Ερωτήσεις με ετικέτα [jpa]

Δημοσιεύθηκε 27/08/2008 στις 23:53
χρήστη Matthew Ruston
Δημοσιεύθηκε 10/09/2008 στις 06:32
χρήστη Peter Hilton
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
6k
ένθετο Batch χρησιμοποιώντας JPA / TOPLINK
Δημοσιεύθηκε 15/09/2008 στις 16:09
χρήστη Zizzencs
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
9k
Java EE SqlResultSetMapping Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε 15/09/2008 στις 19:18
χρήστη Josh Z
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 09:21
χρήστη Chris Kimpton
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 17:56
χρήστη bmw0128
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 19:25
χρήστη sblundy
Δημοσιεύθηκε 17/09/2008 στις 10:38
χρήστη huo73
ψήφοι
8
απαντήσεις
2
προβολές
7k
κλειδιά ένωση στο JPA
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 07:16
χρήστη homaxto
ψήφοι
3
απαντήσεις
6
προβολές
3k
Ποια πάροχο EJB 3 persisent πρέπει να χρησιμοποιήσω;
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 22:35
χρήστη Geekygecko
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 17:11
χρήστη Cristiano Sanchez
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 23:51
χρήστη Joe Dean
Δημοσιεύθηκε 23/09/2008 στις 16:46
χρήστη GBa
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
385
Επιχείρηση App και ο Πελάτης Επιχείρηση App
Δημοσιεύθηκε 26/09/2008 στις 15:33
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 26/09/2008 στις 19:05
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 30/09/2008 στις 13:37
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 30/09/2008 στις 17:33
χρήστη Mike Desjardins
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 19:07
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 13:39
χρήστη arinte
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πάλι με ΚΣΙΕ να μην κάνει νόημα
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 15:24
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 03/10/2008 στις 16:49
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 06/10/2008 στις 17:22
χρήστη Theo Briscoe
Δημοσιεύθηκε 07/10/2008 στις 09:52
χρήστη anders.norgaard
Δημοσιεύθηκε 07/10/2008 στις 17:29
χρήστη Steve Moyer
Δημοσιεύθηκε 08/10/2008 στις 14:24
χρήστη anders.norgaard
Δημοσιεύθηκε 08/10/2008 στις 15:23
χρήστη Alex Miller
Δημοσιεύθηκε 09/10/2008 στις 14:50
χρήστη Peperolo
Δημοσιεύθηκε 13/10/2008 στις 07:55
χρήστη homaxto
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
149
Εξαίρεση, όταν δεν βρίσκει
Δημοσιεύθηκε 13/10/2008 στις 08:57
χρήστη homaxto
Δημοσιεύθηκε 17/10/2008 στις 13:21
χρήστη sakana
Δημοσιεύθηκε 20/10/2008 στις 12:53
χρήστη homaxto
ψήφοι
62
απαντήσεις
3
προβολές
43k
Έχω να κλείσει () κάθε EntityManager;
Δημοσιεύθηκε 20/10/2008 στις 23:08
χρήστη stevemac
Δημοσιεύθηκε 22/10/2008 στις 18:01
χρήστη Miguel Ping
Δημοσιεύθηκε 28/10/2008 στις 10:08
χρήστη Miguel Ping
Δημοσιεύθηκε 29/10/2008 στις 02:39
χρήστη Frederic Morin
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
2k
EJB3 Business Logic Patterns & Practices
Δημοσιεύθηκε 30/10/2008 στις 18:44
χρήστη Kris Nuttycombe
Δημοσιεύθηκε 01/11/2008 στις 14:56
χρήστη Paul Croarkin
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Άνοιξη και Hibernate EJB Εκδηλώσεις
Δημοσιεύθηκε 03/11/2008 στις 10:03
χρήστη Miguel Ping
ψήφοι
18
απαντήσεις
5
προβολές
18k
διαλύματα ORM (JPA? Αδρανοποίηση) vs. JDBC
Δημοσιεύθηκε 04/11/2008 στις 01:25
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 06/11/2008 στις 10:38
χρήστη Franz
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
