Ερωτήσεις με ετικέτα [dwarf]

Δημοσιεύθηκε 05/09/2008 στις 13:44
χρήστη DGentry
Δημοσιεύθηκε 03/04/2009 στις 15:24
χρήστη Jason S
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Ανάγνωση αρχείου DWARF στο Mac OSX
Δημοσιεύθηκε 03/05/2009 στις 02:39
χρήστη user100074
Δημοσιεύθηκε 08/07/2009 στις 23:37
χρήστη Craig McQueen
Δημοσιεύθηκε 02/01/2010 στις 05:40
χρήστη Kaom Te
Δημοσιεύθηκε 27/04/2010 στις 19:11
χρήστη Gomez
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
685
την εφαρμογή βήμα πάνω, νάνος
Δημοσιεύθηκε 11/07/2010 στις 15:41
χρήστη User01
Δημοσιεύθηκε 23/08/2010 στις 07:43
χρήστη Eldad
Δημοσιεύθηκε 26/08/2010 στις 04:46
χρήστη greatwolf
Δημοσιεύθηκε 27/08/2010 στις 05:45
χρήστη greatwolf
Δημοσιεύθηκε 27/08/2010 στις 18:59
χρήστη terminus
Δημοσιεύθηκε 18/02/2011 στις 09:47
χρήστη bbv
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
499
στοίβα χαλάρωση στην dwarf2
Δημοσιεύθηκε 08/03/2011 στις 05:20
χρήστη bbv
Δημοσιεύθηκε 24/06/2011 στις 18:23
χρήστη wickedchicken
Δημοσιεύθηκε 21/07/2011 στις 00:27
χρήστη Novelocrat
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
2k
αρχεία dSYM για χτίζει την απελευθέρωση
Δημοσιεύθηκε 01/08/2011 στις 14:38
χρήστη 341008
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
448
αναπαράσταση C ++ από κλαγγή
Δημοσιεύθηκε 07/08/2011 στις 09:24
χρήστη Yakov
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
528
Αλλαγή ELF Endian Data Format
Δημοσιεύθηκε 23/08/2011 στις 14:44
χρήστη Eugene K
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
LLVM εξαιρέσεις? πώς να χαλαρώσετε
Δημοσιεύθηκε 23/09/2011 στις 14:55
χρήστη lurscher
ψήφοι
40
απαντήσεις
2
προβολές
15k
GAS: Επεξήγηση των .cfi_def_cfa_offset
Δημοσιεύθηκε 23/09/2011 στις 19:24
χρήστη void-pointer
Δημοσιεύθηκε 27/10/2011 στις 22:19
χρήστη simon.d
Δημοσιεύθηκε 26/02/2012 στις 20:13
χρήστη Chris
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
χρήση και το νόημα της DW_AT_location
Δημοσιεύθηκε 15/03/2012 στις 10:01
χρήστη Mayur Pandey
Δημοσιεύθηκε 06/04/2012 στις 13:11
χρήστη Albert
Δημοσιεύθηκε 08/04/2012 στις 04:08
χρήστη Conrad Irwin
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Πώς να πάρει Mach-o uuid μιας διαδικασίας τρέχει;
Δημοσιεύθηκε 12/04/2012 στις 07:01
χρήστη Speakus
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Χρειάζεστε ένα πρόγραμμα ανάλυσης δομή C
Δημοσιεύθηκε 18/04/2012 στις 07:27
χρήστη viji
ψήφοι
9
απαντήσεις
6
προβολές
12k
Atos και dwarfdump δεν θα symbolicate διεύθυνσή μου
Δημοσιεύθηκε 20/04/2012 στις 07:30
χρήστη Mac_Cain13
Δημοσιεύθηκε 24/04/2012 στις 11:22
χρήστη pankaj
Δημοσιεύθηκε 09/05/2012 στις 18:59
χρήστη ncrosty
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
680
άκυρο DWARF που παράγεται από το μεταγλωττιστή
Δημοσιεύθηκε 21/05/2012 στις 13:36
χρήστη Mr. Boy
ψήφοι
9
απαντήσεις
1
προβολές
6k
Απόσπασμα καθολικές μεταβλητές από a.out αρχείο
Δημοσιεύθηκε 12/06/2012 στις 18:20
χρήστη Tono Nam
Δημοσιεύθηκε 13/06/2012 στις 21:11
χρήστη Tono Nam
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
3k
objdump δεν βρέθηκε σε cygwin
Δημοσιεύθηκε 13/06/2012 στις 22:57
χρήστη Tono Nam
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
583
Πάρτε θέση των συμβόλων στο a.out αρχείο
Δημοσιεύθηκε 14/06/2012 στις 16:58
χρήστη Tono Nam
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
