Ερωτήσεις με ετικέτα [standard-deviation]

ψήφοι
67
απαντήσεις
6
προβολές
22k
Τυπική Απόκλιση σε LINQ
Δημοσιεύθηκε 12/02/2010 στις 16:48
χρήστη Steven
ψήφοι
20
απαντήσεις
10
προβολές
17k
Τυπική Απόκλιση για SQLite
Δημοσιεύθηκε 19/02/2010 στις 16:30
χρήστη Alix Axel
ψήφοι
53
απαντήσεις
5
προβολές
21k
Σταθμισμένη τυπική απόκλιση σε NumPy;
Δημοσιεύθηκε 09/03/2010 στις 22:53
χρήστη YGA
ψήφοι
48
απαντήσεις
4
προβολές
59k
Τυπική απόκλιση της γενικής λίστας;
Δημοσιεύθηκε 29/06/2010 στις 13:35
χρήστη Tom Hangler
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
258
Λειτουργία PHP Εκτίμηση
Δημοσιεύθηκε 20/07/2010 στις 03:51
χρήστη reefine
ψήφοι
1
απαντήσεις
6
προβολές
675
επέκταση python γ για την τυπική απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 03/08/2010 στις 22:31
χρήστη Xavier
ψήφοι
15
απαντήσεις
3
προβολές
27k
Έλλειψη γύρω από τα στοιχεία του MATLAB
Δημοσιεύθηκε 05/08/2010 στις 15:40
χρήστη yuk
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Τυπική Απόκλιση κατά τη μετάδοση δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 18/10/2010 στις 16:24
χρήστη Chander Shivdasani
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
4k
Υπολογισμός της σκέδασης Τυπική Απόκλιση σε R
Δημοσιεύθηκε 23/12/2010 στις 22:27
χρήστη HEnav
Δημοσιεύθηκε 11/01/2011 στις 02:24
χρήστη hippietrail
ψήφοι
16
απαντήσεις
4
προβολές
11k
z-scores (τυπική απόκλιση και μέσος όρος) στην PHP
Δημοσιεύθηκε 25/03/2011 στις 14:33
χρήστη Spencer
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
13k
Excel Γράφημα με το έθιμο τυπική απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 26/04/2011 στις 23:57
χρήστη Tony Stark
Δημοσιεύθηκε 20/06/2011 στις 07:45
χρήστη newcube
Δημοσιεύθηκε 23/06/2011 στις 15:52
χρήστη Travis Rodman
ψήφοι
9
απαντήσεις
1
προβολές
7k
Πώς να φορτώσει τις επεκτάσεις σε SQLite;
Δημοσιεύθηκε 12/07/2011 στις 09:58
χρήστη Chucky
Δημοσιεύθηκε 01/08/2011 στις 11:40
χρήστη Chrisvdberge
Δημοσιεύθηκε 07/09/2011 στις 17:24
χρήστη tapedeckghost
ψήφοι
2
απαντήσεις
5
προβολές
12k
Τυπική απόκλιση javascript
Δημοσιεύθηκε 08/09/2011 στις 05:18
χρήστη tc03
Δημοσιεύθηκε 15/09/2011 στις 15:24
χρήστη Bruce_Warrior
Δημοσιεύθηκε 21/09/2011 στις 00:14
χρήστη user933467
Δημοσιεύθηκε 21/09/2011 στις 13:46
χρήστη user933467
ψήφοι
49
απαντήσεις
9
προβολές
19k
Πώς μπορώ να κάνω τυπική απόκλιση σε Ruby;
Δημοσιεύθηκε 13/10/2011 στις 03:47
χρήστη Angela
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Υπολογίστε την μέση και πρότυπη απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 30/12/2011 στις 07:22
χρήστη geeko
Δημοσιεύθηκε 08/01/2012 στις 14:52
χρήστη pacodelumberg
Δημοσιεύθηκε 10/02/2012 στις 00:47
χρήστη Sam Swift
Δημοσιεύθηκε 10/03/2012 στις 18:16
χρήστη Tom
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
599
iOS - Βασικών Δεδομένων: τυπική απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 25/03/2012 στις 19:50
χρήστη moxy
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
9k
Αφαίρεση ακραίες τιμές στο R
