Ερωτήσεις με ετικέτα [strategy-pattern]

Δημοσιεύθηκε 23/08/2008 στις 20:56
χρήστη Aaron
Δημοσιεύθηκε 16/09/2008 στις 22:17
χρήστη sutee
ψήφοι
54
απαντήσεις
6
προβολές
26k
Πώς λειτουργεί το μοτίβο στρατηγική;
Δημοσιεύθηκε 18/09/2008 στις 11:09
χρήστη Jorge Córdoba
Δημοσιεύθηκε 05/10/2008 στις 05:57
χρήστη user23163
Δημοσιεύθηκε 05/10/2008 στις 09:00
χρήστη slashmais
Δημοσιεύθηκε 23/10/2008 στις 19:18
χρήστη mstrobl
ψήφοι
72
απαντήσεις
16
προβολές
54k
Real World Παράδειγμα της Μοτίβο στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 16/12/2008 στις 00:29
χρήστη Tired
Δημοσιεύθηκε 23/12/2008 στις 16:38
χρήστη Shane Miskin
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 08:09
χρήστη Krirk
Δημοσιεύθηκε 09/02/2009 στις 18:31
χρήστη ijdk
Δημοσιεύθηκε 12/02/2009 στις 20:06
χρήστη
Δημοσιεύθηκε 05/03/2009 στις 20:53
χρήστη Sappidireddy
Δημοσιεύθηκε 07/03/2009 στις 15:10
χρήστη SPWorley
Δημοσιεύθηκε 21/03/2009 στις 12:06
χρήστη Calanus
Δημοσιεύθηκε 01/04/2009 στις 10:22
χρήστη weismat
ψήφοι
9
απαντήσεις
7
προβολές
1k
Βοήθεια με σχέδιο στρατηγικής
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 17:23
χρήστη Steven Evers
Δημοσιεύθηκε 27/04/2009 στις 12:44
χρήστη jakeboxer
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 06:14
χρήστη plaureano
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 03:43
χρήστη Robert Gould
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
659
Εφαρμογή της Μοτίβο στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 02:59
χρήστη Tato
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Emailer σε Java χρησιμοποιώντας Μοτίβο στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 17/05/2009 στις 22:05
χρήστη djunforgetable
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
144
διακοσμητές κόστος
Δημοσιεύθηκε 01/06/2009 στις 08:29
χρήστη Inanc Gumus
Δημοσιεύθηκε 04/06/2009 στις 12:49
χρήστη Jay
Δημοσιεύθηκε 12/06/2009 στις 19:43
χρήστη Cody
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Μοτίβα Σχεδιασμός - Pattern στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 19/06/2009 στις 15:38
χρήστη yahoo.com
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
478
Refactor βοήθεια - σχέδιο στρατηγικής
Δημοσιεύθηκε 21/07/2009 στις 14:56
χρήστη Hcabnettek
Δημοσιεύθηκε 24/07/2009 στις 21:21
χρήστη satyajit
Δημοσιεύθηκε 26/07/2009 στις 19:15
χρήστη koen
Δημοσιεύθηκε 03/08/2009 στις 19:29
χρήστη Sung
Δημοσιεύθηκε 03/08/2009 στις 20:55
χρήστη hIpPy
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
426
String σε stategy στο μοτίβο στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 25/08/2009 στις 03:39
χρήστη grey
Δημοσιεύθηκε 22/09/2009 στις 08:56
χρήστη Martijn
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πώς να εφαρμόσετε το μοτίβο στρατηγική στην AOP
Δημοσιεύθηκε 22/10/2009 στις 02:31
χρήστη zotherstupidguy
Δημοσιεύθηκε 01/11/2009 στις 19:11
χρήστη Chin Tser
Δημοσιεύθηκε 10/11/2009 στις 05:50
