Ερωτήσεις με ετικέτα [software-design]

ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
716
Σχεδιασμός Λογισμικού Περιγραφή Πρακτική
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 10:52
χρήστη user11211
Δημοσιεύθηκε 06/10/2008 στις 11:00
χρήστη Tom
Δημοσιεύθηκε 25/10/2008 στις 01:24
χρήστη TraumaPony
Δημοσιεύθηκε 04/11/2008 στις 19:40
χρήστη Black
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
244
Πότε θα πρέπει να ενημερωθεί το UI;
Δημοσιεύθηκε 14/11/2008 στις 17:46
χρήστη Mike B
Δημοσιεύθηκε 08/12/2008 στις 02:41
χρήστη Brian MacKay
Δημοσιεύθηκε 16/12/2008 στις 07:53
χρήστη Ben
Δημοσιεύθηκε 14/02/2009 στις 01:36
χρήστη Click Upvote
Δημοσιεύθηκε 14/02/2009 στις 02:01
χρήστη Click Upvote
ψήφοι
14
απαντήσεις
10
προβολές
9k
Πώς να κάνει ένα Tetris κλώνος;
Δημοσιεύθηκε 19/02/2009 στις 15:43
χρήστη Brock Woolf
Δημοσιεύθηκε 25/03/2009 στις 22:55
χρήστη John Feminella
ψήφοι
3
απαντήσεις
6
προβολές
559
OOP vs δήλωση περίπτωση των Windows Έντυπα Αιτήσεων
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 21:16
χρήστη sarsnake
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
3k
γιατί είναι ένα παιδί και γονέας UView UIWindow;
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 16:31
χρήστη Martin08
Δημοσιεύθηκε 07/05/2009 στις 12:25
χρήστη Edward Tanguay
Δημοσιεύθηκε 21/05/2009 στις 20:31
χρήστη sarsnake
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 09:54
χρήστη Robinicks
Δημοσιεύθηκε 30/06/2009 στις 08:42
χρήστη Andy
Δημοσιεύθηκε 08/07/2009 στις 04:41
χρήστη Ratnesh Maurya
Δημοσιεύθηκε 11/07/2009 στις 20:01
χρήστη Brian Webster
Δημοσιεύθηκε 21/07/2009 στις 00:49
χρήστη Mike Hofer
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
243
Πώς μπορώ να γράψω Addon / Plugin φιλική κωδικό;
Δημοσιεύθηκε 21/07/2009 στις 13:28
χρήστη n00ki3
Δημοσιεύθηκε 29/07/2009 στις 20:00
χρήστη Andrew Siemer
ψήφοι
2
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Η επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων στη ΝΕΤ
Δημοσιεύθηκε 16/08/2009 στις 10:46
χρήστη Toad
Δημοσιεύθηκε 16/09/2009 στις 06:13
χρήστη mkelley33
Δημοσιεύθηκε 29/09/2009 στις 00:44
χρήστη Nick Heiner
Δημοσιεύθηκε 29/09/2009 στις 01:06
χρήστη Nick Heiner
Δημοσιεύθηκε 16/10/2009 στις 06:46
χρήστη David E
Δημοσιεύθηκε 20/10/2009 στις 22:42
χρήστη Georg Fritzsche
Δημοσιεύθηκε 23/10/2009 στις 11:59
χρήστη Max
Δημοσιεύθηκε 18/11/2009 στις 20:19
χρήστη Dirk
ψήφοι
1
απαντήσεις
5
προβολές
252
Πάρα πολύ ελέγχου είναι κακό. Αλλά όταν?
