Ερωτήσεις με ετικέτα [mysqli]

Δημοσιεύθηκε 15/08/2008 στις 20:50
χρήστη Brian Warshaw
Δημοσιεύθηκε 17/08/2008 στις 10:47
χρήστη Polsonby
Δημοσιεύθηκε 25/08/2008 στις 18:59
χρήστη Ross
Δημοσιεύθηκε 07/09/2008 στις 05:06
χρήστη mmattax
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
1k
mysqli_statement :: NUM_ROWS () επιστρέφει την λάθος τιμή
Δημοσιεύθηκε 17/09/2008 στις 06:27
χρήστη Steven Oxley
Δημοσιεύθηκε 22/09/2008 στις 02:32
χρήστη Gilean
ψήφοι
56
απαντήσεις
10
προβολές
57k
Ποια είναι η ταχύτερα στην PHP-MySQL ή mysqli;
Δημοσιεύθηκε 05/10/2008 στις 03:53
χρήστη David
ψήφοι
11
απαντήσεις
7
προβολές
33k
Κενή συμβολοσειρά σε μη-μηδενική στήλη στο MySQL;
Δημοσιεύθηκε 05/11/2008 στις 21:03
χρήστη davr
Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 13:51
χρήστη Allen Hardy
Δημοσιεύθηκε 20/11/2008 στις 13:44
χρήστη pilsetnieks
Δημοσιεύθηκε 26/11/2008 στις 02:05
χρήστη Eli
Δημοσιεύθηκε 26/11/2008 στις 23:02
χρήστη allanc
Δημοσιεύθηκε 16/12/2008 στις 16:33
χρήστη ceejayoz
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
4k
mysqli προετοιμασμένοι δηλώσεις και REPLACE ΣΕ
Δημοσιεύθηκε 24/12/2008 στις 04:57
χρήστη Kevin Loney
Δημοσιεύθηκε 26/12/2008 στις 19:35
χρήστη stalepretzel
Δημοσιεύθηκε 28/12/2008 στις 21:01
χρήστη IceHeat
Δημοσιεύθηκε 17/01/2009 στις 13:29
χρήστη Philip Morton
Δημοσιεύθηκε 20/01/2009 στις 00:57
χρήστη ian
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Ο ομόλογός του mysqli :: real_escape_string;
Δημοσιεύθηκε 24/01/2009 στις 02:23
χρήστη datasn.io
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
642
μετατροπή από MySQL σε mysqli - έξοδο μεταβλητές
Δημοσιεύθηκε 26/01/2009 στις 15:33
χρήστη Joshxtothe4
ψήφοι
6
απαντήσεις
13
προβολές
25k
php δίνει μια κενή σελίδα, χωρίς σφάλματα
Δημοσιεύθηκε 28/01/2009 στις 12:28
χρήστη Joshxtothe4
Δημοσιεύθηκε 28/01/2009 στις 13:01
χρήστη Richard
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
mysqli μεταβλητές δεσμεύουν
Δημοσιεύθηκε 30/01/2009 στις 14:32
χρήστη Joshxtothe4
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πώς μπορώ να πάρω κάθε n σειρές στο MySQL;
Δημοσιεύθηκε 02/02/2009 στις 11:49
χρήστη DavidM
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
7k
mysqli δέσμευσης πεδία σε μια έτοιμη δήλωση
Δημοσιεύθηκε 02/02/2009 στις 14:22
χρήστη Joshxtothe4
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
349
mysqli_stmt :: bind_param και mysqli_stmt :: προετοιμασία
Δημοσιεύθηκε 04/02/2009 στις 03:44
χρήστη Paul
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
έτοιμη δήλωση προκαλώντας ενώ σφάλμα βρόχου
Δημοσιεύθηκε 05/02/2009 στις 14:31
χρήστη Joshxtothe4
ψήφοι
5
απαντήσεις
8
προβολές
2k
Javascript και MySQL
Δημοσιεύθηκε 08/02/2009 στις 10:15
χρήστη Pita.O
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
622
mysqli_use_result () και ταυτοχρονισμού
Δημοσιεύθηκε 26/02/2009 στις 19:57
χρήστη ejunker
ψήφοι
-1
απαντήσεις
2
προβολές
254
PHP mysqli απροσδόκητη ερώτηση παράμετρο
Δημοσιεύθηκε 27/02/2009 στις 20:15
