Ερωτήσεις με ετικέτα [ta-lib]

Δημοσιεύθηκε 18/10/2014 στις 15:05
χρήστη Fullminster
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
414
DEMA & ΤΕΜΑ Ta-lib εφαρμογή Java
Δημοσιεύθηκε 14/12/2014 στις 06:40
χρήστη Firoj Mahmud
Δημοσιεύθηκε 10/01/2015 στις 16:43
χρήστη Sven Kahn
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
5k
Σφάλμα εγκατάσταση TA-Lib για Anaconda
Δημοσιεύθηκε 23/01/2015 στις 02:21
χρήστη Sean U
Δημοσιεύθηκε 25/02/2015 στις 12:49
χρήστη Quantatia
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Παράδειγμα χρήσης της λειτουργίας trader_sma TA-LIB;
Δημοσιεύθηκε 28/02/2015 στις 00:13
χρήστη user3515232
Δημοσιεύθηκε 01/07/2015 στις 20:38
χρήστη albe
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
195
Meteorjs με ta-lib μονάδα ΝΡΜ (πλευρά του server)
Δημοσιεύθηκε 29/07/2015 στις 20:20
χρήστη Stefano Piovesan
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
2k
nodejs Talib MACD
Δημοσιεύθηκε 23/08/2015 στις 16:16
χρήστη Stefano Piovesan
Δημοσιεύθηκε 28/08/2015 στις 08:46
χρήστη Andrew
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
278
Υπολογίζοντας την + DI και -DI αξίες
Δημοσιεύθηκε 08/10/2015 στις 19:36
χρήστη Chairman Meow
Δημοσιεύθηκε 12/10/2015 στις 16:51
χρήστη Chairman Meow
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Talib ADX σφάλμα λειτουργίας
Δημοσιεύθηκε 17/10/2015 στις 02:17
χρήστη user1859252
Δημοσιεύθηκε 29/10/2015 στις 17:58
χρήστη Gabriel
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
252
TA-LIB δεν παίρνει εισάγονται στο κουβούκλιο;
Δημοσιεύθηκε 14/11/2015 στις 22:36
χρήστη user3426614
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
MACD συνάρτηση που επιστρέφει εσφαλμένες τιμές
Δημοσιεύθηκε 23/12/2015 στις 00:09
χρήστη Tim
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
196
Εσφαλμένη αποτελέσματα από δείκτη TA-LIB Mama
Δημοσιεύθηκε 04/02/2016 στις 11:51
χρήστη Tullochgorum
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
436
Λειτουργία Ta-Lib ATR επιστρέφει πάντα 0
Δημοσιεύθηκε 12/02/2016 στις 18:31
χρήστη Brett Spence
Δημοσιεύθηκε 05/03/2016 στις 04:52
χρήστη puzzler
Δημοσιεύθηκε 07/03/2016 στις 05:27
χρήστη ljc
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
2k
εγκαταστήστε ta-lib στα παράθυρα 10 στο Anaconda
Δημοσιεύθηκε 13/03/2016 στις 16:29
χρήστη user6057786
Δημοσιεύθηκε 14/03/2016 στις 09:34
χρήστη Eka
Δημοσιεύθηκε 24/04/2016 στις 05:54
χρήστη Mostafa Zamani
Δημοσιεύθηκε 25/05/2016 στις 09:35
χρήστη Fari
Δημοσιεύθηκε 06/06/2016 στις 15:06
χρήστη namor
Δημοσιεύθηκε 15/06/2016 στις 04:13
χρήστη Rilcon42
Δημοσιεύθηκε 17/06/2016 στις 08:47
χρήστη Bogdan Ivaniuk
Δημοσιεύθηκε 19/06/2016 στις 23:25
χρήστη RainerJ
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
437
Πώς TA-Lib εντοπισμό Dojis
Δημοσιεύθηκε 29/06/2016 στις 15:59
χρήστη JB Lepetit
Δημοσιεύθηκε 03/07/2016 στις 18:43
χρήστη RageAgainstheMachine
Δημοσιεύθηκε 07/07/2016 στις 00:08
χρήστη RageAgainstheMachine
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
154
Πώς να συνδέσει ta-lib στο codeblocks (Ubuntu 14.04);
Δημοσιεύθηκε 25/07/2016 στις 05:00
χρήστη Eka
Δημοσιεύθηκε 26/07/2016 στις 09:59
χρήστη Eka
Δημοσιεύθηκε 04/08/2016 στις 20:25
χρήστη sudo rm -rf .
