Ερωτήσεις με ετικέτα [ubuntu-14.04]

Δημοσιεύθηκε 18/03/2014 στις 05:48
χρήστη Harikrishnan
Δημοσιεύθηκε 11/04/2014 στις 20:39
χρήστη user1680784
Δημοσιεύθηκε 19/04/2014 στις 04:23
χρήστη Janeway
ψήφοι
8
απαντήσεις
6
προβολές
16k
Εγκατάσταση Docker.io στο Ubuntu 14.04LTS
Δημοσιεύθηκε 19/04/2014 στις 12:22
χρήστη lkoenigsberger
Δημοσιεύθηκε 20/04/2014 στις 22:35
χρήστη mojo706
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
tomcat7 404 Σφάλμα κατά την ανάπτυξη του
Δημοσιεύθηκε 21/04/2014 στις 15:38
χρήστη javanoob
Δημοσιεύθηκε 21/04/2014 στις 17:25
χρήστη TL-Eugene
Δημοσιεύθηκε 21/04/2014 στις 20:51
χρήστη hevi
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
606
Μήπως AWS απλά ρίξτε την υποστήριξη του Ubuntu 12.04 LTS;
Δημοσιεύθηκε 23/04/2014 στις 11:55
χρήστη Salman Ul Haq
Δημοσιεύθηκε 23/04/2014 στις 18:30
χρήστη cboettig
ψήφοι
39
απαντήσεις
4
προβολές
46k
Tomcat7 συνδέονται στη θύρα 80 αποτύχει στο Ubuntu 14.04LTS
Δημοσιεύθηκε 24/04/2014 στις 16:00
χρήστη JS16
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
10k
Αναβάθμιση από Ubuntu 12,10 με 14,04 LTS
Δημοσιεύθηκε 25/04/2014 στις 07:54
χρήστη user2331291
Δημοσιεύθηκε 25/04/2014 στις 15:35
χρήστη Troy
Δημοσιεύθηκε 27/04/2014 στις 10:41
χρήστη Simon Bosley
Δημοσιεύθηκε 28/04/2014 στις 20:16
χρήστη Jay
Δημοσιεύθηκε 28/04/2014 στις 21:21
χρήστη user1435663
Δημοσιεύθηκε 29/04/2014 στις 12:23
χρήστη Rober
Δημοσιεύθηκε 29/04/2014 στις 12:58
χρήστη user3584513
Δημοσιεύθηκε 29/04/2014 στις 14:29
χρήστη Bob van Luijt
Δημοσιεύθηκε 01/05/2014 στις 05:15
χρήστη ucipass
Δημοσιεύθηκε 01/05/2014 στις 14:07
χρήστη Mike
Δημοσιεύθηκε 01/05/2014 στις 23:16
χρήστη Wagner Patriota
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
2k
OSTYPE δεν είναι διαθέσιμη σε sh (ell) σενάριο
Δημοσιεύθηκε 02/05/2014 στις 10:22
χρήστη keiki
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
573
Πολλαπλές JDK δεν λειτουργεί σωστά σε Ununtu 14.04
Δημοσιεύθηκε 03/05/2014 στις 17:00
χρήστη Suvasish Sarker
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
512
Hadoop που κρέμεται από το Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 04/05/2014 στις 00:56
χρήστη sjohnson
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
409
Εντολή ράγες s δεν εκτελείται από το ssh
Δημοσιεύθηκε 04/05/2014 στις 03:46
χρήστη They_Call_Me_Joe
Δημοσιεύθηκε 04/05/2014 στις 08:59
χρήστη Niva
Δημοσιεύθηκε 05/05/2014 στις 10:27
χρήστη Dr. Mike
Δημοσιεύθηκε 05/05/2014 στις 12:58
χρήστη cubiclewar
Δημοσιεύθηκε 06/05/2014 στις 08:42
χρήστη newBike
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
OwnCloud 6 και Nginx
Δημοσιεύθηκε 06/05/2014 στις 10:26
χρήστη genna
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
430
Web εφαρμογή δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει
Δημοσιεύθηκε 06/05/2014 στις 10:47
χρήστη Sandeeproop
ψήφοι
10
απαντήσεις
3
προβολές
11k
έκλειψη συνετρίβη στο ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 12:29
χρήστη perry
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 14:35
χρήστη user3104307
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 16:54
χρήστη Murray Bozinsky
Δημοσιεύθηκε 07/05/2014 στις 23:22
χρήστη Helloworld