χρήστη mclaughlinj
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
7k
μετρώντας σειρές και περνώντας πληροφορίες mysqli
Δημοσιεύθηκε 28/02/2009 στις 18:21
χρήστη Joshxtothe4
Δημοσιεύθηκε 02/03/2009 στις 12:25
χρήστη Joshxtothe4
Δημοσιεύθηκε 03/03/2009 στις 12:55
χρήστη Marius
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
δεσμευτικά αποτελέσματα σε συστοιχία php
Δημοσιεύθηκε 04/03/2009 στις 14:12
χρήστη handoyo
Δημοσιεύθηκε 05/03/2009 στις 14:05
χρήστη Joshxtothe4
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
702
SQL όπως προβλήματα δήλωση
Δημοσιεύθηκε 06/03/2009 στις 12:29
χρήστη Joshxtothe4
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Ανάκτηση δεδομένων από μια έτοιμη δήλωση
Δημοσιεύθηκε 06/03/2009 στις 14:45
χρήστη Joshxtothe4
Δημοσιεύθηκε 07/03/2009 στις 15:19
χρήστη Jonathan
Δημοσιεύθηκε 09/03/2009 στις 17:42
χρήστη Jonathan
Δημοσιεύθηκε 09/03/2009 στις 18:23
χρήστη Alnitak
Δημοσιεύθηκε 09/03/2009 στις 20:56
χρήστη Jonathan
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
711
Έχοντας ένα πρόβλημα με mysqli και έτοιμη statments
Δημοσιεύθηκε 15/03/2009 στις 21:08
χρήστη pixeldev
Δημοσιεύθηκε 16/03/2009 στις 00:55
χρήστη pixeldev
Δημοσιεύθηκε 17/03/2009 στις 04:41
χρήστη pixeldev
ψήφοι
63
απαντήσεις
18
προβολές
181k
Μοιραίο λάθος: Class «mysqli» δεν βρέθηκε
Δημοσιεύθηκε 20/03/2009 στις 17:04
χρήστη Tylor
ψήφοι
1
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Πολλαπλές mysqli προβλήματα σύνδεσης
Δημοσιεύθηκε 27/03/2009 στις 15:26
χρήστη Joshxtothe4
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
18k
mysqli για php για το Ubuntu 8.04 LAMP stack
Δημοσιεύθηκε 03/04/2009 στις 14:11
χρήστη David Thomas
Δημοσιεύθηκε 03/04/2009 στις 14:34
χρήστη undefined
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
266
mysqli γιατί δεν συμβαίνει αυτό;
Δημοσιεύθηκε 07/04/2009 στις 14:25
χρήστη 0plus1
ψήφοι
9
απαντήσεις
1
προβολές
13k
παραμέτρων σε mysqli
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 02:55
χρήστη dcgross
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 22:01
χρήστη Joshxtothe4




ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Πίνακας συσχέτισης και δεσμευτική παραμέτρων
Δημοσιεύθηκε 12/04/2009 στις 18:58
χρήστη danielcg
ψήφοι
16
απαντήσεις
2
προβολές
24k
Ψάχνετε για ένα καλό php class mysqli φροντιστήριο
Δημοσιεύθηκε 15/04/2009 στις 05:23
χρήστη Joe
ψήφοι
23
απαντήσεις
7
προβολές
97k
SELECT * FROM σε mysqli
Δημοσιεύθηκε 15/04/2009 στις 08:28
χρήστη johnnietheblack
Δημοσιεύθηκε 16/04/2009 στις 07:59
χρήστη johnnietheblack
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
11k
PHP / mysqli: lc_time_names SET και DATE_FORMAT () σε ένα mysqli ερώτημα;
Δημοσιεύθηκε 20/04/2009 στις 17:33
χρήστη Jonathan
ψήφοι
12
απαντήσεις
5
προβολές
18k
Η μετάβαση από MySQL σε mysqli ή ΠΟΠ;
Δημοσιεύθηκε 21/04/2009 στις 03:04
χρήστη Rob
Δημοσιεύθηκε 21/04/2009 στις 15:42
χρήστη user93836
ψήφοι
0
απαντήσεις
5
προβολές
504
