Ερωτήσεις με ετικέτα [swift]

ψήφοι
115
απαντήσεις
13
προβολές
132k
iOS: Μετατροπή UTC NSDate στις τοπικές πεδίου
Δημοσιεύθηκε 12/08/2009 στις 19:23
χρήστη Zap
ψήφοι
50
απαντήσεις
6
προβολές
60k
NSDate - Μετατροπή Ημερομηνία σε GMT
Δημοσιεύθηκε 07/12/2009 στις 20:10
χρήστη Mick
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πώς να προσθέσετε μια άποψη UIViewController για UIScrollView
Δημοσιεύθηκε 21/01/2010 στις 06:04
χρήστη Vishal Mali
ψήφοι
65
απαντήσεις
9
προβολές
51k
Μπορώ να αλλάξω το μέγεθος των UIActivityIndicator;
Δημοσιεύθηκε 14/04/2010 στις 13:20
χρήστη wolverine
Δημοσιεύθηκε 31/05/2010 στις 11:37
χρήστη iPhoneDev
ψήφοι
11
απαντήσεις
4
προβολές
13k
Autosize UILabel
Δημοσιεύθηκε 14/07/2010 στις 06:53
χρήστη Yolanda
Δημοσιεύθηκε 20/08/2010 στις 00:06
χρήστη Sheehan Alam
Δημοσιεύθηκε 03/11/2010 στις 15:49
χρήστη Fattie
Δημοσιεύθηκε 06/12/2010 στις 21:52
χρήστη Frederik Heyninck
Δημοσιεύθηκε 04/02/2011 στις 03:55
χρήστη pradeepa
ψήφοι
53
απαντήσεις
12
προβολές
40k
Απορρίπτοντας το πληκτρολόγιο σε ένα UIScrollView
Δημοσιεύθηκε 28/02/2011 στις 14:23
χρήστη Nicholas1024
ψήφοι
213
απαντήσεις
22
προβολές
184k
Πώς να ελέγξει το διάστιχο σε UILabel
Δημοσιεύθηκε 31/03/2011 στις 00:50
χρήστη Abhinav
ψήφοι
22
απαντήσεις
6
προβολές
62k
αλλάξετε το χρώμα του φόντου UIView με κωδικό
Δημοσιεύθηκε 02/04/2011 στις 17:25
χρήστη Rafael
ψήφοι
71
απαντήσεις
8
προβολές
33k
Μορφή UILabel με κουκκίδες;
Δημοσιεύθηκε 04/04/2011 στις 00:52
χρήστη Rob
Δημοσιεύθηκε 11/04/2011 στις 16:16
χρήστη Abhinav
Δημοσιεύθηκε 27/04/2011 στις 14:46
χρήστη CrazyDev
Δημοσιεύθηκε 29/04/2011 στις 19:58
χρήστη Abhinav
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
12k
να δημιουργήσει μια ημερομηνία στην ετικέτα Xcode
Δημοσιεύθηκε 04/05/2011 στις 15:39
χρήστη shy
ψήφοι
41
απαντήσεις
4
προβολές
49k
μετατροπή χρονική σήμανση προς nsdate μορφή
Δημοσιεύθηκε 20/06/2011 στις 04:15
χρήστη ramya
ψήφοι
91
απαντήσεις
20
προβολές
76k
UILabel με το κείμενο των δύο διαφορετικών χρωμάτων
Δημοσιεύθηκε 28/06/2011 στις 04:07
χρήστη Peter
ψήφοι
103
απαντήσεις
10
προβολές
78k
ετικέτα πολλών γραμμών iOS στο Interface Builder
Δημοσιεύθηκε 02/07/2011 στις 13:03
χρήστη Samuli Lehtonen
ψήφοι
138
απαντήσεις
9
προβολές
55k
Επισκιάζει έναν κωδικό πρόσβασης UITextField
Δημοσιεύθηκε 05/07/2011 στις 05:45
χρήστη harsh_017
ψήφοι
33
απαντήσεις
3
προβολές
22k
Πώς να συλλάβει τελευταία 4 χαρακτήρες από NSString
Δημοσιεύθηκε 06/07/2011 στις 03:25
χρήστη C.Johns
Δημοσιεύθηκε 06/07/2011 στις 16:33
χρήστη Keller
ψήφοι
19
απαντήσεις
6
προβολές
14k
NSAttributedString εισάγοντας μια κουκκίδα;
Δημοσιεύθηκε 10/07/2011 στις 22:42
χρήστη aryaxt
ψήφοι
68
απαντήσεις
13
προβολές
49k
Αποθήκευση εικόνων σε NSUserDefaults;
Δημοσιεύθηκε 11/07/2011 στις 09:02
χρήστη Florik
Δημοσιεύθηκε 14/07/2011 στις 02:28
χρήστη Alede
Δημοσιεύθηκε 22/07/2011 στις 22:18