χρήστη Mathias
Δημοσιεύθηκε 10/11/2009 στις 19:04
χρήστη User1
Δημοσιεύθηκε 14/11/2009 στις 00:24
χρήστη Zak
Δημοσιεύθηκε 03/12/2009 στις 00:34
χρήστη hubert
Δημοσιεύθηκε 23/12/2009 στις 02:59
χρήστη Mitch A
Δημοσιεύθηκε 24/12/2009 στις 16:29
χρήστη user210757
Δημοσιεύθηκε 31/12/2009 στις 11:50
χρήστη user158363
Δημοσιεύθηκε 04/01/2010 στις 08:00
χρήστη kTk
Δημοσιεύθηκε 04/01/2010 στις 21:25
χρήστη DonaldRay
Δημοσιεύθηκε 06/01/2010 στις 01:43
χρήστη John K
Δημοσιεύθηκε 09/01/2010 στις 16:49
χρήστη FrenchData
Δημοσιεύθηκε 12/01/2010 στις 21:05
χρήστη RobbieFowler
Δημοσιεύθηκε 10/02/2010 στις 02:12
χρήστη Cathy
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
311
Σύλληψη αντιπρόσωποι ανώνυμα μεθόδους
Δημοσιεύθηκε 20/02/2010 στις 17:09
χρήστη Ohad Schneider
Δημοσιεύθηκε 06/03/2010 στις 12:50
χρήστη Finglas
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Μοτίβο στρατηγική παραμετρική
Δημοσιεύθηκε 18/04/2010 στις 10:21
χρήστη user141335
Δημοσιεύθηκε 05/05/2010 στις 10:48
χρήστη Anders
Δημοσιεύθηκε 28/05/2010 στις 14:50
χρήστη Francois
ψήφοι
6
απαντήσεις
6
προβολές
444
Ποιο πρότυπο σχεδιασμού είναι η καταλληλότερη;
Δημοσιεύθηκε 02/06/2010 στις 19:40
χρήστη Mewzer
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
766
TDD με μοτίβο στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 03/06/2010 στις 11:36
χρήστη ChoccyButton
ψήφοι
11
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Java ισοδύναμο της ΝΕΤ Δράσης <T> και Func <T, U>, κ.λπ.
Δημοσιεύθηκε 14/07/2010 στις 07:47
χρήστη Christian Klauser
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Ονομασία σύμβαση για κοινά πρότυπα;
Δημοσιεύθηκε 29/07/2010 στις 20:42
χρήστη bwerks
Δημοσιεύθηκε 30/07/2010 στις 22:33
χρήστη derdo
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
306
Coredata: Εφαρμογή Προτύπων Στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 04/08/2010 στις 20:04
χρήστη Noel M
Δημοσιεύθηκε 10/08/2010 στις 12:51
χρήστη Sergio Tapia
Δημοσιεύθηκε 13/08/2010 στις 18:59
χρήστη bwerks
Δημοσιεύθηκε 15/08/2010 στις 06:40
χρήστη Assaf Neufeld
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Πώς να εφαρμόσει μονήρεις με τις στρατηγικές;
Δημοσιεύθηκε 17/08/2010 στις 15:06
χρήστη pixel
Δημοσιεύθηκε 22/09/2010 στις 17:35
χρήστη bmw0128
Δημοσιεύθηκε 24/09/2010 στις 13:20
χρήστη user151841
ψήφοι
43
απαντήσεις
6
προβολές
20k
Μοτίβο στρατηγική χωρίς δηλώσεις «διακόπτη»;
Δημοσιεύθηκε 30/09/2010 στις 18:25
χρήστη JSprang
Δημοσιεύθηκε 07/10/2010 στις 15:22
χρήστη Extrakun
Δημοσιεύθηκε 13/10/2010 στις 10:43
χρήστη gouldos
Δημοσιεύθηκε 14/10/2010 στις 06:54
χρήστη gouldos
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
181
Είναι αυτός ο κώδικας είναι πολύ εύθραυστα;
Δημοσιεύθηκε 18/10/2010 στις 15:34
χρήστη Stephen
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
354
Εφαρμογή καλύτερη μοτίβο στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 25/10/2010 στις 00:46
χρήστη Irwin