Σφάλμα βάσης δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 22/04/2009 στις 15:31
χρήστη jcslzr
Δημοσιεύθηκε 23/04/2009 στις 18:51
χρήστη Jonathan
Δημοσιεύθηκε 27/04/2009 στις 14:24
χρήστη Elena
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 08:51
χρήστη Keith Lyall
Δημοσιεύθηκε 08/05/2009 στις 10:26
χρήστη Ian
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Η MySQL δεν NULL Περιορισμούς doesnot δουλειά
Δημοσιεύθηκε 11/05/2009 στις 07:43
χρήστη Arc
Δημοσιεύθηκε 11/05/2009 στις 20:02
χρήστη barfoon
Δημοσιεύθηκε 21/05/2009 στις 18:27
χρήστη Sylverdrag
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
370
mysqli σειρά -> ερώτημα δεν επίτευξη σωστά δεδομένα
Δημοσιεύθηκε 30/05/2009 στις 19:26
χρήστη bear
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
6k
ένθετα Batch με την PHP
Δημοσιεύθηκε 01/06/2009 στις 20:54
χρήστη Pedro Daniel
Δημοσιεύθηκε 03/06/2009 στις 14:59
χρήστη chaos
Δημοσιεύθηκε 05/06/2009 στις 21:43
χρήστη Malfist
Δημοσιεύθηκε 06/06/2009 στις 19:01
χρήστη gpilotino
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
6k
Τι σημαίνει φέρω σε php κάνουμε;
Δημοσιεύθηκε 07/06/2009 στις 10:45
χρήστη zeckdude
ψήφοι
0
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Ποια λειτουργία mysqli πρέπει να χρησιμοποιήσω;
Δημοσιεύθηκε 07/06/2009 στις 18:55
χρήστη bear
ψήφοι
41
απαντήσεις
5
προβολές
37k
Πώς να επαναλάβω μια mysqli παρασκευάζεται δήλωση;
Δημοσιεύθηκε 07/06/2009 στις 23:57
χρήστη Alec
Δημοσιεύθηκε 08/06/2009 στις 17:12
χρήστη bear
Δημοσιεύθηκε 08/06/2009 στις 20:40
χρήστη bear
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
121
Σταματήστε τη συνεχή δημιουργία πίνακα
Δημοσιεύθηκε 08/06/2009 στις 22:22
χρήστη bear
Δημοσιεύθηκε 11/06/2009 στις 02:41
χρήστη zeckdude
Δημοσιεύθηκε 12/06/2009 στις 23:22
χρήστη Cruachan
Δημοσιεύθηκε 13/06/2009 στις 04:52
χρήστη zeckdude
Δημοσιεύθηκε 15/06/2009 στις 00:34
χρήστη zeckdude
Δημοσιεύθηκε 19/06/2009 στις 08:13
χρήστη Adam A
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Έτοιμα Δήλωση δεν επιστρέφουν τίποτα
Δημοσιεύθηκε 19/06/2009 στις 21:43
χρήστη Steve K
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
PHP mysqli fetch_assoc
Δημοσιεύθηκε 02/07/2009 στις 22:19
χρήστη Nathan H
Δημοσιεύθηκε 06/07/2009 στις 00:00
χρήστη halocursed
ψήφοι
-2
απαντήσεις
2
προβολές
99
Απροσδόκητη επικάλυψη σε mysqli / php
Δημοσιεύθηκε 10/07/2009 στις 16:44
χρήστη David Thomas
Δημοσιεύθηκε 15/07/2009 στις 16:27
χρήστη halocursed
Δημοσιεύθηκε 17/07/2009 στις 05:08
χρήστη Jason
Δημοσιεύθηκε 21/07/2009 στις 05:09
χρήστη Nico Burns
ψήφοι
10
απαντήσεις
1
προβολές
533
mysqli_real_escape_string ΚΑΙ προετοιμασμένοι δηλώσεις;
Δημοσιεύθηκε 22/07/2009 στις 02:03
χρήστη Nico Burns
ψήφοι
23
απαντήσεις
2
προβολές
24k
Πλεονεκτήματα της mysqli πάνω MySQL
Δημοσιεύθηκε 23/07/2009 στις 13:13
χρήστη Ben Shelock
Δημοσιεύθηκε 23/07/2009 στις 23:33
χρήστη HearWa
Δημοσιεύθηκε 29/07/2009 στις 14:18
χρήστη Farid
Δημοσιεύθηκε 02/08/2009 στις 21:48
χρήστη Andrew E.