χρήστη Tono Nam
Δημοσιεύθηκε 25/07/2011 στις 18:51
χρήστη forgot
ψήφοι
5
απαντήσεις
6
προβολές
7k
Αποστολή SMS μηνυμάτων με Twilio για iOS
Δημοσιεύθηκε 26/07/2011 στις 14:35
χρήστη Steven Hepting
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
1k
κατάσταση Bind NSButton
Δημοσιεύθηκε 26/07/2011 στις 14:45
χρήστη MatterGoal
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Αντιγραφή CGContext σε ένα άλλο CGContext
Δημοσιεύθηκε 05/08/2011 στις 14:41
χρήστη Tim Reddy
ψήφοι
37
απαντήσεις
8
προβολές
68k
Πώς να περιμένετε στην Objective-C και Swift
Δημοσιεύθηκε 08/08/2011 στις 13:10
χρήστη jylee
Δημοσιεύθηκε 08/08/2011 στις 17:35
χρήστη Gerep
ψήφοι
455
απαντήσεις
21
προβολές
279k
περίπτωση UITextField αλλαγή κειμένου
Δημοσιεύθηκε 10/08/2011 στις 11:09
χρήστη karim
Δημοσιεύθηκε 23/08/2011 στις 12:55
χρήστη Girish
Δημοσιεύθηκε 24/08/2011 στις 16:17
χρήστη Baub
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
778
UIWebview DoubleTap να επιλέξετε κείμενο
Δημοσιεύθηκε 25/08/2011 στις 21:10
χρήστη Rowdur
ψήφοι
34
απαντήσεις
8
προβολές
24k
Πάρτε σύστημα iOS Όγκος
Δημοσιεύθηκε 31/08/2011 στις 08:23
χρήστη Joris van Liempd iDeveloper
ψήφοι
84
απαντήσεις
13
προβολές
118k
Προγραμματισμού πάρετε ύψος της μπάρας πλοήγησης
Δημοσιεύθηκε 05/09/2011 στις 18:30
χρήστη John Love
Δημοσιεύθηκε 09/09/2011 στις 09:38
χρήστη Inder Kumar Rathore
Δημοσιεύθηκε 24/09/2011 στις 17:52
χρήστη pixelfreak
Δημοσιεύθηκε 30/09/2011 στις 08:46
χρήστη Jovan
Δημοσιεύθηκε 30/09/2011 στις 14:00
χρήστη johnbakers
Δημοσιεύθηκε 03/10/2011 στις 17:03
χρήστη Josh Kahane
Δημοσιεύθηκε 05/10/2011 στις 11:22
χρήστη Prazi
ψήφοι
43
απαντήσεις
5
προβολές
88k
Πώς να στείλετε POST και GET αίτημα;
Δημοσιεύθηκε 06/10/2011 στις 09:34
χρήστη Aleksander Azizi
Δημοσιεύθηκε 18/10/2011 στις 15:26
χρήστη BeMyGuestPlease
Δημοσιεύθηκε 19/10/2011 στις 09:47
χρήστη Jimmy
ψήφοι
110
απαντήσεις
6
προβολές
88k
Πώς να περάσει αντικείμενο με NSNotificationCenter
Δημοσιεύθηκε 25/10/2011 στις 21:27
χρήστη Jon
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
291
Προβλήματα με την τρέχουσα pin θέση
Δημοσιεύθηκε 09/11/2011 στις 21:40
χρήστη XpApp
ψήφοι
311
απαντήσεις
7
προβολές
193k
Μετατρέψτε μια NSURL σε NSString
Δημοσιεύθηκε 10/11/2011 στις 14:20
χρήστη Ali
ψήφοι
123
απαντήσεις
12
προβολές
100k
Στόχος-C και Swift κωδικοποίηση URL
Δημοσιεύθηκε 10/11/2011 στις 19:31
χρήστη Usi Usi
Δημοσιεύθηκε 08/12/2011 στις 10:05
χρήστη Jack James
Δημοσιεύθηκε 08/12/2011 στις 13:03
χρήστη Julian Osorio
Δημοσιεύθηκε 02/01/2012 στις 06:44
χρήστη Umgre
Δημοσιεύθηκε 06/01/2012 στις 08:50
χρήστη JonasG
Δημοσιεύθηκε 20/01/2012 στις 23:43
χρήστη Albert Renshaw
ψήφοι
43
απαντήσεις
9
προβολές
34k
Πώς να κάνει το πρώτο γράμμα κεφαλαίο σε UILabel;
Δημοσιεύθηκε 26/01/2012 στις 15:08
χρήστη HardCode
ψήφοι
61
απαντήσεις
7
προβολές
44k
Ανίχνευση iOS UIDevice προσανατολισμό
