Ερωτήσεις με ετικέτα [mocking]

Δημοσιεύθηκε 07/08/2008 στις 03:37
χρήστη Mike Minutillo
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Πώς σωστά κοροϊδεύει ένα IEnumerable <T>;
Δημοσιεύθηκε 07/08/2008 στις 06:58
χρήστη Brett Veenstra
Δημοσιεύθηκε 07/08/2008 στις 22:17
χρήστη Mike Stone
ψήφοι
55
απαντήσεις
10
προβολές
24k
Πώς μπορείτε να κοροϊδεύετε σφραγισμένο τάξη;
Δημοσιεύθηκε 09/08/2008 στις 01:14
χρήστη Brett Veenstra
ψήφοι
347
απαντήσεις
14
προβολές
165k
Ποια είναι η καλύτερη παρωδία πλαίσιο για την Java;
Δημοσιεύθηκε 22/08/2008 στις 16:45
χρήστη Josh Brown
ψήφοι
8
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Μονάδα δοκιμών IHttpModule
Δημοσιεύθηκε 24/08/2008 στις 19:00
χρήστη Chris Porter
Δημοσιεύθηκε 27/08/2008 στις 13:29
χρήστη Rytmis
ψήφοι
108
απαντήσεις
16
προβολές
21k
Τυχαία δεδομένα σε εξετάσεις μονάδα;
Δημοσιεύθηκε 28/08/2008 στις 15:45
χρήστη Adam V
ψήφοι
64
απαντήσεις
7
προβολές
38k
Εμπαιγμός Asp.net-MVC πλαίσιο ελεγκτή
Δημοσιεύθηκε 28/08/2008 στις 16:50
χρήστη Dane O'Connor
ψήφοι
92
απαντήσεις
4
προβολές
27k
Πότε πρέπει να κοροϊδεύετε;
Δημοσιεύθηκε 01/09/2008 στις 18:07
χρήστη Esteban Araya
ψήφοι
14
απαντήσεις
6
προβολές
1k
Είναι ψευδές καλύτερα από στελέχη;
Δημοσιεύθηκε 06/09/2008 στις 20:13
χρήστη Bjorn Reppen
Δημοσιεύθηκε 10/09/2008 στις 10:06
χρήστη Frep D-Oronge
Δημοσιεύθηκε 10/09/2008 στις 18:03
χρήστη Ray Vega
Δημοσιεύθηκε 11/09/2008 στις 16:49
χρήστη Kevin Wong
ψήφοι
23
απαντήσεις
9
προβολές
1k
Πώς χλευάζει προορίζονται να χρησιμοποιηθούν;
Δημοσιεύθηκε 12/09/2008 στις 15:59
χρήστη Flory
ψήφοι
36
απαντήσεις
9
προβολές
27k
Εμπαιγμός Στατική μπλοκ σε Java
Δημοσιεύθηκε 14/09/2008 στις 06:31
χρήστη Cem Catikkas
Δημοσιεύθηκε 15/09/2008 στις 12:02
χρήστη Tomas Pajonk
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 09:53
χρήστη Oliver Giesen
ψήφοι
13
απαντήσεις
4
προβολές
8k
Best Εμπαιγμός Βιβλιοθήκη
Δημοσιεύθηκε 17/09/2008 στις 05:41
χρήστη cvs
Δημοσιεύθηκε 17/09/2008 στις 13:58
χρήστη petr k.