Δημοσιεύθηκε 04/08/2009 στις 12:47
χρήστη EddyR
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
754
Πρόβλημα με κουβαλούν μια στήλη BLOB στην PHP + mysqli
Δημοσιεύθηκε 06/08/2009 στις 22:27
χρήστη Vilx-
ψήφοι
28
απαντήσεις
9
προβολές
12k
Διαφορά μεταξύ "->" και "::" σε PHP mysqli OOP
Δημοσιεύθηκε 07/08/2009 στις 15:39
χρήστη John
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
583
mysqli χρησιμοποιώντας προετοιμασία
Δημοσιεύθηκε 07/08/2009 στις 20:17
χρήστη ParisNakitaKejser
Δημοσιεύθηκε 08/08/2009 στις 12:18
χρήστη ParisNakitaKejser
Δημοσιεύθηκε 08/08/2009 στις 21:21
χρήστη Steve K
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Σωστή χρήση της MySQL LOAD_FILE ()
Δημοσιεύθηκε 11/08/2009 στις 16:57
χρήστη Steve K




Δημοσιεύθηκε 11/08/2009 στις 17:39
χρήστη jusko
Δημοσιεύθηκε 13/08/2009 στις 23:52
χρήστη jusko
Δημοσιεύθηκε 14/08/2009 στις 01:19
χρήστη user97410
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Έτοιμα Καταστάσεις σε μια τάξη Βάση Δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 14/08/2009 στις 03:01
χρήστη EvilChookie
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
427
σφάλμα mysql_num_rows
Δημοσιεύθηκε 14/08/2009 στις 10:34
χρήστη jakub
ψήφοι
3
απαντήσεις
0
προβολές
3k
Ερώτημα που δημιουργήθηκε με Stmt
Δημοσιεύθηκε 15/08/2009 στις 03:34
χρήστη user58670
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
1k
δομή PHP5 OOP
Δημοσιεύθηκε 17/08/2009 στις 17:37
χρήστη Cudos
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
6k
παρασκευασμένα ερώτημα με παραμέτρους με ΠΟΠ
Δημοσιεύθηκε 19/08/2009 στις 12:04
χρήστη pks83
Δημοσιεύθηκε 20/08/2009 στις 09:22
χρήστη Ray
ψήφοι
10
απαντήσεις
5
προβολές
9k
Η χρήση μπαλαντέρ στην έτοιμη δήλωση - mysqli
Δημοσιεύθηκε 29/08/2009 στις 19:03
χρήστη Michael Irwin
Δημοσιεύθηκε 05/09/2009 στις 21:23
χρήστη Jon
ψήφοι
36
απαντήσεις
12
προβολές
90k
Πώς να αλλάξετε mysql σε mysqli;
Δημοσιεύθηκε 07/09/2009 στις 19:56
χρήστη JasonDavis
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
pdo_mysql vs mysqli όταν χρησιμοποιούν το Zend_Db
Δημοσιεύθηκε 11/09/2009 στις 05:25
χρήστη user171837
Δημοσιεύθηκε 18/09/2009 στις 00:52
χρήστη Justin
Δημοσιεύθηκε 19/09/2009 στις 18:22
χρήστη Davide Gualano
ψήφοι
2
απαντήσεις
5
προβολές
10k
PHP και «ενεργοποίηση» mysqli
Δημοσιεύθηκε 22/09/2009 στις 14:39
χρήστη Anthony
ψήφοι
11
απαντήσεις
6
προβολές
12k
PHP mysqli επανασύνδεση πρόβλημα
Δημοσιεύθηκε 23/09/2009 στις 22:22
χρήστη Evan Carothers
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
429
Βοήθεια με mysqli_stmt_store_result ()
Δημοσιεύθηκε 24/09/2009 στις 18:42
χρήστη nolanpro
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
9k
PHP mysqli πολλαπλά ένθετα
Δημοσιεύθηκε 28/09/2009 στις 17:33
χρήστη joebert
