Ερωτήσεις με ετικέτα [gunicorn]

ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Gunicorn, Django, και αργή κώδικα φόρτωση ...;
Δημοσιεύθηκε 08/03/2011 στις 21:56
χρήστη dlamotte
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
625
gunicorn και Django έργου (χωρίς app)
Δημοσιεύθηκε 21/03/2011 στις 10:38
χρήστη ooooo825
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Nginx + Gunicorn POST σφάλμα αιτήματος
Δημοσιεύθηκε 18/04/2011 στις 17:56
χρήστη maumercado
ψήφοι
12
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Δεν Gunicorn επαναφόρτωση μιας εφαρμογής Django
Δημοσιεύθηκε 22/04/2011 στις 10:44
χρήστη k3k
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
779
Δεν Gunicorn εξυπηρετούν png
Δημοσιεύθηκε 16/05/2011 στις 14:39
χρήστη ErnieP
Δημοσιεύθηκε 25/05/2011 στις 08:00
χρήστη xtine
Δημοσιεύθηκε 03/06/2011 στις 17:02
χρήστη DantheMan
Δημοσιεύθηκε 20/06/2011 στις 20:55
χρήστη Rob Golding
Δημοσιεύθηκε 20/06/2011 στις 22:53
χρήστη Fraxtil
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Απρόσκοπτη ανάπτυξη Django σε ενιαίο εξυπηρετητή
Δημοσιεύθηκε 21/06/2011 στις 08:15
χρήστη Tal Weiss
Δημοσιεύθηκε 21/06/2011 στις 09:32
χρήστη Philipp Wassibauer
Δημοσιεύθηκε 24/06/2011 στις 19:51
χρήστη Luiz Geron
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Django-utils @async διακοσμητής και όχι gunicorn εργασίας
Δημοσιεύθηκε 28/06/2011 στις 09:29
χρήστη Anton
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Django ξαναγράψιμο 1.3 URL
Δημοσιεύθηκε 28/06/2011 στις 23:45
χρήστη quekshuy
Δημοσιεύθηκε 15/07/2011 στις 03:03
χρήστη thebeagle
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Λάθη Gunicorn εσωτερικό διακομιστή
Δημοσιεύθηκε 22/07/2011 στις 13:40
χρήστη Stephen Diehl
ψήφοι
48
απαντήσεις
4
προβολές
28k
Gunicorn Nginx πρόβλημα υπέρβασης
Δημοσιεύθηκε 25/07/2011 στις 13:36
χρήστη user250145
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Django: admin ιστοσελίδα δεν σχηματοποιείται
Δημοσιεύθηκε 08/08/2011 στις 16:38
χρήστη Claudiu
Δημοσιεύθηκε 11/08/2011 στις 03:26
χρήστη icn
Δημοσιεύθηκε 15/08/2011 στις 23:34
χρήστη Kevin
Δημοσιεύθηκε 08/09/2011 στις 14:36
χρήστη dougv
ψήφοι
22
απαντήσεις
2
προβολές
19k
Τρέξιμο gunicorn στο https;
Δημοσιεύθηκε 13/09/2011 στις 19:40
χρήστη dmyung
Δημοσιεύθηκε 26/09/2011 στις 17:34
χρήστη Jason Winget
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Nginx, Gunicorn, Virtualenv και Django - 403 Forbidden
Δημοσιεύθηκε 04/10/2011 στις 11:30
χρήστη Harry
ψήφοι
14
απαντήσεις
3
προβολές
22k
nginx άγνωστο οδηγία «προς τα πάνω»
Δημοσιεύθηκε 20/10/2011 στις 21:07
χρήστη Neil
ψήφοι
14
απαντήσεις
1
προβολές
5k
να τρέξει τον web app με gevent
Δημοσιεύθηκε 21/10/2011 στις 22:15
χρήστη Endophage
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Django + nginx + gunicorn - subdomain χαρά
Δημοσιεύθηκε 26/10/2011 στις 13:44
χρήστη mislavcimpersak
Δημοσιεύθηκε 27/10/2011 στις 16:31
χρήστη djs22
ψήφοι
16
απαντήσεις
4
προβολές
13k
Πώς να σταματήσει gunicorn_django στην virtualenv;
Δημοσιεύθηκε 31/10/2011 στις 22:29
χρήστη pwalsh
Δημοσιεύθηκε 04/11/2011 στις 15:50
χρήστη diegueus9
Δημοσιεύθηκε 20/11/2011 στις 14:37
χρήστη jvc26
