Ερωτήσεις με ετικέτα [mockito]

Δημοσιεύθηκε 04/02/2009 στις 16:00
χρήστη Moss Collum
Δημοσιεύθηκε 09/03/2009 στις 12:55
χρήστη Romain Verdier
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Στρατηγικές για να κοροϊδεύει ένα webservice
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 04:44
χρήστη guerda
ψήφοι
34
απαντήσεις
14
προβολές
36k
Πώς να κοροϊδεύει ένα String χρησιμοποιώντας mockito;
Δημοσιεύθηκε 03/07/2009 στις 11:55
χρήστη Alceu Costa
Δημοσιεύθηκε 06/07/2009 στις 13:40
χρήστη ripper234
Δημοσιεύθηκε 17/07/2009 στις 11:00
χρήστη Priyank
ψήφοι
29
απαντήσεις
3
προβολές
13k
εκμάθηση πόρους για mockito
Δημοσιεύθηκε 10/09/2009 στις 10:48
χρήστη Aadith
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
4k
ενσωμάτωση GWT Mockito
Δημοσιεύθηκε 18/09/2009 στις 08:59
χρήστη Eugen
Δημοσιεύθηκε 14/10/2009 στις 08:54
χρήστη ThomasFrancart
Δημοσιεύθηκε 30/10/2009 στις 21:48
χρήστη Tim Clemons
Δημοσιεύθηκε 17/11/2009 στις 14:12
χρήστη physicskate
Δημοσιεύθηκε 22/11/2009 στις 12:50
χρήστη ripper234
ψήφοι
8
απαντήσεις
7
προβολές
33k
Τρέξιμο JUnit & PowerMock με Mockito μέσω PowerMockRunner από maven
Δημοσιεύθηκε 25/11/2009 στις 12:14
χρήστη Miguel Ping
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Java: Mock δοκιμή κατά πάσα πιθανότητα με Mockito
Δημοσιεύθηκε 27/12/2009 στις 22:12
χρήστη Nick Heiner
ψήφοι
11
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Τι να κάνετε όταν σύγκρουση Java Best Practices με Mockito
Δημοσιεύθηκε 12/01/2010 στις 20:30
χρήστη austen
Δημοσιεύθηκε 16/02/2010 στις 19:54
χρήστη ibrahimyilmaz
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
23k
Mockito: Πώς να ελέγξετε Υπηρεσία μου με κοροϊδεύει;
Δημοσιεύθηκε 18/02/2010 στις 11:02
χρήστη Michael Bavin
Δημοσιεύθηκε 26/02/2010 στις 09:13
χρήστη Michael Bavin
ψήφοι
243
απαντήσεις
23
προβολές
204k
Η ενέσιμη Mockito εμπαίζει σε Spring φασόλι
Δημοσιεύθηκε 16/03/2010 στις 17:58
χρήστη teabot
Δημοσιεύθηκε 05/04/2010 στις 17:52
χρήστη Sean
ψήφοι
108
απαντήσεις
9
προβολές
37k
Πώς να ταιριάζει σωστά varargs στην Mockito
Δημοσιεύθηκε 13/04/2010 στις 16:08
χρήστη qualidafial
Δημοσιεύθηκε 21/04/2010 στις 15:11
χρήστη Abhijeet Kashnia
Δημοσιεύθηκε 29/04/2010 στις 15:43
χρήστη Justin Voss
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
819
Επιτάχυνση συλλογή με mockito στο Android
Δημοσιεύθηκε 02/05/2010 στις 15:08
χρήστη pbreault
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Φόρτωση .eml αρχεία σε javax.mail.Messages
Δημοσιεύθηκε 06/05/2010 στις 13:16
χρήστη Armand
ψήφοι
42
απαντήσεις
5
προβολές
25k
EasyMock vs Mockito: σχέδιο εναντίον της συντήρησης;
Δημοσιεύθηκε 19/05/2010 στις 09:50
χρήστη RAbraham
Δημοσιεύθηκε 27/05/2010 στις 10:11
χρήστη mgamer
ψήφοι
26
απαντήσεις
2
προβολές
39k
mockito ArrayList <String> πρόβλημα
Δημοσιεύθηκε 27/05/2010 στις 14:09
χρήστη Sardathrion
Δημοσιεύθηκε 02/06/2010 στις 13:23
χρήστη Rob