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 00:43
χρήστη Kris Pruden
ψήφοι
9
απαντήσεις
6
προβολές
4k
Εμπαιγμός των αποτελεσμάτων της μεθόδου
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 08:12
χρήστη Aaron Powell
ψήφοι
6
απαντήσεις
6
προβολές
8k
Πώς να κοροϊδεύει την κατασκευή αντικειμένου;
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 13:16
χρήστη Grundlefleck
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 19:35
χρήστη Gleb Popoff
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 00:37
χρήστη Daryl Spitzer
Δημοσιεύθηκε 19/09/2008 στις 17:40
χρήστη Richard Nienaber
Δημοσιεύθηκε 20/09/2008 στις 12:14
χρήστη rpattabi
Δημοσιεύθηκε 23/09/2008 στις 17:43
χρήστη George Mauer
Δημοσιεύθηκε 24/09/2008 στις 17:01
χρήστη Troy DeMonbreun
Δημοσιεύθηκε 24/09/2008 στις 17:07
χρήστη Chris Ammerman
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
5k
Εμπαιγμός τάξεις που δεν έχουν διασυνδέσεις
Δημοσιεύθηκε 25/09/2008 στις 08:00
χρήστη lomaxx
Δημοσιεύθηκε 26/09/2008 στις 02:29
χρήστη lomaxx
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
795
Πότε να χρησιμοποιείτε μερική ψευδές;
Δημοσιεύθηκε 26/09/2008 στις 15:10
χρήστη George Mauer
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
301
Ποιο αντικείμενο πρέπει να κοροϊδεύετε;
Δημοσιεύθηκε 26/09/2008 στις 22:46
χρήστη moffdub
Δημοσιεύθηκε 28/09/2008 στις 04:26
χρήστη friedo
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
3k
TDD και Εμπαιγμός από TcpClient
Δημοσιεύθηκε 29/09/2008 στις 20:49
χρήστη James Thigpen
ψήφοι
34
απαντήσεις
7
προβολές
36k
Πώς να κοροϊδεύει με στατικές μεθόδους;
Δημοσιεύθηκε 30/09/2008 στις 14:38
χρήστη brien
ψήφοι
19
απαντήσεις
9
προβολές
9k
Να OCUnit και OCMock εργάζονται για το iPhone SDK;
Δημοσιεύθηκε 01/10/2008 στις 20:22
χρήστη pmlarocque
ψήφοι
10
απαντήσεις
2
προβολές
8k
Mock IIdentity και IPrincipal
Δημοσιεύθηκε 02/10/2008 στις 15:19
χρήστη Jaroslav Urban
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Πώς να κοροϊδεύει την τάξη InitialContext με jmockit;
Δημοσιεύθηκε 06/10/2008 στις 16:53
χρήστη jcsw
Δημοσιεύθηκε 06/10/2008 στις 22:49
χρήστη Codewerks
ψήφοι
11
απαντήσεις
11
προβολές
869
Χλευάζει ή πραγματικές τάξεις;
Δημοσιεύθηκε 07/10/2008 στις 22:04
χρήστη andreas buykx
Δημοσιεύθηκε 08/10/2008 στις 09:40
χρήστη Rob Gray
ψήφοι
34
απαντήσεις
5
προβολές
5k
Θα πρέπει να πρακτική «mockist» ή «κλασική» TDD;
Δημοσιεύθηκε 08/10/2008 στις 21:16
χρήστη Daryl Spitzer
Δημοσιεύθηκε 08/10/2008 στις 21:25
χρήστη Daryl Spitzer
Δημοσιεύθηκε 10/10/2008 στις 10:06
χρήστη Epaga
Δημοσιεύθηκε 12/10/2008 στις 17:47
χρήστη Gordon Wilson
ψήφοι
5
απαντήσεις
6
προβολές
479
Καλή πόρους για τον έλεγχο μονάδας;
Δημοσιεύθηκε 14/10/2008 στις 13:44
χρήστη user11039