12k
/ Usr / bin / LD: Νάνος σφάλματος
Δημοσιεύθηκε 18/06/2012 στις 21:00
χρήστη RSFalcon7
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
3k
readelf-s δεν εξάγει πλήρη ονόματα των μεταβλητών
Δημοσιεύθηκε 26/06/2012 στις 14:38
χρήστη Tono Nam
Δημοσιεύθηκε 03/07/2012 στις 12:56
χρήστη Tono Nam
Δημοσιεύθηκε 20/07/2012 στις 14:31
χρήστη John Kearney
Δημοσιεύθηκε 26/07/2012 στις 13:02
χρήστη Dror Harari
Δημοσιεύθηκε 14/08/2012 στις 19:30
χρήστη anjayloo
Δημοσιεύθηκε 21/08/2012 στις 05:29
χρήστη USA Lion
Δημοσιεύθηκε 02/09/2012 στις 01:50
χρήστη attis
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
718
Να πάρει την κλήση συμβάσεις από DWARF πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε 03/09/2012 στις 16:48
χρήστη Khaled ElWazeer
Δημοσιεύθηκε 12/11/2012 στις 16:51
χρήστη attis
Δημοσιεύθηκε 13/11/2012 στις 21:42
χρήστη attis
Δημοσιεύθηκε 16/11/2012 στις 09:48
χρήστη Jorge Suárez de Lis
Δημοσιεύθηκε 28/11/2012 στις 18:28
χρήστη Jean
Δημοσιεύθηκε 05/12/2012 στις 13:54
χρήστη lazlazari
Δημοσιεύθηκε 20/12/2012 στις 18:45
χρήστη Greg McNulty
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Χ Συνέλευση Βασικές OS και η μορφή Mach-O
Δημοσιεύθηκε 20/01/2013 στις 04:20
χρήστη Ephemera
Δημοσιεύθηκε 23/02/2013 στις 15:05
χρήστη Albert
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
95
Τύπος-Safe Σύνδεση με χρήση DWARF
Δημοσιεύθηκε 14/03/2013 στις 19:17
χρήστη Nordlöw
ψήφοι
12
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Gcc 4.8 DWARF4 vs DWARF2
Δημοσιεύθηκε 24/03/2013 στις 12:22
χρήστη CyberGuy
ψήφοι
10
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Ελέγξτε DWARF έκδοση της μονάδας συλλογής
Δημοσιεύθηκε 23/04/2013 στις 11:52
χρήστη usamytch
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
436
γ ++ μορφή αρίθμησης νάνος ετικέτα
Δημοσιεύθηκε 05/06/2013 στις 16:31
χρήστη David Grinberg
Δημοσιεύθηκε 16/06/2013 στις 12:48
χρήστη farshield
Δημοσιεύθηκε 25/06/2013 στις 16:57
χρήστη David Grinberg
Δημοσιεύθηκε 28/06/2013 στις 22:29
χρήστη David Grinberg
Δημοσιεύθηκε 16/07/2013 στις 19:08
χρήστη David Grinberg
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
dSYM αναζήτηση Διεύθυνση
Δημοσιεύθηκε 08/09/2013 στις 04:34
χρήστη Dyan
Δημοσιεύθηκε 13/09/2013 στις 04:25
χρήστη exe163
Δημοσιεύθηκε 13/09/2013 στις 21:43
χρήστη user2778039
Δημοσιεύθηκε 28/10/2013 στις 13:32
χρήστη Oak
Δημοσιεύθηκε 08/11/2013 στις 13:58
χρήστη user1222385
Δημοσιεύθηκε 20/11/2013 στις 11:20
χρήστη Vincent
Δημοσιεύθηκε 21/11/2013 στις 22:12
χρήστη Dmitry Buzolin
Δημοσιεύθηκε 27/11/2013 στις 11:49
χρήστη user1147800
Δημοσιεύθηκε 25/12/2013 στις 05:25
χρήστη Jincheng Miao
Δημοσιεύθηκε 25/12/2013 στις 08:57
χρήστη leavez
Δημοσιεύθηκε 02/01/2014 στις 02:16
χρήστη ganesh annigeri
Δημοσιεύθηκε 03/01/2014 στις 05:39
χρήστη user3109672
Δημοσιεύθηκε 05/01/2014 στις 04:21
χρήστη Logan Streondj
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
gprof δίνει Νάνος σφάλματος
Δημοσιεύθηκε 06/01/2014 στις 03:42
χρήστη VoidPointer
Δημοσιεύθηκε 12/01/2014 στις 00:54
χρήστη David
Δημοσιεύθηκε 12/01/2014 στις 19:13
χρήστη Sergio Martins
Δημοσιεύθηκε 21/01/2014 στις 04:20
χρήστη Jay
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πώς να αποκωδικοποιήσει ένα τμήμα debug_line;
Δημοσιεύθηκε 30/01/2014 στις 14:59
χρήστη Marco A.