ψήφοι
16
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Μήπως JMockit έχει καμία μειονεκτήματα σε όλα;
Δημοσιεύθηκε 05/06/2010 στις 17:11
χρήστη Chris Lercher
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
2k
GWT και Mock η θέα στο MVP μοτίβο
Δημοσιεύθηκε 07/06/2010 στις 03:53
χρήστη Yannick Eurin
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Mockito: σύλληψη HttpServletResponse # sendError ()
Δημοσιεύθηκε 11/06/2010 στις 14:52
χρήστη Dave
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Πρόβλημα με Mockito - exceptions.verification.WantedButNotInvoked
Δημοσιεύθηκε 22/06/2010 στις 14:14
χρήστη joaosavio
ψήφοι
21
απαντήσεις
4
προβολές
9k
Mockito προτιμότερος πάνω EasyMock;
Δημοσιεύθηκε 27/06/2010 στις 12:41
χρήστη manuel aldana
Δημοσιεύθηκε 29/06/2010 στις 04:47
χρήστη Cshah
Δημοσιεύθηκε 01/07/2010 στις 01:45
χρήστη Albert T. Wong
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Εμπαιγμός πρίζες σε java με mockito
Δημοσιεύθηκε 08/07/2010 στις 09:30
χρήστη Sardathrion
Δημοσιεύθηκε 13/07/2010 στις 13:05
χρήστη tim
Δημοσιεύθηκε 26/07/2010 στις 08:35
χρήστη Luciano Fiandesio
Δημοσιεύθηκε 05/08/2010 στις 16:44
χρήστη JP Richardson
Δημοσιεύθηκε 12/08/2010 στις 11:50
χρήστη mada
Δημοσιεύθηκε 16/08/2010 στις 21:56
χρήστη fnCzar
ψήφοι
9
απαντήσεις
1
προβολές
8k
Mock κατηγορία αρχείων και NullPointerException
Δημοσιεύθηκε 18/08/2010 στις 16:47
χρήστη manolowar
ψήφοι
118
απαντήσεις
9
προβολές
151k
Mockito. Βεβαιωθείτε μέθοδο επιχειρήματα
Δημοσιεύθηκε 24/08/2010 στις 09:27
χρήστη manolowar
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
16k
Εμπαιγμός αντικείμενο Scala
Δημοσιεύθηκε 26/08/2010 στις 13:47
χρήστη scout
Δημοσιεύθηκε 27/08/2010 στις 05:11
χρήστη brasskazoo
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
21k
Σύλληψη ένα επιχείρημα Mockito
Δημοσιεύθηκε 01/09/2010 στις 16:55
χρήστη Iker Jimenez
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
155
Μπορεί mockito ή easymock αντικαταστήσει rmock
Δημοσιεύθηκε 05/09/2010 στις 19:14
χρήστη Jonathan Ahlbring
Δημοσιεύθηκε 11/09/2010 στις 05:15
χρήστη ferronrsmith
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
6k
Είναι μια σωστή υπόθεση για Mockito κατάσκοπος;
Δημοσιεύθηκε 11/09/2010 στις 19:03
χρήστη ank
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 22:35
χρήστη bytebender
ψήφοι
81
απαντήσεις
5
προβολές
84k
ρίξει ελέγχονται Εξαιρέσεις από το ψευδές με Mockito
Δημοσιεύθηκε 21/09/2010 στις 14:50
χρήστη Arthur Maltson
ψήφοι
44
απαντήσεις
7
προβολές
40k
Τελική μέθοδο σκωπτική
Δημοσιεύθηκε 25/09/2010 στις 11:27
χρήστη Stas Kurilin
Δημοσιεύθηκε 02/10/2010 στις 14:34
χρήστη Abhijeet Kashnia
Δημοσιεύθηκε 05/10/2010 στις 19:53
χρήστη alecswan
Δημοσιεύθηκε 08/10/2010 στις 12:24
χρήστη yegor256
Δημοσιεύθηκε 11/10/2010 στις 11:10
χρήστη yegor256
ψήφοι
4
απαντήσεις
6
προβολές
6k
JUnit σκωπτική με Mockito, EasyMock, κ.λπ.
