Ερωτήσεις με ετικέτα [jpa]

Δημοσιεύθηκε 28/08/2008 στις 01:53
χρήστη Matthew Ruston
Δημοσιεύθηκε 10/09/2008 στις 08:32
χρήστη Peter Hilton
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
6k
ένθετο Batch χρησιμοποιώντας JPA / TOPLINK
Δημοσιεύθηκε 15/09/2008 στις 18:09
χρήστη Zizzencs
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
9k
Java EE SqlResultSetMapping Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε 15/09/2008 στις 21:18
χρήστη Josh Z
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 11:21
χρήστη Chris Kimpton
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 19:56
χρήστη bmw0128
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 21:25
χρήστη sblundy
Δημοσιεύθηκε 17/09/2008 στις 12:38
χρήστη huo73
ψήφοι
8
απαντήσεις
2
προβολές
7k
κλειδιά ένωση στο JPA
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 09:16
χρήστη homaxto
ψήφοι
3
απαντήσεις
6
προβολές
3k
Ποια πάροχο EJB 3 persisent πρέπει να χρησιμοποιήσω;
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 00:35
χρήστη Geekygecko
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 19:11
χρήστη Cristiano Sanchez
Δημοσιεύθηκε 20/09/2008 στις 01:51
χρήστη Joe Dean
Δημοσιεύθηκε 23/09/2008 στις 18:46
χρήστη GBa
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
385
Επιχείρηση App και ο Πελάτης Επιχείρηση App
Δημοσιεύθηκε 26/09/2008 στις 17:33
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 26/09/2008 στις 21:05
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 30/09/2008 στις 15:37
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 30/09/2008 στις 19:33
χρήστη Mike Desjardins
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 21:07
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 15:39
χρήστη arinte
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πάλι με ΚΣΙΕ να μην κάνει νόημα
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 17:24
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 18:49
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 06/10/2008 στις 19:22
χρήστη Theo Briscoe
Δημοσιεύθηκε 07/10/2008 στις 11:52
χρήστη anders.norgaard
Δημοσιεύθηκε 07/10/2008 στις 19:29
χρήστη Steve Moyer
Δημοσιεύθηκε 08/10/2008 στις 16:24
χρήστη anders.norgaard
Δημοσιεύθηκε 08/10/2008 στις 17:23
χρήστη Alex Miller
Δημοσιεύθηκε 09/10/2008 στις 16:50
χρήστη Peperolo
Δημοσιεύθηκε 13/10/2008 στις 09:55
χρήστη homaxto
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
149
Εξαίρεση, όταν δεν βρίσκει
Δημοσιεύθηκε 13/10/2008 στις 10:57
χρήστη homaxto
Δημοσιεύθηκε 17/10/2008 στις 15:21
χρήστη sakana
Δημοσιεύθηκε 20/10/2008 στις 14:53
χρήστη homaxto
ψήφοι
62
απαντήσεις
3
προβολές
43k
Έχω να κλείσει () κάθε EntityManager;
Δημοσιεύθηκε 21/10/2008 στις 01:08
χρήστη stevemac
Δημοσιεύθηκε 22/10/2008 στις 20:01
χρήστη Miguel Ping
Δημοσιεύθηκε 28/10/2008 στις 12:08
χρήστη Miguel Ping
Δημοσιεύθηκε 29/10/2008 στις 04:39
χρήστη Frederic Morin
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
2k
EJB3 Business Logic Patterns & Practices
Δημοσιεύθηκε 30/10/2008 στις 20:44
