Ερωτήσεις με ετικέτα [shared-ptr]

ψήφοι
16
απαντήσεις
9
προβολές
9k
std :: auto_ptr ή να ενισχύσει :: shared_ptr για pImpl ιδίωμα;
Δημοσιεύθηκε 22/11/2008 στις 09:03
χρήστη Rob
Δημοσιεύθηκε 29/11/2008 στις 13:27
χρήστη abigagli
Δημοσιεύθηκε 02/12/2008 στις 19:31
χρήστη Brian Stewart
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 13:49
χρήστη Patrick
Δημοσιεύθηκε 05/12/2008 στις 19:21
χρήστη Aardvark
Δημοσιεύθηκε 17/12/2008 στις 21:47
χρήστη Gabriel Isenberg
ψήφοι
11
απαντήσεις
8
προβολές
4k
έξυπνες δείκτες + «αυτό» θεωρείται επιβλαβής;
Δημοσιεύθηκε 19/12/2008 στις 19:45
χρήστη Drew Dormann
Δημοσιεύθηκε 30/12/2008 στις 17:04
χρήστη Ash
ψήφοι
13
απαντήσεις
9
προβολές
16k
εφαρμογή shared_ptr Πλήρως νήμα-ασφαλή
Δημοσιεύθηκε 14/01/2009 στις 02:28
χρήστη Magnus Hiie
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
8k
shared_ptr στο std :: TR1
Δημοσιεύθηκε 22/01/2009 στις 23:33
χρήστη user34537
ψήφοι
41
απαντήσεις
2
προβολές
52k
να πάρει μια κανονική PTR από shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 02/02/2009 στις 21:01
χρήστη user34537
ψήφοι
54
απαντήσεις
6
προβολές
57k
NULL δείκτη με ώθηση :: shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 07/03/2009 στις 02:03
χρήστη Frank
ψήφοι
43
απαντήσεις
4
προβολές
49k
Πώς να διαγράψετε σκόπιμα μια ώθηση :: shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 07/03/2009 στις 02:15
χρήστη Frank
ψήφοι
71
απαντήσεις
4
προβολές
38k
static_cast με ώθηση :: shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 09/03/2009 στις 01:47
χρήστη Frank
ψήφοι
31
απαντήσεις
5
προβολές
21k
Είναι ώθηση shared_ptr <XXX> κλωστή ασφαλές;
Δημοσιεύθηκε 28/03/2009 στις 07:21
χρήστη user25749
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Διαφορά μεταξύ ATL CAutoPtr και STL std :: auto_ptr;
Δημοσιεύθηκε 28/03/2009 στις 21:02
χρήστη Jared
Δημοσιεύθηκε 31/03/2009 στις 14:05
χρήστη Frank
Δημοσιεύθηκε 07/04/2009 στις 10:12
χρήστη Srikanth
ψήφοι
19
απαντήσεις
10
προβολές
5k
Πώς να ανιχνεύσει κύκλους κατά τη χρήση shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 22/04/2009 στις 06:33
χρήστη Unknown
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Πώς θα πρέπει να * επιστρέψει αυτό με shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 11:33
χρήστη Ryan Emerle
Δημοσιεύθηκε 16/05/2009 στις 02:02
χρήστη cnheying
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
2k
ενισχύσει :: shared_ptr use_count
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 23:41
χρήστη bob
ψήφοι
2
απαντήσεις
7
προβολές
7k
C ++ ενισχύσει shared_ptr ως βασικό hash_map
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 22:04
χρήστη Kiril
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
476
Συλλογή εξειδικευμένο για shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 05/06/2009 στις 15:12