Δημοσιεύθηκε 01/12/2011 στις 13:59
χρήστη Vivekananda T
Δημοσιεύθηκε 13/12/2011 στις 20:58
χρήστη sholsapp
Δημοσιεύθηκε 23/12/2011 στις 18:09
χρήστη FunLovinCoder
Δημοσιεύθηκε 30/12/2011 στις 12:03
χρήστη pwalsh
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
287
Django: μεταφόρτωση MemoryError αρχείο στο / κάποια / url
Δημοσιεύθηκε 06/01/2012 στις 18:18
χρήστη sultan
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
869
Gunicorn + Subprocesses εγείρει εξαίρεση [ErrNo 10]
Δημοσιεύθηκε 06/01/2012 στις 21:01
χρήστη sholsapp
Δημοσιεύθηκε 10/01/2012 στις 18:19
χρήστη Deonomo
Δημοσιεύθηκε 10/01/2012 στις 22:06
χρήστη Deonomo
Δημοσιεύθηκε 11/01/2012 στις 17:47
χρήστη Mickey Cheong
Δημοσιεύθηκε 20/01/2012 στις 09:49
χρήστη reshefm
ψήφοι
50
απαντήσεις
5
προβολές
39k
Debugging μια εφαρμογή φιάλη τρέχει στο Gunicorn
Δημοσιεύθηκε 21/01/2012 στις 05:33
χρήστη mafrosis
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Long αιτήματα λειτουργία με gunicorn + nginx
Δημοσιεύθηκε 22/01/2012 στις 21:25
χρήστη Matt Luongo
Δημοσιεύθηκε 26/01/2012 στις 23:46
χρήστη arm1
Δημοσιεύθηκε 28/01/2012 στις 13:46
χρήστη Reza Mohammadi
Δημοσιεύθηκε 09/02/2012 στις 11:04
χρήστη Samuel Linde
Δημοσιεύθηκε 13/02/2012 στις 15:37
χρήστη user1199438
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Django για Heroku, μεταφόρτωση αρχείων με gunicorn
Δημοσιεύθηκε 21/02/2012 στις 10:14
χρήστη smthomas3
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
752
Django gunicorn και nginx μεσολάβησης δίνοντας 504 error
Δημοσιεύθηκε 21/02/2012 στις 18:14
χρήστη user993563
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
3k
gunicorn και WebSockets
Δημοσιεύθηκε 25/02/2012 στις 14:28
χρήστη wegrata
Δημοσιεύθηκε 06/03/2012 στις 04:47
χρήστη Corey Sunwold
Δημοσιεύθηκε 12/03/2012 στις 17:27
χρήστη patrickn
Δημοσιεύθηκε 25/03/2012 στις 03:02
χρήστη Lorin Hochstein
Δημοσιεύθηκε 25/03/2012 στις 13:13
χρήστη Kalail
Δημοσιεύθηκε 27/03/2012 στις 01:34
χρήστη Flowpoke
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Django: nginx στατικό περιεχόμενο δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 09/04/2012 στις 14:47
χρήστη user1319936
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση gunicorn στο Ubuntu
Δημοσιεύθηκε 11/04/2012 στις 17:31
χρήστη aemdy
Δημοσιεύθηκε 01/05/2012 στις 18:19
χρήστη Brent
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
2k
OpenERP και Gunicorn
Δημοσιεύθηκε 01/05/2012 στις 20:23
χρήστη dr.dran
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
12k
Διαμόρφωση gunicorn για Django για Heroku
Δημοσιεύθηκε 10/05/2012 στις 05:28
χρήστη tchaymore
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
nginx / gunicorn σύνδεση κρέμονται για 60 δευτερόλεπτα
Δημοσιεύθηκε 10/05/2012 στις 08:39
χρήστη Pēteris Caune
Δημοσιεύθηκε 10/05/2012 στις 13:16
χρήστη Hitesh Mantrala
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
890
Django λέει όλα Εικόνες άκυρη, αλλά PIL έργα
Δημοσιεύθηκε 18/05/2012 στις 20:16
χρήστη Jason Goldstein
Δημοσιεύθηκε 20/05/2012 στις 06:14
χρήστη Cory Dolphin
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Django-nginx-gunicorn - δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 20/05/2012 στις 11:29