Δημοσιεύθηκε 14/10/2010 στις 11:50
χρήστη Shaun
Δημοσιεύθηκε 15/10/2010 στις 06:33
χρήστη tttppp
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
8k
Mockito: Ένεση χλευάζει τη διάρκεια ελέγχου ροής
Δημοσιεύθηκε 15/10/2010 στις 11:21
χρήστη gMale
Δημοσιεύθηκε 05/11/2010 στις 10:52
χρήστη user63904
Δημοσιεύθηκε 14/11/2010 στις 22:00
χρήστη Szobi
Δημοσιεύθηκε 15/11/2010 στις 13:29
χρήστη Boris Pavlović
ψήφοι
11
απαντήσεις
3
προβολές
12k
Stubbing προεπιλογές στο Mockito
Δημοσιεύθηκε 18/11/2010 στις 14:19
χρήστη Alex Spurling
Δημοσιεύθηκε 18/11/2010 στις 14:37
χρήστη Polaris878
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
12k
Μονάδα-δοκιμή με mockito (μερική σκωπτική)
Δημοσιεύθηκε 22/11/2010 στις 12:54
χρήστη Sebastien Lorber
Δημοσιεύθηκε 24/11/2010 στις 05:08
χρήστη simplysiby
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
5k
Mockito διαμαρτύρεται για λάθος επιχειρήματα
Δημοσιεύθηκε 24/11/2010 στις 10:54
χρήστη Jens Schauder
Δημοσιεύθηκε 02/12/2010 στις 17:06
χρήστη Samo
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Πώς να αποκαταστήσει προετοιμαστεί φασόλια μου
Δημοσιεύθηκε 06/12/2010 στις 21:00
χρήστη Samo
Δημοσιεύθηκε 07/12/2010 στις 19:47
χρήστη Polaris878
Δημοσιεύθηκε 07/12/2010 στις 20:26
χρήστη Coderer
Δημοσιεύθηκε 08/12/2010 στις 20:15
χρήστη Julian A.
Δημοσιεύθηκε 09/12/2010 στις 00:40
χρήστη Necronet
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Mockito όρους επαλήθευσης με εργοστάσια
Δημοσιεύθηκε 09/12/2010 στις 18:38
χρήστη thebamaman
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
3k
σκωπτική GWT EventBus με mockito
Δημοσιεύθηκε 13/12/2010 στις 15:42
χρήστη ramon_salla
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Πώς να γράψει εξετάσεις μονάδα με κοινά-fileupload;
Δημοσιεύθηκε 16/12/2010 στις 23:41
χρήστη Otávio Garcia
ψήφοι
191
απαντήσεις
5
προβολές
130k
Γιατί δεν Mockito δεν κοροϊδεύει στατικές μεθόδους;
Δημοσιεύθηκε 19/12/2010 στις 08:25
χρήστη Abidi
Δημοσιεύθηκε 28/12/2010 στις 16:16
χρήστη auramo
ψήφοι
15
απαντήσεις
3
προβολές
25k
Ένεση mock @Service για δοκιμές μονάδα Spring
Δημοσιεύθηκε 07/01/2011 στις 08:26
χρήστη Steve
Δημοσιεύθηκε 07/01/2011 στις 19:26
χρήστη Chris
Δημοσιεύθηκε 10/01/2011 στις 17:45
χρήστη Javid Jamae
Δημοσιεύθηκε 20/01/2011 στις 16:41
χρήστη missionE46
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
207
Εναλλακτικές λύσεις για μερική σκωπτική;
Δημοσιεύθηκε 26/01/2011 στις 15:13
χρήστη Konrad Garus
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
11k
Mockito δεν σκωπτική μια κλήση
Δημοσιεύθηκε 27/01/2011 στις 16:20
χρήστη Th3sandm4n
Δημοσιεύθηκε 28/01/2011 στις 16:13
χρήστη Necronet
Δημοσιεύθηκε 31/01/2011 στις 12:46
χρήστη anergy
Δημοσιεύθηκε 01/02/2011 στις 07:42
χρήστη Michal Bernhard
ψήφοι
10
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Κωδικός δοκιμών που απαιτεί η μητρική μεθόδους