25k
Αδρανοποίησης / ΚΣΙΕ σχολιασμοί - Άγνωστος Φορέα
Δημοσιεύθηκε 06/11/2008 στις 19:09
χρήστη Jim Kiley
ψήφοι
97
απαντήσεις
16
προβολές
91k
Αδρανοποίηση JPA Sequence (μη-Id)
Δημοσιεύθηκε 10/11/2008 στις 10:09
χρήστη Miguel Ping
Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 16:09
χρήστη Paul Whelan
Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 18:25
χρήστη Verdant
Δημοσιεύθηκε 12/11/2008 στις 08:51
χρήστη homaxto
Δημοσιεύθηκε 13/11/2008 στις 14:15
χρήστη Andrea Francia
Δημοσιεύθηκε 17/11/2008 στις 14:13
χρήστη Juha Syrjälä
Δημοσιεύθηκε 17/11/2008 στις 23:09
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 13:29
χρήστη Jason Miesionczek
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
440
Πώς να κλείσετε EnityManager όταν δεν ένεση;
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 13:48
χρήστη E Dominique
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 16:31
χρήστη Paul Whelan
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 19:45
χρήστη Jason Miesionczek
ψήφοι
14
απαντήσεις
5
προβολές
25k
EJB3-persistence.jar πηγή
Δημοσιεύθηκε 21/11/2008 στις 03:21
χρήστη Randy Stegbauer
Δημοσιεύθηκε 24/11/2008 στις 18:11
χρήστη hydeph
Δημοσιεύθηκε 25/11/2008 στις 19:32
χρήστη SAL9000
Δημοσιεύθηκε 25/11/2008 στις 19:43
χρήστη Vilmantas Baranauskas
Δημοσιεύθηκε 29/11/2008 στις 11:28
χρήστη ferdinand
Δημοσιεύθηκε 29/11/2008 στις 22:46
χρήστη Adrian Pronk
Δημοσιεύθηκε 01/12/2008 στις 17:31
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 01/12/2008 στις 22:25
χρήστη cliff.meyers
Δημοσιεύθηκε 03/12/2008 στις 10:42
χρήστη Brett Hannah
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
MappedSuperclass Εναλλακτικές λύσεις στην Δισκοπότηρα
Δημοσιεύθηκε 04/12/2008 στις 17:40
χρήστη gstathis
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Eclipselink πρόβλημα σε ένα έργο javase
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 16:02
χρήστη arinte
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 21:51
χρήστη user43845
Δημοσιεύθηκε 08/12/2008 στις 18:42
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 02:08
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 11:35
χρήστη Timo
Δημοσιεύθηκε 16/12/2008 στις 15:36
χρήστη rave
Δημοσιεύθηκε 17/12/2008 στις 14:26
χρήστη Ruben Vermeersch
ψήφοι
64
απαντήσεις
16
προβολές
52k
Πώς να ρυθμίσετε ΚΣΙΕ για τη δοκιμή στο Maven
Δημοσιεύθηκε 22/12/2008 στις 03:08
χρήστη Peter Becker
Δημοσιεύθηκε 22/12/2008 στις 23:30
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 23/12/2008 στις 03:56
χρήστη Cogsy
Δημοσιεύθηκε 23/12/2008 στις 16:13
χρήστη bmw0128
Δημοσιεύθηκε 24/12/2008 στις 16:48
χρήστη carrier
Δημοσιεύθηκε 31/12/2008 στις 15:14
χρήστη Gili
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
φασόλια οντότητα μεταναστεύουσα EJB2.x ΒΜΡ
Δημοσιεύθηκε 31/12/2008 στις 15:45
χρήστη Marcus Leon
Δημοσιεύθηκε 02/01/2009 στις 20:15
χρήστη Brian Deacon
Δημοσιεύθηκε 03/01/2009 στις 00:48
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
6
απαντήσεις
11
προβολές
5k
Μια εναλλακτική λύση για αδρανοποίησης ή TOPLINK;
Δημοσιεύθηκε 05/01/2009 στις 12:44
χρήστη Henrik Paul
Δημοσιεύθηκε 06/01/2009 στις 10:40
χρήστη Gennady Shumakher
Δημοσιεύθηκε 06/01/2009 στις 20:14
χρήστη IaCoder
Δημοσιεύθηκε 07/01/2009 στις 11:58
χρήστη Fernando Briano
ψήφοι
23
απαντήσεις
3
προβολές
41k
Είναι τέτοια έκφραση CASE πράγμα JPQL εκεί;
Δημοσιεύθηκε 09/01/2009 στις 08:00
χρήστη Nordin
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
6k
StaleObjectStateException ERROR
Δημοσιεύθηκε 10/01/2009 στις 11:19
χρήστη michael