Δημοσιεύθηκε 07/12/2009 στις 01:09
χρήστη Legend
Δημοσιεύθηκε 08/12/2009 στις 08:17
χρήστη mac
ψήφοι
15
απαντήσεις
18
προβολές
1k
Σχεδιασμός αρχές για την πλήρη noobs;
Δημοσιεύθηκε 08/12/2009 στις 17:22
χρήστη cornjuliox
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Java Εσωτερική Πρόβλημα Class Iterator
Δημοσιεύθηκε 08/12/2009 στις 17:45
χρήστη Nick Heiner
Δημοσιεύθηκε 23/12/2009 στις 06:04
χρήστη Afshar Mohebbi
ψήφοι
2
απαντήσεις
8
προβολές
495
Εξισορρόπηση Αρχές Σχεδιασμού: Δοκιμές Μονάδα
Δημοσιεύθηκε 26/12/2009 στις 05:23
χρήστη Nick Heiner
ψήφοι
9
απαντήσεις
9
προβολές
806
Ελάχιστη API ν. Ευκολία
Δημοσιεύθηκε 01/01/2010 στις 03:50
χρήστη Nick Heiner
Δημοσιεύθηκε 26/01/2010 στις 12:49
χρήστη Chris
Δημοσιεύθηκε 26/01/2010 στις 20:28
χρήστη grokus
Δημοσιεύθηκε 03/02/2010 στις 20:30
χρήστη Artur
Δημοσιεύθηκε 08/02/2010 στις 15:54
χρήστη Julian
Δημοσιεύθηκε 09/02/2010 στις 08:22
χρήστη Andy
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
411
MVC: Πληθικότητα σχέσεις της Απόψεις και Ελεγκτές
Δημοσιεύθηκε 25/02/2010 στις 13:36
χρήστη Frank V
Δημοσιεύθηκε 26/02/2010 στις 01:03
χρήστη hongster
Δημοσιεύθηκε 07/03/2010 στις 10:24
χρήστη sipwiz
Δημοσιεύθηκε 08/03/2010 στις 20:04
χρήστη Thierry Lam
Δημοσιεύθηκε 24/03/2010 στις 05:52
χρήστη Juri
Δημοσιεύθηκε 23/04/2010 στις 09:27
χρήστη never_had_a_name
Δημοσιεύθηκε 14/05/2010 στις 11:57
χρήστη Dom De Felice
ψήφοι
161
απαντήσεις
12
προβολές
261k
Τι είναι ένα πλαίσιο λογισμικού;
Δημοσιεύθηκε 03/06/2010 στις 06:55
χρήστη Anxious
Δημοσιεύθηκε 14/06/2010 στις 10:19
χρήστη the_drow
Δημοσιεύθηκε 16/06/2010 στις 11:38
χρήστη poeschlorn
Δημοσιεύθηκε 18/06/2010 στις 23:47
χρήστη Goles
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
944
Ιστορικό Εργαζόμενος Διαδικασία Με WCF (Caching)
Δημοσιεύθηκε 21/06/2010 στις 23:32
χρήστη regex
Δημοσιεύθηκε 30/06/2010 στις 10:04
χρήστη Pablo
Δημοσιεύθηκε 04/07/2010 στις 11:17
χρήστη Pablo
ψήφοι
7
απαντήσεις
6
προβολές
1k
Καλή δομή δεδομένων για τη μονάδα μετατροπής;
Δημοσιεύθηκε 06/07/2010 στις 20:23
χρήστη riwalk
Δημοσιεύθηκε 09/07/2010 στις 12:45
χρήστη RSM
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
597
Περνώντας DTOS γύρω στο μοντέλο τομέα
Δημοσιεύθηκε 15/07/2010 στις 00:02
χρήστη Ben
Δημοσιεύθηκε 21/07/2010 στις 14:07
χρήστη mring
ψήφοι
0
απαντήσεις
4
προβολές
261
χειρισμό λάθους: Μήνυμα λάθους εμφάνιση ή όχι;
Δημοσιεύθηκε 22/07/2010 στις 02:42
χρήστη CJ7
ψήφοι
68
απαντήσεις
14
προβολές
40k
τάξεις Utility είναι το κακό;
Δημοσιεύθηκε 26/07/2010 στις 23:55
χρήστη hvgotcodes
Δημοσιεύθηκε 29/07/2010 στις 05:50
χρήστη mac
Δημοσιεύθηκε 06/08/2010 στις 02:35
χρήστη Damovisa
Δημοσιεύθηκε 09/08/2010 στις 20:56
χρήστη amiusma
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Εξάρτηση ένεση ή αντικείμενο ρύθμισης;
Δημοσιεύθηκε 08/10/2010 στις 04:51
χρήστη athena
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
250
ACL για Δικαιώματα και Business Logic
Δημοσιεύθηκε 11/10/2010 στις 00:56
χρήστη eaglestorm
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Πώς μια εφαρμογή όπως το Wireshark λειτουργεί;
Δημοσιεύθηκε 15/10/2010 στις 02:22
χρήστη jd.