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
52k
πάρετε σειρά από σειρές με mysqli αποτέλεσμα
Δημοσιεύθηκε 01/10/2009 στις 00:59
χρήστη Yaniv Golan
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
2k
θέμα δέσμευσης mysqli παράμετρο
Δημοσιεύθηκε 01/10/2009 στις 15:09
χρήστη robert knobulous
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
SSL συνδέσεις με ADODB
Δημοσιεύθηκε 02/10/2009 στις 16:58
χρήστη TJ Eastmond
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
313
Αχλάδι Σύνδεση MDB2 μήκος και τα λάθη του μηνύματος
Δημοσιεύθηκε 02/10/2009 στις 22:38
χρήστη Erik Nygren
Δημοσιεύθηκε 04/10/2009 στις 10:52
χρήστη Johannes
Δημοσιεύθηκε 07/10/2009 στις 00:03
χρήστη John
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
6k
php mysqli ΠΟΥ ΣΕ (?,?,? ...)
Δημοσιεύθηκε 07/10/2009 στις 22:40
χρήστη Nathan H
Δημοσιεύθηκε 08/10/2009 στις 02:49
χρήστη Yaniv Golan
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
1k
αναζήτηση αναίσθητος περίπτωση σε php
Δημοσιεύθηκε 08/10/2009 στις 10:06
χρήστη Holian
Δημοσιεύθηκε 09/10/2009 στις 23:36
χρήστη Nicolas
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
πιάσε την τρέχουσα ταυτότητα χρήστη - php class
Δημοσιεύθηκε 13/10/2009 στις 15:08
χρήστη Aaron Bentley
Δημοσιεύθηκε 13/10/2009 στις 18:02
χρήστη Daren Schwenke
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
4k
PHP, mysqli και τραπέζι κλειδαριές;
Δημοσιεύθηκε 16/10/2009 στις 20:35
χρήστη Jason George
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
11k
mysqli - stmt- $> NUM_ROWS επιστροφή 0
Δημοσιεύθηκε 20/10/2009 στις 14:58
χρήστη Aaron Bentley
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
2k
PHP εκτεινόμενο ιδιότητες τάξη
Δημοσιεύθηκε 20/10/2009 στις 22:04
χρήστη Dan
ψήφοι
0
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Τι Apache πρέπει να υποστηρίξει τόσο mysqli και ΠΟΠ;
Δημοσιεύθηκε 26/10/2009 στις 17:50
χρήστη Nathan Long
Δημοσιεύθηκε 28/10/2009 στις 19:45
χρήστη Aaron Bentley
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
3k
PHP προειδοποίηση βοήθεια;
Δημοσιεύθηκε 31/10/2009 στις 18:08
χρήστη sawu
Δημοσιεύθηκε 01/11/2009 στις 23:52
χρήστη Yori
Δημοσιεύθηκε 02/11/2009 στις 10:07
χρήστη kobra
Δημοσιεύθηκε 02/11/2009 στις 16:22
χρήστη Drew
Δημοσιεύθηκε 03/11/2009 στις 06:58
χρήστη meder omuraliev
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Mysqli έτοιμη δήλωση στην bindParam () δεν λειτουργεί
Δημοσιεύθηκε 04/11/2009 στις 22:29
χρήστη Fábio Antunes
Δημοσιεύθηκε 05/11/2009 στις 22:33
χρήστη MacAnthony
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
970
Εισάγετε ρεκόρ αποτυχία! php mysqli
Δημοσιεύθηκε 06/11/2009 στις 17:27
χρήστη Aaron Bentley
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
5k
PHP τύπο δεδομένων mysqli_fetch_field