Δημοσιεύθηκε 12/05/2012 στις 23:03
χρήστη ThePerson
ψήφοι
13
απαντήσεις
1
προβολές
2k
στατιστικές ΕΝΓ, τι είναι διασκελισμό;
Δημοσιεύθηκε 30/05/2012 στις 16:18
χρήστη Alfred Zhong
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
696
επιταχύνει αυτή Πρότυπη μέθοδος Απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 14/06/2012 στις 04:15
χρήστη James Hunt
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
6k
postgres STDDEV συνολική συμπεριφορά όταν n <2
Δημοσιεύθηκε 26/06/2012 στις 18:35
χρήστη aag
Δημοσιεύθηκε 01/07/2012 στις 19:48
χρήστη Andy McCall
ψήφοι
8
απαντήσεις
1
προβολές
12k
OpenCV Μέση / φίλτρο SD
Δημοσιεύθηκε 12/07/2012 στις 15:40
χρήστη gankoji
Δημοσιεύθηκε 18/07/2012 στις 14:34
χρήστη Gavin
Δημοσιεύθηκε 06/08/2012 στις 17:23
χρήστη Andrew Mao
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
R υπολογίσει sd τμημάτων μιας μήτρας / συστοιχία
Δημοσιεύθηκε 08/08/2012 στις 09:44
χρήστη Alex Archibald
Δημοσιεύθηκε 08/08/2012 στις 20:53
χρήστη Python_R
Δημοσιεύθηκε 15/08/2012 στις 22:22
χρήστη Erol
Δημοσιεύθηκε 21/08/2012 στις 03:08
χρήστη user1580957
Δημοσιεύθηκε 10/09/2012 στις 00:25
χρήστη Peter Wong
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Τυπική απόκλιση χρησιμοποιώντας CUDA
Δημοσιεύθηκε 12/09/2012 στις 02:52
χρήστη user1439690
ψήφοι
-1
απαντήσεις
3
προβολές
883
Barplot σημαίνουν / w SD σε R-Έργο
Δημοσιεύθηκε 17/09/2012 στις 14:51
χρήστη Doc
Δημοσιεύθηκε 21/09/2012 στις 15:14
χρήστη Michael Manoochehri
Δημοσιεύθηκε 28/09/2012 στις 20:21
χρήστη Paul Chernoch
Δημοσιεύθηκε 02/10/2012 στις 19:07
χρήστη Jason R. Mick
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Matlab - Τυπική Απόκλιση της καρτεσιανό Σημεία
Δημοσιεύθηκε 04/10/2012 στις 20:32
χρήστη intl
Δημοσιεύθηκε 24/10/2012 στις 21:45
χρήστη torenunez
Δημοσιεύθηκε 06/11/2012 στις 11:51
χρήστη liu
ψήφοι
-2
απαντήσεις
2
προβολές
275
C ++ γράφοντας πολλαπλές χορδές από ένα αρχείο
Δημοσιεύθηκε 15/11/2012 στις 18:06
χρήστη John Brown
Δημοσιεύθηκε 16/11/2012 στις 01:47
χρήστη Bow House
Δημοσιεύθηκε 21/11/2012 στις 04:11
χρήστη Ajay Kejriwal
Δημοσιεύθηκε 21/11/2012 στις 14:26
χρήστη Ajay Kejriwal
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Τυπική απόκλιση των συνδυασμένων δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 27/11/2012 στις 19:15
χρήστη Mikko
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
MySQL: Τυπική μέση απόκλιση, εντός μιας τραπέζι
Δημοσιεύθηκε 09/12/2012 στις 14:49
χρήστη Eikern
Δημοσιεύθηκε 15/12/2012 στις 19:17
χρήστη charliehorse55
Δημοσιεύθηκε 24/01/2013 στις 16:02
χρήστη taber
Δημοσιεύθηκε 26/01/2013 στις 09:01
χρήστη giladke
Δημοσιεύθηκε 31/01/2013 στις 19:45
χρήστη ChrisW
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 06:59
χρήστη John Garreth
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 12:19
χρήστη bountiful
Δημοσιεύθηκε 26/02/2013 στις 21:16
χρήστη d3pd
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Αφαίρεση ακραίες τιμές εύκολα σε Ε
Δημοσιεύθηκε 01/03/2013 στις 12:47