Δημοσιεύθηκε 08/05/2014 στις 08:39
χρήστη peschü
Δημοσιεύθηκε 09/05/2014 στις 12:30
χρήστη Stranger
Δημοσιεύθηκε 10/05/2014 στις 18:50
χρήστη user12345423
Δημοσιεύθηκε 11/05/2014 στις 10:28
χρήστη TechnoCF
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
4k
CouchDB 'init καταλήγει στο do_boot' λάθος στο Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 12/05/2014 στις 23:29
χρήστη Arun Prasad
Δημοσιεύθηκε 13/05/2014 στις 07:11
χρήστη pdewaard
Δημοσιεύθηκε 14/05/2014 στις 09:08
χρήστη Balaianu Andrei
Δημοσιεύθηκε 14/05/2014 στις 12:38
χρήστη A J
Δημοσιεύθηκε 14/05/2014 στις 16:54
χρήστη Tim Tisdall
Δημοσιεύθηκε 14/05/2014 στις 22:08
χρήστη Nathan Chan
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 01:39
χρήστη Sharjeel
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 04:09
χρήστη Dinuka Thilanga
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
14k
Κάθε 'UBoot-mkimage' διαθέσιμο για το Ubuntu 14.04;
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 08:48
χρήστη Yuval
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
431
Linux εντολή «LOGNAME» δεν λειτουργεί σε java
Δημοσιεύθηκε 15/05/2014 στις 11:35
χρήστη Joker
Δημοσιεύθηκε 19/05/2014 στις 10:22
χρήστη Sliver
Δημοσιεύθηκε 19/05/2014 στις 13:46
χρήστη Sunny Dyal
Δημοσιεύθηκε 20/05/2014 στις 07:08
χρήστη vin
ψήφοι
9
απαντήσεις
5
προβολές
3k
Συγκέντρωση PHP από την πηγή με MySQL έκδοση 5.6
Δημοσιεύθηκε 20/05/2014 στις 07:15
χρήστη drodil
Δημοσιεύθηκε 20/05/2014 στις 13:20
χρήστη casraf
Δημοσιεύθηκε 20/05/2014 στις 20:08
χρήστη Niva
Δημοσιεύθηκε 20/05/2014 στις 22:26
χρήστη user3658431
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
691
EasyShell δεν ανοίγει τερματικό σωστά στο Ubuntu
Δημοσιεύθηκε 21/05/2014 στις 07:10
χρήστη Muhammad Gelbana
Δημοσιεύθηκε 21/05/2014 στις 11:27
χρήστη Abdennour TOUMI
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Eclipse C ++ Προειδοποιήσεις
Δημοσιεύθηκε 21/05/2014 στις 12:21
χρήστη Henrique Ferrolho
Δημοσιεύθηκε 22/05/2014 στις 04:50
χρήστη Shane Van Wyk
Δημοσιεύθηκε 22/05/2014 στις 19:09
χρήστη TheJKFever
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
626
CakePHP CSS δεν φόρτωση σε ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 22/05/2014 στις 19:38
χρήστη عثمان غني
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
820
Κατασκευάστηκε Fail στην Κόρδοβα έργου
Δημοσιεύθηκε 24/05/2014 στις 08:28
χρήστη yapa
ψήφοι
3
απαντήσεις
0
προβολές
523
Ubuntu webapp-δοχείο με ύψος προσαρμοσμένο πλάτος;
Δημοσιεύθηκε 25/05/2014 στις 01:04
χρήστη 6ft Dan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
176
Σφάλμα λειτουργία OpenCV cvShowImage (σε ubuntu 14.04)
Δημοσιεύθηκε 25/05/2014 στις 13:00
χρήστη Steven
Δημοσιεύθηκε 28/05/2014 στις 09:30
χρήστη user798275
Δημοσιεύθηκε 28/05/2014 στις 16:47
χρήστη user465465
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
ξαναγράψει κατάλογο nginx στο αρχείο
Δημοσιεύθηκε 29/05/2014 στις 03:29
χρήστη George
Δημοσιεύθηκε 29/05/2014 στις 10:20
χρήστη Daniyal
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
974
Εγκατάσταση Polymer μέσω παγώνει Bower
Δημοσιεύθηκε 29/05/2014 στις 13:43
χρήστη Enrique Moreno Tent
Δημοσιεύθηκε 31/05/2014 στις 07:50