Δημοσιεύθηκε 04/02/2014 στις 22:18
χρήστη ysdx
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
647
αριθμοί στήλη Source στους νάνους πίνακα γραμμή
Δημοσιεύθηκε 12/02/2014 στις 21:58
χρήστη mason
Δημοσιεύθηκε 31/03/2014 στις 17:22
χρήστη MvG
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
LLVM και νάνος πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων
Δημοσιεύθηκε 03/04/2014 στις 09:20
χρήστη user3493249
Δημοσιεύθηκε 04/04/2014 στις 18:03
χρήστη bddicken
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
496
Εξαίρεση συγκεκριμένων συμβόλων από dSYM
Δημοσιεύθηκε 21/05/2014 στις 21:07
χρήστη MxSagan
Δημοσιεύθηκε 01/06/2014 στις 19:19
χρήστη Blue Demon
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
44
Λανθασμένη καταχώρηση DIE στο ELF αρχείο (DWARF2)
Δημοσιεύθηκε 04/06/2014 στις 05:47
χρήστη user3705839
Δημοσιεύθηκε 25/06/2014 στις 13:08
χρήστη Phyllis Sutherland
Δημοσιεύθηκε 14/07/2014 στις 20:58
χρήστη Udit Gupta
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
725
ποια είναι η δομή του αρχείου dsym;
Δημοσιεύθηκε 25/07/2014 στις 16:53
χρήστη leavez
Δημοσιεύθηκε 29/07/2014 στις 17:29
χρήστη narendasan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
295
ELF / DWARF Parser με τα στοιχεία Δομή Out
Δημοσιεύθηκε 30/07/2014 στις 19:20
χρήστη Steve S
Δημοσιεύθηκε 30/07/2014 στις 20:29
χρήστη Udit Gupta
Δημοσιεύθηκε 30/08/2014 στις 11:05
χρήστη eXXXXXXXXXXX2
Δημοσιεύθηκε 18/09/2014 στις 14:38
χρήστη Martin
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
198
Στατικά συνάγοντας τύποι σύμβολο C
Δημοσιεύθηκε 25/09/2014 στις 12:41
χρήστη ArjunShankar
Δημοσιεύθηκε 07/10/2014 στις 20:44
χρήστη JonahGabriel
Δημοσιεύθηκε 26/10/2014 στις 20:12
χρήστη Tom Seddon
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
207
Από πού gdb λάβει τις γραμμές κώδικα;
Δημοσιεύθηκε 31/12/2014 στις 12:39
χρήστη e271p314
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
461
Dump ενότητα debug_loc από εκτελέσιμο
Δημοσιεύθηκε 11/02/2015 στις 05:00
χρήστη username_4567
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
35
Encode ζωντανά εύρος στους νάνους
Δημοσιεύθηκε 11/02/2015 στις 08:19
χρήστη username_4567
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
110
Xcode στατικές βιβλιοθήκες: Πού είναι τα σύμβολα;
Δημοσιεύθηκε 16/02/2015 στις 11:03
χρήστη below
Δημοσιεύθηκε 25/02/2015 στις 23:53
χρήστη Alex
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Μετατροπή σύμβολα debug από DWARF στο ΠΣΠ
Δημοσιεύθηκε 06/03/2015 στις 18:28
χρήστη Seva Alekseyev
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
490
OSX ισοδύναμο SymGetLineFromAddr ή SymGetLineFromAddr64
Δημοσιεύθηκε 24/03/2015 στις 08:51
χρήστη dev_null
Δημοσιεύθηκε 27/03/2015 στις 07:50
χρήστη Caterpillar
Δημοσιεύθηκε 08/04/2015 στις 23:24
χρήστη casamia
Δημοσιεύθηκε 06/05/2015 στις 12:19
χρήστη Eadilu
Δημοσιεύθηκε 18/06/2015 στις 19:49
χρήστη Michael Bauer
Δημοσιεύθηκε 29/06/2015 στις 07:27
χρήστη vimal prathap