Δημοσιεύθηκε 07/11/2009 στις 01:18
χρήστη Crazy Joe Malloy
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
294
κατάλογο των στοιχείων σε mysqli ερώτημα πάρει
Δημοσιεύθηκε 09/11/2009 στις 21:30
χρήστη bear
Δημοσιεύθηκε 11/11/2009 στις 22:25
χρήστη ab24
Δημοσιεύθηκε 16/11/2009 στις 20:04
χρήστη Mark
Δημοσιεύθηκε 17/11/2009 στις 11:10
χρήστη Drew
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
130
Προβλήματα με έτοιμη ενημέρωση δήλωσή μου
Δημοσιεύθηκε 17/11/2009 στις 12:02
χρήστη Drew




Δημοσιεύθηκε 21/11/2009 στις 00:17
χρήστη Codezy
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Χρησιμοποιώντας MDB2 και mysqli μαζί (καλό ή κακό;)
Δημοσιεύθηκε 23/11/2009 στις 02:53
χρήστη Ben McRae
Δημοσιεύθηκε 23/11/2009 στις 12:45
χρήστη bguiz
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Mysqli - Ο διακομιστής επέστρεψε άγνωστος τύπος 246
Δημοσιεύθηκε 23/11/2009 στις 23:58
χρήστη italicedge
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
542
Mysql αριθμός αλλαγή στη στήλη
Δημοσιεύθηκε 27/11/2009 στις 10:36
χρήστη andrew
ψήφοι
2
απαντήσεις
5
προβολές
18k
Επέκταση της κατηγορίας mysqli
Δημοσιεύθηκε 30/11/2009 στις 16:19
χρήστη bennn
Δημοσιεύθηκε 01/12/2009 στις 10:16
χρήστη Christophe
Δημοσιεύθηκε 09/12/2009 στις 07:51
χρήστη Madness
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
408
MySQL - ενημέρωση δύο αρχεία ταυτόχρονα
Δημοσιεύθηκε 09/12/2009 στις 11:08
χρήστη ma long
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
mysqli_field_type επιστρέφει έναν αριθμό
Δημοσιεύθηκε 10/12/2009 στις 21:51
χρήστη Mark
Δημοσιεύθηκε 12/12/2009 στις 02:03
χρήστη Gal
ψήφοι
2
απαντήσεις
5
προβολές
3k
Δημιουργία αποθηκευμένη διαδικασία σε mysqladmin;
Δημοσιεύθηκε 12/12/2009 στις 12:03
χρήστη Vinod
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
1k
PHP: Η ενασχόληση με MySQL Μεταβλητό Σύνδεση
Δημοσιεύθηκε 14/12/2009 στις 04:32
χρήστη Ian
ψήφοι
9
απαντήσεις
7
προβολές
12k
Mysqli πρόσδεσης params χρησιμοποιώντας call_user_func_array
Δημοσιεύθηκε 16/12/2009 στις 11:57
χρήστη Columbo
Δημοσιεύθηκε 18/12/2009 στις 18:01
χρήστη Douglas
Δημοσιεύθηκε 19/12/2009 στις 07:26
χρήστη anomareh
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
542
Τι γίνεται με mysqli σε php;
Δημοσιεύθηκε 24/12/2009 στις 05:17
χρήστη goe
ψήφοι
1
απαντήσεις
8
προβολές
179
Για μια ιστοσελίδα αναθεώρηση, ποια γλώσσα;
Δημοσιεύθηκε 25/12/2009 στις 05:44
χρήστη Strawberry
Δημοσιεύθηκε 27/12/2009 στις 06:17
χρήστη ekalaivan
Δημοσιεύθηκε 28/12/2009 στις 08:15
χρήστη jzarsuelo
Δημοσιεύθηκε 28/12/2009 στις 17:42
χρήστη Yacoby
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
6k
MySQL vs mysqli στην PHP
Δημοσιεύθηκε 29/12/2009 στις 01:22
χρήστη Moshe
Δημοσιεύθηκε 29/12/2009 στις 20:28
χρήστη BeWarned