χρήστη anon
ψήφοι
10
απαντήσεις
8
προβολές
8k
Πώς μπορώ να ξέρω ποιος κατέχει την shared_ptr <>;
Δημοσιεύθηκε 30/06/2009 στις 02:49
χρήστη user25749
Δημοσιεύθηκε 06/07/2009 στις 11:53
χρήστη Motti
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
4k
ενισχύσει :: shared_ptr και multi-threaded πρόσβαση
Δημοσιεύθηκε 19/07/2009 στις 21:47
χρήστη Nick Johnson
Δημοσιεύθηκε 04/08/2009 στις 11:58
χρήστη Alan
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
6k
shared_ptr και παραπομπές σε C ++
Δημοσιεύθηκε 09/09/2009 στις 21:43
χρήστη dzhelil
Δημοσιεύθηκε 10/09/2009 στις 04:06
χρήστη Evan Teran
ψήφοι
5
απαντήσεις
7
προβολές
7k
Χειροκίνητη αύξησης και μείωσης ώθηση :: shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 27/09/2009 στις 03:39
χρήστη dzhelil
Δημοσιεύθηκε 03/10/2009 στις 00:28
χρήστη UberJumper
Δημοσιεύθηκε 06/10/2009 στις 10:57
χρήστη JeffV
ψήφοι
36
απαντήσεις
14
προβολές
28k
Πώς να απελευθερώσει δείκτη από ώθηση :: shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 06/10/2009 στις 12:57
χρήστη user152508
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
1k
αναφορά C ++ σε ένα shared_ptr vs αναφοράς
Δημοσιεύθηκε 09/10/2009 στις 08:23
χρήστη ng5000
ψήφοι
7
απαντήσεις
7
προβολές
2k
Κοινό δείκτες και η απόδοση
Δημοσιεύθηκε 12/10/2009 στις 16:57
χρήστη Guest
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Πώς να διορθώσετε τη διαφθορά σωρού
Δημοσιεύθηκε 14/10/2009 στις 15:45
χρήστη Etan
Δημοσιεύθηκε 21/10/2009 στις 03:24
χρήστη Lily
ψήφοι
20
απαντήσεις
4
προβολές
9k
Χρησιμοποιώντας shared_ptr στην dll διεπαφές
Δημοσιεύθηκε 22/10/2009 στις 06:56
χρήστη Alexey Malistov
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
877
Διαγραφή ενός κοινού δείκτη
Δημοσιεύθηκε 30/10/2009 στις 01:04
χρήστη Scott
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
10k
shared_ptr με τα πρότυπα
Δημοσιεύθηκε 10/11/2009 στις 17:46
χρήστη cpp_fanatic
Δημοσιεύθηκε 16/11/2009 στις 10:52
χρήστη TC.
ψήφοι
32
απαντήσεις
5
προβολές
35k
shared_ptr vs scoped_ptr
Δημοσιεύθηκε 20/11/2009 στις 13:07
χρήστη Narek
Δημοσιεύθηκε 29/11/2009 στις 08:14
χρήστη Bertrand Marron
ψήφοι
20
απαντήσεις
1
προβολές
12k
Πώς να αποφύγετε διαρροή μνήμης με shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 01/12/2009 στις 14:24
χρήστη Alexey Malistov
ψήφοι
23
απαντήσεις
5
προβολές
22k
Αφαιρέστε ένα δείκτη από shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 02/12/2009 στις 13:47
χρήστη Björn Pollex
ψήφοι
16
απαντήσεις
4
προβολές
14k
const shared_ptr να shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 16/12/2009 στις 07:50
χρήστη user152508
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
492
shared_ptr, συνδρομή, καταστροφέα
Δημοσιεύθηκε 18/12/2009 στις 19:04
χρήστη Martin
ψήφοι
11
απαντήσεις
7
προβολές
4k
C ++: auto_ptr + μπροστά δήλωση;