χρήστη niren
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 10:36
χρήστη doubleD
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
628
Σφάλμα κατά την εγκατάσταση FirePHPCore
Δημοσιεύθηκε 02/06/2014 στις 21:02
χρήστη billynoah
Δημοσιεύθηκε 04/06/2014 στις 06:39
χρήστη Alexis
Δημοσιεύθηκε 04/06/2014 στις 13:59
χρήστη user3706866
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
110
Πρόσβαση απαγορευμένη για apache2 για ubuntu14.04
Δημοσιεύθηκε 04/06/2014 στις 23:30
χρήστη Vinit Chouhan
Δημοσιεύθηκε 06/06/2014 στις 12:42
χρήστη ManikandanV
Δημοσιεύθηκε 06/06/2014 στις 21:47
χρήστη juanscolari
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
android εξομοιωτή [xcb] σφάλματος στο ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 07/06/2014 στις 13:50
χρήστη Milad.Nozari
Δημοσιεύθηκε 09/06/2014 στις 14:37
χρήστη yunus kula
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Nutch (2.2.1) να χορηγείτε Urls κολλάει
Δημοσιεύθηκε 09/06/2014 στις 15:04
χρήστη Frank
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε DigitalOcean χρήστη root
Δημοσιεύθηκε 10/06/2014 στις 10:39
χρήστη guidsen
Δημοσιεύθηκε 10/06/2014 στις 12:39
χρήστη wrahool
Δημοσιεύθηκε 12/06/2014 στις 03:00
χρήστη user3597697
ψήφοι
5
απαντήσεις
4
προβολές
13k
Vundle - E492: Δεν είναι μια εντολή συντάκτη: PluginInstall
Δημοσιεύθηκε 12/06/2014 στις 14:24
χρήστη Severin
Δημοσιεύθηκε 13/06/2014 στις 22:55
χρήστη user2869049
Δημοσιεύθηκε 14/06/2014 στις 08:07
χρήστη User2546
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
828
Eclipse από ADT συντριβές δεσμίδα στο Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 14/06/2014 στις 10:20
χρήστη theanilpaudel
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
845
Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια συσκευή Genymotion
Δημοσιεύθηκε 14/06/2014 στις 10:51
χρήστη Hagaymosko
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
326
Linux Δίκτυο namespaces απροσδόκητη συμπεριφορά
Δημοσιεύθηκε 14/06/2014 στις 19:34
χρήστη gyre
Δημοσιεύθηκε 15/06/2014 στις 00:51
χρήστη CMPS
Δημοσιεύθηκε 17/06/2014 στις 21:13
χρήστη bhoeksem
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Κτίριο Pylucene στο Ubuntu 14.04 (έμπιστος tahr)
Δημοσιεύθηκε 18/06/2014 στις 07:38
χρήστη user3749408
Δημοσιεύθηκε 18/06/2014 στις 22:08
χρήστη Andrewi17
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
645
RabbitMQ δεν θα ξεκινήσει μετά την αναβάθμιση 3.3.3-1
Δημοσιεύθηκε 19/06/2014 στις 11:11
χρήστη Kernal Kue
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
12k
εγκατάστασης Intel OpenCL SDK για ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 19/06/2014 στις 15:19
χρήστη user75
Δημοσιεύθηκε 19/06/2014 στις 17:33
χρήστη Peter Raeves
Δημοσιεύθηκε 20/06/2014 στις 13:10
χρήστη User2546
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
ρίζα Αλλαγή έγγραφο του φακέλου LAMP
Δημοσιεύθηκε 20/06/2014 στις 20:59
χρήστη ahhmarr
Δημοσιεύθηκε 21/06/2014 στις 15:25
χρήστη cyborg
Δημοσιεύθηκε 21/06/2014 στις 17:02
χρήστη Ganesh Joshi
Δημοσιεύθηκε 21/06/2014 στις 20:29
χρήστη Tyler Biscoe
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
7k
ProxyPassReverse πτώση HTTPS