χρήστη CodeGuy
Δημοσιεύθηκε 12/03/2013 στις 12:51
χρήστη Matt W-D
ψήφοι
58
απαντήσεις
8
προβολές
194k
Τυπική απόκλιση της λίστας
Δημοσιεύθηκε 13/03/2013 στις 13:38
χρήστη physics_for_all
Δημοσιεύθηκε 15/03/2013 στις 17:24
χρήστη Gradient
Δημοσιεύθηκε 21/03/2013 στις 08:27
χρήστη Shalom Vineeth
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
885
γραμμές σφάλματος οικόπεδο
Δημοσιεύθηκε 25/03/2013 στις 15:01
χρήστη Remi.b
Δημοσιεύθηκε 27/03/2013 στις 06:06
χρήστη tabish
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
909
να λάβει τυπική απόκλιση datetime στην python
Δημοσιεύθηκε 30/03/2013 στις 13:01
χρήστη Chango Mango
Δημοσιεύθηκε 02/04/2013 στις 19:44
χρήστη David Laing
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
741
τυπικό σφάλμα απόκλισης ArrayList
Δημοσιεύθηκε 05/04/2013 στις 16:33
χρήστη user2007843
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
796
Σταθμισμένη Τυπική Απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 16/04/2013 στις 05:32
χρήστη user2239073
Δημοσιεύθηκε 16/04/2013 στις 19:50
χρήστη Ben
Δημοσιεύθηκε 18/04/2013 στις 13:29
χρήστη user2007843
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
σημαίνει και sd της ημέρας στο R με XTS
Δημοσιεύθηκε 13/05/2013 στις 11:05
χρήστη Herr Student
Δημοσιεύθηκε 14/05/2013 στις 11:47
χρήστη user2381588
Δημοσιεύθηκε 26/05/2013 στις 16:41
χρήστη Zack Morris
Δημοσιεύθηκε 01/06/2013 στις 21:50
χρήστη kingbob939
Δημοσιεύθηκε 04/06/2013 στις 17:04
χρήστη チーズパン
Δημοσιεύθηκε 05/06/2013 στις 14:54
χρήστη astrochris
Δημοσιεύθηκε 06/06/2013 στις 23:26
χρήστη Antra
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
258
Υπολογίστε on-line τυπική απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 23/06/2013 στις 16:42
χρήστη Bush
Δημοσιεύθηκε 23/06/2013 στις 23:34
χρήστη Ord
Δημοσιεύθηκε 01/07/2013 στις 14:40
χρήστη Todor Markov
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
429
τυπική απόκλιση ενός UIImage / CGImage
Δημοσιεύθηκε 15/07/2013 στις 11:47
χρήστη ste72
Δημοσιεύθηκε 16/07/2013 στις 08:39
χρήστη Eliza K
Δημοσιεύθηκε 16/07/2013 στις 17:37
χρήστη KJo
Δημοσιεύθηκε 18/07/2013 στις 18:51
χρήστη KJo
Δημοσιεύθηκε 03/08/2013 στις 00:18
χρήστη user2647568
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
437
Στατιστικό σφάλμα υπολογισμού Matlab
Δημοσιεύθηκε 04/08/2013 στις 11:58
χρήστη beginh
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
2k
γρήγορη τυπική απόκλιση με βάρη
Δημοσιεύθηκε 09/08/2013 στις 09:53
χρήστη user1320502
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
563
r εξαρτάται τυπική απόκλιση επί 2 μήτρες
Δημοσιεύθηκε 14/08/2013 στις 14:09
χρήστη user2493820
Δημοσιεύθηκε 22/08/2013 στις 19:49
χρήστη Noobprogrammer1234
Δημοσιεύθηκε 08/09/2013 στις 23:07
χρήστη liv2hak
ψήφοι
14
απαντήσεις
2
προβολές
18k
Δημιουργία τυχαίων αριθμών με σταθερό μέσο και sd
Δημοσιεύθηκε 20/09/2013 στις 13:22
χρήστη Jonas Lindeløv
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