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Στόχος Γ - Στρατηγική μοτίβο;
Δημοσιεύθηκε 26/10/2010 στις 02:22
χρήστη aryaxt
ψήφοι
11
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Αποθήκευση δεδομένων με το πρότυπο εργοστάσιο;
Δημοσιεύθηκε 27/10/2010 στις 15:58
χρήστη JSprang
Δημοσιεύθηκε 14/11/2010 στις 05:57
χρήστη Nero
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Η ενότητα Επίλυση πολλαπλές κατηγορίες
Δημοσιεύθηκε 17/11/2010 στις 15:54
χρήστη dnndeveloper
Δημοσιεύθηκε 24/11/2010 στις 11:28
χρήστη hugo_leonardo
ψήφοι
3
απαντήσεις
7
προβολές
913
Μοτίβο στρατηγική το σωστό;
Δημοσιεύθηκε 30/11/2010 στις 09:54
χρήστη Nathan Nash
Δημοσιεύθηκε 04/12/2010 στις 15:52
χρήστη Sandbox
Δημοσιεύθηκε 06/12/2010 στις 15:13
χρήστη Antoine
Δημοσιεύθηκε 29/12/2010 στις 09:44
χρήστη Anth0
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
144
Μοτίβο στρατηγική βοήθεια που απαιτείται
Δημοσιεύθηκε 29/12/2010 στις 22:47
χρήστη JAM
Δημοσιεύθηκε 16/01/2011 στις 16:31
χρήστη Shawn Mclean
Δημοσιεύθηκε 26/01/2011 στις 15:48
χρήστη Mild Fuzz
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
235
Μοτίβο ColdFusion την εφαρμογή της στρατηγικής
Δημοσιεύθηκε 27/01/2011 στις 07:42
χρήστη user160820
Δημοσιεύθηκε 29/01/2011 στις 02:33
χρήστη Krishna
Δημοσιεύθηκε 03/02/2011 στις 02:14
χρήστη delete
Δημοσιεύθηκε 07/02/2011 στις 19:38
χρήστη RanZilber
Δημοσιεύθηκε 09/02/2011 στις 20:15
χρήστη MattK
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Στρατηγική μοτίβο-ορθή εφαρμογή
Δημοσιεύθηκε 14/02/2011 στις 11:46
χρήστη Darren Young
Δημοσιεύθηκε 18/02/2011 στις 07:20
χρήστη Oscar Mederos
Δημοσιεύθηκε 19/02/2011 στις 06:14
χρήστη alexeypro
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Εναλλακτικές Μοτίβο στη στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 22/02/2011 στις 08:00
χρήστη Michael
Δημοσιεύθηκε 24/03/2011 στις 17:42
χρήστη bitbonk
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
779
μοτίβο στρατηγική στο javadoc
Δημοσιεύθηκε 28/03/2011 στις 18:30
χρήστη pikk
ψήφοι
24
απαντήσεις
8
προβολές
12k
Στρατηγική εναντίον Μοτίβα Bridge
Δημοσιεύθηκε 02/05/2011 στις 22:20
χρήστη S. Valmont
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Αποφυγή σύζευξη με μοτίβο Στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 04/05/2011 στις 21:19
χρήστη drharris
Δημοσιεύθηκε 09/05/2011 στις 16:02
χρήστη Matt Phillips
Δημοσιεύθηκε 17/05/2011 στις 09:06
χρήστη Sennin
Δημοσιεύθηκε 28/05/2011 στις 12:38
χρήστη Jackal
Δημοσιεύθηκε 30/05/2011 στις 12:23
χρήστη murungu
Δημοσιεύθηκε 07/06/2011 στις 09:34
χρήστη Kevin
Δημοσιεύθηκε 09/06/2011 στις 17:13
χρήστη Armando
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
314
OOP, δεσμευτική δεδομένων και επιλογές του χρήστη
Δημοσιεύθηκε 21/06/2011 στις 16:14
χρήστη ElGringoGrande
Δημοσιεύθηκε 26/06/2011 στις 13:47
χρήστη Adam Matan
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Τροποποίηση if-else με σχέδιο στρατηγικής