Δημοσιεύθηκε 14/01/2009 στις 09:08
χρήστη Goran Martinic
Δημοσιεύθηκε 14/01/2009 στις 21:23
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 15/01/2009 στις 06:47
χρήστη Guido García
ψήφοι
21
απαντήσεις
5
προβολές
32k
ένθετα Batch με JPA / EJB3
Δημοσιεύθηκε 15/01/2009 στις 18:45
χρήστη Raja
ψήφοι
27
απαντήσεις
10
προβολές
49k
JPA παραγωγή κώδικα Java
Δημοσιεύθηκε 17/01/2009 στις 00:28
χρήστη Mohan Narayanaswamy
Δημοσιεύθηκε 17/01/2009 στις 00:31
χρήστη Mohan Narayanaswamy
Δημοσιεύθηκε 17/01/2009 στις 00:32
χρήστη Mohan Narayanaswamy
Δημοσιεύθηκε 17/01/2009 στις 01:03
χρήστη Uri
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Χάρτης πρόβλημα με ΚΣΙΕ / αδρανοποίησης / PG
Δημοσιεύθηκε 19/01/2009 στις 14:48
χρήστη Mg.
Δημοσιεύθηκε 20/01/2009 στις 19:09
χρήστη Guido García
Δημοσιεύθηκε 20/01/2009 στις 21:11
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 07:50
χρήστη romaintaz
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 19:50
χρήστη Cem
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 21:22
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 21:47
χρήστη cletus
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
136
Αδράνεια καθημερινά χτίζει
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 23:55
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
24
απαντήσεις
2
προβολές
27k
Άνοιξη και hibernate.cfg.xml
Δημοσιεύθηκε 23/01/2009 στις 02:27
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
19
απαντήσεις
3
προβολές
51k
Αδράνεια δεύτερη μνήμη cache επιπέδου με την άνοιξη
Δημοσιεύθηκε 23/01/2009 στις 18:29
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 26/01/2009 στις 15:13
χρήστη Cogsy
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Αδρανοποίηση Performance Tweaks
Δημοσιεύθηκε 27/01/2009 στις 20:25
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 28/01/2009 στις 16:40
χρήστη Corin Fletcher
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
554
Αδρανοποίησης και ταυτότητες
Δημοσιεύθηκε 29/01/2009 στις 14:16
χρήστη systemoutprintln
ψήφοι
8
απαντήσεις
3
προβολές
21k
Αδρανοποίηση ID Γεννήτρια
Δημοσιεύθηκε 30/01/2009 στις 12:49
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 31/01/2009 στις 10:32
χρήστη ninesided
Δημοσιεύθηκε 02/02/2009 στις 22:13
χρήστη jbandi
Δημοσιεύθηκε 03/02/2009 στις 16:15
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 09/02/2009 στις 11:28
χρήστη Conor
Δημοσιεύθηκε 09/02/2009 στις 21:03
χρήστη matt b
Δημοσιεύθηκε 10/02/2009 στις 21:59
χρήστη Tong Wang
Δημοσιεύθηκε 12/02/2009 στις 16:17
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 10:10
χρήστη TiGz
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ TOPLINK Essentials & EclipseLink
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 12:14
χρήστη Niko
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 13:14
χρήστη kosoant
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 14:05
χρήστη Draemon
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 21:02
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 23/02/2009 στις 05:10
χρήστη mxc
Δημοσιεύθηκε 23/02/2009 στις 16:04
χρήστη rupertin
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 03:53
χρήστη rustyshelf
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 06:25
χρήστη Juha Syrjälä
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
6k
EJB3 και χειροκίνητη ιεραρχία επιμονή
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 09:24
χρήστη Anthony Roy
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 12:55
χρήστη jedierikb
ψήφοι
30
απαντήσεις
2
προβολές
14k
