Ερωτήσεις με ετικέτα [uicollectionviewlayout]

Δημοσιεύθηκε 28/10/2012 στις 22:55
χρήστη gabor.orosz
ψήφοι
17
απαντήσεις
5
προβολές
25k
UICollectionView κύλιση προς τις δύο κατευθύνσεις
Δημοσιεύθηκε 01/11/2012 στις 15:55
χρήστη rbmanian75
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
9k
UICollectionViewLayout Παραδείγματα
Δημοσιεύθηκε 13/11/2012 στις 13:41
χρήστη Jimmy Luong
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
297
κύτταρα UICollectionView πλήθος με περιστροφή auto
Δημοσιεύθηκε 08/01/2013 στις 23:26
χρήστη W Dyson
ψήφοι
26
απαντήσεις
2
προβολές
7k
Ανεξάρτητη κύλιση για κάθε τμήμα του UICollectionView;
Δημοσιεύθηκε 08/01/2013 στις 23:51
χρήστη MikeV
Δημοσιεύθηκε 09/01/2013 στις 21:51
χρήστη perrohunter
Δημοσιεύθηκε 13/01/2013 στις 20:46
χρήστη Ash Furrow
ψήφοι
14
απαντήσεις
1
προβολές
9k
UICollectionView performBatchUpdates: εμψυχώνει όλα τα τμήματα
Δημοσιεύθηκε 13/01/2013 στις 20:53
χρήστη Ash Furrow
Δημοσιεύθηκε 19/01/2013 στις 03:13
χρήστη janineanne
ψήφοι
11
απαντήσεις
2
προβολές
6k
UICollectionViewFlowLayout vs υποκλάσεις UICollectionViewLayout
Δημοσιεύθηκε 22/01/2013 στις 00:51
χρήστη Jeff
Δημοσιεύθηκε 22/01/2013 στις 23:29
χρήστη Mikel Nelson
Δημοσιεύθηκε 23/01/2013 στις 16:12
χρήστη Jonas
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
203
Swap 2 UICollectionViewCells
Δημοσιεύθηκε 25/01/2013 στις 04:13
χρήστη Maximilian
Δημοσιεύθηκε 25/01/2013 στις 06:36
χρήστη glast
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
3k
UICollectionViewFlowLayout minimumInteritemSpacing σφάλμα;
Δημοσιεύθηκε 30/01/2013 στις 14:23
χρήστη Teo Sartori
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
413
Κουμπί στο UICollectionViewCell
Δημοσιεύθηκε 01/02/2013 στις 15:12
χρήστη TALAA
Δημοσιεύθηκε 03/02/2013 στις 01:33
χρήστη akaru
Δημοσιεύθηκε 04/02/2013 στις 00:35
χρήστη trevest
ψήφοι
14
απαντήσεις
2
προβολές
14k
Animate ενός κυττάρου UICollectionView για επιλογή
Δημοσιεύθηκε 04/02/2013 στις 20:38
χρήστη Mark Struzinski
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
497
UICollectionView - ύψος Διάταξη
Δημοσιεύθηκε 05/02/2013 στις 14:16
χρήστη user1559227
Δημοσιεύθηκε 07/02/2013 στις 12:47
χρήστη Avner Barr
Δημοσιεύθηκε 13/02/2013 στις 10:52
χρήστη Jake
Δημοσιεύθηκε 14/02/2013 στις 01:53
χρήστη Mason Cloud
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
389
UICollectionView καταστεί πιο ψηλός από το storyboard
Δημοσιεύθηκε 14/02/2013 στις 14:47
χρήστη lucianf
Δημοσιεύθηκε 17/02/2013 στις 23:10
χρήστη foFox
Δημοσιεύθηκε 18/02/2013 στις 15:21
χρήστη Adam Carter
Δημοσιεύθηκε 19/02/2013 στις 22:09
χρήστη Fourth Version
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Πώς να υποκατηγορία UICollectionViewFlowLayout με Storyboard
Δημοσιεύθηκε 21/02/2013 στις 08:26
χρήστη Callmeed
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
482
Προσαρμοσμένη UICollectionView Διάταξη
Δημοσιεύθηκε 21/02/2013 στις 16:38
χρήστη chandu
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
2k
UICollectionView με προβλήματα μέγεθος UIWebView
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 10:39
χρήστη Aranir
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
115
UICollectionViewFlowLayout περίεργη συμπεριφορά
Δημοσιεύθηκε 25/02/2013 στις 16:22
χρήστη louissmr
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Πώς να πάρει το δρόμο δείκτη κεφαλιά UICollectionView;
Δημοσιεύθηκε 27/02/2013 στις 06:30
χρήστη akaru
Δημοσιεύθηκε 28/02/2013 στις 13:53
χρήστη Andrew Theken
Δημοσιεύθηκε 02/03/2013 στις 12:39
χρήστη nbransby
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
5k