Δημοσιεύθηκε 22/06/2014 στις 14:35
χρήστη Patrick Tucci
Δημοσιεύθηκε 23/06/2014 στις 12:50
χρήστη Karan Shah
Δημοσιεύθηκε 24/06/2014 στις 10:52
χρήστη Python Team
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
107
ubuntu 14 glassfish4 τερματισμού χωρίς καταγραφής
Δημοσιεύθηκε 24/06/2014 στις 10:54
χρήστη antonio polastri
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
209
Δισκοπότηρα σφάλμα κατά την εκτέλεση
Δημοσιεύθηκε 24/06/2014 στις 12:43
χρήστη thedarkside ofthemoon
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
6k
manager GDM οθόνη δεν εμφανίζει την είσοδο
Δημοσιεύθηκε 24/06/2014 στις 16:03
χρήστη Greg
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
535
Εγκατάσταση και τρέχει MySQL 5.6 στο Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 25/06/2014 στις 06:27
χρήστη King
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Εκτέλεση SQL ερώτημα χρησιμοποιώντας php
Δημοσιεύθηκε 25/06/2014 στις 11:02
χρήστη Python Team
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
748
Mongo 2.6.3 δεν ξεκινήσει την init
Δημοσιεύθηκε 25/06/2014 στις 21:04
χρήστη Martins Untals
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
400
Heroku στο Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 26/06/2014 στις 02:09
χρήστη ButchDean
Δημοσιεύθηκε 27/06/2014 στις 09:44
χρήστη Umut Mete
Δημοσιεύθηκε 27/06/2014 στις 16:14
χρήστη salman wahed
Δημοσιεύθηκε 28/06/2014 στις 13:32
χρήστη Paras
Δημοσιεύθηκε 30/06/2014 στις 15:49
χρήστη John Doe
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
1k
fail2ban δεν στέλνει email όταν μια IP απαγορεύεται
Δημοσιεύθηκε 03/07/2014 στις 06:28
χρήστη Michael
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
824
Multi-Trac έργου εγκατάστασης για το Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 04/07/2014 στις 07:12
χρήστη ZetaSyanthis
Δημοσιεύθηκε 04/07/2014 στις 12:02
χρήστη Will
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
891
Ψυχοφυσική Toolbox του Matlab για το Ubuntu Εγκατάσταση
Δημοσιεύθηκε 05/07/2014 στις 02:38
χρήστη areyoujokingme
Δημοσιεύθηκε 07/07/2014 στις 08:02
χρήστη shiva krishna
Δημοσιεύθηκε 07/07/2014 στις 12:21
χρήστη Karan Shah
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
625
Hadoop 2.4 στο Ubuntu 14.04 32 bit Βιβλιοθήκη
Δημοσιεύθηκε 07/07/2014 στις 12:35
χρήστη Rajendra B
Δημοσιεύθηκε 07/07/2014 στις 17:52
χρήστη user3806049
Δημοσιεύθηκε 07/07/2014 στις 19:28
χρήστη Manuel
Δημοσιεύθηκε 11/07/2014 στις 07:05
χρήστη Jack
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
7k
OpenCV VideoCapture Δεν Εγκαίνια
Δημοσιεύθηκε 11/07/2014 στις 20:26
χρήστη The Bearded Templar
Δημοσιεύθηκε 13/07/2014 στις 21:48
χρήστη Elwe
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
253
Δεν είναι δυνατή η χρήση εγγραφείτε +
Δημοσιεύθηκε 14/07/2014 στις 08:44
χρήστη gturri
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
526
Πώς να προσθέσετε φυσική μηχανή με το Ubuntu MAAS
Δημοσιεύθηκε 14/07/2014 στις 11:42
χρήστη Swaroop Kundeti
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Ρέντη για το Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 15/07/2014 στις 03:18
χρήστη LouieV
Δημοσιεύθηκε 15/07/2014 στις 11:24
χρήστη Frank H.