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Πώς να δημιουργήσετε μια παρωδία JNIEnv σε C / C ++
Δημοσιεύθηκε 14/10/2008 στις 14:27
χρήστη David Arno
Δημοσιεύθηκε 16/10/2008 στις 08:01
χρήστη Epaga
Δημοσιεύθηκε 16/10/2008 στις 17:56
χρήστη Elijah Manor
Δημοσιεύθηκε 17/10/2008 στις 23:49
χρήστη Thomas Owens
ψήφοι
10
απαντήσεις
3
προβολές
16k
jmock κοροϊδεύοντας μια στατική μέθοδο
Δημοσιεύθηκε 20/10/2008 στις 16:26
χρήστη Paul Whelan
Δημοσιεύθηκε 22/10/2008 στις 00:04
χρήστη Daryl Spitzer
Δημοσιεύθηκε 22/10/2008 στις 08:05
χρήστη Epaga
ψήφοι
7
απαντήσεις
6
προβολές
1k
Πώς μπορώ να δοκιμάσω μονάδα ένα MVC UserViewControl;
Δημοσιεύθηκε 23/10/2008 στις 11:03
χρήστη Simon Steele
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
10k
Πώς Jmock χρησιμοποιείται με HttpSession και HttpServletRequest
Δημοσιεύθηκε 23/10/2008 στις 17:18
χρήστη SWD
ψήφοι
53
απαντήσεις
4
προβολές
32k
Πού είναι η τεκμηρίωση MOQ;
Δημοσιεύθηκε 23/10/2008 στις 20:44
χρήστη Jeremy Holt
Δημοσιεύθηκε 24/10/2008 στις 14:11
χρήστη Alexandre
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
2k
ρινόκερο-ψευδές - καλό εφαρμογές του δείγματος
Δημοσιεύθηκε 25/10/2008 στις 15:22
χρήστη vdhant
ψήφοι
10
απαντήσεις
6
προβολές
5k
Εμπαιγμός HttpContext δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 27/10/2008 στις 05:09
χρήστη VolkanUzun
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Ποια είναι η καλύτερη παρωδία πλαίσιο για VB.NET;
Δημοσιεύθηκε 27/10/2008 στις 10:43
χρήστη Philipp Braun
Δημοσιεύθηκε 27/10/2008 στις 11:56
χρήστη Duncan
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
2k
MOQ - καλό δείγμα εφαρμογές
Δημοσιεύθηκε 28/10/2008 στις 11:53
χρήστη vdhant
ψήφοι
12
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Δεδομένα Driven Δοκιμές Μονάδα
Δημοσιεύθηκε 28/10/2008 στις 18:16
χρήστη Vyas Bharghava
Δημοσιεύθηκε 28/10/2008 στις 22:10
χρήστη Johnno Nolan
Δημοσιεύθηκε 31/10/2008 στις 10:05
χρήστη Lev
Δημοσιεύθηκε 31/10/2008 στις 11:06
χρήστη David Holm
Δημοσιεύθηκε 02/11/2008 στις 14:48
χρήστη Maxime Labelle
Δημοσιεύθηκε 05/11/2008 στις 22:29
χρήστη Jim
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
108
Χλευάζει ... και Στοιχεία ελέγχου;
Δημοσιεύθηκε 08/11/2008 στις 11:10
χρήστη Tetha
Δημοσιεύθηκε 10/11/2008 στις 14:58
χρήστη Ben Dowling
Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 00:07
χρήστη brasskazoo
ψήφοι
1
απαντήσεις
7
προβολές
494
ASP.NET - Διαχωρισμός των ανησυχιών
Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 18:58
χρήστη Duncan
Δημοσιεύθηκε 13/11/2008 στις 03:32
χρήστη Christopher Bennage
ψήφοι
16
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Mock σύστημα αρχείων σε δοκιμές ολοκλήρωσης
Δημοσιεύθηκε 13/11/2008 στις 10:10
χρήστη JtR
Δημοσιεύθηκε 13/11/2008 στις 14:13
χρήστη Pure.Krome