χρήστη Kris Nuttycombe
Δημοσιεύθηκε 01/11/2008 στις 16:56
χρήστη Paul Croarkin
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Άνοιξη και Hibernate EJB Εκδηλώσεις
Δημοσιεύθηκε 03/11/2008 στις 12:03
χρήστη Miguel Ping
ψήφοι
18
απαντήσεις
5
προβολές
18k
διαλύματα ORM (JPA? Αδρανοποίηση) vs. JDBC
Δημοσιεύθηκε 04/11/2008 στις 03:25
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 06/11/2008 στις 12:38
χρήστη Franz
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
25k
Αδρανοποίησης / ΚΣΙΕ σχολιασμοί - Άγνωστος Φορέα
Δημοσιεύθηκε 06/11/2008 στις 21:09
χρήστη Jim Kiley
ψήφοι
97
απαντήσεις
15
προβολές
91k
Αδρανοποίηση JPA Sequence (μη-Id)
Δημοσιεύθηκε 10/11/2008 στις 12:09
χρήστη Miguel Ping
Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 18:09
χρήστη Paul Whelan
Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 20:25
χρήστη Verdant
Δημοσιεύθηκε 12/11/2008 στις 10:51
χρήστη homaxto
Δημοσιεύθηκε 13/11/2008 στις 16:15
χρήστη Andrea Francia
Δημοσιεύθηκε 17/11/2008 στις 16:13
χρήστη Juha Syrjälä
Δημοσιεύθηκε 18/11/2008 στις 01:09
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 15:29
χρήστη Jason Miesionczek
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
440
Πώς να κλείσετε EnityManager όταν δεν ένεση;
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 15:48
χρήστη E Dominique
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 18:31
χρήστη Paul Whelan
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 21:45
χρήστη Jason Miesionczek
ψήφοι
14
απαντήσεις
5
προβολές
25k
EJB3-persistence.jar πηγή
Δημοσιεύθηκε 21/11/2008 στις 05:21
χρήστη Randy Stegbauer
Δημοσιεύθηκε 24/11/2008 στις 20:11
χρήστη hydeph
Δημοσιεύθηκε 25/11/2008 στις 21:32
χρήστη SAL9000
Δημοσιεύθηκε 25/11/2008 στις 21:43
χρήστη Vilmantas Baranauskas
Δημοσιεύθηκε 29/11/2008 στις 13:28
χρήστη ferdinand
Δημοσιεύθηκε 30/11/2008 στις 00:46
χρήστη Adrian Pronk
Δημοσιεύθηκε 01/12/2008 στις 19:31
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 02/12/2008 στις 00:25
χρήστη cliff.meyers
Δημοσιεύθηκε 03/12/2008 στις 12:42
χρήστη Brett Hannah
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
MappedSuperclass Εναλλακτικές λύσεις στην Δισκοπότηρα
Δημοσιεύθηκε 04/12/2008 στις 19:40
χρήστη gstathis
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Eclipselink πρόβλημα σε ένα έργο javase
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 18:02
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 23:51
χρήστη user43845
Δημοσιεύθηκε 08/12/2008 στις 20:42
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 04:08
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 13:35
χρήστη Timo
Δημοσιεύθηκε 16/12/2008 στις 17:36
χρήστη rave
Δημοσιεύθηκε 17/12/2008 στις 16:26
χρήστη Ruben Vermeersch
ψήφοι
64
απαντήσεις
16
προβολές
52k
Πώς να ρυθμίσετε ΚΣΙΕ για τη δοκιμή στο Maven
Δημοσιεύθηκε 22/12/2008 στις 05:08
χρήστη Peter Becker
Δημοσιεύθηκε 23/12/2008 στις 01:30
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 23/12/2008 στις 05:56
χρήστη Cogsy
Δημοσιεύθηκε 23/12/2008 στις 18:13
χρήστη bmw0128