Δημοσιεύθηκε 06/02/2011 στις 20:21
χρήστη kayahr
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
856
mockito - απομίμηση addObserver
Δημοσιεύθηκε 09/02/2011 στις 21:27
χρήστη brian_d
Δημοσιεύθηκε 10/02/2011 στις 15:03
χρήστη Belun
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
8k
Άνοιξη JUnit και Mockito - SimpleJdbcTemplate
Δημοσιεύθηκε 11/02/2011 στις 19:07
χρήστη Dmitri
Δημοσιεύθηκε 19/02/2011 στις 14:51
χρήστη Todd R
Δημοσιεύθηκε 21/02/2011 στις 14:28
χρήστη Don Branson
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Γιατί Mockito καλέστε προσαρμογέα μου δύο φορές;
Δημοσιεύθηκε 03/03/2011 στις 21:54
χρήστη dty
ψήφοι
3
απαντήσεις
6
προβολές
2k
δοκιμές Liferay JUnit-Mockito
Δημοσιεύθηκε 07/03/2011 στις 13:05
χρήστη simplysiby
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
736
Δικαίωμα τρόπος για να ελέγξει με Mockito
Δημοσιεύθηκε 08/03/2011 στις 07:17
χρήστη artjomka
ψήφοι
16
απαντήσεις
2
προβολές
55k
Mockito να δοκιμάσει άκυρη μεθόδους
Δημοσιεύθηκε 09/03/2011 στις 16:44
χρήστη glaz666
Δημοσιεύθηκε 10/03/2011 στις 13:36
χρήστη Tom
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
553
Χρησιμοποιώντας Mockito στο έργο GWT
Δημοσιεύθηκε 10/03/2011 στις 16:46
χρήστη Barry
ψήφοι
11
απαντήσεις
1
προβολές
20k
PowerMock, mockito, βεβαιωθείτε στατική μέθοδο
Δημοσιεύθηκε 12/03/2011 στις 20:49
χρήστη Kevin
Δημοσιεύθηκε 15/03/2011 στις 15:13
χρήστη Todd R
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
428
GWT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ σκωπτική
Δημοσιεύθηκε 17/03/2011 στις 21:47
χρήστη Barry
Δημοσιεύθηκε 21/03/2011 στις 14:43
χρήστη Edd
Δημοσιεύθηκε 23/03/2011 στις 09:19
χρήστη Bringer128
Δημοσιεύθηκε 24/03/2011 στις 09:53
χρήστη victorgp
ψήφοι
95
απαντήσεις
10
προβολές
131k
Πώς να ελέγξετε servlet μου χρησιμοποιώντας JUnit
Δημοσιεύθηκε 25/03/2011 στις 14:17
χρήστη Lunar
Δημοσιεύθηκε 28/03/2011 στις 15:29
χρήστη Peter Perháč
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Ένθετη σκωπτική στην Mockito
Δημοσιεύθηκε 29/03/2011 στις 10:43
χρήστη Konrad Garus
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
δοκιμή JUnit Android - Mockito τάξη δεν βρέθηκε εξαίρεση
Δημοσιεύθηκε 30/03/2011 στις 02:57
χρήστη Jack BeNimble
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
806
Mock συμπεριφορά @ org.jboss.seam.annotations.in για unittest
Δημοσιεύθηκε 04/04/2011 στις 11:55
χρήστη jakob
Δημοσιεύθηκε 06/04/2011 στις 19:49
χρήστη limc
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
δοκιμή GWT με PowerMock και PowerMockito
Δημοσιεύθηκε 07/04/2011 στις 08:08
χρήστη Eyyub
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Δημιουργία μοναδιαία δοκιμές σε Spring 3
Δημοσιεύθηκε 07/04/2011 στις 14:55
χρήστη Juanillo
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
14k