Δημοσιεύθηκε 02/02/2012 στις 22:35
χρήστη Jace999
Δημοσιεύθηκε 05/02/2012 στις 14:19
χρήστη andyvn22
Δημοσιεύθηκε 06/02/2012 στις 08:20
χρήστη Gypsa
ψήφοι
61
απαντήσεις
9
προβολές
28k
Εμπρός αντιμετωπίζει κάμερα στο UIImagePickerController
Δημοσιεύθηκε 13/02/2012 στις 02:30
χρήστη dineshprasanna
Δημοσιεύθηκε 16/02/2012 στις 02:04
χρήστη Ketan
Δημοσιεύθηκε 22/02/2012 στις 08:10
χρήστη Gaurav_soni
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
210
UILabel Αποκοπή
Δημοσιεύθηκε 22/02/2012 στις 09:11
χρήστη samir
ψήφοι
9
απαντήσεις
5
προβολές
11k
UILabel και γραμματοσειρές
Δημοσιεύθηκε 22/02/2012 στις 10:37
χρήστη samir
Δημοσιεύθηκε 21/03/2012 στις 22:48
χρήστη turtle
Δημοσιεύθηκε 23/03/2012 στις 08:33
χρήστη Dr.Kameleon
Δημοσιεύθηκε 26/03/2012 στις 05:42
χρήστη Samina Shaikh
Δημοσιεύθηκε 27/03/2012 στις 09:40
χρήστη Haris Hussain
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
636
Πώς να ανιχνεύσει αν AVAudioRecorder έχει διακοπεί;
Δημοσιεύθηκε 03/04/2012 στις 09:44
χρήστη Earl Grey
Δημοσιεύθηκε 08/04/2012 στις 23:59
χρήστη user1277610
ψήφοι
204
απαντήσεις
17
προβολές
122k
iOS ανιχνεύσει αν ο χρήστης βρίσκεται σε ένα iPad
Δημοσιεύθηκε 15/04/2012 στις 22:53
χρήστη Albert Renshaw
Δημοσιεύθηκε 24/04/2012 στις 13:20
χρήστη user1312991
Δημοσιεύθηκε 26/04/2012 στις 02:19
χρήστη Jhorra
Δημοσιεύθηκε 27/04/2012 στις 22:36
χρήστη David John
ψήφοι
62
απαντήσεις
5
προβολές
100k
Κάνοντας το χρώμα RGB στην Xcode
Δημοσιεύθηκε 30/04/2012 στις 04:45
χρήστη amar
Δημοσιεύθηκε 03/05/2012 στις 08:29
χρήστη UserDev
Δημοσιεύθηκε 06/05/2012 στις 04:33
χρήστη MattyG
Δημοσιεύθηκε 09/05/2012 στις 04:59
χρήστη Sameera Chathuranga
Δημοσιεύθηκε 13/05/2012 στις 05:55
χρήστη adit
Δημοσιεύθηκε 14/05/2012 στις 17:40
χρήστη MissStack
ψήφοι
59
απαντήσεις
5
προβολές
41k
Πότε πρέπει να καλέσετε setNeedsDisplay στο iOS;
Δημοσιεύθηκε 30/05/2012 στις 13:28
χρήστη Nosrettap
Δημοσιεύθηκε 07/06/2012 στις 13:34
χρήστη mishajw126
Δημοσιεύθηκε 14/06/2012 στις 03:52
χρήστη Jean Paul Scott
Δημοσιεύθηκε 02/07/2012 στις 08:03
χρήστη Kirity
ψήφοι
8
απαντήσεις
4
προβολές
36k
UIImagePickerController φροντιστήριο;
Δημοσιεύθηκε 04/07/2012 στις 11:15
χρήστη user1498477
ψήφοι
77
απαντήσεις
18
προβολές
83k
Πώς να μοιράζονται μια εικόνα στο Instagram στο iOS;
Δημοσιεύθηκε 09/07/2012 στις 09:17
χρήστη Hiren
Δημοσιεύθηκε 16/07/2012 στις 11:59
χρήστη Gopinath
Δημοσιεύθηκε 19/07/2012 στις 02:11
χρήστη razibdeb
Δημοσιεύθηκε 26/07/2012 στις 19:29
χρήστη AAV
ψήφοι
46
απαντήσεις
7
προβολές
84k
Πώς να ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή του UIPickerView
Δημοσιεύθηκε 02/08/2012 στις 11:06
χρήστη Chris
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Ξεκινώντας Θέση NSSplitView διαιρέτη
Δημοσιεύθηκε 16/08/2012 στις 19:37
χρήστη arooo
Δημοσιεύθηκε 23/08/2012 στις 00:35
χρήστη Can Aksoy
ψήφοι
11