χρήστη rnk
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
17k
Django-gunicorn-nginx: 502 κακό πύλη
Δημοσιεύθηκε 22/05/2012 στις 11:56
χρήστη rnk
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Django-nginx-gunicorn στο Amazon EC2 δεν λειτουργεί;
Δημοσιεύθηκε 22/05/2012 στις 14:31
χρήστη Anshul
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
258
gunicorn + αντιμετώπιση των λαθών zope
Δημοσιεύθηκε 23/05/2012 στις 16:52
χρήστη Markos Gogoulos
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
872
Διαφορά μεταξύ Gunicorn και Nginx
Δημοσιεύθηκε 24/05/2012 στις 08:03
χρήστη Alexis
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
461
Πρόσβαση κωδικό Django σε Gunicorn αρχείο ρυθμίσεων
Δημοσιεύθηκε 24/05/2012 στις 18:02
χρήστη D_Naish
Δημοσιεύθηκε 29/05/2012 στις 04:31
χρήστη thisismyname
ψήφοι
102
απαντήσεις
9
προβολές
56k
Gunicorn σφάλμα χρονικού ορίου των εργαζομένων
Δημοσιεύθηκε 01/06/2012 στις 19:03
χρήστη John
Δημοσιεύθηκε 02/06/2012 στις 13:16
χρήστη Sahat Yalkabov
Δημοσιεύθηκε 03/06/2012 στις 15:03
χρήστη rubik
Δημοσιεύθηκε 07/06/2012 στις 20:12
χρήστη Carson
ψήφοι
18
απαντήσεις
1
προβολές
11k
Πώς να τρέξει gevent στην παραγωγή
Δημοσιεύθηκε 13/06/2012 στις 15:58
χρήστη Flavien
Δημοσιεύθηκε 14/06/2012 στις 06:30
χρήστη rkhayrov
ψήφοι
31
απαντήσεις
5
προβολές
24k
Μήπως Gunicorn τρέχει σε Windows
Δημοσιεύθηκε 18/06/2012 στις 18:08
χρήστη Flavien
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Πώς λειτουργεί το Django με virtualenv;
Δημοσιεύθηκε 20/06/2012 στις 01:48
χρήστη Lee Schmidt
ψήφοι
10
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Gunicorn και Django με Upstart και Nginx
Δημοσιεύθηκε 22/06/2012 στις 15:33
χρήστη Harry
Δημοσιεύθηκε 23/06/2012 στις 04:07
χρήστη Johnny W
Δημοσιεύθηκε 26/06/2012 στις 23:09
χρήστη Murat Çorlu
Δημοσιεύθηκε 28/06/2012 στις 02:37
χρήστη user1487262
Δημοσιεύθηκε 01/07/2012 στις 04:59
χρήστη Carson
Δημοσιεύθηκε 06/07/2012 στις 11:03
χρήστη Daniel Reis
Δημοσιεύθηκε 11/07/2012 στις 05:32
χρήστη Raymond
Δημοσιεύθηκε 12/07/2012 στις 02:32
χρήστη Enrico Pallazzo
Δημοσιεύθηκε 12/07/2012 στις 15:24
χρήστη Enrico Pallazzo
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Nginx conf για δύο εφαρμογές gunicorn (Django και tilestache)
Δημοσιεύθηκε 17/07/2012 στις 06:06
χρήστη Chris
ψήφοι
21
απαντήσεις
5
προβολές
28k
Heroku - Δεν ενότητα που ονομάζεται WSGI
Δημοσιεύθηκε 18/07/2012 στις 00:31
χρήστη Hanpan
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
SSL Χρησιμοποιώντας Gunicorn για Django
Δημοσιεύθηκε 19/07/2012 στις 21:20
χρήστη Leandro Abilio
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
16k
Σφάλμα εισαγωγής Python app στο Django με WSGI gunicorn
Δημοσιεύθηκε 26/07/2012 στις 01:20
χρήστη Intenex
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
731
Nginx / Django διαχειριστή POST https μόνο
Δημοσιεύθηκε 27/07/2012 στις 04:08
χρήστη brewerja
Δημοσιεύθηκε 30/07/2012 στις 00:32
χρήστη mrok
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Υποκατηγορία κοινή χρήση cookie στο nginx
Δημοσιεύθηκε 01/08/2012 στις 09:07
χρήστη sashab
Δημοσιεύθηκε 03/08/2012 στις 07:20