Δημοσιεύθηκε 30/06/2011 στις 03:12
χρήστη sam
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
208
Στρατηγική ή επισκέπτη;
Δημοσιεύθηκε 03/07/2011 στις 00:18
χρήστη Alexandre Bell
Δημοσιεύθηκε 04/07/2011 στις 19:09
χρήστη Dylan Knowles
Δημοσιεύθηκε 07/07/2011 στις 15:56
χρήστη Matthew Kemnetz
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
691
Μοτίβο στρατηγική με προεπιλεγμένη στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 04/08/2011 στις 05:10
χρήστη jorgen.ringen
Δημοσιεύθηκε 05/08/2011 στις 11:55
χρήστη Johannes
Δημοσιεύθηκε 06/08/2011 στις 11:39
χρήστη Prine
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
503
Προεπιλογή στρατηγική. Μοτίβο Στρατηγική C #
Δημοσιεύθηκε 07/08/2011 στις 21:20
χρήστη lexeme
Δημοσιεύθηκε 23/08/2011 στις 13:09
χρήστη Mateusz Dymczyk
ψήφοι
23
απαντήσεις
5
προβολές
8k
μοτίβο C ++ στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 06/09/2011 στις 17:32
χρήστη John Humphreys - w00te
Δημοσιεύθηκε 12/09/2011 στις 10:31
χρήστη Stu
Δημοσιεύθηκε 13/09/2011 στις 21:52
χρήστη tollmanz
Δημοσιεύθηκε 23/09/2011 στις 13:45
χρήστη Monir
Δημοσιεύθηκε 30/09/2011 στις 00:47
χρήστη user972255
Δημοσιεύθηκε 04/11/2011 στις 04:28
χρήστη curioustechizen
Δημοσιεύθηκε 25/11/2011 στις 20:48
χρήστη blue-sky
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
631
«Φωλιασμένα» / σε συνδυασμό Μοτίβο στρατηγική;
Δημοσιεύθηκε 15/12/2011 στις 17:11
χρήστη Michael McCarthy
Δημοσιεύθηκε 19/12/2011 στις 07:17
χρήστη eytanfb
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
626
Εφαρμογή Προτύπων Στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 29/12/2011 στις 06:45
χρήστη asolvent
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
7k
php ποσοστό ευκαιρία
Δημοσιεύθηκε 10/01/2012 στις 13:43
χρήστη DeaconDesperado
Δημοσιεύθηκε 24/01/2012 στις 06:19
χρήστη etxalpo
Δημοσιεύθηκε 25/01/2012 στις 15:16
χρήστη Jeff Axelrod
Δημοσιεύθηκε 25/01/2012 στις 16:00
χρήστη Sideshow Bob
Δημοσιεύθηκε 27/01/2012 στις 10:19
χρήστη pingfrog
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
234
Είναι αυτή μια σωστή εφαρμογή Στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 30/01/2012 στις 08:32
χρήστη Tutu
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
493
βελτιστοποίηση php επικύρωσης σε OOP
Δημοσιεύθηκε 30/01/2012 στις 12:52
χρήστη AlexMorley-Finch
Δημοσιεύθηκε 06/02/2012 στις 11:29
χρήστη Vandhunden
Δημοσιεύθηκε 15/02/2012 στις 21:24
χρήστη richn
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
814
Πώς να διαμορφώσει αυτό το DDD και αποθήκη μοτίβο
Δημοσιεύθηκε 16/02/2012 στις 11:50
χρήστη taher chhabrawala
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
201
μοτίβο στρατηγική, είναι αυτή η σωστή
Δημοσιεύθηκε 17/02/2012 στις 04:45
χρήστη Androme
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
624
Μοτίβο στρατηγική σε LinkedList σε java
Δημοσιεύθηκε 19/02/2012 στις 07:17
χρήστη AKIWEB