Δημοσιεύθηκε 10/08/2016 στις 06:27
χρήστη Rilcon42
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
1k
C # Ta-Lib εκθετικός μέσος όρος (EMA) υπολογισμός
Δημοσιεύθηκε 13/10/2016 στις 17:08
χρήστη Haseeb Khan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
260
Pyalgotrade - TA-LIB - Δείκτης Επιστρέφει "ΚΑΝΕΝΑ"
Δημοσιεύθηκε 16/11/2016 στις 21:24
χρήστη RageAgainstheMachine
Δημοσιεύθηκε 06/12/2016 στις 22:32
χρήστη RageAgainstheMachine
ψήφοι
1
απαντήσεις
8
προβολές
4k
Python TA-Lib εγκατάσταση προβλήματα
Δημοσιεύθηκε 15/12/2016 στις 01:30
χρήστη Matthewj28
Δημοσιεύθηκε 06/02/2017 στις 06:35
χρήστη David Hancock
Δημοσιεύθηκε 25/03/2017 στις 14:40
χρήστη user3277787
Δημοσιεύθηκε 07/04/2017 στις 04:08
χρήστη Kimmo Hintikka
Δημοσιεύθηκε 13/04/2017 στις 01:54
χρήστη Mark13426
Δημοσιεύθηκε 08/05/2017 στις 18:09
χρήστη Ale
Δημοσιεύθηκε 13/06/2017 στις 17:42
χρήστη firewater1234
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
838
Python TA-lib εγκατάσταση λάθους, πώς να λύσει αυτό;
Δημοσιεύθηκε 26/06/2017 στις 09:28
χρήστη Fosen
Δημοσιεύθηκε 29/06/2017 στις 14:29
χρήστη Nicholas
Δημοσιεύθηκε 03/07/2017 στις 23:18
χρήστη Fagui Curtain
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
800
Η σωστή χρήση των Bollinger Bands σε TA-Lib για την Python
Δημοσιεύθηκε 04/07/2017 στις 19:21
χρήστη Matthew Mohandiss
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Εκθετική Κινητός Μέσος Pandas vs Ta-lib
Δημοσιεύθηκε 19/07/2017 στις 08:22
χρήστη LucaG
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
446
Η αποτυχία για την εγκατάσταση Talib στα Windows 7
Δημοσιεύθηκε 26/07/2017 στις 20:11
χρήστη Filipe Ferminiano
Δημοσιεύθηκε 20/08/2017 στις 21:22
χρήστη Sam -
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
42
C ++: διασυνδέεται TA-lib με ένα κυκλικό ουρά FIFO
Δημοσιεύθηκε 21/08/2017 στις 13:10
χρήστη Andrea95778
Δημοσιεύθηκε 28/08/2017 στις 20:00
χρήστη AlexAcc
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
19
Πώς να αναφέρετε σφάλματα για TA-Lib?