χρήστη john
Δημοσιεύθηκε 03/08/2012 στις 16:17
χρήστη EnriqueC91
Δημοσιεύθηκε 05/08/2012 στις 03:46
χρήστη Ji ZHANG
Δημοσιεύθηκε 09/08/2012 στις 13:14
χρήστη MiniQuark
ψήφοι
12
απαντήσεις
4
προβολές
5k
gunicorn σφάλμα κατά την εισαγωγή για Heroku
Δημοσιεύθηκε 09/08/2012 στις 22:34
χρήστη Joseph
Δημοσιεύθηκε 09/08/2012 στις 23:40
χρήστη Hank Gay
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πώς να τρέξει φιάλη με Gunicorn και Βερνίκια;
Δημοσιεύθηκε 11/08/2012 στις 19:00
χρήστη Alexis Bellido
Δημοσιεύθηκε 16/08/2012 στις 15:14
χρήστη ChrisM
Δημοσιεύθηκε 16/08/2012 στις 20:18
χρήστη Bentley4
Δημοσιεύθηκε 17/08/2012 στις 05:50
χρήστη Joseph
Δημοσιεύθηκε 17/08/2012 στις 06:41
χρήστη user1170793
Δημοσιεύθηκε 17/08/2012 στις 11:36
χρήστη Bentley4
Δημοσιεύθηκε 17/08/2012 στις 16:19
χρήστη Bentley4
Δημοσιεύθηκε 20/08/2012 στις 02:02
χρήστη Randall Ma
ψήφοι
18
απαντήσεις
5
προβολές
17k
Πού είναι το αρχείο config Gunicorn;
Δημοσιεύθηκε 21/08/2012 στις 22:39
χρήστη kennysong
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Django WSGI και Gunicorn
Δημοσιεύθηκε 22/08/2012 στις 05:48
χρήστη CIF
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Διαλείπουσα 502s με nginx + gunicorn + Django
Δημοσιεύθηκε 24/08/2012 στις 18:17
χρήστη AndrewJesaitis
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
262
Δεν υπάρχει τρόπος να τρέξει pymongo με gunicorn;
Δημοσιεύθηκε 24/08/2012 στις 19:00
χρήστη CIF
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
8k
Ανάπτυξη Django με Gunicorn και APACHE
Δημοσιεύθηκε 27/08/2012 στις 16:09
χρήστη Fernando Ferreira
Δημοσιεύθηκε 30/08/2012 στις 10:43
χρήστη Jarek Potiuk
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Debugging Django / Gunicorn πίσω Nginx
Δημοσιεύθηκε 06/09/2012 στις 04:31
χρήστη zgohr
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Φιάλη μεγάλη ρουτίνες
Δημοσιεύθηκε 07/09/2012 στις 12:59
χρήστη sashab
Δημοσιεύθηκε 11/09/2012 στις 08:25
χρήστη Finglish
Δημοσιεύθηκε 13/09/2012 στις 19:40
χρήστη Mahmoud Abdelkader
Δημοσιεύθηκε 14/09/2012 στις 07:36
χρήστη Ghopper21
Δημοσιεύθηκε 16/09/2012 στις 14:37
χρήστη Ghopper21
Δημοσιεύθηκε 16/09/2012 στις 18:42
χρήστη daydreamer
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Django Gunicorn WSGI
Δημοσιεύθηκε 17/09/2012 στις 09:51
χρήστη Srikar Appalaraju
Δημοσιεύθηκε 18/09/2012 στις 18:36
χρήστη Cory
Δημοσιεύθηκε 21/09/2012 στις 09:16
χρήστη one eyed dev
Δημοσιεύθηκε 23/09/2012 στις 05:52
χρήστη Dennis Ritchie
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
838
Σφάλμα Heroku Django Gunicorn «Εργοδηγός Έναρξη»
Δημοσιεύθηκε 27/09/2012 στις 19:30
χρήστη user1704258
Δημοσιεύθηκε 01/10/2012 στις 09:06
χρήστη murtaza52
Δημοσιεύθηκε 05/10/2012 στις 06:32
χρήστη Hueston Rido
Δημοσιεύθηκε 05/10/2012 στις 10:41
χρήστη Hueston Rido
Δημοσιεύθηκε 05/10/2012 στις 12:06
χρήστη Thomas Kremmel
Δημοσιεύθηκε 08/10/2012 στις 00:36
χρήστη Paolo
Δημοσιεύθηκε 09/10/2012 στις 14:13
χρήστη alix
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
σκοτώνουν pserve (Gunicorn) ειδικό server από πυραμίδα
Δημοσιεύθηκε 09/10/2012 στις 14:58
χρήστη Joaolvcm
Δημοσιεύθηκε 09/10/2012 στις 19:55