Δημοσιεύθηκε 23/12/2009 στις 09:23
χρήστη shoosh
Δημοσιεύθηκε 24/12/2009 στις 14:08
χρήστη Tarnschaf
ψήφοι
9
απαντήσεις
6
προβολές
2k
Η εύρεση ώθηση :: shared_ptr κυκλικές αναφορές
Δημοσιεύθηκε 04/01/2010 στις 23:37
χρήστη Zac
Δημοσιεύθηκε 10/01/2010 στις 04:13
χρήστη MacGeek
Δημοσιεύθηκε 13/01/2010 στις 08:05
χρήστη Christoferw
ψήφοι
40
απαντήσεις
5
προβολές
26k
C ++ const ορθότητα έξυπνη δείκτη
Δημοσιεύθηκε 17/01/2010 στις 01:21
χρήστη user231536
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Η διατήρηση ενός std :: ρυθμίσετε <ώθηση :: shared_ptr>
Δημοσιεύθηκε 19/01/2010 στις 05:15
χρήστη Jon Purdy
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
1k
ενισχύσει το θέμα serialization με shared_ptr να std δοχεία
Δημοσιεύθηκε 20/01/2010 στις 12:54
χρήστη Guo Yanchao
Δημοσιεύθηκε 26/01/2010 στις 11:16
χρήστη Alan
ψήφοι
17
απαντήσεις
5
προβολές
7k
Ερωτήσεις σχετικά με τις χρήσεις των shared_ptr - C ++
Δημοσιεύθηκε 27/01/2010 στις 04:46
χρήστη Navaneeth K N
Δημοσιεύθηκε 27/01/2010 στις 13:31
χρήστη Tobias Furuholm
Δημοσιεύθηκε 03/02/2010 στις 12:50
χρήστη Frank
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Επανάληψη και δοχεία των έξυπνων δείκτες
Δημοσιεύθηκε 12/02/2010 στις 22:45
χρήστη Thomas Matthews
Δημοσιεύθηκε 24/02/2010 στις 15:18
χρήστη Rich
Δημοσιεύθηκε 27/02/2010 στις 13:15
χρήστη Kamal
Δημοσιεύθηκε 01/03/2010 στις 13:36
χρήστη Eric H.
ψήφοι
5
απαντήσεις
6
προβολές
7k
Πώς να πάρει το δείκτη σε ένα shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 03/03/2010 στις 12:10
χρήστη James Bond
Δημοσιεύθηκε 12/03/2010 στις 14:17
χρήστη topright gamedev
Δημοσιεύθηκε 15/03/2010 στις 06:59
χρήστη amitlicht
Δημοσιεύθηκε 15/03/2010 στις 09:56
χρήστη amitlicht
Δημοσιεύθηκε 16/03/2010 στις 07:55
χρήστη pprzemek
Δημοσιεύθηκε 21/03/2010 στις 18:19
χρήστη amitlicht
ψήφοι
52
απαντήσεις
5
προβολές
16k
Το κόστος των διερχόμενων από shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 23/03/2010 στις 17:03
χρήστη Artem Sokolov
Δημοσιεύθηκε 23/03/2010 στις 18:37
χρήστη shaz
Δημοσιεύθηκε 24/03/2010 στις 17:47
χρήστη Kyle
Δημοσιεύθηκε 26/03/2010 στις 10:02
χρήστη Johann Gerell
Δημοσιεύθηκε 02/04/2010 στις 19:34
χρήστη Billy ONeal
Δημοσιεύθηκε 03/04/2010 στις 15:25
χρήστη Stéphan Kochen
Δημοσιεύθηκε 04/04/2010 στις 15:40
χρήστη BeeBand
Δημοσιεύθηκε 05/04/2010 στις 19:14
χρήστη Edward Loper
Δημοσιεύθηκε 07/04/2010 στις 05:00
χρήστη Billy ONeal
Δημοσιεύθηκε 21/04/2010 στις 21:30
χρήστη Nikhil
Δημοσιεύθηκε 22/04/2010 στις 01:02
χρήστη Kyle
Δημοσιεύθηκε 22/04/2010 στις 01:21
χρήστη Kyle
Δημοσιεύθηκε 25/04/2010 στις 03:18
χρήστη Vlad the Impala
ψήφοι
43
απαντήσεις
17
προβολές
18k
Ποια είναι η σύμβαση για typedef'ing shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 26/04/2010 στις 21:40
χρήστη Emile Cormier