Δημοσιεύθηκε 18/07/2015 στις 19:33
χρήστη Adam
Δημοσιεύθηκε 25/07/2015 στις 12:51
χρήστη acm
Δημοσιεύθηκε 12/08/2015 στις 20:04
χρήστη MuchToLearn
Δημοσιεύθηκε 28/08/2015 στις 12:34
χρήστη Adam
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
85
Profiling εφαρμογή των Δελφών OS X
Δημοσιεύθηκε 10/09/2015 στις 07:52
χρήστη Ville Krumlinde
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
345
Τι μπορώ να κάνω με DW_OP_call_frame_cfa
Δημοσιεύθηκε 11/10/2015 στις 23:17
χρήστη Ameer Armaly
Δημοσιεύθηκε 22/10/2015 στις 22:38
χρήστη John de Largentaye
Δημοσιεύθηκε 03/11/2015 στις 02:26
χρήστη Joshi
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
322
Αντίστροφη του addr2line
Δημοσιεύθηκε 27/11/2015 στις 07:37
χρήστη mcsim
Δημοσιεύθηκε 18/02/2016 στις 04:34
χρήστη Sozin's Comet
Δημοσιεύθηκε 24/02/2016 στις 13:50
χρήστη Sergio
Δημοσιεύθηκε 07/03/2016 στις 03:24
χρήστη user62177541
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
141
GCC, εις διπλούν typedefs και DWARF
Δημοσιεύθηκε 28/03/2016 στις 11:38
χρήστη Freezer
Δημοσιεύθηκε 20/04/2016 στις 18:02
χρήστη Martin
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
115
Πώς να dereference αναφορά στους νάνους
Δημοσιεύθηκε 25/04/2016 στις 08:54
χρήστη Serbin
Δημοσιεύθηκε 10/05/2016 στις 07:55
χρήστη Carcophan
Δημοσιεύθηκε 01/06/2016 στις 23:51
χρήστη Tickle
Δημοσιεύθηκε 12/06/2016 στις 23:39
χρήστη user7094
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
104
DWARF δεν ανάγνωση πλήρη είδη
Δημοσιεύθηκε 06/07/2016 στις 12:29
χρήστη Serbin
Δημοσιεύθηκε 12/07/2016 στις 17:28
χρήστη Papadeltasierra
Δημοσιεύθηκε 25/07/2016 στις 09:07
χρήστη Ravi
Δημοσιεύθηκε 08/08/2016 στις 08:01
χρήστη tombjo
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
150
Η αναφορά μεταβλητές σε .cfi_escape
Δημοσιεύθηκε 12/08/2016 στις 10:34
χρήστη Jun Inoue
Δημοσιεύθηκε 06/09/2016 στις 12:05
χρήστη Bernard Nongpoh
Δημοσιεύθηκε 08/09/2016 στις 08:01
χρήστη Han Zhengzu
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
159
Γιατί τα Windows gcc (cygwin) δεν γράφουν ELF επικεφαλίδα;
Δημοσιεύθηκε 13/09/2016 στις 15:44
χρήστη Marcelo Aleksandravicius
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
173
Nasm Νάνος Bad λάθους Offset
Δημοσιεύθηκε 15/09/2016 στις 02:25
χρήστη SeanRamey
Δημοσιεύθηκε 20/09/2016 στις 14:36
χρήστη Igor Skochinsky
Δημοσιεύθηκε 26/09/2016 στις 00:18
χρήστη Marcelo Aleksandravicius
Δημοσιεύθηκε 29/09/2016 στις 09:31
χρήστη barryd
Δημοσιεύθηκε 05/10/2016 στις 01:55
χρήστη qweruiop
Δημοσιεύθηκε 05/10/2016 στις 21:04
χρήστη Qi Zhang
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
47
DWARF DI με παραγόμενο κώδικα C;
Δημοσιεύθηκε 08/10/2016 στις 00:01
χρήστη Jon Flow
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
44
Γιατί δεν υπάρχει DWARF πληροφορίες;
Δημοσιεύθηκε 17/11/2016 στις 02:04
χρήστη Qi Zhang
Δημοσιεύθηκε 21/12/2016 στις 10:13
χρήστη Janu zhou
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
34
ΙΟΣ τύπου symbolication