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
7k
unbuffered ερώτημα με mysqli;
Δημοσιεύθηκε 30/12/2009 στις 20:38
χρήστη ceejayoz
Δημοσιεύθηκε 01/01/2010 στις 17:00
χρήστη Logos
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
mysql πρόβλημα ένθετο
Δημοσιεύθηκε 05/01/2010 στις 17:27
χρήστη ajsie
Δημοσιεύθηκε 08/01/2010 στις 01:34
χρήστη Chantz
Δημοσιεύθηκε 11/01/2010 στις 09:42
χρήστη tputkonen
ψήφοι
32
απαντήσεις
9
προβολές
27k
Περάστε από το πρόβλημα αναφορά με την PHP 5.3.1
Δημοσιεύθηκε 12/01/2010 στις 01:14
χρήστη Spot
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
690
Αντικείμενα έναντι Πίνακες
Δημοσιεύθηκε 12/01/2010 στις 11:28
χρήστη David Yell
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
4k
PHP mysqli :: autocommit VS "ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ START"
Δημοσιεύθηκε 12/01/2010 στις 17:07
χρήστη David Derr
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
11k
δυναμικά αλλάξει mysqli χρονικό όριο σύνδεσης σε PHP
Δημοσιεύθηκε 12/01/2010 στις 21:14
χρήστη Beier
Δημοσιεύθηκε 16/01/2010 στις 13:09
χρήστη tEcHnUt
ψήφοι
37
απαντήσεις
12
προβολές
41k
Mysqli ισοδύναμο mysql_result ();
Δημοσιεύθηκε 18/01/2010 στις 23:07
χρήστη DOOManiac
Δημοσιεύθηκε 23/01/2010 στις 09:22
χρήστη Lyon
Δημοσιεύθηκε 24/01/2010 στις 01:46
χρήστη Gal
Δημοσιεύθηκε 26/01/2010 στις 11:44
χρήστη thiswayup
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
2k
mysql δεν απελευθερώνει μνήμη
Δημοσιεύθηκε 26/01/2010 στις 12:16
χρήστη Ishu
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
3k
PHP / ΠΟΠ - Ρουαγιάλ προνόμια
Δημοσιεύθηκε 26/01/2010 στις 17:36
χρήστη tomzx
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
885
Εισαγωγή στη βάση δεδομένων με Stmt και mysqli
Δημοσιεύθηκε 27/01/2010 στις 11:47
χρήστη Rob
ψήφοι
114
απαντήσεις
6
προβολές
95k
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της MySQL, mysqli και ΠΟΠ;
Δημοσιεύθηκε 03/02/2010 στις 09:59
χρήστη Chintan Parekh
Δημοσιεύθηκε 04/02/2010 στις 21:51
χρήστη ajsie
Δημοσιεύθηκε 09/02/2010 στις 07:21
χρήστη fdfdsfsdfsdfds
Δημοσιεύθηκε 09/02/2010 στις 11:50
χρήστη Drew
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
33k
mysqli_error () αναμένει ακριβώς 1 παράμετρο, 0 δεδομένη
Δημοσιεύθηκε 14/02/2010 στις 23:00
χρήστη Michael
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
mysqli, βρόχους, και προετοιμασμένοι δηλώσεις
Δημοσιεύθηκε 15/02/2010 στις 19:58
χρήστη robert knobulous
Δημοσιεύθηκε 20/02/2010 στις 23:18
χρήστη Stomped
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
823
Δεν εισαγωγή σωστές τιμές στη βάση δεδομένων MySQL
Δημοσιεύθηκε 21/02/2010 στις 01:54
χρήστη Eric Bannatyne
Δημοσιεύθηκε 21/02/2010 στις 06:25
χρήστη GilloD

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more