Ερωτήσεις με ετικέτα [subgit]

Δημοσιεύθηκε 10/01/2011 στις 10:35
χρήστη CantGetANick
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Μετατροπή Git repository στο SVN με SubGit
Δημοσιεύθηκε 15/06/2012 στις 10:51
χρήστη Evgeniy Arbatov
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Ιδέα για να αντανακλούν μια svn να git
Δημοσιεύθηκε 26/10/2012 στις 18:55
χρήστη tfmoraes
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
SubGit σφάλμα κατά svn χρήστες διαπράττουν
Δημοσιεύθηκε 08/11/2012 στις 11:29
χρήστη user1808937
Δημοσιεύθηκε 10/12/2012 στις 16:03
χρήστη Jawap
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
623
GIT SVN με subgit και apache
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 22:49
χρήστη user2108948
Δημοσιεύθηκε 20/03/2013 στις 18:32
χρήστη Nicolás Arias
Δημοσιεύθηκε 07/04/2013 στις 04:34
χρήστη Dewey Sasser
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
2k
SubGit: Πώς να αποκλείσει καταστήματα;
Δημοσιεύθηκε 16/05/2013 στις 14:02
χρήστη David J
Δημοσιεύθηκε 20/09/2013 στις 14:37
χρήστη thebignet
Δημοσιεύθηκε 07/10/2013 στις 09:19
χρήστη zgpmax
Δημοσιεύθηκε 25/11/2013 στις 09:04
χρήστη N Burnett
Δημοσιεύθηκε 25/11/2013 στις 10:54
χρήστη Henri Menke
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
942
Πώς να συνδέσετε ενημέρωση SVN με Subgit
Δημοσιεύθηκε 17/01/2014 στις 14:21
χρήστη jmuok
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Subgit: αποφύγετε να συγχρονίσετε κλάδους git σε svn
Δημοσιεύθηκε 13/03/2014 στις 12:23
χρήστη ThanksForAllTheFish
Δημοσιεύθηκε 23/04/2014 στις 18:33
χρήστη user3550496
Δημοσιεύθηκε 08/05/2014 στις 07:15
χρήστη Efox
Δημοσιεύθηκε 13/06/2014 στις 16:00
χρήστη dw9
Δημοσιεύθηκε 03/07/2014 στις 22:48
χρήστη Siva Mandadi
Δημοσιεύθηκε 07/07/2014 στις 03:35
χρήστη Siva Mandadi
Δημοσιεύθηκε 12/07/2014 στις 20:11
χρήστη Karl Richter
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
63
Subversion καθρέφτη με GIT
Δημοσιεύθηκε 23/07/2014 στις 15:03
χρήστη Niko
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
149
Μήπως SubGit απαιτούν τη δική εγκατάσταση GIT
Δημοσιεύθηκε 18/08/2014 στις 08:37
χρήστη Niko
Δημοσιεύθηκε 25/09/2014 στις 09:05
χρήστη Niko
Δημοσιεύθηκε 06/11/2014 στις 12:44
χρήστη Hordak
Δημοσιεύθηκε 14/01/2015 στις 15:43
χρήστη Jon Cage
Δημοσιεύθηκε 15/01/2015 στις 13:41
χρήστη cornuz
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πώς να βρείτε SVN αναθεώρηση subgit repo;
Δημοσιεύθηκε 19/01/2015 στις 09:35
χρήστη Magnus
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
163
Τι firewall κανόνες χρειάζεται να προσθέσω για Subgit;
Δημοσιεύθηκε 21/01/2015 στις 18:34
χρήστη wkstar
Δημοσιεύθηκε 30/01/2015 στις 13:28
χρήστη Jon Cage
Δημοσιεύθηκε 16/02/2015 στις 05:33
χρήστη Phillip Palk
Δημοσιεύθηκε 20/03/2015 στις 18:31
χρήστη Jason S
Δημοσιεύθηκε 23/03/2015 στις 04:43
χρήστη Jason S
Δημοσιεύθηκε 25/03/2015 στις 14:11
χρήστη Andy
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
136
Subgit και svn δεσμευτούν γάντζο μήνυμα
Δημοσιεύθηκε 25/03/2015 στις 20:10
χρήστη ArgBat
Δημοσιεύθηκε 02/04/2015 στις 05:22
χρήστη dseferlis
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
294
Πώς να αντικατοπτρίζει SVN στο GIT w / oa κορμό
Δημοσιεύθηκε 02/04/2015 στις 10:08
χρήστη user3759786
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
158
χαρτογράφηση συγγραφέας Εξαγωγή σε Stash SVN Mirror
Δημοσιεύθηκε 22/04/2015 στις 16:02
χρήστη usr-local-ΕΨΗΕΛΩΝ
Δημοσιεύθηκε 07/05/2015 στις 09:12
χρήστη Kaloyan Doichinov
Δημοσιεύθηκε 08/06/2015 στις 15:29
χρήστη Brilliantnut
Δημοσιεύθηκε 22/07/2015 στις 14:01
χρήστη m455954
Δημοσιεύθηκε 10/08/2015 στις 14:58
χρήστη Macchiatow
Δημοσιεύθηκε 17/09/2015 στις 10:04
χρήστη Marco Mondini