χρήστη BFar
ψήφοι
13
απαντήσεις
3
προβολές
13k
Εξυπηρετούν ένα αίτημα από gunicorn
Δημοσιεύθηκε 12/10/2012 στις 13:04
χρήστη Chris Dutrow
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
gunicorn για linode δεν δρομολόγηση
Δημοσιεύθηκε 14/10/2012 στις 21:17
χρήστη Jenia Ivanov
Δημοσιεύθηκε 15/10/2012 στις 04:18
χρήστη Rui Xia
ψήφοι
76
απαντήσεις
4
προβολές
15k
Η ανάπτυξη Django με gunicorn και nginx
Δημοσιεύθηκε 22/10/2012 στις 04:00
χρήστη Robert Smith
Δημοσιεύθηκε 22/10/2012 στις 13:27
χρήστη moodh
Δημοσιεύθηκε 29/10/2012 στις 07:43
χρήστη user1767962
Δημοσιεύθηκε 29/10/2012 στις 09:50
χρήστη user1767962
Δημοσιεύθηκε 01/11/2012 στις 19:00
χρήστη noahandthewhale
Δημοσιεύθηκε 02/11/2012 στις 10:59
χρήστη Chris Yin
ψήφοι
8
απαντήσεις
5
προβολές
5k
Django Gunicorn εντοπισμού σφαλμάτων
Δημοσιεύθηκε 03/11/2012 στις 16:42
χρήστη Srikar Appalaraju
Δημοσιεύθηκε 20/11/2012 στις 13:04
χρήστη Mikael
Δημοσιεύθηκε 22/11/2012 στις 12:21
χρήστη Cenk Alti
Δημοσιεύθηκε 22/11/2012 στις 15:10
χρήστη blinduck
Δημοσιεύθηκε 23/11/2012 στις 04:55
χρήστη user1376211
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
171
Διαβάζοντας ένα κομμάτι σε έναν χρόνο σε Django
Δημοσιεύθηκε 25/11/2012 στις 11:06
χρήστη Tal Weiss
ψήφοι
10
απαντήσεις
3
προβολές
4k
gevent-socketio + Φιάλη + Gunicorn
Δημοσιεύθηκε 25/11/2012 στις 13:35
χρήστη Nitzan Shaked
Δημοσιεύθηκε 26/11/2012 στις 15:06
χρήστη fredley
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
821
Η σωστή έναρξη gunicorn
Δημοσιεύθηκε 27/11/2012 στις 20:38
χρήστη sashab
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Σύλληψη python τυπική έξοδο διατρέχει gunicorn
Δημοσιεύθηκε 28/11/2012 στις 02:59
χρήστη theicfire
Δημοσιεύθηκε 29/11/2012 στις 13:29
χρήστη fredley
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
2k
SIGWINCH αγνοούνται. δεν daemonized
Δημοσιεύθηκε 29/11/2012 στις 15:13
χρήστη fredley
Δημοσιεύθηκε 01/12/2012 στις 00:33
χρήστη nickponline
ψήφοι
17
απαντήσεις
1
προβολές
15k
Η εκτέλεση ενός app φιάλη με nginx και gunicorn
Δημοσιεύθηκε 01/12/2012 στις 14:54
χρήστη filipdobranic
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
web.py και gunicorn
Δημοσιεύθηκε 02/12/2012 στις 07:54
χρήστη geniass
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
στατικά αρχεία με gunicorn, Django και nginx
Δημοσιεύθηκε 02/12/2012 στις 14:16
χρήστη danielrvt
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Gunicorn δείχνει 404 αντί της εφαρμογής
Δημοσιεύθηκε 02/12/2012 στις 18:59
χρήστη phidah
Δημοσιεύθηκε 04/12/2012 στις 21:40
χρήστη Olga
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
739
Η ανάπτυξη Django με gunicorn και buildout
Δημοσιεύθηκε 04/12/2012 στις 22:37
χρήστη jam
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Συνεχής ενσωμάτωση με Python 2.7 / φιάλη / MongoDB / git
Δημοσιεύθηκε 06/12/2012 στις 19:48
χρήστη Alex Waters
Δημοσιεύθηκε 07/12/2012 στις 19:27
χρήστη pts
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Gunicorn και Gevent συντρίβεται φιάλη εφαρμογή για Heroku
Δημοσιεύθηκε 08/12/2012 στις 17:46
χρήστη wheaties
Δημοσιεύθηκε 10/12/2012 στις 11:59
χρήστη ornoone
Δημοσιεύθηκε 13/12/2012 στις 05:04