R barplot με σταθερή απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 22/09/2013 στις 14:26
χρήστη user2804480
Δημοσιεύθηκε 27/09/2013 στις 01:40
χρήστη JavaRookie
Δημοσιεύθηκε 28/09/2013 στις 22:34
χρήστη Contango
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Βρίσκοντας την τυπική απόκλιση από ένα 2D Array
Δημοσιεύθηκε 29/09/2013 στις 10:20
χρήστη JavaRookie
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
159
Python Τυπική Απόκλιση σε deque
Δημοσιεύθηκε 29/09/2013 στις 18:32
χρήστη eWizardII
Δημοσιεύθηκε 29/09/2013 στις 19:01
χρήστη user300
Δημοσιεύθηκε 30/09/2013 στις 20:26
χρήστη Titi90
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
184
excel υπολογίζει STDEV δεδομένη κατανομή
Δημοσιεύθηκε 08/10/2013 στις 09:22
χρήστη user429400
Δημοσιεύθηκε 09/10/2013 στις 19:41
χρήστη Dicky Moore
Δημοσιεύθηκε 14/10/2013 στις 13:47
χρήστη Geoffrey
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Γρήγορη ακέραιο μόνο τυπική απόκλιση;
Δημοσιεύθηκε 14/10/2013 στις 20:51
χρήστη BobC
Δημοσιεύθηκε 17/10/2013 στις 16:22
χρήστη Emily
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πώς μπορώ να βρω την τυπική απόκλιση σε Ruby;
Δημοσιεύθηκε 21/10/2013 στις 00:19
χρήστη user2759592
Δημοσιεύθηκε 21/10/2013 στις 19:23
χρήστη user2759592
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
480
μεταβλητή συρόμενο παράθυρο στον κατάλογο python
Δημοσιεύθηκε 21/10/2013 στις 20:30
χρήστη L-R
Δημοσιεύθηκε 21/10/2013 στις 23:30
χρήστη user2759592
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
508
Προχωρώντας Τυπική Απόκλιση Gnuplot
Δημοσιεύθηκε 24/10/2013 στις 19:47
χρήστη N_2
Δημοσιεύθηκε 31/10/2013 στις 14:20
χρήστη Harthur90
Δημοσιεύθηκε 02/11/2013 στις 06:04
χρήστη Linosch Artox
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
61
Παράξενη αποτελέσματα με VAR και STDEV
Δημοσιεύθηκε 07/11/2013 στις 15:50
χρήστη Metaphor
Δημοσιεύθηκε 11/11/2013 στις 00:58
χρήστη user2877623
ψήφοι
-1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Υπολογισμός Τυπική Απόκλιση για ένα Array 2D σε C
Δημοσιεύθηκε 16/11/2013 στις 01:48
χρήστη user2998283
Δημοσιεύθηκε 19/11/2013 στις 16:03
χρήστη StanLe
Δημοσιεύθηκε 21/11/2013 στις 04:22
χρήστη user3009776
Δημοσιεύθηκε 04/12/2013 στις 21:05
χρήστη user3067946
Δημοσιεύθηκε 09/12/2013 στις 15:05
χρήστη Wistar
Δημοσιεύθηκε 13/12/2013 στις 05:08
χρήστη kuki
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
173
Υπολογίστε τυπική απόκλιση σε Matlab
Δημοσιεύθηκε 18/12/2013 στις 03:48
χρήστη user3107695
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
17k
μέσα και SD για στήλες σε ένα dataframe με τιμές NA
Δημοσιεύθηκε 27/12/2013 στις 01:24
χρήστη Anand Roopsind
Δημοσιεύθηκε 05/01/2014 στις 15:58
χρήστη codingManiac
Δημοσιεύθηκε 05/01/2014 στις 17:39
χρήστη codingManiac
Δημοσιεύθηκε 06/01/2014 στις 05:45
χρήστη Matt
Δημοσιεύθηκε 21/01/2014 στις 10:17
χρήστη Foodaaaay
Δημοσιεύθηκε 22/01/2014 στις 11:28
χρήστη user2877623
Δημοσιεύθηκε 25/01/2014 στις 14:27
χρήστη xLokos