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Διαφορά μεταξύ Keychain και NSUserDefault;
Δημοσιεύθηκε 23/08/2012 στις 10:03
χρήστη Ganapathy
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Απόκρυψη NavigationBar πριν και μετά segue
Δημοσιεύθηκε 04/09/2012 στις 12:23
χρήστη John Jamieson
Δημοσιεύθηκε 10/09/2012 στις 23:13
χρήστη user1620383
ψήφοι
73
απαντήσεις
9
προβολές
84k
Πώς να πάρει ρίζα ελεγκτή άποψη;
Δημοσιεύθηκε 14/09/2012 στις 03:33
χρήστη Streetboy
Δημοσιεύθηκε 15/09/2012 στις 09:16
χρήστη Santosh Gurram
ψήφοι
4
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Να πάρει το επιλεγμένο κείμενο UIWebView
Δημοσιεύθηκε 22/09/2012 στις 08:16
χρήστη fabian789
ψήφοι
20
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Εντοπισμός την προσβασιμότητα στο παρασκήνιο
Δημοσιεύθηκε 01/10/2012 στις 08:37
χρήστη Ben
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πάρτε UIBezierPath point.y με σύνολο point.x iphone
Δημοσιεύθηκε 16/10/2012 στις 22:07
χρήστη Arash Zeinoddini
ψήφοι
77
απαντήσεις
16
προβολές
41k
UILabel με το κείμενο διαγράφονται
Δημοσιεύθηκε 30/10/2012 στις 03:11
χρήστη Dev
ψήφοι
177
απαντήσεις
11
προβολές
79k
Πρόσβαση Container Προβολή ελεγκτή από γονική iOS
Δημοσιεύθηκε 07/11/2012 στις 20:07
χρήστη Adam Waite
Δημοσιεύθηκε 14/11/2012 στις 10:55
χρήστη nebuto
ψήφοι
14
απαντήσεις
1
προβολές
16k
αλλάξτε NSDate από τη μία ζώνη ώρας στην άλλη
Δημοσιεύθηκε 17/12/2012 στις 14:23
χρήστη shebelaw
Δημοσιεύθηκε 12/01/2013 στις 18:39
χρήστη user1883396
ψήφοι
51
απαντήσεις
15
προβολές
42k
UIBarButtonItem: Πώς μπορώ να βρω το πλαίσιό του;
Δημοσιεύθηκε 14/01/2013 στις 10:25
χρήστη totalitarian
ψήφοι
19
απαντήσεις
4
προβολές
25k
UIDevice currentDevice μοντέλο πιθανές τιμές
Δημοσιεύθηκε 19/01/2013 στις 02:26
χρήστη Fergal
ψήφοι
5
απαντήσεις
5
προβολές
10k
Προσάρτηση στην αρχή της μεθόδου NSString
Δημοσιεύθηκε 02/02/2013 στις 19:10
χρήστη AnsonL
Δημοσιεύθηκε 09/02/2013 στις 20:19
χρήστη 0xSina
Δημοσιεύθηκε 11/02/2013 στις 12:55
χρήστη Radix
Δημοσιεύθηκε 16/02/2013 στις 19:09
χρήστη crgt
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 19:11
χρήστη user2014474
Δημοσιεύθηκε 14/03/2013 στις 04:12
χρήστη Julian Coltea
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
6k
NSTimer δεν καλώντας τη μέθοδο
Δημοσιεύθηκε 20/03/2013 στις 14:39
χρήστη sinθ
ψήφοι
123
απαντήσεις
23
προβολές
211k
Προσαρμογή ενότητα κεφαλίδας UITableView
Δημοσιεύθηκε 25/03/2013 στις 07:23
χρήστη limon
Δημοσιεύθηκε 26/03/2013 στις 00:10
χρήστη user212541
Δημοσιεύθηκε 02/04/2013 στις 08:34
χρήστη isaced
Δημοσιεύθηκε 03/04/2013 στις 06:59
χρήστη Ian Turner
Δημοσιεύθηκε 07/04/2013 στις 14:52
χρήστη Zohaib
Δημοσιεύθηκε 16/04/2013 στις 22:18
χρήστη RPM
ψήφοι
23
απαντήσεις
6
προβολές
35k
Πώς να διαβάσετε Array από plist iOS
Δημοσιεύθηκε 28/04/2013 στις 22:25
χρήστη ram2013
ψήφοι
0
απαντήσεις
6
προβολές
2k
UILabel Χρώμα κειμένου Αλλαγή