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
732
Subgit και .gitattributes
Δημοσιεύθηκε 08/10/2015 στις 10:53
χρήστη Marco Mondini
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
173
Subgit αγνοεί αυτό ορίζεται / tags / δεν θέλουμε να synch
Δημοσιεύθηκε 13/11/2015 στις 11:51
χρήστη Niko
Δημοσιεύθηκε 06/12/2015 στις 14:22
χρήστη Lev
Δημοσιεύθηκε 23/03/2016 στις 16:23
χρήστη Didier
Δημοσιεύθηκε 28/03/2016 στις 16:23
χρήστη Yashwanth B
Δημοσιεύθηκε 14/04/2016 στις 12:06
χρήστη Didier
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
71
Subgit: αποκλείει παλιές ετικέτες με το όνομά
Δημοσιεύθηκε 25/04/2016 στις 18:47
χρήστη Peter Štibraný
Δημοσιεύθηκε 27/04/2016 στις 15:50
χρήστη Alasdair
Δημοσιεύθηκε 06/05/2016 στις 12:07
χρήστη Peter Štibraný
Δημοσιεύθηκε 30/07/2016 στις 14:10
χρήστη se2016
Δημοσιεύθηκε 09/08/2016 στις 09:37
χρήστη René BrandNewDay
Δημοσιεύθηκε 12/08/2016 στις 21:03
χρήστη BradW
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
182
subgit χρονικού ορίου αναμονής για pid αρχείο
Δημοσιεύθηκε 17/08/2016 στις 14:04
χρήστη Robert Grądzki
Δημοσιεύθηκε 22/08/2016 στις 08:56
χρήστη medokin
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
117
Πώς να εισάγετε ετικέτες από πολλούς φακέλους;
Δημοσιεύθηκε 20/09/2016 στις 23:04
χρήστη Derp
Δημοσιεύθηκε 28/09/2016 στις 08:26
χρήστη Derp
Δημοσιεύθηκε 09/10/2016 στις 23:36
χρήστη Rajkumar Thambu
Δημοσιεύθηκε 18/10/2016 στις 13:56
χρήστη Myles Merrell
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
50
subgit εγκατάσταση TFS git repo
Δημοσιεύθηκε 09/11/2016 στις 22:41
χρήστη Rajkumar Thambu
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
111
Δύο τρόπος συγχρονισμού μεταξύ git και svn
Δημοσιεύθηκε 16/11/2016 στις 06:34
χρήστη Rajkumar Thambu
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
354
Ώθηση Subgit repo git σε απομακρυσμένες GitHub repo / server
Δημοσιεύθηκε 02/12/2016 στις 04:14
χρήστη adamjk
Δημοσιεύθηκε 10/01/2017 στις 23:19
χρήστη Justin
Δημοσιεύθηκε 11/01/2017 στις 15:47
χρήστη Jensen
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
99
SubGit: χρησιμοποιήστε την επιλογή svn.svnCommitMessage
Δημοσιεύθηκε 05/04/2017 στις 09:35
χρήστη Jensen
Δημοσιεύθηκε 18/04/2017 στις 06:48
χρήστη dnov
Δημοσιεύθηκε 05/05/2017 στις 15:25
χρήστη Derp
Δημοσιεύθηκε 14/08/2017 στις 13:58
χρήστη user1778770
Δημοσιεύθηκε 19/08/2017 στις 18:48
χρήστη fab
Δημοσιεύθηκε 22/08/2017 στις 02:56
χρήστη Xiaoqiang Wang
Δημοσιεύθηκε 12/09/2017 στις 11:59
χρήστη Svend Hansen
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
45
Χάνοντας SVN δεσμεύεται μετά το «svn mv»
Δημοσιεύθηκε 02/11/2017 στις 10:53
χρήστη Viktor
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
78
SVN στο Git μετανάστευση: Πρόωρο τέλος του αρχείου
Δημοσιεύθηκε 02/12/2017 στις 11:19
χρήστη M Faisal Hameed
Δημοσιεύθηκε 13/12/2017 στις 16:02
χρήστη sharadborhade
Δημοσιεύθηκε 18/01/2018 στις 14:07
χρήστη user2377504
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
33
SVN repository έχει κενά στα ονόματα των καταλόγων
Δημοσιεύθηκε 02/02/2018 στις 04:06
χρήστη AFateh
Δημοσιεύθηκε 05/02/2018 στις 14:46
χρήστη user2377504
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
49
Subgit - να σταματήσει το συγχρονισμό ιδιότητες
Δημοσιεύθηκε 12/02/2018 στις 16:07
χρήστη userfuser
Δημοσιεύθηκε 04/04/2018 στις 11:10
χρήστη shinzou
Δημοσιεύθηκε 18/04/2018 στις 08:31
χρήστη Andy
Δημοσιεύθηκε 14/08/2018 στις 02:35
χρήστη Gayan Viranka
Δημοσιεύθηκε 15/08/2018 στις 02:09
χρήστη Gayan Viranka
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
8
Subgit σε απομακρυσμένο υπολογιστή
Δημοσιεύθηκε 30/08/2018 στις 10:49
χρήστη Peter

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more