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Διαρροή μνήμης χρησιμοποιώντας shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 29/04/2010 στις 08:02
χρήστη nabulke
Δημοσιεύθηκε 01/05/2010 στις 07:37
χρήστη Artyom
Δημοσιεύθηκε 02/05/2010 στις 23:56
χρήστη Alex B
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Χύτευση ένα δοχείο των shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 06/05/2010 στις 14:05
χρήστη Jamie Cook
ψήφοι
8
απαντήσεις
4
προβολές
7k
shared_ptr ως μέλος της κατηγορίας
Δημοσιεύθηκε 10/05/2010 στις 04:31
χρήστη dimba
ψήφοι
34
απαντήσεις
5
προβολές
8k
Πώς λειτουργούν από κοινού δείκτες;
Δημοσιεύθηκε 10/05/2010 στις 12:32
χρήστη cam
Δημοσιεύθηκε 12/05/2010 στις 22:32
χρήστη yongsun
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Χρησιμοποιώντας mem_fun_ref με ώθηση :: shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 14/05/2010 στις 01:07
χρήστη BlueRaja - Danny Pflughoeft
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
434
C ++ έξυπνη δείκτη για έναν τύπο μη αντικειμένου;
Δημοσιεύθηκε 17/05/2010 στις 06:36
χρήστη Brian
Δημοσιεύθηκε 17/05/2010 στις 13:32
χρήστη Czubaka
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Ονομασία μια typedef για μια ώθηση :: shared_ptr <const Foo>
Δημοσιεύθηκε 17/05/2010 στις 17:06
χρήστη Blair Zajac
Δημοσιεύθηκε 18/05/2010 στις 13:38
χρήστη Alan
Δημοσιεύθηκε 25/05/2010 στις 07:47
χρήστη Jon
Δημοσιεύθηκε 26/05/2010 στις 07:14
χρήστη myahya
ψήφοι
92
απαντήσεις
4
προβολές
93k
Πού είναι shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 27/05/2010 στις 01:58
χρήστη Jake
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Ενισχύστε shared_ptr λειτουργία use_count
Δημοσιεύθηκε 28/05/2010 στις 12:40
χρήστη photo_tom
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
7k
C ++ στατική τάξεις και διαρροές shared_ptr μνήμης
Δημοσιεύθηκε 01/06/2010 στις 08:38
χρήστη Yippie-Ki-Yay
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Πρόβλημα ανάθεση ένας TR1 :: shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 01/06/2010 στις 18:40
χρήστη Max
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Πώς C ++ / Qt - έργα κατανομή μνήμης;
Δημοσιεύθηκε 08/06/2010 στις 19:24
χρήστη Yippie-Ki-Yay
Δημοσιεύθηκε 10/06/2010 στις 00:07
χρήστη Flevine
Δημοσιεύθηκε 15/06/2010 στις 12:11
χρήστη Benjamin Nitlehoo
Δημοσιεύθηκε 16/06/2010 στις 01:39
χρήστη user367848
Δημοσιεύθηκε 16/06/2010 στις 09:54
χρήστη danio
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
6k
προβλήματα με dynamic_cast
Δημοσιεύθηκε 19/06/2010 στις 15:23
χρήστη helloWorld
Δημοσιεύθηκε 20/06/2010 στις 10:48
χρήστη DanDan
Δημοσιεύθηκε 27/06/2010 στις 21:56
χρήστη Max
Δημοσιεύθηκε 29/06/2010 στις 13:31
χρήστη Bowen
Δημοσιεύθηκε 02/07/2010 στις 18:52
χρήστη Tarantula
Δημοσιεύθηκε 04/07/2010 στις 13:45
χρήστη Lena Schimmel