Μήπως ανάμεσα σε HQL συγκρίνετε αυστηρά ή όχι;
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 12:58
χρήστη flybywire
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 13:30
χρήστη flybywire
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 14:52
χρήστη AlfaTeK
Δημοσιεύθηκε 26/02/2009 στις 21:57
χρήστη Tong Wang
Δημοσιεύθηκε 27/02/2009 στις 07:58
χρήστη raupach
Δημοσιεύθηκε 27/02/2009 στις 08:20
χρήστη Brett Hannah
Δημοσιεύθηκε 27/02/2009 στις 11:44
χρήστη Martin OConnor
ψήφοι
97
απαντήσεις
8
προβολές
118k
ConcurrentModificationException και HashMap
Δημοσιεύθηκε 02/03/2009 στις 13:59
χρήστη systemoutprintln
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
EJB QL-DISTINCT ON
Δημοσιεύθηκε 06/03/2009 στις 09:43
χρήστη mgamer
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
434
EJB3 πεζών-κεφαλαίων σχολιασμούς
Δημοσιεύθηκε 12/03/2009 στις 00:01
χρήστη j.davies
Δημοσιεύθηκε 12/03/2009 στις 17:31
χρήστη Juan Manuel
ψήφοι
16
απαντήσεις
5
προβολές
26k
Αδρανοποίηση: Δημιουργία Στατιστικά
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 13:51
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 16:08
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 19:45
χρήστη GBa
Δημοσιεύθηκε 16/03/2009 στις 17:44
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 17/03/2009 στις 08:28
χρήστη tputkonen
Δημοσιεύθηκε 17/03/2009 στις 20:31
χρήστη jsight
Δημοσιεύθηκε 19/03/2009 στις 22:09
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
15k
HQL σειρά από μέσα σε μια συλλογή
Δημοσιεύθηκε 20/03/2009 στις 13:38
χρήστη AlfaTeK
Δημοσιεύθηκε 20/03/2009 στις 15:56
χρήστη Ry.
Δημοσιεύθηκε 21/03/2009 στις 18:31
χρήστη Vilmantas Baranauskas
Δημοσιεύθηκε 22/03/2009 στις 22:46
χρήστη Kimble
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 08:52
χρήστη tputkonen
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 14:56
χρήστη yottamoto
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 15:29
χρήστη Miguel Ping
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 17:43
χρήστη Jim Kiley
Δημοσιεύθηκε 23/03/2009 στις 21:44
χρήστη AlfaTeK
Δημοσιεύθηκε 24/03/2009 στις 01:37
χρήστη jscoot
Δημοσιεύθηκε 24/03/2009 στις 21:34
χρήστη Mojo
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
7k
Γιατί να πάρει αυτό το NullPointer εξαίρεση;
Δημοσιεύθηκε 25/03/2009 στις 13:57
χρήστη Moro
Δημοσιεύθηκε 27/03/2009 στις 14:13
χρήστη yoitsfrancis
Δημοσιεύθηκε 30/03/2009 στις 12:39
χρήστη Mike Cornell
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
610
firePropertyChange σχετικά Ακολουθία δημιουργείται Id
Δημοσιεύθηκε 30/03/2009 στις 18:43
χρήστη Dupdroid
Δημοσιεύθηκε 30/03/2009 στις 19:05
χρήστη Steve Kuo
ψήφοι
38
απαντήσεις
4
προβολές
15k
org.hibernate.annotations εναντίον javax.persistence
Δημοσιεύθηκε 31/03/2009 στις 07:26
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 31/03/2009 στις 20:03
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 01/04/2009 στις 00:44
χρήστη synergetic
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
13k
Entitymanager προκαλεί διαρροή μνήμης;
Δημοσιεύθηκε 01/04/2009 στις 15:02
χρήστη GBa
Δημοσιεύθηκε 01/04/2009 στις 15:18
χρήστη Sheldon
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Πρόβλημα με τη χρήση @SecondaryTable σε αδρανοποίησης
Δημοσιεύθηκε 02/04/2009 στις 13:40
χρήστη davetron5000
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
JPQL createQuery ρίχνει illegalArgumentException
Δημοσιεύθηκε 03/04/2009 στις 05:39
χρήστη synergetic
Δημοσιεύθηκε 03/04/2009 στις 10:42
χρήστη ivo
Δημοσιεύθηκε 06/04/2009 στις 08:09
χρήστη Martin K.