Δημοσιεύθηκε 22/05/2013 στις 11:54
χρήστη Senthil
ψήφοι
15
απαντήσεις
7
προβολές
9k
Ελέγξτε εάν η αίτησή μου IOS ενημερώνεται
Δημοσιεύθηκε 03/06/2013 στις 13:46
χρήστη user2412870
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Drag & Drop μεταξύ δύο UICollectionViews
Δημοσιεύθηκε 02/07/2013 στις 13:44
χρήστη Werewolve
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
ViewController απενεργοποιήσει αλληλεπίδραση - iOS
Δημοσιεύθηκε 11/07/2013 στις 16:14
χρήστη casillas
Δημοσιεύθηκε 29/07/2013 στις 09:04
χρήστη Curnelious
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
8k
Πώς μπορώ να πάρω RSSI αξία του δικτύου Wi-Fi σε IOS;
Δημοσιεύθηκε 30/07/2013 στις 06:28
χρήστη Jameel
Δημοσιεύθηκε 16/08/2013 στις 05:47
χρήστη Dr.Kameleon
Δημοσιεύθηκε 01/09/2013 στις 15:35
χρήστη bright
ψήφοι
11
απαντήσεις
13
προβολές
8k
Επιτρέποντας μονοψήφια στην UITextField στο iOS
Δημοσιεύθηκε 10/09/2013 στις 04:45
χρήστη krish
Δημοσιεύθηκε 19/09/2013 στις 18:56
χρήστη PeejWeej
Δημοσιεύθηκε 22/09/2013 στις 16:10
χρήστη exsulto
ψήφοι
107
απαντήσεις
9
προβολές
60k
iOS 7 παράλλαξης επίδραση στον ελεγκτή τη γνώμη μου,
Δημοσιεύθηκε 24/09/2013 στις 03:30
χρήστη Dan Fabulich
Δημοσιεύθηκε 24/09/2013 στις 04:26
χρήστη x.y
ψήφοι
370
απαντήσεις
31
προβολές
189k
UIScrollView Κύλισης Περιεχόμενο Μέγεθος ασάφεια
Δημοσιεύθηκε 26/09/2013 στις 17:45
χρήστη Wirsing
Δημοσιεύθηκε 28/09/2013 στις 05:38
χρήστη Kapil Maheshwari
ψήφοι
167
απαντήσεις
2
προβολές
112k
Base64 Αποκωδικοποίηση στο iOS 7+
Δημοσιεύθηκε 30/09/2013 στις 06:01
χρήστη Sandeep Khade
ψήφοι
25
απαντήσεις
4
προβολές
27k
Πώς να πάρει την πρόοδο της λήψης στο AFNetworking 2.0;
Δημοσιεύθηκε 02/10/2013 στις 18:19
χρήστη gregschlom
ψήφοι
20
απαντήσεις
4
προβολές
10k
Οριζόντια αντικατοπτρίζουν μια υφή SKSpriteNode
Δημοσιεύθηκε 03/10/2013 στις 14:15
χρήστη Marti Serra Vivancos
Δημοσιεύθηκε 03/10/2013 στις 15:19
χρήστη ugoarangino
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Εγγραφείτε ένα string με ένα ιδιωτικό κλειδί RSA
Δημοσιεύθηκε 04/10/2013 στις 12:14
χρήστη Zoltan Varadi
ψήφοι
342
απαντήσεις
45
προβολές
131k
Πώς να κρύψει UINavigationBar 1px κάτω γραμμή
Δημοσιεύθηκε 07/10/2013 στις 13:04
χρήστη Szymon Kuczur
ψήφοι
288
απαντήσεις
21
προβολές
134k
Πώς μπορώ να αλλάξω tintColor εικόνα σε iOS και WatchKit
Δημοσιεύθηκε 09/10/2013 στις 13:25
χρήστη chewy
Δημοσιεύθηκε 15/10/2013 στις 22:28
χρήστη Live2Enjoy7
ψήφοι
24
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Screengrab ios Sprite Kit;
Δημοσιεύθηκε 24/10/2013 στις 15:21
χρήστη Siegfoult
Δημοσιεύθηκε 05/11/2013 στις 23:22
χρήστη JRD8
ψήφοι
13
απαντήσεις
4
προβολές
19k
Ρύθμιση UIScrollView να σύρετε μεταξύ 3 ελεγκτών άποψη
Δημοσιεύθηκε 06/11/2013 στις 17:23
χρήστη user2397282
Δημοσιεύθηκε 22/11/2013 στις 09:25
χρήστη Architect
Δημοσιεύθηκε 30/11/2013 στις 11:10
χρήστη flatronka
Δημοσιεύθηκε 01/12/2013 στις 08:00
