
Δημοσιεύθηκε 04/12/2014 στις 04:48
χρήστη Karan
ψήφοι
13
απαντήσεις
1
προβολές
19k
Relu και εγκατάλειψης στο CNN
Δημοσιεύθηκε 05/12/2014 στις 14:01
χρήστη user3783676
Δημοσιεύθηκε 09/12/2014 στις 00:23
χρήστη cozos
Δημοσιεύθηκε 11/12/2014 στις 18:18
χρήστη Ushou Mori
ψήφοι
14
απαντήσεις
2
προβολές
6k
Caffe Multiple Input Εικόνες
Δημοσιεύθηκε 12/12/2014 στις 02:40
χρήστη James Sergeant
Δημοσιεύθηκε 18/12/2014 στις 06:00
χρήστη Run2
Δημοσιεύθηκε 18/12/2014 στις 15:21
χρήστη pbu
ψήφοι
14
απαντήσεις
3
προβολές
4k
InfogainLoss στρώμα
Δημοσιεύθηκε 24/12/2014 στις 04:20
χρήστη Shai
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Python λείπουν ενότητες με Θεανώ
Δημοσιεύθηκε 26/12/2014 στις 13:09
χρήστη pbu
Δημοσιεύθηκε 01/01/2015 στις 23:01
χρήστη bob dope
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Caffe Θέματα εγκατάστασης
Δημοσιεύθηκε 07/01/2015 στις 17:59
χρήστη Priya Narayanan
Δημοσιεύθηκε 13/01/2015 στις 07:28
χρήστη sohail siddique
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
627
παράδειγμα Caffe Βαθιά Μάθηση Βιβλιοθήκη
Δημοσιεύθηκε 15/01/2015 στις 18:27
χρήστη user678392
Δημοσιεύθηκε 16/01/2015 στις 10:58
χρήστη Run2
Δημοσιεύθηκε 16/01/2015 στις 12:39
χρήστη Qingxin Zheng
Δημοσιεύθηκε 16/01/2015 στις 16:59
χρήστη DavideChicco.it
ψήφοι
11
απαντήσεις
1
προβολές
6k
Πολλαπλών παλινδρόμησης ετικέτα στο Caffe
Δημοσιεύθηκε 20/01/2015 στις 23:08
χρήστη pbu
Δημοσιεύθηκε 21/01/2015 στις 14:22
χρήστη QuickBrownFox
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
8k
Πώς να αναδιαμορφώσει μια σταγόνα στο Caffe;
Δημοσιεύθηκε 22/01/2015 στις 12:08
χρήστη TorosFanny
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
θέμα συνέλιξη στο Caffe
Δημοσιεύθηκε 22/01/2015 στις 14:24
χρήστη pbu
Δημοσιεύθηκε 27/01/2015 στις 17:05
χρήστη Barış Geçer
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
569
Βαθιά Εργαλεία Μάθησης - Βαθιά Δίκτυο Πίστη
Δημοσιεύθηκε 31/01/2015 στις 09:51
χρήστη Onered
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
799
Το NLP Tagger που ονομάζεται SENNA
Δημοσιεύθηκε 31/01/2015 στις 10:32
χρήστη Shima
Δημοσιεύθηκε 09/02/2015 στις 02:04
χρήστη sergulaydore
Δημοσιεύθηκε 09/02/2015 στις 15:15
χρήστη user2202420
Δημοσιεύθηκε 10/02/2015 στις 08:22
χρήστη dzsezusz
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
993
Γιατί η LeNet5 χρησιμοποιεί 32 × 32 εικόνα σαν είσοδο;
Δημοσιεύθηκε 15/02/2015 στις 09:09
χρήστη xiaofei
Δημοσιεύθηκε 19/02/2015 στις 11:51
χρήστη sohail siddique
Δημοσιεύθηκε 20/02/2015 στις 05:18
χρήστη the M
Δημοσιεύθηκε 20/02/2015 στις 07:42
χρήστη U-571
Δημοσιεύθηκε 28/02/2015 στις 05:05
χρήστη Mickey Shine
Δημοσιεύθηκε 02/03/2015 στις 07:20
χρήστη Tanny
Δημοσιεύθηκε 02/03/2015 στις 18:43
χρήστη rhombidodecahedron
Δημοσιεύθηκε 05/03/2015 στις 10:14