Δημοσιεύθηκε 20/10/2010 στις 21:30
χρήστη JPro
Δημοσιεύθηκε 25/10/2010 στις 20:57
χρήστη devoured elysium
ψήφοι
12
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Twitter-όπως το app χρησιμοποιώντας MongoDB
Δημοσιεύθηκε 28/10/2010 στις 11:29
χρήστη pt2ph8
Δημοσιεύθηκε 31/10/2010 στις 20:40
χρήστη shuhalo
ψήφοι
6
απαντήσεις
8
προβολές
474
Ποτέ μην πετάτε το λογισμικό μακριά;
Δημοσιεύθηκε 17/11/2010 στις 14:31
χρήστη P.Brian.Mackey
Δημοσιεύθηκε 23/11/2010 στις 20:17
χρήστη ika
Δημοσιεύθηκε 27/11/2010 στις 01:40
χρήστη user434366
ψήφοι
1
απαντήσεις
5
προβολές
1k
Σχεδιαστικά πρότυπα ? Πώς μπορώ να κατανοήσουν
Δημοσιεύθηκε 08/12/2010 στις 13:38
χρήστη Iyad Al aqel
Δημοσιεύθηκε 29/12/2010 στις 13:27
χρήστη uzul
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
446
Σχεδιασμός Λογισμικού & Web Design Υπηρεσία
Δημοσιεύθηκε 30/12/2010 στις 00:33
χρήστη 001
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
PHP Αρχική / ελεγκτή Σελίδα
Δημοσιεύθηκε 05/01/2011 στις 01:34
χρήστη afarazit
Δημοσιεύθηκε 09/01/2011 στις 11:37
χρήστη Iyad Al aqel
Δημοσιεύθηκε 11/01/2011 στις 06:32
χρήστη avon_verma
Δημοσιεύθηκε 11/01/2011 στις 16:20
χρήστη Jordan
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Just in Time συλλογή πάντα πιο γρήγορα;
Δημοσιεύθηκε 14/01/2011 στις 23:42
χρήστη no.human.being
Δημοσιεύθηκε 21/01/2011 στις 22:55
χρήστη Moszi
Δημοσιεύθηκε 27/01/2011 στις 12:08
χρήστη Bunkai.Satori
Δημοσιεύθηκε 29/01/2011 στις 23:57
χρήστη brainydexter
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
129
σημεία μοντελοποίηση σε μια επιφάνεια
Δημοσιεύθηκε 31/01/2011 στις 07:44
χρήστη max
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
76
SOA, RPC και interproject dependancies
Δημοσιεύθηκε 31/01/2011 στις 16:06
χρήστη James
Δημοσιεύθηκε 01/02/2011 στις 08:08
χρήστη max
Δημοσιεύθηκε 01/02/2011 στις 22:39
χρήστη tamasd
ψήφοι
5
απαντήσεις
5
προβολές
4k
Γιατί τάξεις χρήση σε php;
Δημοσιεύθηκε 02/02/2011 στις 08:17
χρήστη Abhishek
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
269
Είναι αυτό ένα βατός σχεδιασμό του λογισμικού;
Δημοσιεύθηκε 02/02/2011 στις 13:46
χρήστη Mat
Δημοσιεύθηκε 06/02/2011 στις 02:44
χρήστη Mike
Δημοσιεύθηκε 12/02/2011 στις 19:09
χρήστη Jérémy
Δημοσιεύθηκε 12/02/2011 στις 20:06
χρήστη Cu7l4ss
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
103
Μοντελοποίηση του Τομέα από δύο οπτικές γωνίες
Δημοσιεύθηκε 20/02/2011 στις 19:54
χρήστη JLove
Δημοσιεύθηκε 23/02/2011 στις 07:31
χρήστη TheDude
Δημοσιεύθηκε 27/02/2011 στις 11:43
χρήστη max
Δημοσιεύθηκε 27/02/2011 στις 14:29
χρήστη VansFannel
Δημοσιεύθηκε 03/03/2011 στις 04:29
χρήστη user636464
Δημοσιεύθηκε 10/03/2011 στις 09:00