Δημοσιεύθηκε 14/11/2008 στις 18:27
χρήστη Jason Slocomb
Δημοσιεύθηκε 15/11/2008 στις 18:02
χρήστη Peter Mounce
Δημοσιεύθηκε 16/11/2008 στις 11:20
χρήστη Pierre-Jean Coudert
Δημοσιεύθηκε 17/11/2008 στις 13:07
χρήστη Dinoboff
Δημοσιεύθηκε 18/11/2008 στις 22:19
χρήστη bitbonk
Δημοσιεύθηκε 19/11/2008 στις 11:33
χρήστη sam
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
654
Μονάδα Δοκιμές SiteMapNode
Δημοσιεύθηκε 19/11/2008 στις 11:42
χρήστη Ed Blackburn
Δημοσιεύθηκε 19/11/2008 στις 14:11
χρήστη Nathan W
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Εμπαιγμός ένα αντικείμενο COM
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 06:42
χρήστη Nathan W
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 11:40
χρήστη James Bloomer
ψήφοι
11
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Πώς να σωστή μονάδα δοκιμάσει DAL μου;
Δημοσιεύθηκε 21/11/2008 στις 19:32
χρήστη Ray Fan
ψήφοι
24
απαντήσεις
8
προβολές
8k
Εμπαιγμός εναντίον Test DB;
Δημοσιεύθηκε 21/11/2008 στις 22:42
χρήστη Ray Fan
ψήφοι
10
απαντήσεις
10
προβολές
1k
Γιατί να γράψω ένα ψεύτικο τάξη και δοκίμιο αυτό;
Δημοσιεύθηκε 24/11/2008 στις 15:42
χρήστη Michiel van Oosterhout
ψήφοι
15
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Εμπαιγμός για τα ομοιώματα;
Δημοσιεύθηκε 24/11/2008 στις 23:36
χρήστη Ray Fan
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Εμπαιγμός χαρακτηριστικά - C #
Δημοσιεύθηκε 25/11/2008 στις 22:49
χρήστη bob
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Περνώντας πλαίσιο web σε μια «υπηρεσία» σε ASP MVC app
Δημοσιεύθηκε 02/12/2008 στις 13:57
χρήστη Ash
ψήφοι
62
απαντήσεις
5
προβολές
15k
Πώς να MOQ ένα ευρετήριο ιδιοκτησίας
Δημοσιεύθηκε 04/12/2008 στις 15:51
χρήστη Ash
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 06:33
χρήστη Aaron Powell
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 17:02
χρήστη Sam McAfee
Δημοσιεύθηκε 06/12/2008 στις 16:17
χρήστη tvanfosson
Δημοσιεύθηκε 07/12/2008 στις 18:47
χρήστη Owen
Δημοσιεύθηκε 08/12/2008 στις 13:56
χρήστη mezoid
Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 03:57
χρήστη cdleary
Δημοσιεύθηκε 10/12/2008 στις 19:49
χρήστη Eric Asberry
Δημοσιεύθηκε 11/12/2008 στις 01:58
χρήστη Dylan Beattie
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Εμπαιγμός κλήση Database εφαρμογή Asp.net MVC
Δημοσιεύθηκε 11/12/2008 στις 02:34
χρήστη Raja
ψήφοι
8
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Πώς μπορείτε να κοροϊδεύετε αποθετήρια σας;
Δημοσιεύθηκε 11/12/2008 στις 16:08
χρήστη Mike Scott
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Μονάδα χειριστές δοκιμές Εκδήλωση στο SharePoint;
Δημοσιεύθηκε 12/12/2008 στις 00:12
χρήστη Maxime Rouiller
Δημοσιεύθηκε 14/12/2008 στις 11:48
χρήστη maz
Δημοσιεύθηκε 15/12/2008 στις 03:00
χρήστη jfar