Πώς να κοροϊδεύει μια ιδιωτική εσωτερική τάξη
Δημοσιεύθηκε 08/04/2011 στις 08:34
χρήστη Javi
Δημοσιεύθηκε 08/04/2011 στις 10:52
χρήστη Juanillo
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Εμπαιγμός πρωτόκολλα Clojure
Δημοσιεύθηκε 09/04/2011 στις 12:07
χρήστη Ralph
Δημοσιεύθηκε 09/04/2011 στις 16:17
χρήστη Andreas Köberle
ψήφοι
66
απαντήσεις
5
προβολές
35k
δοκιμών εξαρτάται από μονάδα χρόνου
Δημοσιεύθηκε 11/04/2011 στις 12:42
χρήστη pojo
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
16k
Ρίχνουν εξαιρέσεις από Mockito παρωδία
Δημοσιεύθηκε 15/04/2011 στις 14:58
χρήστη DaveyBob
Δημοσιεύθηκε 19/04/2011 στις 08:36
χρήστη Tumer
Δημοσιεύθηκε 19/04/2011 στις 23:45
χρήστη maxx
Δημοσιεύθηκε 23/04/2011 στις 23:48
χρήστη Rick
Δημοσιεύθηκε 26/04/2011 στις 05:23
χρήστη Tumer
Δημοσιεύθηκε 03/05/2011 στις 15:26
χρήστη Rick
Δημοσιεύθηκε 05/05/2011 στις 02:08
χρήστη Anj
ψήφοι
32
απαντήσεις
7
προβολές
69k
κατηγορίας Δοκιμή με νέο () κλήση σε αυτό με Mockito
Δημοσιεύθηκε 07/05/2011 στις 08:12
χρήστη bwobbones
ψήφοι
8
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Μονάδα-δοκιμή Jersey με εμπαίζει
Δημοσιεύθηκε 08/05/2011 στις 22:46
χρήστη alecswan
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Ένεση mock σε Spring περιέκτη χωρίς XML για τη δοκιμή
Δημοσιεύθηκε 09/05/2011 στις 08:39
χρήστη digiarnie
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
220
Εμπαιγμός κλήσεις χρησιμοποιώντας mockito
Δημοσιεύθηκε 10/05/2011 στις 09:44
χρήστη nBhati
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
19k
Εμπαιγμός άκυρη μέθοδο με EasyMock και Mockito
Δημοσιεύθηκε 10/05/2011 στις 13:22
χρήστη Jarek
Δημοσιεύθηκε 10/05/2011 στις 15:49
χρήστη Eric Wilson
Δημοσιεύθηκε 11/05/2011 στις 18:35
χρήστη Eric Wilson
Δημοσιεύθηκε 12/05/2011 στις 15:57
χρήστη Eric Wilson
Δημοσιεύθηκε 12/05/2011 στις 19:32
χρήστη Peter Vanleeuwen
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Αγνοώντας τη μέθοδο κλήσεις σε Mockito
Δημοσιεύθηκε 16/05/2011 στις 17:42
χρήστη Nook
Δημοσιεύθηκε 17/05/2011 στις 14:05
χρήστη Bartzilla
ψήφοι
40
απαντήσεις
5
προβολές
24k
PowerMock + Mockito VS Mockito μόνη
Δημοσιεύθηκε 17/05/2011 στις 19:06
χρήστη Vladislav Rastrusny
Δημοσιεύθηκε 17/05/2011 στις 19:23
χρήστη Thang Pham
ψήφοι
11
απαντήσεις
3
προβολές
11k
Mockito: Πώς να κοροϊδεύει μια διεπαφή της JodaTime
Δημοσιεύθηκε 18/05/2011 στις 18:05
χρήστη Thang Pham
Δημοσιεύθηκε 20/05/2011 στις 05:10
χρήστη IttayD
Δημοσιεύθηκε 26/05/2011 στις 20:14
χρήστη gladed
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1000
Δοκιμές Μονάδα χρησιμοποιώντας Mockito ή JMock
Δημοσιεύθηκε 27/05/2011 στις 20:25
χρήστη Rishi
Δημοσιεύθηκε 28/05/2011 στις 19:44
χρήστη Neil Traft
ψήφοι
59
απαντήσεις
4
προβολές
31k
Mockito: Επαλήθευση με τις γενικές παραμέτρους
Δημοσιεύθηκε 30/05/2011 στις 10:34
χρήστη Svish