χρήστη Avi
Δημοσιεύθηκε 14/03/2011 στις 21:21
χρήστη ÉricP
Δημοσιεύθηκε 23/03/2011 στις 12:47
χρήστη slandau
Δημοσιεύθηκε 23/03/2011 στις 13:56
χρήστη mbdev
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
309
Σύγχυση σχετικά με το μοτίβο Διοίκηση
Δημοσιεύθηκε 23/03/2011 στις 18:50
χρήστη Silverbolt
Δημοσιεύθηκε 26/03/2011 στις 19:38
χρήστη ehsk
Δημοσιεύθηκε 28/03/2011 στις 20:33
χρήστη Joan Venge
Δημοσιεύθηκε 29/03/2011 στις 00:41
χρήστη Silverbolt
Δημοσιεύθηκε 31/03/2011 στις 07:09
χρήστη J. Ed
Δημοσιεύθηκε 31/03/2011 στις 08:40
χρήστη Andrea Zilio
Δημοσιεύθηκε 31/03/2011 στις 23:35
χρήστη Genadinik
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
252
Σε πραγματικό χρόνο προβολής των δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 04/04/2011 στις 16:32
χρήστη Talguy
Δημοσιεύθηκε 05/04/2011 στις 17:15
χρήστη JohnT
Δημοσιεύθηκε 07/04/2011 στις 18:35
χρήστη Ahmish
Δημοσιεύθηκε 10/04/2011 στις 03:12
χρήστη Invincible
Δημοσιεύθηκε 10/04/2011 στις 10:40
χρήστη compile-fan
ψήφοι
19
απαντήσεις
9
προβολές
2k
Η παρακολούθηση των μαθημάτων χρησιμότητας
Δημοσιεύθηκε 11/04/2011 στις 16:52
χρήστη Asaf
ψήφοι
-1
απαντήσεις
5
προβολές
175
Πώς να σχεδιάσει τη χρήση προτύπων
Δημοσιεύθηκε 12/04/2011 στις 01:25
χρήστη Silverbolt
ψήφοι
3
απαντήσεις
5
προβολές
458
Port Delphi 7 Δεδομένων Πρόσβαση σε C #
Δημοσιεύθηκε 20/04/2011 στις 21:05
χρήστη StinkyDuck
Δημοσιεύθηκε 27/04/2011 στις 20:29
χρήστη Homam
Δημοσιεύθηκε 29/04/2011 στις 08:56
χρήστη VansFannel
Δημοσιεύθηκε 02/05/2011 στις 20:09
χρήστη JohnT
Δημοσιεύθηκε 15/05/2011 στις 11:55
χρήστη JohnT
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
185
Aspect Oriented C (όχι C ++) στον κώδικα Παραγωγή
Δημοσιεύθηκε 16/05/2011 στις 06:11
χρήστη minghua
Δημοσιεύθηκε 24/05/2011 στις 16:49
χρήστη Nils
Δημοσιεύθηκε 25/05/2011 στις 10:07
χρήστη Jigar Shah
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
181
Τα συμβατικά δόμηση πακέτο για ένα API
Δημοσιεύθηκε 25/05/2011 στις 17:52
χρήστη Carven
Δημοσιεύθηκε 06/06/2011 στις 08:12
χρήστη Mahya
Δημοσιεύθηκε 06/06/2011 στις 08:28
χρήστη compile-fan
Δημοσιεύθηκε 08/06/2011 στις 11:21
χρήστη Rajesh
Δημοσιεύθηκε 17/06/2011 στις 06:00
χρήστη Archan Mishra
Δημοσιεύθηκε 17/06/2011 στις 08:27
χρήστη Christian Metzler
Δημοσιεύθηκε 20/06/2011 στις 19:59
χρήστη Anko
Δημοσιεύθηκε 28/06/2011 στις 11:03
χρήστη bitbonk
Δημοσιεύθηκε 03/07/2011 στις 17:19
χρήστη Garth Marenghi
Δημοσιεύθηκε 04/07/2011 στις 08:01
χρήστη J. Ed
Δημοσιεύθηκε 07/07/2011 στις 21:00
χρήστη Garth Marenghi
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
778
Αναβιώνοντας μια παρωχημένη Pro εφαρμογή Fox
Δημοσιεύθηκε 12/07/2011 στις 09:34
χρήστη Sudh