χρήστη Cameron Diver
Δημοσιεύθηκε 06/03/2015 στις 03:18
χρήστη user3239402
Δημοσιεύθηκε 07/03/2015 στις 05:56
χρήστη Gargob
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
101
pylearn2 συνεχίσετε την εκπαίδευση του μοντέλου
Δημοσιεύθηκε 11/03/2015 στις 13:21
χρήστη silent_grave
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
202
Πώς LSTM δικτύου ξέρει πότε να ξεχάσω;
Δημοσιεύθηκε 13/03/2015 στις 03:30
χρήστη dnth
Δημοσιεύθηκε 17/03/2015 στις 12:45
χρήστη Amit Gupta
Δημοσιεύθηκε 18/03/2015 στις 12:32
χρήστη pir
Δημοσιεύθηκε 18/03/2015 στις 16:22
χρήστη mirazour
Δημοσιεύθηκε 18/03/2015 στις 17:24
χρήστη nikk
Δημοσιεύθηκε 19/03/2015 στις 14:28
χρήστη Onered
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
145
λειτουργική έννοια της caffe
Δημοσιεύθηκε 20/03/2015 στις 01:08
χρήστη ytrewq
Δημοσιεύθηκε 24/03/2015 στις 06:53
χρήστη dnth
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Caffe Έκδοση Εγκατάσταση σε Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 26/03/2015 στις 17:04
χρήστη bobbychen
Δημοσιεύθηκε 28/03/2015 στις 20:56
χρήστη Tyrion Lannister
Δημοσιεύθηκε 29/03/2015 στις 09:30
χρήστη iec2011007
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Torch, σφάλμα στην κατάρτιση StochasticGradient
Δημοσιεύθηκε 29/03/2015 στις 20:19
χρήστη DavideChicco.it
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
149
ταξινομητή Εκπαίδευση εικόνα - Neural Network
Δημοσιεύθηκε 29/03/2015 στις 20:43
χρήστη David
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Η χρήση τυχαίων αριθμών στο Θεανώ
Δημοσιεύθηκε 01/04/2015 στις 17:26
χρήστη Harsh
Δημοσιεύθηκε 03/04/2015 στις 14:02
χρήστη BenjaminCohen
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Προσθέστε στρώμα παλινδρόμησης σε caffe
Δημοσιεύθηκε 07/04/2015 στις 12:29
χρήστη MHS
Δημοσιεύθηκε 08/04/2015 στις 09:42
χρήστη SameeraR
Δημοσιεύθηκε 08/04/2015 στις 11:10
χρήστη pir
Δημοσιεύθηκε 09/04/2015 στις 12:57
χρήστη entron
Δημοσιεύθηκε 09/04/2015 στις 17:10
χρήστη user2202420
Δημοσιεύθηκε 10/04/2015 στις 13:44
χρήστη Alex Gao
Δημοσιεύθηκε 11/04/2015 στις 13:57
χρήστη Bevan
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
R βαθιά μάθηση, πολλές εξόδους
Δημοσιεύθηκε 13/04/2015 στις 09:55
χρήστη adam.888
Δημοσιεύθηκε 13/04/2015 στις 13:24
χρήστη rocknrollnerd
Δημοσιεύθηκε 15/04/2015 στις 18:11
χρήστη patrick
Δημοσιεύθηκε 16/04/2015 στις 02:14
χρήστη Xinstein
Δημοσιεύθηκε 16/04/2015 στις 07:51
χρήστη JensenLu
Δημοσιεύθηκε 17/04/2015 στις 05:18
χρήστη Bevan
ψήφοι
-4
απαντήσεις
3
προβολές
671
Ποια αλγόριθμοι αφορά σε βαθιά μάθηση;
Δημοσιεύθηκε 17/04/2015 στις 08:42
χρήστη frodooooo39
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Θεανώ / Λαζάνια / Nolearn Neural Network εισόδου εικόνας
Δημοσιεύθηκε 17/04/2015 στις 17:47
χρήστη Rachnog