χρήστη sultan.of.swing
Δημοσιεύθηκε 13/12/2012 στις 06:47
χρήστη Chris
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Δεν gunicorn εξυπηρετούν στατικά αρχεία
Δημοσιεύθηκε 19/12/2012 στις 08:17
χρήστη Andrew C
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
412
Gunicorn και Django Νότια ασυμβατότητα;
Δημοσιεύθηκε 19/12/2012 στις 08:55
χρήστη wrongusername
Δημοσιεύθηκε 20/12/2012 στις 11:44
χρήστη fredley
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
125
Εναλλαγή ρύθμιση proxy ip για Nginx και Gunicorn με Django
Δημοσιεύθηκε 02/01/2013 στις 12:16
χρήστη user106343
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Gunicorn σύνδεση από πολλαπλές εργαζομένων
Δημοσιεύθηκε 05/01/2013 στις 15:00
χρήστη Colin Kroll
Δημοσιεύθηκε 06/01/2013 στις 02:37
χρήστη tonino.j
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Gunicorn, φιάλη και SQLAlchemy: Ταυτόχρονη Αιτήσεις
Δημοσιεύθηκε 07/01/2013 στις 21:26
χρήστη user1956157
Δημοσιεύθηκε 09/01/2013 στις 12:27
χρήστη Jharwood
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
116
στάσεις σύνδεσής Django εργασίας τυχαία
Δημοσιεύθηκε 16/01/2013 στις 20:46
χρήστη Dmitry Demidenko
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
800
Django Gunicorn Long Polling
Δημοσιεύθηκε 18/01/2013 στις 14:28
χρήστη securecurve
Δημοσιεύθηκε 21/01/2013 στις 03:18
χρήστη Calum
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Σφάλμα Επόπτη Startup Gunicorn
Δημοσιεύθηκε 22/01/2013 στις 18:29
χρήστη Abdul Hfuda
Δημοσιεύθηκε 24/01/2013 στις 18:43
χρήστη j7nn7k
Δημοσιεύθηκε 25/01/2013 στις 19:50
χρήστη Ben
Δημοσιεύθηκε 28/01/2013 στις 11:28
χρήστη George Sibble
Δημοσιεύθηκε 28/01/2013 στις 16:47
χρήστη cms_mgr
ψήφοι
17
απαντήσεις
6
προβολές
12k
Πώς να χρησιμοποιήσετε φιάλη-Script και Gunicorn
Δημοσιεύθηκε 28/01/2013 στις 17:30
χρήστη Julian A.
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Εξυπηρετούν στατικά αρχεία σε Heroku
Δημοσιεύθηκε 30/01/2013 στις 02:03
χρήστη Andrey
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
5k
Εξυπηρετούν 206 Byte-Range με Nginx, Django
Δημοσιεύθηκε 30/01/2013 στις 08:16
χρήστη JamieT
ψήφοι
26
απαντήσεις
4
προβολές
32k
Πώς να σταματήσει gunicorn σωστά
Δημοσιεύθηκε 30/01/2013 στις 14:00
χρήστη j7nn7k
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
τυχάρπαστο κρέμεται σε στάση
Δημοσιεύθηκε 30/01/2013 στις 23:11
χρήστη Calum
Δημοσιεύθηκε 02/02/2013 στις 00:31
χρήστη Jan Vorcak
Δημοσιεύθηκε 02/02/2013 στις 16:41
χρήστη user805981
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
gunicorn & μπουκάλι ρύθμιση για Heroku
Δημοσιεύθηκε 02/02/2013 στις 21:36
χρήστη justartem
Δημοσιεύθηκε 04/02/2013 στις 23:56
χρήστη finspin
Δημοσιεύθηκε 06/02/2013 στις 18:44
χρήστη PepperoniPizza
Δημοσιεύθηκε 06/02/2013 στις 20:06
χρήστη Phil
Δημοσιεύθηκε 07/02/2013 στις 22:52
χρήστη Calum
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
208
Πώς να Upstart ανακατευθύνει όταν Gunicorn κολλάει
Δημοσιεύθηκε 07/02/2013 στις 23:19
χρήστη Seperman
Δημοσιεύθηκε 08/02/2013 στις 03:07
χρήστη Calum
Δημοσιεύθηκε 12/02/2013 στις 01:31
χρήστη Trip Volpe

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more