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
7k
Rspec σκωπτική ένα: κάθε μπλοκ
Δημοσιεύθηκε 18/12/2008 στις 17:43
χρήστη Evgeny
ψήφοι
5
απαντήσεις
6
προβολές
484
Ξεχωριστή κατηγορία εναντίον Μέθοδος
Δημοσιεύθηκε 20/12/2008 στις 00:53
χρήστη Duncan
Δημοσιεύθηκε 22/12/2008 στις 22:19
χρήστη George Mauer
ψήφοι
12
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Εμπαιγμός GetEnumerator () μέθοδος ενός IEnumerable <T> τύπους
Δημοσιεύθηκε 24/12/2008 στις 14:36
χρήστη programmer
Δημοσιεύθηκε 28/12/2008 στις 18:41
χρήστη Sam McAfee
Δημοσιεύθηκε 02/01/2009 στις 15:45
χρήστη Sam
Δημοσιεύθηκε 05/01/2009 στις 08:16
χρήστη Zach Hirsch
Δημοσιεύθηκε 06/01/2009 στις 05:11
χρήστη saeed
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
465
Stubbing λειτουργίες σε προσομοιώσεις
Δημοσιεύθηκε 06/01/2009 στις 09:56
χρήστη eaanon01
Δημοσιεύθηκε 06/01/2009 στις 17:18
χρήστη Fadeproof
Δημοσιεύθηκε 09/01/2009 στις 00:37
χρήστη Daryl Spitzer
Δημοσιεύθηκε 09/01/2009 στις 09:33
χρήστη CVertex
Δημοσιεύθηκε 12/01/2009 στις 07:39
χρήστη Nathan W
Δημοσιεύθηκε 14/01/2009 στις 05:59
χρήστη tongdee
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Πώς μπορώ να γράψω ένα Mock αντικειμένου;
Δημοσιεύθηκε 15/01/2009 στις 17:39
χρήστη Juliet
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
3k
δοκιμές NHibernate, κοροϊδεύοντας ISession
Δημοσιεύθηκε 15/01/2009 στις 21:46
χρήστη Pragmatic Agilist
Δημοσιεύθηκε 16/01/2009 στις 13:59
χρήστη Jader Dias
Δημοσιεύθηκε 16/01/2009 στις 19:57
χρήστη rodbv
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 01:33
χρήστη Rismo
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 14:10
χρήστη Myrtleoturtle
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
7k
Rhino χλευάζει, άκυρα και ιδιότητες
Δημοσιεύθηκε 22/01/2009 στις 00:59
χρήστη Lee Treveil
Δημοσιεύθηκε 23/01/2009 στις 17:05
χρήστη maz
ψήφοι
24
απαντήσεις
4
προβολές
7k
Πώς να κοροϊδεύει σωστά και μονάδα ελέγχου
Δημοσιεύθηκε 24/01/2009 στις 20:40
χρήστη Ben Robbins
ψήφοι
33
απαντήσεις
3
προβολές
26k
Rhino χλευάζει - Απόκομμα .Expect vs .AssertWasCalled
Δημοσιεύθηκε 25/01/2009 στις 17:53
χρήστη Rob Cooper
ψήφοι
4
απαντήσεις
7
προβολές
2k
TDD: Stub, Mock, ή κανένα από τα ανωτέρω
Δημοσιεύθηκε 26/01/2009 στις 16:29
χρήστη anonymous
Δημοσιεύθηκε 27/01/2009 στις 10:56
χρήστη user14070
Δημοσιεύθηκε 28/01/2009 στις 05:12
χρήστη Nathan W
Δημοσιεύθηκε 28/01/2009 στις 05:57
χρήστη Nathan W
Δημοσιεύθηκε 28/01/2009 στις 23:59
χρήστη Tai Squared
Δημοσιεύθηκε 30/01/2009 στις 02:32
χρήστη Nathan W
Δημοσιεύθηκε 30/01/2009 στις 06:48
χρήστη Nathan W
Δημοσιεύθηκε 02/02/2009 στις 12:35
χρήστη muhuk
Δημοσιεύθηκε 02/02/2009 στις 19:35
χρήστη Daniel Kaplan
Δημοσιεύθηκε 04/02/2009 στις 18:00
χρήστη Moss Collum
ψήφοι
20
απαντήσεις
13