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Τυπικό σφάλμα και τυπική απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 03/02/2014 στις 14:21
χρήστη user3262756
Δημοσιεύθηκε 15/02/2014 στις 19:30
χρήστη jaspernorth
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
98
Λάθος Τυπική Απόκλιση αποτέλεσμα στην PHP
Δημοσιεύθηκε 19/02/2014 στις 13:59
χρήστη Raymond the Developer
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
797
Υπολογίστε μέση και τυπική απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 20/02/2014 στις 13:56
χρήστη Khurram Majeed
Δημοσιεύθηκε 24/02/2014 στις 04:18
χρήστη BioengineerDavid
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
714
Πώς να βρείτε την κανονική κατανομή σε Javascript;
Δημοσιεύθηκε 27/02/2014 στις 23:53
χρήστη Codingo
Δημοσιεύθηκε 03/03/2014 στις 03:38
χρήστη ActiveUser
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
599
Φιλτράρισμα ακραίες τιμές σε MySQL
Δημοσιεύθηκε 06/03/2014 στις 18:13
χρήστη eComEvo
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
160
Πώς να προσθέσετε SD για qplot στην Ε
Δημοσιεύθηκε 06/03/2014 στις 19:38
χρήστη Chad
Δημοσιεύθηκε 07/03/2014 στις 09:10
χρήστη user1759208
Δημοσιεύθηκε 07/03/2014 στις 18:08
χρήστη PaeneInsula
Δημοσιεύθηκε 20/03/2014 στις 12:52
χρήστη swetha
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
91
πώς να υπολογίσει std dev στο αρχείο
Δημοσιεύθηκε 23/03/2014 στις 02:39
χρήστη user2243831
Δημοσιεύθηκε 24/03/2014 στις 14:09
χρήστη Nate
Δημοσιεύθηκε 04/04/2014 στις 20:00
χρήστη user3319993
Δημοσιεύθηκε 07/04/2014 στις 18:04
χρήστη posthume
Δημοσιεύθηκε 10/04/2014 στις 20:53
χρήστη Ship72
Δημοσιεύθηκε 15/04/2014 στις 00:15
χρήστη slepton
Δημοσιεύθηκε 15/04/2014 στις 02:05
χρήστη Smiley
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
366
Laravel STDDEV με ΟΡΙΟ
Δημοσιεύθηκε 16/04/2014 στις 19:20
χρήστη Wistar
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
83
bc δεν εκτελεί μέσω σεναρίου
Δημοσιεύθηκε 25/04/2014 στις 12:21
χρήστη Charabon
Δημοσιεύθηκε 30/04/2014 στις 10:44
χρήστη Gottlieb Notschnabel
Δημοσιεύθηκε 03/05/2014 στις 21:47
χρήστη jamesvphan
Δημοσιεύθηκε 06/05/2014 στις 13:46
χρήστη user3603752
Δημοσιεύθηκε 10/05/2014 στις 16:38
χρήστη Gottlieb Notschnabel
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
215
html τυπική απόκλιση κωδικός
Δημοσιεύθηκε 12/05/2014 στις 12:12
χρήστη Hellen
Δημοσιεύθηκε 17/05/2014 στις 13:59
χρήστη user1574598
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
571
Υπολογισμός σταθμισμένη τυπική απόκλιση
Δημοσιεύθηκε 20/05/2014 στις 11:10
χρήστη Bach
Δημοσιεύθηκε 03/06/2014 στις 19:01
χρήστη whuan0319
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Τροχαίο Τυπική Απόκλιση σε μια μήτρα στην Ε
Δημοσιεύθηκε 05/06/2014 στις 16:03
χρήστη RiskTech
Δημοσιεύθηκε 12/06/2014 στις 15:10
χρήστη lorenzo.g
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
5k
βασική άθροισμα χρησιμοποιώντας R
Δημοσιεύθηκε 13/06/2014 στις 21:17
χρήστη user3739253
Δημοσιεύθηκε 18/06/2014 στις 16:40
χρήστη Geek