Δημοσιεύθηκε 20/07/2011 στις 12:57
χρήστη Bill
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
157
Ποιες είναι οι χρήσεις της Python;
Δημοσιεύθηκε 21/07/2011 στις 11:38
χρήστη John
Δημοσιεύθηκε 26/07/2011 στις 07:20
χρήστη Mr Moose
Δημοσιεύθηκε 26/07/2011 στις 08:26
χρήστη Connell
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
346
Δυναμική μορφές χρησιμοποιώντας ASP.NET
Δημοσιεύθηκε 26/07/2011 στις 12:58
χρήστη Shahin
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
376
UML χρήση στο σχεδιασμό λογισμικού
Δημοσιεύθηκε 27/07/2011 στις 06:13
χρήστη Sae1962
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
68
Πώς να διαχωρίσει την ευθύνη σε εφαρμογή;
Δημοσιεύθηκε 28/07/2011 στις 08:01
χρήστη Tattat
Δημοσιεύθηκε 30/07/2011 στις 11:35
χρήστη Damith
Δημοσιεύθηκε 02/08/2011 στις 13:00
χρήστη danes
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
545
Πώς μπορώ να διαμορφώσει διαφορετικά επίπεδα MVC
Δημοσιεύθηκε 05/08/2011 στις 21:44
χρήστη Tobbe
Δημοσιεύθηκε 08/08/2011 στις 14:17
χρήστη sdaau
Δημοσιεύθηκε 18/08/2011 στις 13:57
χρήστη Joeblackdev
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
879
Σχεδιάζοντας μια λογιστική εφαρμογή ελαφριά
Δημοσιεύθηκε 23/08/2011 στις 21:44
χρήστη Ibrahim Najjar
Δημοσιεύθηκε 25/08/2011 στις 05:32
χρήστη mavera
Δημοσιεύθηκε 29/08/2011 στις 21:39
χρήστη Ismail Marmoush
Δημοσιεύθηκε 01/09/2011 στις 09:03
χρήστη alvatar
Δημοσιεύθηκε 01/09/2011 στις 19:47
χρήστη glg
Δημοσιεύθηκε 01/09/2011 στις 22:40
χρήστη Ateik
Δημοσιεύθηκε 08/09/2011 στις 06:17
χρήστη Royi Namir
Δημοσιεύθηκε 11/09/2011 στις 00:57
χρήστη James P.
Δημοσιεύθηκε 13/09/2011 στις 00:45
χρήστη JPCF
Δημοσιεύθηκε 19/09/2011 στις 13:59
χρήστη JPCF
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
518
Το λογισμικό σχεδιασμού μόνο με διασυνδέσεις;
Δημοσιεύθηκε 22/09/2011 στις 06:48
χρήστη Alexander Molodih
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
688
Πότε να χωρίσει μια άποψη MVC σε δύο;
Δημοσιεύθηκε 24/09/2011 στις 22:11
χρήστη Rickard
ψήφοι
14
απαντήσεις
2
προβολές
7k
Εκπρόσωποι όπως Ιδιότητες: Κακή Ιδέα;
Δημοσιεύθηκε 27/09/2011 στις 19:10
χρήστη Mike Hofer
Δημοσιεύθηκε 28/09/2011 στις 12:29
χρήστη Uri
Δημοσιεύθηκε 29/09/2011 στις 05:52
χρήστη 001
Δημοσιεύθηκε 29/09/2011 στις 15:04
χρήστη SpeedBirdNine
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
98
Η σύζευξη μεταξύ των δημόσιων λειτουργιών
Δημοσιεύθηκε 07/10/2011 στις 04:15
χρήστη Juan Antonio Gomez Moriano
Δημοσιεύθηκε 08/10/2011 στις 08:35
χρήστη sdaau
Δημοσιεύθηκε 22/10/2011 στις 15:02
χρήστη Dinushan
Δημοσιεύθηκε 01/11/2011 στις 19:27
χρήστη Omnifarious
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πώς να μετατρέψει DFD σε κώδικα;