Δημοσιεύθηκε 20/02/2012 στις 14:55
χρήστη Howard May
Δημοσιεύθηκε 03/03/2012 στις 17:10
χρήστη Free Lancer
Δημοσιεύθηκε 08/03/2012 στις 05:54
χρήστη Cerno
Δημοσιεύθηκε 21/03/2012 στις 04:56
χρήστη beginner_
Δημοσιεύθηκε 21/03/2012 στις 13:00
χρήστη cfmjohn
Δημοσιεύθηκε 25/03/2012 στις 15:21
χρήστη Sotirios Delimanolis
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
241
Στρατηγική, κράτος, Singleton ... ή μια σύνθεση αυτών;
Δημοσιεύθηκε 30/03/2012 στις 13:31
χρήστη Sebastian
Δημοσιεύθηκε 30/03/2012 στις 18:36
χρήστη apexdodge
Δημοσιεύθηκε 03/04/2012 στις 12:57
χρήστη dragonmnl
Δημοσιεύθηκε 08/04/2012 στις 14:47
χρήστη hqt
Δημοσιεύθηκε 09/04/2012 στις 15:23
χρήστη ElHaix
Δημοσιεύθηκε 16/04/2012 στις 01:20
χρήστη JCM
Δημοσιεύθηκε 24/04/2012 στις 09:30
χρήστη Lionel Gaillard
Δημοσιεύθηκε 29/04/2012 στις 02:35
χρήστη Tilak
Δημοσιεύθηκε 29/04/2012 στις 20:13
χρήστη user1364686
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
225
Πώς να εφαρμόσετε το μοτίβο στρατηγική;
Δημοσιεύθηκε 04/05/2012 στις 11:42
χρήστη BILL
Δημοσιεύθηκε 08/05/2012 στις 13:46
χρήστη Krishna
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Επέκταση Ιδιότητες μη
Δημοσιεύθηκε 11/05/2012 στις 18:29
χρήστη DarthVader
Δημοσιεύθηκε 18/05/2012 στις 13:35
χρήστη PaulH
Δημοσιεύθηκε 24/05/2012 στις 14:52
χρήστη alhazen
Δημοσιεύθηκε 15/06/2012 στις 15:00
χρήστη Optimight
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Μοτίβο στρατηγική σε C ++ με το πρότυπο
Δημοσιεύθηκε 25/06/2012 στις 13:39
χρήστη user1288707
Δημοσιεύθηκε 03/07/2012 στις 14:31
χρήστη spierepf
Δημοσιεύθηκε 05/07/2012 στις 17:52
χρήστη Marvin Rounce
Δημοσιεύθηκε 06/07/2012 στις 09:51
χρήστη beginner_
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
215
Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό το σχέδιο (σχέδιο);
Δημοσιεύθηκε 10/07/2012 στις 02:41
χρήστη Darf Zon
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
473
Abstract Factory ως στρατηγική;
Δημοσιεύθηκε 11/07/2012 στις 06:45
χρήστη red_rain
Δημοσιεύθηκε 12/07/2012 στις 18:32
χρήστη BigONotation
Δημοσιεύθηκε 25/07/2012 στις 15:18
χρήστη Dominik Hensler
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
149
Συνοπτική έκφραση του μοτίβου στρατηγική σε Java
Δημοσιεύθηκε 25/07/2012 στις 20:47
χρήστη Joe
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
707
DI, Guice και Pattern στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 26/07/2012 στις 09:13
χρήστη OneMoreVladimir
ψήφοι
13
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Μοτίβο στρατηγική vs εξάρτηση Injection
Δημοσιεύθηκε 07/08/2012 στις 15:53
χρήστη DarthVader
ψήφοι
8
απαντήσεις
0
προβολές
1k
Head First Σχεδιασμός Πρότυπα - Pattern Στρατηγική - Python
Δημοσιεύθηκε 14/08/2012 στις 19:42
χρήστη Dave Kirkby
Δημοσιεύθηκε 17/08/2012 στις 14:17
χρήστη user1135534
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
139
Επανάληψη με πρότυπο σχεδιασμού στρατηγικής
Δημοσιεύθηκε 22/08/2012 στις 17:20