Δημοσιεύθηκε 21/04/2015 στις 09:36
χρήστη user3352632
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
921
Ποια είναι η παράμετρος δανείζεται σε Θεανώ
Δημοσιεύθηκε 21/04/2015 στις 12:59
χρήστη London guy
Δημοσιεύθηκε 22/04/2015 στις 03:56
χρήστη pir
Δημοσιεύθηκε 22/04/2015 στις 13:01
χρήστη Mingyao Chen
Δημοσιεύθηκε 22/04/2015 στις 22:20
χρήστη user3352632
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Παλινδρόμηση με λαζάνια: error
Δημοσιεύθηκε 23/04/2015 στις 04:42
χρήστη Anarcho-Chossid
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
181
Δεν ήταν δυνατή η κατάρτιση cuda_convnet σφάλμα pylearn2
Δημοσιεύθηκε 23/04/2015 στις 05:26
χρήστη SameeraR
Δημοσιεύθηκε 23/04/2015 στις 07:49
χρήστη Bevan
Δημοσιεύθηκε 24/04/2015 στις 07:55
χρήστη Ofer Zilberstein
Δημοσιεύθηκε 29/04/2015 στις 02:32
χρήστη Amn Kh
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
1k
Κεράς Python, nolearn, σφάλμα εισαγωγής
Δημοσιεύθηκε 01/05/2015 στις 14:45
χρήστη jackal
ψήφοι
32
απαντήσεις
2
προβολές
26k
Τι `lr_policy` στο Caffe;
Δημοσιεύθηκε 04/05/2015 στις 13:47
χρήστη Martin Thoma
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
879
Ανάστροφης διάδοσης σε συνέλιξη
Δημοσιεύθηκε 04/05/2015 στις 20:31
χρήστη Johanna
Δημοσιεύθηκε 08/05/2015 στις 06:05
χρήστη iec2011007
Δημοσιεύθηκε 08/05/2015 στις 19:05
χρήστη MHankin
Δημοσιεύθηκε 09/05/2015 στις 07:12
χρήστη tre56h45
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
547
ΜΔΦ για συνεργατικό φιλτράρισμα
Δημοσιεύθηκε 12/05/2015 στις 06:19
χρήστη Dan Chen
Δημοσιεύθηκε 12/05/2015 στις 17:36
χρήστη Martin Thoma
Δημοσιεύθηκε 13/05/2015 στις 13:49
χρήστη ramin zohouri
Δημοσιεύθηκε 14/05/2015 στις 10:59
χρήστη Yugw O'yu
Δημοσιεύθηκε 15/05/2015 στις 06:05
χρήστη Martin Thoma
Δημοσιεύθηκε 15/05/2015 στις 11:46
χρήστη mcExchange
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
9k
Caffe αποτυχία δημιουργίας στρώματος
Δημοσιεύθηκε 19/05/2015 στις 11:04
χρήστη rkellerm
Δημοσιεύθηκε 20/05/2015 στις 20:48
χρήστη DavideChicco.it
Δημοσιεύθηκε 21/05/2015 στις 05:47
χρήστη SameeraR
Δημοσιεύθηκε 21/05/2015 στις 21:23
χρήστη user2284821
Δημοσιεύθηκε 22/05/2015 στις 08:51
χρήστη martinh
Δημοσιεύθηκε 22/05/2015 στις 17:31
χρήστη khan
Δημοσιεύθηκε 22/05/2015 στις 17:36
χρήστη filup
Δημοσιεύθηκε 22/05/2015 στις 17:53
χρήστη user3705926
Δημοσιεύθηκε 23/05/2015 στις 12:47
χρήστη hfiuareogj85
Δημοσιεύθηκε 25/05/2015 στις 18:53
χρήστη Jason
Δημοσιεύθηκε 26/05/2015 στις 13:21
χρήστη Rafael Ruiz Muñoz
Δημοσιεύθηκε 27/05/2015 στις 06:06
χρήστη mad
Δημοσιεύθηκε 27/05/2015 στις 13:52
χρήστη Maarten Bamelis
Δημοσιεύθηκε 28/05/2015 στις 14:20
χρήστη Maarten Bamelis
Δημοσιεύθηκε 31/05/2015 στις 13:16
χρήστη MarsPlus
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
514
Θεανώ πολλαπλασιάζοντας με το μηδέν