UICollectionView Πολύ αργή προσαρμοσμένης διάταξης
Δημοσιεύθηκε 02/03/2013 στις 19:10
χρήστη Mason Wolters
ψήφοι
16
απαντήσεις
10
προβολές
50k
UICollectionView και Συμπληρωματική View (header)
Δημοσιεύθηκε 05/03/2013 στις 17:50
χρήστη Padin215
ψήφοι
21
απαντήσεις
6
προβολές
31k
UICollectionView με ένα κολλώδες κεφαλίδα
Δημοσιεύθηκε 05/03/2013 στις 21:12
χρήστη Padin215
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
110
UICollectionViewWaterfallLayout με το τμήμα κεφαλίδας;
Δημοσιεύθηκε 11/03/2013 στις 08:11
χρήστη Reno Jones
Δημοσιεύθηκε 12/03/2013 στις 05:14
χρήστη Jacob Joz
Δημοσιεύθηκε 12/03/2013 στις 08:47
χρήστη jjxtra
Δημοσιεύθηκε 12/03/2013 στις 16:09
χρήστη Lee Probert
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
uicollectionview Φορτία wierdly
Δημοσιεύθηκε 18/03/2013 στις 17:03
χρήστη Lithu T.V
Δημοσιεύθηκε 19/03/2013 στις 12:40
χρήστη Avner Barr
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
542
Δίνοντας μια απόλυτη θέση προς μία UICollectionViewCell
Δημοσιεύθηκε 27/03/2013 στις 03:54
χρήστη Adam Carter
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
232
Γραμμές και στήλες του UICollectionViewFlowLayout
Δημοσιεύθηκε 29/03/2013 στις 20:50
χρήστη hpique
ψήφοι
42
απαντήσεις
4
προβολές
13k
Αναδιάταξη κύτταρα του UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 30/03/2013 στις 14:43
χρήστη hpique
ψήφοι
8
απαντήσεις
2
προβολές
837
UICollectionView δεν συνάδει διάταξη, UICollectionViewFlowLayout
Δημοσιεύθηκε 01/04/2013 στις 19:32
χρήστη Kyle
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
998
διάταξη προσαρμοσμένη ροή UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 04/04/2013 στις 08:42
χρήστη iSaalis
Δημοσιεύθηκε 06/04/2013 στις 04:34
χρήστη Zhou Hao
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
4k
UICollectionViewLayout prepareLayout καλείται για κάθε κύλιση
Δημοσιεύθηκε 09/04/2013 στις 05:26
χρήστη brodney
ψήφοι
9
απαντήσεις
4
προβολές
6k
UICollectionView κυττάρων Επικάλυψη
Δημοσιεύθηκε 10/04/2013 στις 17:21
χρήστη Amanda
Δημοσιεύθηκε 10/04/2013 στις 21:50
χρήστη Goles
ψήφοι
52
απαντήσεις
13
προβολές
44k
UICollectionView Διάταξη Έκδοση
Δημοσιεύθηκε 15/04/2013 στις 11:43
χρήστη Nitesh
Δημοσιεύθηκε 19/04/2013 στις 16:23
χρήστη Goles
Δημοσιεύθηκε 24/04/2013 στις 11:30
χρήστη New Jango Tester
Δημοσιεύθηκε 29/04/2013 στις 07:03
χρήστη DanMunoz
Δημοσιεύθηκε 29/04/2013 στις 14:49
χρήστη tiguero
Δημοσιεύθηκε 29/04/2013 στις 23:47
χρήστη Jose Ibanez
Δημοσιεύθηκε 02/05/2013 στις 01:03
χρήστη Rúben Paixão
Δημοσιεύθηκε 02/05/2013 στις 16:20
χρήστη xxtesaxx
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
281
τμήματα UICollectionViewFlowLayout ως στήλες παρά γραμμές
Δημοσιεύθηκε 03/05/2013 στις 23:45
χρήστη Hugh
Δημοσιεύθηκε 06/05/2013 στις 04:01
χρήστη yellow
Δημοσιεύθηκε 08/05/2013 στις 22:40
χρήστη user2153443
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
163
διάταξης UICollectionview δεν είναι σωστή
Δημοσιεύθηκε 13/05/2013 στις 18:13
χρήστη user2368718
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
754
UICollectionView επικάλυψη διάταξη
Δημοσιεύθηκε 20/05/2013 στις 08:23
χρήστη Mohanadevi
Δημοσιεύθηκε 20/05/2013 στις 15:42
χρήστη user2115266
Δημοσιεύθηκε 21/05/2013 στις 20:40
χρήστη fvisticot
Δημοσιεύθηκε 21/05/2013 στις 21:01
χρήστη Zev Eisenberg
Δημοσιεύθηκε 21/05/2013 στις 21:50
χρήστη fvisticot
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
668
Σφάλμα UICollectionView: layoutAttributesForElementsInRect
Δημοσιεύθηκε 22/05/2013 στις 21:02
χρήστη BSharer App - Share Books
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
794