Δημοσιεύθηκε 28/12/2016 στις 10:53
χρήστη riddler0212
Δημοσιεύθηκε 05/01/2017 στις 19:38
χρήστη watkipet
Δημοσιεύθηκε 12/01/2017 στις 08:23
χρήστη Amumu
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
238
dwarfdump - Debug Σώμα Έχει Δεν σύμβολα;
Δημοσιεύθηκε 23/02/2017 στις 14:26
χρήστη Verticon
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
53
σε θέση να οικοδομήσουμε binutils για MacOSX
Δημοσιεύθηκε 01/03/2017 στις 01:22
χρήστη Sergey Andreenko
Δημοσιεύθηκε 22/05/2017 στις 07:56
χρήστη PatrickSCLin
Δημοσιεύθηκε 27/05/2017 στις 14:38
χρήστη Luka
Δημοσιεύθηκε 09/06/2017 στις 17:37
χρήστη Daniel
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
99
DW_AT_location DW_OP_fbreg DW_OP_addr
Δημοσιεύθηκε 25/07/2017 στις 05:10
χρήστη Rishabh Jain
Δημοσιεύθηκε 16/08/2017 στις 10:18
χρήστη Dat Tran Tan
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
88
Symbolicating διευθύνσεις προγραμματισμού
Δημοσιεύθηκε 23/08/2017 στις 10:40
χρήστη Leo Natan
Δημοσιεύθηκε 04/09/2017 στις 07:09
χρήστη Luke Gorrie
Δημοσιεύθηκε 12/09/2017 στις 06:13
χρήστη Hugo
Δημοσιεύθηκε 30/10/2017 στις 22:51
χρήστη BeeOnRope
Δημοσιεύθηκε 13/11/2017 στις 00:16
χρήστη murnesty
Δημοσιεύθηκε 16/11/2017 στις 11:14
χρήστη Giorgos Tsoumplekas
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
49
Τοπική μεταβλητή θέση από DWARF πληροφορίες σε ARM
Δημοσιεύθηκε 17/11/2017 στις 19:54
χρήστη LostBenjamin
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
49
DW_TAG απροσδιόριστο τύπο για nullptr;
Δημοσιεύθηκε 07/12/2017 στις 11:14
χρήστη phi
Δημοσιεύθηκε 12/12/2017 στις 06:37
χρήστη M Gem
Δημοσιεύθηκε 20/01/2018 στις 18:29
χρήστη TheAhmad
Δημοσιεύθηκε 22/01/2018 στις 10:55
χρήστη TheAhmad
Δημοσιεύθηκε 31/01/2018 στις 04:52
χρήστη Matthew Gardiner
Δημοσιεύθηκε 16/02/2018 στις 21:42
χρήστη Adam
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
60
Libunwind αξία PC δεν λειτουργεί με addr2line
Δημοσιεύθηκε 03/03/2018 στις 08:26
χρήστη Raees Rajwani
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
40
Κλαγγή σύνδεσμο debug_info στο εκτελέσιμο για OSX
Δημοσιεύθηκε 03/03/2018 στις 09:50
χρήστη Timmmm
Δημοσιεύθηκε 22/03/2018 στις 12:10
χρήστη ramsis
Δημοσιεύθηκε 24/04/2018 στις 08:58
χρήστη Michał Stroka
Δημοσιεύθηκε 04/05/2018 στις 07:36
χρήστη jazzbpn
Δημοσιεύθηκε 20/05/2018 στις 07:11
χρήστη Kristina Brooks
Δημοσιεύθηκε 10/06/2018 στις 20:41
χρήστη Demi
Δημοσιεύθηκε 14/07/2018 στις 13:41
χρήστη James
Δημοσιεύθηκε 26/07/2018 στις 12:26
χρήστη Edd Barrett
Δημοσιεύθηκε 27/07/2018 στις 10:17
χρήστη Chirag Patel
Δημοσιεύθηκε 31/07/2018 στις 19:39
χρήστη Eric Niebler
Δημοσιεύθηκε 01/08/2018 στις 08:48
χρήστη sven
Δημοσιεύθηκε 02/08/2018 στις 17:26
χρήστη Chirag Patel
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
60
Ανάγνωση πεθαίνει σε ELF αρχείο
Δημοσιεύθηκε 21/08/2018 στις 15:45
χρήστη Ryno_XLI
Δημοσιεύθηκε 17/09/2018 στις 09:52
χρήστη Winestone

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more