Δημοσιεύθηκε 17/07/2014 στις 04:39
χρήστη Nexogen
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
176
αόριστη αναφορά σε `PyInit_QtGui»
Δημοσιεύθηκε 17/07/2014 στις 20:04
χρήστη omid
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
1k
HTTPS Apache Διαμόρφωση για το Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 18/07/2014 στις 00:35
χρήστη user3354832
Δημοσιεύθηκε 18/07/2014 στις 07:24
χρήστη Szymon Przedwojski
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
10k
αστερίσκο 11 εγκατάσταση ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 18/07/2014 στις 11:01
χρήστη asitm9
ψήφοι
46
απαντήσεις
1
προβολές
30k
Πού παγκόσμια πακέτα NPM να εγκατασταθεί στο Ubuntu
Δημοσιεύθηκε 18/07/2014 στις 18:22
χρήστη rob
Δημοσιεύθηκε 18/07/2014 στις 19:26
χρήστη joaonrb
Δημοσιεύθηκε 19/07/2014 στις 04:20
χρήστη pa1pal
Δημοσιεύθηκε 20/07/2014 στις 02:38
χρήστη royki
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
1k
JavaFX mp3 αναπαραγωγή Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 20/07/2014 στις 09:34
χρήστη tikend
Δημοσιεύθηκε 21/07/2014 στις 10:36
χρήστη Manuel
Δημοσιεύθηκε 21/07/2014 στις 17:11
χρήστη DazBaldwin
Δημοσιεύθηκε 21/07/2014 στις 20:11
χρήστη user3861960
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
4k
πώς να εκτελέσει .exe για Ubuntu Linux /
Δημοσιεύθηκε 22/07/2014 στις 05:44
χρήστη user3315505
Δημοσιεύθηκε 22/07/2014 στις 05:49
χρήστη Ronaldo
Δημοσιεύθηκε 22/07/2014 στις 20:41
χρήστη MrJay42
Δημοσιεύθηκε 23/07/2014 στις 11:52
χρήστη user1785730
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Δύναμη καμία γραμμή στο apt-get upgrade ή apt-get dist-upgrade
Δημοσιεύθηκε 24/07/2014 στις 07:57
χρήστη Nam Nguyen
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
116
PHP Daemon για την εκτέλεση εντολών sudo με Upstart
Δημοσιεύθηκε 25/07/2014 στις 16:28
χρήστη Kshitiz Shankar
Δημοσιεύθηκε 25/07/2014 στις 18:12
χρήστη Alan
Δημοσιεύθηκε 26/07/2014 στις 06:07
χρήστη Hemchand
Δημοσιεύθηκε 26/07/2014 στις 21:39
χρήστη Russ Bateman
ψήφοι
1
απαντήσεις
5
προβολές
2k
Python δεν εισάγει σωστά μετά την αναβάθμιση σε 14.04
Δημοσιεύθηκε 27/07/2014 στις 22:24
χρήστη john
Δημοσιεύθηκε 28/07/2014 στις 01:42
χρήστη alphonzo79
Δημοσιεύθηκε 28/07/2014 στις 10:19
χρήστη Jochen
Δημοσιεύθηκε 28/07/2014 στις 14:32
χρήστη user3493944
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Εγκατάσταση sensu, sensu-ταμπλό δεν εγκαθίσταται
Δημοσιεύθηκε 29/07/2014 στις 08:45
χρήστη user3001829
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
80
ubuntu δεν μπορεί να τρέξει όλα τα προγράμματα
Δημοσιεύθηκε 30/07/2014 στις 00:37
χρήστη user5341
Δημοσιεύθηκε 30/07/2014 στις 01:16
χρήστη Carlos Ruiz Lantero
Δημοσιεύθηκε 30/07/2014 στις 11:15
χρήστη PK4Android
Δημοσιεύθηκε 31/07/2014 στις 06:14
χρήστη iZBasit
ψήφοι
-1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Βίντεο δακρύρροια - NVIDIA GT 540 - διπλή οθόνη - ubuntu
Δημοσιεύθηκε 31/07/2014 στις 17:08
χρήστη iffy
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
204
εξυπηρετητή Ubuntu σε VirtualBox
Δημοσιεύθηκε 31/07/2014 στις 18:22
χρήστη Daniēls Doze
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
142
Κάντε Sublime Κείμενο Laravel Γεννήτρια εργασίας
Δημοσιεύθηκε 01/08/2014 στις 11:15
χρήστη Ganga
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