Δημοσιεύθηκε 31/05/2015 στις 13:19
χρήστη Sunny88
Δημοσιεύθηκε 01/06/2015 στις 08:10
χρήστη Pratik Vaishnavi
Δημοσιεύθηκε 01/06/2015 στις 22:44
χρήστη user3072099
Δημοσιεύθηκε 03/06/2015 στις 09:40
χρήστη Norbert R
ψήφοι
49
απαντήσεις
8
προβολές
20k
OpenCL / AMD: Βαθιά Μάθησης
Δημοσιεύθηκε 03/06/2015 στις 13:20
χρήστη daniel451
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Δύο λάθη κατά την εκτέλεση Caffe
Δημοσιεύθηκε 08/06/2015 στις 18:11
χρήστη PrasannaDate
Δημοσιεύθηκε 10/06/2015 στις 14:56
χρήστη Rafael Ruiz Muñoz
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Caffe net.predict () εξάγει τυχαία αποτελέσματα (GoogleNet)
Δημοσιεύθηκε 12/06/2015 στις 20:15
χρήστη Rachnog
Δημοσιεύθηκε 12/06/2015 στις 21:41
χρήστη user3847160
Δημοσιεύθηκε 13/06/2015 στις 11:30
χρήστη machinery
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πώς να επιταχύνει caffe classifer σε python
Δημοσιεύθηκε 13/06/2015 στις 17:16
χρήστη Jame
Δημοσιεύθηκε 16/06/2015 στις 11:16
χρήστη DucCuong
Δημοσιεύθηκε 17/06/2015 στις 18:17
χρήστη gaspercat
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
7k
Word2Vec συναισθήματος ταξινόμηση με R και Η2Ο
Δημοσιεύθηκε 17/06/2015 στις 19:18
χρήστη JulianHi
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
736
Γιατί κακά ακρίβεια με νευρωνικό δίκτυο;
Δημοσιεύθηκε 17/06/2015 στις 21:33
χρήστη BlackHawk
Δημοσιεύθηκε 18/06/2015 στις 14:29
χρήστη mad
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Σφάλμα κατά την κατάρτιση των καθαρών στο Caffe
Δημοσιεύθηκε 18/06/2015 στις 15:54
χρήστη PrasannaDate
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
566
Τι είναι gradInput και gradOutput στο «nn» πακέτο Torch7 του;
Δημοσιεύθηκε 18/06/2015 στις 22:13
χρήστη abrocod
Δημοσιεύθηκε 19/06/2015 στις 14:42
χρήστη PrasannaDate
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
212
Συμπέρασμα από PCA του συνόλου δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 20/06/2015 στις 05:34
χρήστη dnth
Δημοσιεύθηκε 22/06/2015 στις 11:27
χρήστη mad
Δημοσιεύθηκε 22/06/2015 στις 11:44
χρήστη mad
Δημοσιεύθηκε 23/06/2015 στις 04:32
χρήστη user2357111317
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
698
Προσπαθώντας να εγκαταστήσετε FBLuaLib
Δημοσιεύθηκε 23/06/2015 στις 18:12
χρήστη lars
Δημοσιεύθηκε 24/06/2015 στις 12:52
χρήστη mad
Δημοσιεύθηκε 24/06/2015 στις 13:59
χρήστη user3805104
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
105
τι αλγόριθμοι δεν χρησιμοποιεί AlchemyAPI;
Δημοσιεύθηκε 25/06/2015 στις 05:46
χρήστη patrick
Δημοσιεύθηκε 25/06/2015 στις 14:48
χρήστη PrasannaDate
Δημοσιεύθηκε 26/06/2015 στις 10:16
χρήστη Bhupendra Singh Chauhan
Δημοσιεύθηκε 26/06/2015 στις 14:37
χρήστη Bhupendra Singh Chauhan

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more