προβολές
4k
Θα πρέπει να γράψετε δοκιμή μονάδα για τα πάντα;
Δημοσιεύθηκε 05/02/2009 στις 08:56
χρήστη Fang-Pen Lin
Δημοσιεύθηκε 06/02/2009 στις 10:27
χρήστη Erik Öjebo
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Εμπαιγμός Απαιτήσεις για TryUpdateModel στην ASP.Net RC1
Δημοσιεύθηκε 09/02/2009 στις 22:43
χρήστη Cole B
Δημοσιεύθηκε 12/02/2009 στις 07:07
χρήστη abhilash
Δημοσιεύθηκε 12/02/2009 στις 10:41
χρήστη Roger Lipscombe
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
6k
Εμπαιγμός ένα HttpContext Response.Output με MOQ
Δημοσιεύθηκε 12/02/2009 στις 17:25
χρήστη Sailing Judo
Δημοσιεύθηκε 13/02/2009 στις 13:51
χρήστη Peter
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 02:16
χρήστη Matthew Bonig
Δημοσιεύθηκε 16/02/2009 στις 12:34
χρήστη Bruno Ranschaert
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Εύκολα mockable πλαίσιο πελάτης HTTP για C #
Δημοσιεύθηκε 17/02/2009 στις 09:01
χρήστη Presidenten
Δημοσιεύθηκε 17/02/2009 στις 23:51
χρήστη Dave Nolan
Δημοσιεύθηκε 18/02/2009 στις 18:48
χρήστη patridge
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Δοκιμές μεθόδους αρωγός σε ράγες
Δημοσιεύθηκε 19/02/2009 στις 12:17
χρήστη Andrew Vit
ψήφοι
18
απαντήσεις
10
προβολές
24k
Εμπαιγμός μια διεύθυνση URL σε Java
Δημοσιεύθηκε 19/02/2009 στις 15:26
χρήστη bowsie
ψήφοι
6
απαντήσεις
6
προβολές
3k
Easymock: έχει η σειρά συλλήψεων σημασία;
Δημοσιεύθηκε 19/02/2009 στις 17:26
χρήστη matt b
ψήφοι
12
απαντήσεις
9
προβολές
18k
Πώς μπορώ να κοροϊδεύω ιδιωτικό τομέα;
Δημοσιεύθηκε 25/02/2009 στις 06:06
χρήστη Fung
Δημοσιεύθηκε 26/02/2009 στις 00:50
χρήστη Josh Moore
Δημοσιεύθηκε 26/02/2009 στις 16:59
χρήστη scorpio
Δημοσιεύθηκε 26/02/2009 στις 20:51
χρήστη David Rubin
ψήφοι
13
απαντήσεις
6
προβολές
7k
Δημιουργία mock δεδομένων για τον έλεγχο μονάδας
Δημοσιεύθηκε 27/02/2009 στις 19:12
χρήστη Mark J Miller
Δημοσιεύθηκε 01/03/2009 στις 22:03
χρήστη PopsiclePolly
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Εμπαιγμός ένα μοντέλο οντοτήτων-πλαίσιο;
Δημοσιεύθηκε 02/03/2009 στις 22:59
χρήστη Chris Charabaruk
Δημοσιεύθηκε 07/03/2009 στις 00:39
χρήστη womp
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Υπάρχει κάτι σαν RhinoMocks σε Java εκεί;
Δημοσιεύθηκε 07/03/2009 στις 20:25
χρήστη Sergey Aldoukhov
Δημοσιεύθηκε 08/03/2009 στις 00:54
χρήστη arielsan
Δημοσιεύθηκε 10/03/2009 στις 13:12
χρήστη Rytmis
Δημοσιεύθηκε 11/03/2009 στις 18:08
χρήστη Andre
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Εμπαιγμός το CAL EventAggregator με MOQ
Δημοσιεύθηκε 12/03/2009 στις 15:38
χρήστη toxvaerd
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 14:11
χρήστη Ian Ringrose
ψήφοι
7
απαντήσεις
11
προβολές
1k
Πώς να αποφεύγεται η διπλή λογική με χλευάζει
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 17:03