791
Κάντε Ιώ γλώσσας λειτουργεί στο Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 01/08/2014 στις 12:47
χρήστη Amitabha
Δημοσιεύθηκε 02/08/2014 στις 12:52
χρήστη guenam
Δημοσιεύθηκε 03/08/2014 στις 10:46
χρήστη AmirHossein
Δημοσιεύθηκε 03/08/2014 στις 15:36
χρήστη Arch Linux Tux
Δημοσιεύθηκε 04/08/2014 στις 15:33
χρήστη fabian
Δημοσιεύθηκε 04/08/2014 στις 17:24
χρήστη Giovanni Bitliner
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
554
Monit αποτύχει επανεκκίνηση PHP5-fpm
Δημοσιεύθηκε 05/08/2014 στις 11:25
χρήστη Thorsten Scheckenbach
Δημοσιεύθηκε 05/08/2014 στις 14:44
χρήστη Sameera
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
147
Άγνωστη χρήση μνήμης στο Ubuntu14.04 Trusty
Δημοσιεύθηκε 05/08/2014 στις 15:04
χρήστη user3910453
Δημοσιεύθηκε 06/08/2014 στις 08:50
χρήστη Madura Dissanayake
Δημοσιεύθηκε 06/08/2014 στις 14:28
χρήστη asitm9
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
MySQL 5.5 και SSL στο Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 06/08/2014 στις 18:41
χρήστη user2212190
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
LD_LIBRARY_PATH: Undefined μεταβλητή σφάλματος
Δημοσιεύθηκε 07/08/2014 στις 02:43
χρήστη PoisonAlien
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
RVM δεν χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες αυτόματα;
Δημοσιεύθηκε 07/08/2014 στις 05:59
χρήστη resting
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
2k
start-stop-daemon σφάλματος (Exec σφάλμα format)
Δημοσιεύθηκε 07/08/2014 στις 09:03
χρήστη robert
Δημοσιεύθηκε 07/08/2014 στις 16:48
χρήστη user3919102
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
270
imread TIFF () δεν std :: bad_alloc στο Ubuntu 14.04
Δημοσιεύθηκε 07/08/2014 στις 21:20
χρήστη jgmao
Δημοσιεύθηκε 08/08/2014 στις 12:49
χρήστη Shake-the-World
Δημοσιεύθηκε 08/08/2014 στις 17:48
χρήστη Shake-the-World
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
501
Ubuntu εξυπηρετητή 14.04: apache2 δεν μπορεί να ξεκινήσει
Δημοσιεύθηκε 08/08/2014 στις 19:07
χρήστη FAHAD
Δημοσιεύθηκε 09/08/2014 στις 08:21
χρήστη Shariq
Δημοσιεύθηκε 09/08/2014 στις 22:26
χρήστη aliteralmind
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
239
σφάλμα στη NLTK ΟΔΑΔ δομοστοιχείο
Δημοσιεύθηκε 10/08/2014 στις 09:25
χρήστη jazzz
Δημοσιεύθηκε 10/08/2014 στις 17:30
χρήστη aliteralmind
Δημοσιεύθηκε 11/08/2014 στις 19:12
χρήστη Eduardo Gabriel Cabrera Japa
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
13
Buildserv για το Ubuntu εξυπηρετητή 14.04
Δημοσιεύθηκε 11/08/2014 στις 19:18
χρήστη wolfy1339
Δημοσιεύθηκε 11/08/2014 στις 21:28
χρήστη Nick Rice
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
3k
Ubuntu «στολίδι εγκατάσταση ράγες» αποτύχει
Δημοσιεύθηκε 11/08/2014 στις 22:43
χρήστη hannan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Πώς να ανοίξετε το Project μερίδιο Δίκτυο Netbeans
Δημοσιεύθηκε 12/08/2014 στις 06:00
χρήστη Priyank
Δημοσιεύθηκε 12/08/2014 στις 09:17
χρήστη Ali.ZV
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
319
Δικαιώματα χρήστη στο Ubuntu
Δημοσιεύθηκε 12/08/2014 στις 11:31
χρήστη Muhammad Usman
Δημοσιεύθηκε 12/08/2014 στις 13:30
χρήστη Kriss
Δημοσιεύθηκε 12/08/2014 στις 14:13
χρήστη TJ1

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more