χρήστη Kyle Clegg
Δημοσιεύθηκε 06/12/2013 στις 12:52
χρήστη Oskariagon
ψήφοι
21
απαντήσεις
2
προβολές
942
iOS τροχοπέδη για UIView, αποτέλεσμα πανί
Δημοσιεύθηκε 10/12/2013 στις 19:02
χρήστη Paul Peelen
Δημοσιεύθηκε 21/12/2013 στις 02:37
χρήστη MicahKE
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
11k
Πώς να Τοποθετήστε το UITextView σε UIAlertview στο iOS
Δημοσιεύθηκε 23/12/2013 στις 03:24
χρήστη Anbu.karthik
ψήφοι
25
απαντήσεις
14
προβολές
115k
Ελεγκτή πλοήγησης Πιέστε View Controller
Δημοσιεύθηκε 23/12/2013 στις 09:37
χρήστη Ahmed Elashker
Δημοσιεύθηκε 01/01/2014 στις 14:22
χρήστη Rob Caraway
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
SKshapenode δεν ανταποκρίνεται στην Physicsbody
Δημοσιεύθηκε 02/01/2014 στις 09:53
χρήστη TALAA
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
9k
UILabel με numberOfLines και lineBreakMode
Δημοσιεύθηκε 03/01/2014 στις 10:43
χρήστη Timur Bernikowich
Δημοσιεύθηκε 06/01/2014 στις 13:43
χρήστη Sagar
ψήφοι
24
απαντήσεις
4
προβολές
47k
Η προσθήκη Navigation Bar προγραμματισμού iOS
Δημοσιεύθηκε 30/01/2014 στις 03:43
χρήστη boxmatic
Δημοσιεύθηκε 05/02/2014 στις 04:10
χρήστη Alexander Borisenko
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
iPhone: μετατροπή GMT στην τοπική ώρα
Δημοσιεύθηκε 12/02/2014 στις 17:01
χρήστη user3116050
ψήφοι
41
απαντήσεις
4
προβολές
11k
NSXMLParser Παράδειγμα Απλή
Δημοσιεύθηκε 14/02/2014 στις 22:12
χρήστη TJA
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Τομή Κόμβοι ---- Objective-C - Swift - iOS - SpriteKit Κόμβος
Δημοσιεύθηκε 19/02/2014 στις 16:29
χρήστη GKTon
ψήφοι
-1
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Δυναμική καθολικές μεταβλητές στο iOS app
Δημοσιεύθηκε 20/02/2014 στις 09:12
χρήστη Esqarrouth
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Διαδρομή προς το αρχείο στο πακέτο εφαρμογών
Δημοσιεύθηκε 24/02/2014 στις 23:59
χρήστη El Dude
Δημοσιεύθηκε 25/02/2014 στις 05:28
χρήστη maxhud
ψήφοι
10
απαντήσεις
4
προβολές
12k
iOS πάρει UTC timestamp
Δημοσιεύθηκε 27/02/2014 στις 11:53
χρήστη AYMADA
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
461
CCBlinkTo στην SpriteKit
Δημοσιεύθηκε 14/03/2014 στις 17:26
χρήστη iPhone_360
Δημοσιεύθηκε 25/03/2014 στις 02:50
χρήστη Shradha
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
522
Απεριόριστη ανάπτυξη της μνήμης - iOS
Δημοσιεύθηκε 25/03/2014 στις 12:24
χρήστη user1573607
ψήφοι
13
απαντήσεις
4
προβολές
7k
ΙΟΣ cotrols κρύψει και να πάει όπως το Android
Δημοσιεύθηκε 28/03/2014 στις 04:01
χρήστη Prasanth S
Δημοσιεύθηκε 11/04/2014 στις 13:30
χρήστη Pancho
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
23k
πώς να διαγράψει ή σαφή UITextField
Δημοσιεύθηκε 18/04/2014 στις 09:02
χρήστη user3331589
ψήφοι
43
απαντήσεις
10
προβολές
28k
Δεν UIKeyboard εμφανίζονται όταν πατώντας UITextField