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
10k
mockito stubbing επιστρέφει null
Δημοσιεύθηκε 01/06/2011 στις 16:06
χρήστη Ritesh
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
9k
Scala και Mockito με χαρακτηριστικά
Δημοσιεύθηκε 05/06/2011 στις 13:19
χρήστη Pengin
ψήφοι
8
απαντήσεις
5
προβολές
7k
Έλεγχος του τύπου κλάση ενός mock αντικειμένου
Δημοσιεύθηκε 07/06/2011 στις 11:04
χρήστη Gerardo
Δημοσιεύθηκε 07/06/2011 στις 14:12
χρήστη Tejas Shah
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
503
Εμπαιγμός μια εξάρτηση που δεν είναι ορατή έξω
Δημοσιεύθηκε 08/06/2011 στις 08:11
χρήστη Abidi
Δημοσιεύθηκε 09/06/2011 στις 04:46
χρήστη Dave
ψήφοι
22
απαντήσεις
4
προβολές
17k
Πολλαπλά επίπεδα @Mock και @InjectMocks
Δημοσιεύθηκε 09/06/2011 στις 22:27
χρήστη Collin Peters
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Mock-πλαίσιο με αντικειμενοποιεί;
Δημοσιεύθηκε 12/06/2011 στις 22:27
χρήστη Nick Heiner
Δημοσιεύθηκε 13/06/2011 στις 19:53
χρήστη Eric Wilson
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
προσέγγιση Δοκιμές - Ruby / Rspec vs Java / Mockito
Δημοσιεύθηκε 14/06/2011 στις 16:18
χρήστη Andy Waite
Δημοσιεύθηκε 16/06/2011 στις 06:32
χρήστη Wolfgang
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Πώς να χρησιμοποιήσετε το anyCollectionOf Mockito του ()
Δημοσιεύθηκε 16/06/2011 στις 08:16
χρήστη Brad
ψήφοι
11
απαντήσεις
4
προβολές
21k
Δοκιμές Java ενισχυμένη για τη συμπεριφορά με Mockito
Δημοσιεύθηκε 16/06/2011 στις 21:20
χρήστη HackerGil
Δημοσιεύθηκε 17/06/2011 στις 07:00
χρήστη Jarek
Δημοσιεύθηκε 17/06/2011 στις 10:33
χρήστη Jarek
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
13k
Εμπαιγμός ένα αρχείο ακινήτων με Mockito την άνοιξη
Δημοσιεύθηκε 17/06/2011 στις 15:15
χρήστη blong824
Δημοσιεύθηκε 20/06/2011 στις 21:14
χρήστη brayne
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Πώς να ελέγξετε τον κωδικό IO στην JUnit;
Δημοσιεύθηκε 21/06/2011 στις 18:40
χρήστη acc15
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Παράμετροι Περιφρόνηση Mockito
Δημοσιεύθηκε 22/06/2011 στις 00:02
χρήστη Jack Edmonds
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
8k
Παράμετρος ονομάζεται δοκιμή ερώτημα με mockito
Δημοσιεύθηκε 22/06/2011 στις 05:08
χρήστη Oleksandr
Δημοσιεύθηκε 23/06/2011 στις 15:10
χρήστη Chris Knight
Δημοσιεύθηκε 29/06/2011 στις 10:56
χρήστη Xoke
Δημοσιεύθηκε 03/07/2011 στις 21:38
χρήστη Michael Deardeuff
Δημοσιεύθηκε 05/07/2011 στις 05:15
χρήστη stivlo
ψήφοι
4
απαντήσεις
5
προβολές
2k
κλείδωμα Πάντα ρεύμα εισόδου για έλεγχο;
Δημοσιεύθηκε 06/07/2011 στις 22:41
χρήστη TheLQ
Δημοσιεύθηκε 07/07/2011 στις 15:29
χρήστη Steve
ψήφοι
49
απαντήσεις
4
προβολές
50k
mockito callbacks και να πάρει τιμές επιχείρημα
Δημοσιεύθηκε 08/07/2011 στις 22:58
χρήστη nflacco
ψήφοι
10
απαντήσεις
3
προβολές
21k
Mockito αρνείται να ρίξει ελέγχεται εξαίρεση