χρήστη Yishai
Δημοσιεύθηκε 16/03/2009 στις 14:50
χρήστη Fung
ψήφοι
5
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Πώς μπορείτε να Mock IUnityContainer;
Δημοσιεύθηκε 16/03/2009 στις 17:05
χρήστη Ryan Rauh
Δημοσιεύθηκε 19/03/2009 στις 23:15
χρήστη Ron Klein
Δημοσιεύθηκε 21/03/2009 στις 08:45
χρήστη Berlin Brown
Δημοσιεύθηκε 24/03/2009 στις 20:23
χρήστη sha1dy
ψήφοι
43
απαντήσεις
5
προβολές
5k
Ποιες είναι οι δυνατότητες της MOQ και Rhino.mocks;
Δημοσιεύθηκε 27/03/2009 στις 18:42
χρήστη womp
Δημοσιεύθηκε 27/03/2009 στις 23:47
χρήστη dnewcome
Δημοσιεύθηκε 31/03/2009 στις 17:55
χρήστη Mike
Δημοσιεύθηκε 31/03/2009 στις 23:41
χρήστη razlebe
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Ισοδύναμο του LastCall.IgnoreArguments σε EasyMock
Δημοσιεύθηκε 01/04/2009 στις 18:46
χρήστη abhilash
ψήφοι
19
απαντήσεις
2
προβολές
12k
Πλαίσιο σκωπτική Entity Framework
Δημοσιεύθηκε 02/04/2009 στις 17:01
χρήστη Dav Evans
Δημοσιεύθηκε 03/04/2009 στις 21:09
χρήστη TheFogger
Δημοσιεύθηκε 05/04/2009 στις 01:36
χρήστη ojblass
Δημοσιεύθηκε 06/04/2009 στις 10:30
χρήστη Sergey
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
947
Μονάδα Δοκιμή: TypeMocking μια μονήρεις
Δημοσιεύθηκε 07/04/2009 στις 11:33
χρήστη James D
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
3k
Rhino χλευάζει: Κοροΐδεψαν μέθοδος επιστρέφει null
Δημοσιεύθηκε 07/04/2009 στις 17:36
χρήστη Dav Evans
ψήφοι
18
απαντήσεις
4
προβολές
19k
Βεβαιωθείτε τιμή της παραμέτρου αναφοράς MOQ
Δημοσιεύθηκε 07/04/2009 στις 17:50
χρήστη Simon Calvin
ψήφοι
14
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Μονάδα δοκιμή ενός αποθετηρίου Linq2SQL
Δημοσιεύθηκε 07/04/2009 στις 18:31
χρήστη Adrian Grigore
ψήφοι
4
απαντήσεις
8
προβολές
435
Οι εν λόγω δοκιμές μονάδα πρόστιμο;
Δημοσιεύθηκε 07/04/2009 στις 19:56
χρήστη alexn
ψήφοι
8
απαντήσεις
6
προβολές
3k
βιβλιοθήκη περιτύλιγμα σύστημα αρχείων ΝΕΤ
Δημοσιεύθηκε 10/04/2009 στις 16:56
χρήστη Sneal
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
102
Decluttering ένα βιβλιοθήκες API
Δημοσιεύθηκε 11/04/2009 στις 06:06
χρήστη Nathan W
Δημοσιεύθηκε 13/04/2009 στις 17:29
χρήστη PopsiclePolly
ψήφοι
40
απαντήσεις
3
προβολές
16k
Πώς να κοροϊδεύει Controller.User χρησιμοποιώντας MOQ
Δημοσιεύθηκε 16/04/2009 στις 22:09
χρήστη Eugenio Miró
Δημοσιεύθηκε 17/04/2009 στις 21:54
χρήστη Herr W.
Δημοσιεύθηκε 19/04/2009 στις 14:42
χρήστη MiniQuark
Δημοσιεύθηκε 21/04/2009 στις 20:26
χρήστη Blankman
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
147
Δοκιμές κατάσταση ενός αντικειμένου σε εκτός
Δημοσιεύθηκε 22/04/2009 στις 23:33
χρήστη Moskie
Δημοσιεύθηκε 23/04/2009 στις 20:39
χρήστη Korbin
Δημοσιεύθηκε 27/04/2009 στις 20:16
χρήστη Kevin

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more