Δημοσιεύθηκε 24/12/2008 στις 18:48
χρήστη carrier
Δημοσιεύθηκε 31/12/2008 στις 17:14
χρήστη Gili
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
φασόλια οντότητα μεταναστεύουσα EJB2.x ΒΜΡ
Δημοσιεύθηκε 31/12/2008 στις 17:45
χρήστη Marcus Leon
Δημοσιεύθηκε 02/01/2009 στις 22:15
χρήστη Brian Deacon
Δημοσιεύθηκε 03/01/2009 στις 02:48
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
6
απαντήσεις
11
προβολές
5k
Μια εναλλακτική λύση για αδρανοποίησης ή TOPLINK;
Δημοσιεύθηκε 05/01/2009 στις 14:44
χρήστη Henrik Paul
Δημοσιεύθηκε 06/01/2009 στις 12:40
χρήστη Gennady Shumakher
Δημοσιεύθηκε 06/01/2009 στις 22:14
χρήστη IaCoder
Δημοσιεύθηκε 07/01/2009 στις 13:58
χρήστη Fernando Briano
ψήφοι
23
απαντήσεις
3
προβολές
41k
Είναι τέτοια έκφραση CASE πράγμα JPQL εκεί;
Δημοσιεύθηκε 09/01/2009 στις 10:00
χρήστη Nordin
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
6k
StaleObjectStateException ERROR
Δημοσιεύθηκε 10/01/2009 στις 13:19
χρήστη michael
Δημοσιεύθηκε 14/01/2009 στις 11:08
χρήστη Goran Martinic
Δημοσιεύθηκε 14/01/2009 στις 23:23
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 15/01/2009 στις 08:47
χρήστη Guido García
ψήφοι
21
απαντήσεις
5
προβολές
32k
ένθετα Batch με JPA / EJB3
Δημοσιεύθηκε 15/01/2009 στις 20:45
χρήστη Raja
ψήφοι
27
απαντήσεις
10
προβολές
49k
JPA παραγωγή κώδικα Java
Δημοσιεύθηκε 17/01/2009 στις 02:28
χρήστη Mohan Narayanaswamy
Δημοσιεύθηκε 17/01/2009 στις 02:31
χρήστη Mohan Narayanaswamy
Δημοσιεύθηκε 17/01/2009 στις 02:32
χρήστη Mohan Narayanaswamy
Δημοσιεύθηκε 17/01/2009 στις 03:03
χρήστη Uri
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Χάρτης πρόβλημα με ΚΣΙΕ / αδρανοποίησης / PG
Δημοσιεύθηκε 19/01/2009 στις 16:48
χρήστη Mg.
Δημοσιεύθηκε 20/01/2009 στις 21:09
χρήστη Guido García
Δημοσιεύθηκε 20/01/2009 στις 23:11
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 09:50
χρήστη romaintaz
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 21:50
χρήστη Cem
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 23:22
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 23:47
χρήστη cletus
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
136
Αδράνεια καθημερινά χτίζει
Δημοσιεύθηκε 22/01/2009 στις 01:55
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
24
απαντήσεις
2
προβολές
27k
Άνοιξη και hibernate.cfg.xml
Δημοσιεύθηκε 23/01/2009 στις 04:27
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
19
απαντήσεις
3
προβολές
51k
Αδράνεια δεύτερη μνήμη cache επιπέδου με την άνοιξη
Δημοσιεύθηκε 23/01/2009 στις 20:29
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 26/01/2009 στις 17:13
χρήστη Cogsy
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Αδρανοποίηση Performance Tweaks
Δημοσιεύθηκε 27/01/2009 στις 22:25
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 28/01/2009 στις 18:40
χρήστη Corin Fletcher
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
554
Αδρανοποίησης και ταυτότητες
Δημοσιεύθηκε 29/01/2009 στις 16:16
χρήστη systemoutprintln
ψήφοι
8
απαντήσεις
3
προβολές
21k
Αδρανοποίηση ID Γεννήτρια
Δημοσιεύθηκε 30/01/2009 στις 14:49