Δημοσιεύθηκε 28/04/2014 στις 12:24
χρήστη user3518271
Δημοσιεύθηκε 02/05/2014 στις 11:59
χρήστη AlexR
Δημοσιεύθηκε 08/05/2014 στις 21:04
χρήστη zarghol
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
342
Ελέγξτε Email κατά τη διάρκεια Xcode UI δοκιμές;
Δημοσιεύθηκε 12/05/2014 στις 15:01
χρήστη ma11hew28
Δημοσιεύθηκε 12/05/2014 στις 21:58
χρήστη meaning-matters
ψήφοι
8
απαντήσεις
3
προβολές
4k
πώς να κάνει uipageviewcontroller πάει σε κύκλους
Δημοσιεύθηκε 13/05/2014 στις 09:57
χρήστη Oliver Schobel
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 07:40
χρήστη Akash kumar
Δημοσιεύθηκε 18/05/2014 στις 16:19
χρήστη Pooja Shah
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
6k
UITextView Δρομέας χρώμα δεν αλλάζει iOS 7
Δημοσιεύθηκε 18/05/2014 στις 17:42
χρήστη Apollo
Δημοσιεύθηκε 28/05/2014 στις 06:05
χρήστη Sushil Sharma
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
641
Πώς να πάρετε το ύψος της μπάρας πλοήγησης
Δημοσιεύθηκε 30/05/2014 στις 20:57
χρήστη cloudviz
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
19k
Split κορδόνι με ιδιαίτερο χαρακτήρα, iOS
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 08:33
χρήστη Istorn
ψήφοι
591
απαντήσεις
19
προβολές
107k
εφαρμογές Do Swift-based εργάζονται σε OS X 10.9 / iOS 7 και κάτω;
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 18:25
χρήστη MeIr
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 18:36
χρήστη m_power
ψήφοι
250
απαντήσεις
34
προβολές
129k
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ `let` και` var` στην ταχεία;
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 18:46
χρήστη Edward
ψήφοι
797
απαντήσεις
19
προβολές
234k
Πώς να καλέσετε τον κωδικό Objective-C από το Swift
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 19:05
χρήστη David Mulder
ψήφοι
263
απαντήσεις
13
προβολές
265k
Προσθέστε ένα στοιχείο σε μία συστοιχία στην Swift
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 19:29
χρήστη Fela Winkelmolen
ψήφοι
214
απαντήσεις
11
προβολές
66k
Διαφορά μεταξύ == και ===
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 19:35
χρήστη Fela Winkelmolen
ψήφοι
124
απαντήσεις
8
προβολές
55k
Πώς να χρησιμοποιήσετε πεδία ονομάτων στο Swift;
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 19:35
χρήστη lassej
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 19:35
χρήστη Jonah
ψήφοι
190
απαντήσεις
36
προβολές
53k
DYLD: Βιβλιοθήκη δεν φορτώθηκε: @ rpath / libswift_stdlib_core.dylib
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 19:36
χρήστη Anton Holmquist
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 19:45
χρήστη Max Yankov
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 19:52
χρήστη Arian Faurtosh
Δημοσιεύθηκε 27/04/2020 στις 00:43
χρήστη fphelp
Δημοσιεύθηκε 18/05/2020 στις 18:35
χρήστη jpbalarini

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more