Δημοσιεύθηκε 06/11/2011 στις 09:59
χρήστη bertzzie
Δημοσιεύθηκε 08/11/2011 στις 19:13
χρήστη Lance Caraccioli
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
374
προτάσεις της προστασίας λογισμικού
Δημοσιεύθηκε 08/11/2011 στις 21:01
χρήστη Mur
Δημοσιεύθηκε 11/11/2011 στις 07:24
χρήστη TedOnTheNet
Δημοσιεύθηκε 15/11/2011 στις 07:56
χρήστη Robinson
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
8k
Designig ένα σύστημα ERP
Δημοσιεύθηκε 16/11/2011 στις 17:30
χρήστη Sujay Ghosh
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
520
Στατικός? Αποθετήρια MVC3, EF4.2 (Κωδικός Πρώτο)
Δημοσιεύθηκε 18/11/2011 στις 06:54
χρήστη B.Delorme
Δημοσιεύθηκε 19/11/2011 στις 22:31
χρήστη expert
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
166
Επέκταση γεγονότα πίσω από τον κώδικα asp.net
Δημοσιεύθηκε 21/11/2011 στις 05:03
χρήστη Sharath Chandra
Δημοσιεύθηκε 24/11/2011 στις 05:06
χρήστη user1063364
Δημοσιεύθηκε 24/11/2011 στις 13:53
χρήστη Sandro
Δημοσιεύθηκε 30/11/2011 στις 05:52
χρήστη Fraz
Δημοσιεύθηκε 02/12/2011 στις 12:30
χρήστη Kieran Hall
Δημοσιεύθηκε 04/12/2011 στις 10:20
χρήστη ro ko
Δημοσιεύθηκε 06/12/2011 στις 22:25
χρήστη Glide
Δημοσιεύθηκε 16/12/2011 στις 18:14
χρήστη Goce Ribeski
ψήφοι
4
απαντήσεις
5
προβολές
6k
Γράφοντας λογισμικό βάσης δεδομένων σε C / C ++
Δημοσιεύθηκε 23/12/2011 στις 02:31
χρήστη vol4life27
ψήφοι
-1
απαντήσεις
2
προβολές
179
Ποιες είναι οι αναφορές σας για την κατανόηση MVC;
Δημοσιεύθηκε 23/12/2011 στις 06:34
χρήστη alkber
Δημοσιεύθηκε 23/12/2011 στις 13:25
χρήστη Phil
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
588
iCloud εναλλακτική λύση για ios / προγραμματιστές mac
Δημοσιεύθηκε 23/12/2011 στις 17:01
χρήστη palaniraja
Δημοσιεύθηκε 04/01/2012 στις 12:32
χρήστη tomvo
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
204
Εκδηλώσεις μεταξύ του αριθμού των νημάτων γ ++
Δημοσιεύθηκε 04/01/2012 στις 13:36
χρήστη Ziv
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
3k
διάγραμμα ακολουθίας
Δημοσιεύθηκε 05/01/2012 στις 23:30
χρήστη John Qualis
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Δύο java βιβλιοθήκες εισάγει ο ένας τον άλλον;
Δημοσιεύθηκε 12/01/2012 στις 08:25
χρήστη UmNyobe
ψήφοι
36
απαντήσεις
1
προβολές
23k
Αποθετήριο και δεδομένων Mapper μοτίβο
Δημοσιεύθηκε 12/01/2012 στις 21:55
χρήστη saber
Δημοσιεύθηκε 23/01/2012 στις 13:59
χρήστη gMale
Δημοσιεύθηκε 25/01/2012 στις 13:10
χρήστη java_geek
Δημοσιεύθηκε 27/01/2012 στις 22:44
χρήστη sarsnake
Δημοσιεύθηκε 30/01/2012 στις 06:13
χρήστη eran
Δημοσιεύθηκε 31/01/2012 στις 18:34
χρήστη Alireza Sabouri

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more