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 31/01/2009 στις 12:32
χρήστη ninesided
Δημοσιεύθηκε 03/02/2009 στις 00:13
χρήστη jbandi
Δημοσιεύθηκε 03/02/2009 στις 18:15
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 09/02/2009 στις 13:28
χρήστη Conor
Δημοσιεύθηκε 09/02/2009 στις 23:03
χρήστη matt b
Δημοσιεύθηκε 10/02/2009 στις 23:59
χρήστη Tong Wang
Δημοσιεύθηκε 12/02/2009 στις 18:17
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 12:10
χρήστη TiGz
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ TOPLINK Essentials & EclipseLink
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 14:14
χρήστη Niko
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 15:14
χρήστη kosoant
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 16:05
χρήστη Draemon
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 23:02
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 23/02/2009 στις 07:10
χρήστη mxc
Δημοσιεύθηκε 23/02/2009 στις 18:04
χρήστη rupertin
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 05:53
χρήστη rustyshelf
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 08:25
χρήστη Juha Syrjälä
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
6k
EJB3 και χειροκίνητη ιεραρχία επιμονή
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 11:24
χρήστη Anthony Roy
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 14:55
χρήστη jedierikb
ψήφοι
30
απαντήσεις
2
προβολές
14k
Μήπως ανάμεσα σε HQL συγκρίνετε αυστηρά ή όχι;
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 14:58
χρήστη flybywire
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 15:30
χρήστη flybywire
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 16:52
χρήστη AlfaTeK
Δημοσιεύθηκε 26/02/2009 στις 23:57
χρήστη Tong Wang
Δημοσιεύθηκε 27/02/2009 στις 09:58
χρήστη raupach
Δημοσιεύθηκε 27/02/2009 στις 10:20
χρήστη Brett Hannah
Δημοσιεύθηκε 27/02/2009 στις 13:44
χρήστη Martin OConnor
ψήφοι
97
απαντήσεις
7
προβολές
118k
ConcurrentModificationException και HashMap
Δημοσιεύθηκε 02/03/2009 στις 15:59
χρήστη systemoutprintln
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
EJB QL-DISTINCT ON
Δημοσιεύθηκε 06/03/2009 στις 11:43
χρήστη mgamer
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
434
EJB3 πεζών-κεφαλαίων σχολιασμούς
Δημοσιεύθηκε 12/03/2009 στις 02:01
χρήστη j.davies
Δημοσιεύθηκε 12/03/2009 στις 19:31
χρήστη Juan Manuel
ψήφοι
16
απαντήσεις
5
προβολές
26k
Αδρανοποίηση: Δημιουργία Στατιστικά
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 15:51
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 18:08
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 21:45
χρήστη GBa
Δημοσιεύθηκε 16/03/2009 στις 19:44
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 17/03/2009 στις 10:28
χρήστη tputkonen
Δημοσιεύθηκε 17/03/2009 στις 22:31
χρήστη jsight
Δημοσιεύθηκε 20/03/2009 στις 00:09
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
15k
HQL σειρά από μέσα σε μια συλλογή
Δημοσιεύθηκε 20/03/2009 στις 15:38
χρήστη AlfaTeK
Δημοσιεύθηκε 20/03/2009 στις 17:56
χρήστη Ry.