Δημοσιεύθηκε 11/07/2011 στις 08:10
χρήστη Edheene
Δημοσιεύθηκε 14/07/2011 στις 03:12
χρήστη wiradikusuma
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Άνοιξη & Mockito - αγνοήσει μεταβατικές εξαρτήσεις
Δημοσιεύθηκε 19/07/2011 στις 13:34
χρήστη Konrad Garus
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Εκδηλώσεις στο JUnit με Mockito
Δημοσιεύθηκε 20/07/2011 στις 09:46
χρήστη h2mch
Δημοσιεύθηκε 20/07/2011 στις 12:31
χρήστη wheaties
Δημοσιεύθηκε 26/07/2011 στις 19:57
χρήστη babbitt
Δημοσιεύθηκε 28/07/2011 στις 15:09
χρήστη Tejas Shah
Δημοσιεύθηκε 31/07/2011 στις 09:11
χρήστη Jigs
Δημοσιεύθηκε 02/08/2011 στις 05:08
χρήστη Radu Stoenescu
Δημοσιεύθηκε 06/08/2011 στις 10:34
χρήστη Jimmy
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Mockito TestCase αγνοεί τα σχόλια
Δημοσιεύθηκε 10/08/2011 στις 09:07
χρήστη Eva Troels
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Πώς να προετοιμάσει Mock με μεταβλητά δεδομένα
Δημοσιεύθηκε 15/08/2011 στις 09:49
χρήστη lisak
Δημοσιεύθηκε 17/08/2011 στις 08:01
χρήστη Selector
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
7k
Mockito + Spy: Πώς να συγκεντρώσει τιμές επιστροφής
Δημοσιεύθηκε 17/08/2011 στις 14:58
χρήστη Marc-Christian Schulze
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πώς jmock και mockito δημιουργήσουν περιτυλίγματα;
Δημοσιεύθηκε 18/08/2011 στις 07:28
χρήστη Illarion Kovalchuk
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
300
Mockito προσδοκίες διαφορετική περιοχή
Δημοσιεύθηκε 23/08/2011 στις 12:18
χρήστη om-nom-nom
Δημοσιεύθηκε 24/08/2011 στις 08:43
χρήστη David Nordvall
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
5k
Κωδικός Mockito κατά @Before annoted διάλυμα μέθοδος
Δημοσιεύθηκε 24/08/2011 στις 14:26
χρήστη gcrav
Δημοσιεύθηκε 25/08/2011 στις 14:20
χρήστη xtofl
ψήφοι
8
απαντήσεις
2
προβολές
7k
μακέτα σύνολο Java mockito
Δημοσιεύθηκε 25/08/2011 στις 14:27
χρήστη user710818
Δημοσιεύθηκε 31/08/2011 στις 07:06
χρήστη IttayD
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
5k
Scala, Specs2, Mockito και μηδενικές τιμές επιστροφής
Δημοσιεύθηκε 02/09/2011 στις 17:53
χρήστη Don Roby
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Πώς να mockito αναφορά κατά Tycho;
Δημοσιεύθηκε 04/09/2011 στις 13:53
χρήστη Marc-Christian Schulze
Δημοσιεύθηκε 06/09/2011 στις 14:54
χρήστη Russ Bateman
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Πώς instanseof στέλεχος στην Mockito σε java;
Δημοσιεύθηκε 07/09/2011 στις 08:25
χρήστη user710818
Δημοσιεύθηκε 08/09/2011 στις 02:38
χρήστη jorfx
ψήφοι
8
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Κλήση υπερφορτωμένο java γενική μέθοδο από Σκάλα
Δημοσιεύθηκε 09/09/2011 στις 14:14
χρήστη Jon Freedman
Δημοσιεύθηκε 09/09/2011 στις 17:59
χρήστη Jhakki

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more