χρήστη Brand
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
593
Διασύνδεση Κόλαση ή Αποδεκτή Design;
Δημοσιεύθηκε 22/08/2012 στις 19:08
χρήστη Justin Pihony
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
248
C ++: Μοτίβο στρατηγική + iterator για κάθε στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 04/09/2012 στις 22:58
χρήστη oopsi
Δημοσιεύθηκε 05/09/2012 στις 13:08
χρήστη Alex
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
982
Πολλαπλές Pattern Στρατηγική Μελέτη
Δημοσιεύθηκε 05/09/2012 στις 20:13
χρήστη Guy Z
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Σχετικά με το σχέδιο στρατηγικής και ράγες
Δημοσιεύθηκε 20/09/2012 στις 07:04
χρήστη nadine1988
Δημοσιεύθηκε 22/09/2012 στις 04:26
χρήστη Java P
Δημοσιεύθηκε 22/09/2012 στις 14:53
χρήστη Java P
Δημοσιεύθηκε 24/09/2012 στις 21:14
χρήστη Xi Zhang
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
397
Αναδρομικές Μοτίβο στρατηγική
Δημοσιεύθηκε 28/09/2012 στις 07:25
χρήστη Stan
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
870
Τι caching στρατηγική για ερωτήματα αναζήτησης
Δημοσιεύθηκε 25/10/2012 στις 08:34
χρήστη Giordano
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
511
μοτίβο στρατηγική στο μοντέλο τομέα
Δημοσιεύθηκε 01/11/2012 στις 17:13
χρήστη Mickael Marrache
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
564
πρότυπο σχέδιο στρατηγικής
Δημοσιεύθηκε 10/11/2012 στις 15:20
χρήστη Doesn't Matter
Δημοσιεύθηκε 16/11/2012 στις 23:30
χρήστη Cory Gross
Δημοσιεύθηκε 17/11/2012 στις 17:38
χρήστη 4gus71n
Δημοσιεύθηκε 21/11/2012 στις 22:24
χρήστη buggy08
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
407
μοτίβο παραμετροποιημένη στρατηγική ΥΠΟΙΟ
Δημοσιεύθηκε 24/11/2012 στις 11:23
χρήστη Salma Nafady
Δημοσιεύθηκε 28/11/2012 στις 11:37
χρήστη swaminathan_manickam
Δημοσιεύθηκε 10/12/2012 στις 19:56
χρήστη Jeroen Vannevel
Δημοσιεύθηκε 14/12/2012 στις 11:58
χρήστη Alex Spurling
Δημοσιεύθηκε 15/12/2012 στις 16:13
χρήστη Sunil
Δημοσιεύθηκε 31/12/2012 στις 11:12
χρήστη vondip
Δημοσιεύθηκε 08/01/2013 στις 20:45
χρήστη shanethehat
Δημοσιεύθηκε 19/01/2013 στις 17:39
χρήστη user1993478
Δημοσιεύθηκε 26/01/2013 στις 20:20
χρήστη user1993478
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
168
Διαφορά μεταξύ μοτίβο Vistor και stategy μοτίβο;
Δημοσιεύθηκε 04/02/2013 στις 06:22
χρήστη Kaushik Lele
Δημοσιεύθηκε 08/02/2013 στις 15:12
χρήστη bentaisan
Δημοσιεύθηκε 20/02/2013 στις 13:08
χρήστη user2080568
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Μοτίβο στρατηγική ή Interface;
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 04:06
χρήστη Josh
Δημοσιεύθηκε 27/02/2013 στις 07:13
χρήστη Agenten
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Γι 'αυτό εφαρμόσουν διεπαφή για αφηρημένη κλάση
Δημοσιεύθηκε 01/03/2013 στις 09:33
χρήστη Sudhakar Reddy
Δημοσιεύθηκε 06/03/2013 στις 19:00
χρήστη Atif

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more