Δημοσιεύθηκε 07/07/2010 στις 07:43
χρήστη the_mandrill
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
808
ενισχύσει shared_ptr και «αυτό»
Δημοσιεύθηκε 12/07/2010 στις 15:45
χρήστη pm100
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
181
C ++ βασική ερώτηση δείκτη
Δημοσιεύθηκε 12/07/2010 στις 20:49
χρήστη Yippie-Ki-Yay
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
885
C ++ - δείκτη πέρασμα ερώτηση
Δημοσιεύθηκε 14/07/2010 στις 12:44
χρήστη Yippie-Ki-Yay
Δημοσιεύθηκε 16/07/2010 στις 14:29
χρήστη bsruth
Δημοσιεύθηκε 20/07/2010 στις 17:15
χρήστη Ed Mazur
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
857
shared_ptr και τεμαχισμού
Δημοσιεύθηκε 22/07/2010 στις 03:19
χρήστη sashang
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
648
C ++ shared_ptr - επισυνάψετε σε ένα νέο πρώτες δείκτη;
Δημοσιεύθηκε 22/07/2010 στις 03:34
χρήστη Nick Heiner
ψήφοι
2
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Μια std :: TR1 :: shared_ptr για το στόχο C ++ στο iPhone;
Δημοσιεύθηκε 22/07/2010 στις 10:39
χρήστη shader
Δημοσιεύθηκε 22/07/2010 στις 14:48
χρήστη Danvil
Δημοσιεύθηκε 25/07/2010 στις 18:12
χρήστη Max
ψήφοι
0
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Crazy C ++ Vector iterator
Δημοσιεύθηκε 28/07/2010 στις 20:17
χρήστη Tarantula
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Πώς να προσθέσει ώθηση στο έργο μου;
Δημοσιεύθηκε 05/08/2010 στις 07:58
χρήστη Igor Oks
ψήφοι
11
απαντήσεις
2
προβολές
23k
δοκιμή αν ένα shared_ptr είναι NULL
Δημοσιεύθηκε 07/08/2010 στις 19:02
χρήστη Max
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
1k
χειριστεί διαχείριση με ώθηση :: shared_ptr <>
Δημοσιεύθηκε 11/08/2010 στις 14:51
χρήστη PaulH
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
252
Χρησιμοποιώντας μια στατική λειτουργία initializer
Δημοσιεύθηκε 11/08/2010 στις 18:18
χρήστη PaulH
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
217
δεσμεύουν τα δύο επιχειρήματα
Δημοσιεύθηκε 12/08/2010 στις 05:37
χρήστη big-z
ψήφοι
76
απαντήσεις
7
προβολές
145k
Παράδειγμα για να χρησιμοποιήσετε shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 13/08/2010 στις 11:48
χρήστη Ahmed
ψήφοι
4
απαντήσεις
5
προβολές
888
Αναδίπλωση συνδεδεμένες λίστες με iterators
Δημοσιεύθηκε 13/08/2010 στις 15:58
χρήστη PaulH
Δημοσιεύθηκε 14/08/2010 στις 10:33
χρήστη bodacydo
Δημοσιεύθηκε 15/08/2010 στις 02:13
χρήστη user231536
ψήφοι
29
απαντήσεις
3
προβολές
33k
shared_ptr Ισχυρισμός px! = 0 απέτυχε
Δημοσιεύθηκε 22/08/2010 στις 09:48
χρήστη Horacio
Δημοσιεύθηκε 23/08/2010 στις 06:20
χρήστη Igor Oks
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
487
ενισχύσει :: weak_ptr αλληλεπίδραση με το έθιμο Deleter
Δημοσιεύθηκε 01/09/2010 στις 05:07
χρήστη shojtsy
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
960
Κοινό δείκτες: δείκτης σε δείκτη