Δημοσιεύθηκε 23/06/2014 στις 18:21
χρήστη Walter white
Δημοσιεύθηκε 04/07/2014 στις 05:07
χρήστη DEEPMALA
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
98
Τυπική Απόκλιση Excel από δύο διαφορετικές λίστες
Δημοσιεύθηκε 16/07/2014 στις 13:08
χρήστη user3757405
Δημοσιεύθηκε 19/07/2014 στις 14:49
χρήστη clowny
Δημοσιεύθηκε 22/07/2014 στις 18:18
χρήστη user3865990
Δημοσιεύθηκε 24/07/2014 στις 16:42
χρήστη Jeremy
Δημοσιεύθηκε 31/07/2014 στις 05:37
χρήστη Ria George
Δημοσιεύθηκε 01/08/2014 στις 07:38
χρήστη Mien
Δημοσιεύθηκε 04/08/2014 στις 08:25
χρήστη Ruben
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
46
Πώς να υπολογίσετε ανά σελίδα STD σε matlab;
Δημοσιεύθηκε 06/08/2014 στις 10:27
χρήστη Suzan Cioc
Δημοσιεύθηκε 09/08/2014 στις 11:44
χρήστη antecessor
Δημοσιεύθηκε 28/08/2014 στις 13:14
χρήστη tiswas
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
398
Τροχαίο τυπική απόκλιση για κάθε 5η ημέρα R
Δημοσιεύθηκε 31/08/2014 στις 10:14
χρήστη Souvik Bhattacharya
Δημοσιεύθηκε 08/09/2014 στις 05:02
χρήστη hlin117
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Εκτελέστε την τοπική τυπική απόκλιση σε Python
Δημοσιεύθηκε 18/09/2014 στις 09:21
χρήστη Jalo
Δημοσιεύθηκε 18/09/2014 στις 12:24
χρήστη Leon Pater
Δημοσιεύθηκε 24/09/2014 στις 08:20
χρήστη user2991243
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
233
Η εύρεση τυπική απόκλιση από την είσοδο χρήστη
Δημοσιεύθηκε 12/10/2014 στις 21:58
χρήστη Kootling
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
156
μέσα με τα δεδομένα κατάλογο του υπολογισμού R
Δημοσιεύθηκε 14/10/2014 στις 04:21
χρήστη y3trgfhsfgr
Δημοσιεύθηκε 23/10/2014 στις 17:35
χρήστη bluemoonballoon
ψήφοι
-2
απαντήσεις
2
προβολές
184
Python βιβλιοθήκη για τον υπολογισμό std dev φορέων
Δημοσιεύθηκε 01/11/2014 στις 19:21
χρήστη Rakesh Sharma
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Συνδυάζοντας VLOOKUP, ΕΑΝ Ή, και STDEV
Δημοσιεύθηκε 07/11/2014 στις 02:26
χρήστη fullOfQuestions
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
61
Η εύρεση του STDEV της Ομάδας των Σετ Αριθμός
Δημοσιεύθηκε 13/11/2014 στις 03:19
χρήστη fullOfQuestions
Δημοσιεύθηκε 17/11/2014 στις 14:03
χρήστη Skerret
Δημοσιεύθηκε 22/11/2014 στις 22:25
χρήστη D. Skaines
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Γραμμική σφάλμα κλίση παλινδρόμησης σε NumPy
Δημοσιεύθηκε 03/12/2014 στις 21:08
χρήστη Mixel
Δημοσιεύθηκε 04/12/2014 στις 01:59
χρήστη user3757265
Δημοσιεύθηκε 08/12/2014 στις 19:08
χρήστη JonyB
Δημοσιεύθηκε 19/12/2014 στις 13:00
χρήστη Tha Q
Δημοσιεύθηκε 21/12/2014 στις 07:16
χρήστη VGu
Δημοσιεύθηκε 22/12/2014 στις 07:52
χρήστη gustavgans
Δημοσιεύθηκε 05/01/2015 στις 19:13
χρήστη Erdogan CEVHER
Δημοσιεύθηκε 07/01/2015 στις 10:03
χρήστη HarryL0
Δημοσιεύθηκε 10/01/2015 στις 20:28
χρήστη Lancer521
Δημοσιεύθηκε 14/01/2015 στις 20:35
χρήστη root66
Δημοσιεύθηκε 15/01/2015 στις 20:32
χρήστη nitin
Δημοσιεύθηκε 16/01/2015 στις 00:53
χρήστη Minette Hui Min Joey

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more