Δημοσιεύθηκε 13/10/2017 στις 09:12
χρήστη kcats
Δημοσιεύθηκε 07/11/2017 στις 03:10
χρήστη RageAgainstheMachine
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
178
Εξαίρεση: πραγματικό δεν είναι διπλάσιο (PYTHON)
Δημοσιεύθηκε 07/11/2017 στις 03:15
χρήστη RageAgainstheMachine
Δημοσιεύθηκε 17/11/2017 στις 14:54
χρήστη Jairo Rangel
Δημοσιεύθηκε 26/11/2017 στις 04:47
χρήστη P Stout
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
48
Ενότητα δεν αυτο εγγραφείτε Talib και AVA
Δημοσιεύθηκε 17/12/2017 στις 17:34
χρήστη cyberwombat
Δημοσιεύθηκε 27/12/2017 στις 03:33
χρήστη Gabriel_F
Δημοσιεύθηκε 30/12/2017 στις 15:31
χρήστη lorenzo Panico
Δημοσιεύθηκε 07/01/2018 στις 05:02
χρήστη user7450524
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
309
Εγκατάσταση TA-Lib για python x64
Δημοσιεύθηκε 14/01/2018 στις 13:46
χρήστη Sile
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
237
Ta-Lib python: εγκατάσταση απέτυχε
Δημοσιεύθηκε 15/01/2018 στις 08:40
χρήστη Gerard22
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
137
Πάντα DataReader δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό
Δημοσιεύθηκε 16/01/2018 στις 11:05
χρήστη Sile
Δημοσιεύθηκε 31/01/2018 στις 18:36
χρήστη Shasa Foster
Δημοσιεύθηκε 09/02/2018 στις 04:56
χρήστη xmduhan
Δημοσιεύθηκε 17/02/2018 στις 01:45
χρήστη Marx Babu
Δημοσιεύθηκε 27/02/2018 στις 08:24
χρήστη Jaffer Wilson
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
163
σε θέση να εισάγουν ΤΑ-Lib - Python
Δημοσιεύθηκε 15/03/2018 στις 09:17
χρήστη Akshay Nevrekar
Δημοσιεύθηκε 23/03/2018 στις 13:59
χρήστη lrh09
Δημοσιεύθηκε 31/03/2018 στις 20:38
χρήστη peephunk
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
180
Πώς να εγκαταστήσετε το TA-lib στο google colab;
Δημοσιεύθηκε 04/04/2018 στις 09:11
χρήστη OriD
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
13
Python ta-lib - Διάταξη των χρονοσειρών
Δημοσιεύθηκε 13/04/2018 στις 10:03
χρήστη user914584
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
31
Λειτουργία MACD TA-Lib - "Bad Παράμετρος"
Δημοσιεύθηκε 17/04/2018 στις 01:22
χρήστη PiE
Δημοσιεύθηκε 15/05/2018 στις 19:12
χρήστη David C Fuchs
ψήφοι
-4
απαντήσεις
0
προβολές
26
Android Εφαρμογή Γραφήματα Τεχνική Ανάλυση
Δημοσιεύθηκε 29/05/2018 στις 11:28
χρήστη vegeta279
ψήφοι
-1
απαντήσεις
0
προβολές
16
PHP έμπορος lib επιστρέφει λάθος τιμές
Δημοσιεύθηκε 31/05/2018 στις 09:32
χρήστη BenBen
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
16
Ta-lib και η σειρά pandas δεν λειτουργεί με πύθωνα
Δημοσιεύθηκε 02/06/2018 στις 14:40
χρήστη Cryptogear
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
6
Python TA-Lib MA offset
Δημοσιεύθηκε 02/06/2018 στις 20:45
χρήστη jayrad
Δημοσιεύθηκε 10/07/2018 στις 11:46
χρήστη Jaffer Wilson
Δημοσιεύθηκε 03/08/2018 στις 11:29
χρήστη Will
Δημοσιεύθηκε 06/08/2018 στις 15:47
χρήστη Florent
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
17
εγκατάστασης TA-LIB σε Python
Δημοσιεύθηκε 10/08/2018 στις 10:46
χρήστη Hamza Sabir
Δημοσιεύθηκε 22/08/2018 στις 07:16
χρήστη user10258582
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
28
Εγκατάσταση TA-lib στο Google VM (Ubuntu)
Δημοσιεύθηκε 28/08/2018 στις 16:13
χρήστη Fr1
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
56
Χρειάζεστε κάποια καθοδήγηση: DataFrame σε TA-lib
Δημοσιεύθηκε 11/09/2018 στις 17:06
χρήστη Jay
Δημοσιεύθηκε 16/09/2018 στις 11:00
χρήστη Mrky
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
236
Σφάλμα Εγκατάσταση TA-Lib στο Ubuntu 16 python3
Δημοσιεύθηκε 18/09/2018 στις 23:29
χρήστη Goose
Δημοσιεύθηκε 10/06/2020 στις 23:53
χρήστη new coder

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more