Δημοσιεύθηκε 01/09/2010 στις 18:36
χρήστη Ian
ψήφοι
45
απαντήσεις
7
προβολές
28k
shared_ptr: φρικτό ταχύτητας
Δημοσιεύθηκε 02/09/2010 στις 13:27
χρήστη Ian
Δημοσιεύθηκε 07/09/2010 στις 01:35
χρήστη user334066
Δημοσιεύθηκε 09/09/2010 στις 03:08
χρήστη themis
Δημοσιεύθηκε 12/09/2010 στις 23:53
χρήστη RandomGuy
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
366
πόρων Τύπου για ώθηση :: shared_ptr οριστικοποίηση
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 16:17
χρήστη Christopher Oezbek
Δημοσιεύθηκε 22/09/2010 στις 08:17
χρήστη the_mandrill
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
471
shared_ptr βελτιστοποίηση κατανομής
Δημοσιεύθηκε 24/09/2010 στις 21:38
χρήστη pm100
ψήφοι
8
απαντήσεις
4
προβολές
13k
Δείκτες vs auto_ptr vs shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 25/09/2010 στις 20:27
χρήστη Dimitris Leventeas
Δημοσιεύθηκε 27/09/2010 στις 05:49
χρήστη Alex
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
201
C ++: κυκλικότητας και shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 29/09/2010 στις 17:51
χρήστη jena
Δημοσιεύθηκε 30/09/2010 στις 06:04
χρήστη lytenyn
Δημοσιεύθηκε 30/09/2010 στις 09:36
χρήστη pollux
Δημοσιεύθηκε 30/09/2010 στις 13:31
χρήστη Jamer
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
331
Ενισχύστε shared_from_this () επιστρέφει λάθος shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 05/10/2010 στις 05:46
χρήστη Gili
Δημοσιεύθηκε 05/10/2010 στις 18:36
χρήστη user467161
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
140
shared_ptr παζλ
Δημοσιεύθηκε 06/10/2010 στις 07:09
χρήστη dimba
Δημοσιεύθηκε 07/10/2010 στις 11:36
χρήστη Tony The Lion
Δημοσιεύθηκε 07/10/2010 στις 19:22
χρήστη jena
ψήφοι
37
απαντήσεις
13
προβολές
8k
Τι (δεν) να κάνει σε ένα κατασκευαστή
Δημοσιεύθηκε 11/10/2010 στις 10:32
χρήστη tyrondis
Δημοσιεύθηκε 11/10/2010 στις 14:09
χρήστη Coder
Δημοσιεύθηκε 12/10/2010 στις 15:21
χρήστη Obakeng
Δημοσιεύθηκε 13/10/2010 στις 20:04
χρήστη tyrondis
Δημοσιεύθηκε 22/10/2010 στις 01:07
χρήστη Jonathan Sternberg
Δημοσιεύθηκε 30/10/2010 στις 12:57
χρήστη Fang-Pen Lin
Δημοσιεύθηκε 03/11/2010 στις 17:43
χρήστη Dan
Δημοσιεύθηκε 10/11/2010 στις 14:21
χρήστη Taeolas
Δημοσιεύθηκε 11/11/2010 στις 12:54
χρήστη Etienne Savard
Δημοσιεύθηκε 15/11/2010 στις 06:26
χρήστη Nathan
ψήφοι
6
απαντήσεις
4
προβολές
566
Για να χρησιμοποιήσετε shared_ptr, είναι ασφαλές;
Δημοσιεύθηκε 16/11/2010 στις 14:21
χρήστη ddh
Δημοσιεύθηκε 23/11/2010 στις 01:40
χρήστη MrHuggies
Δημοσιεύθηκε 25/11/2010 στις 02:49
χρήστη Steveng
Δημοσιεύθηκε 29/11/2010 στις 21:05
χρήστη PaulH
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
817
ενισχύσει shared_ptr λειτουργία του εργοστασίου
Δημοσιεύθηκε 29/11/2010 στις 21:30
χρήστη eric
Δημοσιεύθηκε 05/12/2010 στις 20:37
χρήστη Andry
Δημοσιεύθηκε 06/12/2010 στις 15:33