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 13:18
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 15:27
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 20:05
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 10/04/2009 στις 08:41
χρήστη Kim L
Δημοσιεύθηκε 12/04/2009 στις 15:24
χρήστη Dan
Δημοσιεύθηκε 13/04/2009 στις 15:41
χρήστη rcampbell
Δημοσιεύθηκε 14/04/2009 στις 03:57
χρήστη Kazim Raza
Δημοσιεύθηκε 15/04/2009 στις 16:30
χρήστη Casbah
Δημοσιεύθηκε 16/04/2009 στις 16:54
χρήστη Thierry-Dimitri Roy
Δημοσιεύθηκε 18/04/2009 στις 06:59
χρήστη Kim L
Δημοσιεύθηκε 18/04/2009 στις 09:26
χρήστη Kim L
ψήφοι
46
απαντήσεις
10
προβολές
55k
Αδρανοποίησης και δεν PK
Δημοσιεύθηκε 20/04/2009 στις 06:44
χρήστη Schildmeijer
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
237
EJB Αναζήτηση επέμενε δεδομένα σε ενιαία πράξη
Δημοσιεύθηκε 20/04/2009 στις 06:51
χρήστη mgamer
Δημοσιεύθηκε 20/04/2009 στις 22:07
χρήστη alanl
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Groovy + JPA + Spring δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 21/04/2009 στις 00:25
χρήστη Pablo Fernandez
Δημοσιεύθηκε 21/04/2009 στις 12:21
χρήστη OJkaas
Δημοσιεύθηκε 22/04/2009 στις 10:37
χρήστη Schildmeijer
ψήφοι
19
απαντήσεις
8
προβολές
16k
Αντίστροφη μηχανικός DDL από ΚΣΙΕ φορείς
Δημοσιεύθηκε 22/04/2009 στις 21:12
χρήστη Gaurav
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
JPA / Αδρανοποίησης χύμα ένθετα αργή
Δημοσιεύθηκε 23/04/2009 στις 03:50
χρήστη tbaz
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Noob έργο να μάθουν Άνοιξη / αδρανοποίησης
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 00:55
χρήστη Kapsh
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
341
Πώς να παρτίδα ένθετο με συγκεκριμένη σειρά;
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 11:05
χρήστη Anton Kuzmin
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 20:48
χρήστη Steve Kuo
Δημοσιεύθηκε 27/04/2009 στις 15:56
χρήστη Moro
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 04:33
χρήστη danb
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 12:17
χρήστη Sebastien Lorber
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 12:58
χρήστη Moro
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 16:30
χρήστη SibzTer
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 16:44
χρήστη systemoutprintln
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 12:58
χρήστη Anthony Roy
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 15:21
χρήστη James McMahon
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 21:13
χρήστη André Chalella
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 14:19
χρήστη James McMahon
Δημοσιεύθηκε 06/06/2020 στις 03:21
χρήστη orange

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more