Δημοσιεύθηκε 21/03/2009 στις 20:31
χρήστη Vilmantas Baranauskas
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 00:46
χρήστη Kimble
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 10:52
χρήστη tputkonen
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 16:56
χρήστη yottamoto
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 17:29
χρήστη Miguel Ping
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 19:43
χρήστη Jim Kiley
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 23:44
χρήστη AlfaTeK
Δημοσιεύθηκε 24/03/2009 στις 03:37
χρήστη jscoot
Δημοσιεύθηκε 24/03/2009 στις 23:34
χρήστη Mojo
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
7k
Γιατί να πάρει αυτό το NullPointer εξαίρεση;
Δημοσιεύθηκε 25/03/2009 στις 15:57
χρήστη Moro
Δημοσιεύθηκε 27/03/2009 στις 16:13
χρήστη yoitsfrancis
Δημοσιεύθηκε 30/03/2009 στις 14:39
χρήστη Mike Cornell
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
610
firePropertyChange σχετικά Ακολουθία δημιουργείται Id
Δημοσιεύθηκε 30/03/2009 στις 20:43
χρήστη Dupdroid
Δημοσιεύθηκε 30/03/2009 στις 21:05
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
38
απαντήσεις
4
προβολές
15k
org.hibernate.annotations εναντίον javax.persistence
Δημοσιεύθηκε 31/03/2009 στις 09:26
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 31/03/2009 στις 22:03
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 01/04/2009 στις 02:44
χρήστη synergetic
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
13k
Entitymanager προκαλεί διαρροή μνήμης;
Δημοσιεύθηκε 01/04/2009 στις 17:02
χρήστη GBa
Δημοσιεύθηκε 01/04/2009 στις 17:18
χρήστη Sheldon
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Πρόβλημα με τη χρήση @SecondaryTable σε αδρανοποίησης
Δημοσιεύθηκε 02/04/2009 στις 15:40
χρήστη davetron5000
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
JPQL createQuery ρίχνει illegalArgumentException
Δημοσιεύθηκε 03/04/2009 στις 07:39
χρήστη synergetic
Δημοσιεύθηκε 03/04/2009 στις 12:42
χρήστη ivo
Δημοσιεύθηκε 06/04/2009 στις 10:09
χρήστη Martin K.
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 15:18
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 17:27
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 22:05
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 10/04/2009 στις 10:41
χρήστη Kim L
Δημοσιεύθηκε 12/04/2009 στις 17:24
χρήστη Dan
Δημοσιεύθηκε 13/04/2009 στις 17:41
χρήστη rcampbell
Δημοσιεύθηκε 14/04/2009 στις 05:57
χρήστη Kazim Raza
Δημοσιεύθηκε 15/04/2009 στις 18:30
χρήστη Casbah
Δημοσιεύθηκε 16/04/2009 στις 18:54
χρήστη Thierry-Dimitri Roy
Δημοσιεύθηκε 18/04/2009 στις 08:59
χρήστη Kim L
Δημοσιεύθηκε 18/04/2009 στις 11:26
χρήστη Kim L
ψήφοι
46
απαντήσεις
10
προβολές
55k
Αδρανοποίησης και δεν PK
Δημοσιεύθηκε 20/04/2009 στις 08:44
χρήστη Schildmeijer
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
237
EJB Αναζήτηση επέμενε δεδομένα σε ενιαία πράξη
Δημοσιεύθηκε 20/04/2009 στις 08:51
χρήστη mgamer
Δημοσιεύθηκε 21/04/2009 στις 00:07
χρήστη alanl
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Groovy + JPA + Spring δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 21/04/2009 στις 02:25
χρήστη Pablo Fernandez
Δημοσιεύθηκε 21/04/2009 στις 14:21
χρήστη OJkaas
Δημοσιεύθηκε 22/04/2009 στις 12:37
χρήστη Schildmeijer
ψήφοι
19
απαντήσεις
8
προβολές
16k
Αντίστροφη μηχανικός DDL από ΚΣΙΕ φορείς
Δημοσιεύθηκε 22/04/2009 στις 23:12
χρήστη Gaurav
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
JPA / Αδρανοποίησης χύμα ένθετα αργή
Δημοσιεύθηκε 23/04/2009 στις 05:50
χρήστη tbaz
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Noob έργο να μάθουν Άνοιξη / αδρανοποίησης
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 02:55
χρήστη Kapsh
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
341
Πώς να παρτίδα ένθετο με συγκεκριμένη σειρά;
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 13:05
χρήστη Anton Kuzmin
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 22:48
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 27/04/2009 στις 17:56
χρήστη Moro
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 06:33
χρήστη danb
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 14:17
χρήστη Sebastien Lorber
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 14:58
χρήστη Moro
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 18:30
χρήστη SibzTer
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 18:44
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 14:58
χρήστη Anthony Roy
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 17:21
χρήστη James McMahon
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 23:13
χρήστη André Chalella
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 16:19
χρήστη James McMahon

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more