χρήστη Patrick
Δημοσιεύθηκε 07/12/2010 στις 09:25
χρήστη Patrick
ψήφοι
0
απαντήσεις
6
προβολές
271
Σύγχυση σχετικά με ώθηση :: shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 08/12/2010 στις 15:14
χρήστη JnBrymn
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
840
ενισχύσει :: shared_ptr ερώτηση. Γιατί αυτό το έργο;
Δημοσιεύθηκε 08/12/2010 στις 15:59
χρήστη JnBrymn
Δημοσιεύθηκε 10/12/2010 στις 15:08
χρήστη JnBrymn
Δημοσιεύθηκε 10/12/2010 στις 15:57
χρήστη JnBrymn
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
2k
shared_ptr επιστρέφουν μια διεπαφή
Δημοσιεύθηκε 13/12/2010 στις 06:44
χρήστη Jookia
ψήφοι
10
απαντήσεις
2
προβολές
5k
enable_shared_from_this (C ++ 0x): ό, τι κάνω λάθος;
Δημοσιεύθηκε 13/12/2010 στις 09:48
χρήστη fschmitt
Δημοσιεύθηκε 13/12/2010 στις 12:48
χρήστη Marc
Δημοσιεύθηκε 14/12/2010 στις 10:56
χρήστη e.tadeu
ψήφοι
2
απαντήσεις
7
προβολές
2k
Αρχ ένα shared_ptr αναφοράς (std :: TR1 :: shared_ptr <class &>)
Δημοσιεύθηκε 16/12/2010 στις 08:03
χρήστη MOnsDaR
ψήφοι
4
απαντήσεις
5
προβολές
1k
weak_ptr και γονέα-παιδιού κυκλικές εξαρτήσεις
Δημοσιεύθηκε 18/12/2010 στις 00:04
χρήστη jameszhao00
ψήφοι
27
απαντήσεις
1
προβολές
5k
enable_shared_from_this και κληρονομικότητα
Δημοσιεύθηκε 20/12/2010 στις 15:09
χρήστη Puppy
Δημοσιεύθηκε 20/12/2010 στις 15:27
χρήστη T33C
ψήφοι
19
απαντήσεις
3
προβολές
6k
enable_shared_from_this - άδειο εσωτερική αδύναμη δείκτη;
Δημοσιεύθηκε 20/12/2010 στις 21:52
χρήστη Puppy
Δημοσιεύθηκε 21/12/2010 στις 07:40
χρήστη Patrick
Δημοσιεύθηκε 28/12/2010 στις 20:24
χρήστη Nick Strupat
ψήφοι
12
απαντήσεις
2
προβολές
2k
πώς να ενισχύσει :: ~ έργα shared_ptr;
Δημοσιεύθηκε 30/12/2010 στις 05:01
χρήστη camino
Δημοσιεύθηκε 04/01/2011 στις 10:14
χρήστη John Beuving
ψήφοι
8
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Ασθενής δείκτη σε αυτό το κατασκευαστή
Δημοσιεύθηκε 04/01/2011 στις 21:09
χρήστη tgoodhart
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
410
Xerces-γ & shared_ptrs
Δημοσιεύθηκε 07/01/2011 στις 17:51
χρήστη user459811
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
931
C ++ Xerces-c: Αρχικοποίηση ένα shared_ptr
Δημοσιεύθηκε 10/01/2011 στις 21:35
χρήστη user459811
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Φορείς της std :: shared_ptr απώλεια δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 11/01/2011 στις 02:50
χρήστη OniLink
Δημοσιεύθηκε 11/01/2011 στις 19:49
χρήστη JaredC
ψήφοι
12
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Σκουπίδια εναντίον συλλογή από κοινού δείκτες
Δημοσιεύθηκε 11/01/2011 στις 21:27
χρήστη helloworld922
Δημοσιεύθηκε 17/01/2011 στις 03:30
χρήστη Ben Reynwar
Δημοσιεύθηκε 19/01/2011 στις 12:28
χρήστη Patrick
Δημοσιεύθηκε 21/01/2011 στις 19:07
χρήστη fgungor

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more