Προσαρμοσμένη διάταξης στο UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 23/05/2013 στις 12:36
χρήστη user2115266
Δημοσιεύθηκε 24/05/2013 στις 08:34
χρήστη jalmaas
Δημοσιεύθηκε 28/05/2013 στις 22:46
χρήστη lukestringer90
Δημοσιεύθηκε 29/05/2013 στις 10:25
χρήστη Fiveagle
Δημοσιεύθηκε 30/05/2013 στις 09:59
χρήστη SomaMan
Δημοσιεύθηκε 30/05/2013 στις 18:12
χρήστη onuryilmaz
Δημοσιεύθηκε 04/06/2013 στις 17:55
χρήστη topwik
Δημοσιεύθηκε 05/06/2013 στις 09:15
χρήστη mcyz
Δημοσιεύθηκε 05/06/2013 στις 09:18
χρήστη Adam
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
259
θέση UICollectionViewCell παίρνει διπλασιάστηκε
Δημοσιεύθηκε 06/06/2013 στις 12:31
χρήστη peko
Δημοσιεύθηκε 10/06/2013 στις 22:29
χρήστη Everus
Δημοσιεύθηκε 11/06/2013 στις 16:07
χρήστη Peter Lapisu
Δημοσιεύθηκε 16/06/2013 στις 11:00
χρήστη mepine
Δημοσιεύθηκε 22/06/2013 στις 02:34
χρήστη scompt.com
Δημοσιεύθηκε 22/06/2013 στις 11:22
χρήστη Attila H
Δημοσιεύθηκε 24/06/2013 στις 15:51
χρήστη jasamer
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
629
UICollectionViewFlowLayout με αντικείμενα διαφόρων μεγεθών
Δημοσιεύθηκε 01/07/2013 στις 15:36
χρήστη Fry
Δημοσιεύθηκε 01/07/2013 στις 20:49
χρήστη tuddy
Δημοσιεύθηκε 02/07/2013 στις 00:43
χρήστη Nick Locking
Δημοσιεύθηκε 09/07/2013 στις 13:31
χρήστη Alex Stone
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
10k
κυττάρων σύνορα UICollectionView σε μια διάταξη ροής
Δημοσιεύθηκε 11/07/2013 στις 12:50
χρήστη Brent Royal-Gordon
ψήφοι
23
απαντήσεις
3
προβολές
6k
UICollectionView και υποσέλιδο View
Δημοσιεύθηκε 16/07/2013 στις 16:47
χρήστη paul
Δημοσιεύθηκε 16/07/2013 στις 23:42
χρήστη Evan Cordell
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
490
UICollectionViewLayout. Πού είναι όλα τα στοιχεία μου;
Δημοσιεύθηκε 17/07/2013 στις 14:45
χρήστη DanMoore
ψήφοι
3
απαντήσεις
0
προβολές
1k
UICollectionView και Custom Ύψος
Δημοσιεύθηκε 17/07/2013 στις 22:16
χρήστη Riccardo Rossi
Δημοσιεύθηκε 18/07/2013 στις 02:03
χρήστη Ryan Poolos
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
874
εφαρμογή UICollectionViewFlowLayout
Δημοσιεύθηκε 18/07/2013 στις 21:07
χρήστη MrShoot
Δημοσιεύθηκε 22/07/2013 στις 05:37
χρήστη Deepak Sharma
Δημοσιεύθηκε 22/07/2013 στις 11:35
χρήστη Click Ahead
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
9k
Δημιουργία UICollectionView κάποιου προγράμματος
Δημοσιεύθηκε 22/07/2013 στις 17:00
χρήστη jac300
ψήφοι
12
απαντήσεις
1
προβολές
8k
UICollectionView ειδική οριζόντια ροή - πολλές ενότητες
Δημοσιεύθηκε 24/07/2013 στις 07:30
χρήστη Morten Holmgaard
Δημοσιεύθηκε 25/07/2013 στις 21:35
χρήστη benuuu
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
UICollectionView καρέ το πρόβλημα με το Toolbar
Δημοσιεύθηκε 27/07/2013 στις 05:39
χρήστη Nick
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
520
UICollectionView μετακινηθείτε μόνο στήλη
Δημοσιεύθηκε 29/07/2013 στις 17:53
χρήστη foFox
Δημοσιεύθηκε 31/07/2013 στις 21:27
χρήστη Westley
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
171
UICollectionView καθαρισμού πριν εξαφανιστεί
Δημοσιεύθηκε 01/08/2013 στις 01:01
χρήστη BSharer App - Share Books
Δημοσιεύθηκε 02/08/2013 στις 17:12
χρήστη Jude Michael Murphy
Δημοσιεύθηκε 07/08/2013 στις 17:26
χρήστη Paulo Venturi
ψήφοι
17
απαντήσεις
7
προβολές
10k
UICollectionView με δύο κεφαλίδες
Δημοσιεύθηκε 09/08/2013 στις 10:36
χρήστη cannyboy
Δημοσιεύθηκε 09/08/2013 στις 22:55
χρήστη jj0b
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
414
UICollectionViewCells οθόνη σε μια σειρά - iOS
Δημοσιεύθηκε 12/08/2013 στις 17:19
χρήστη Spearfisher
Δημοσιεύθηκε 13/08/2013 στις 03:02
χρήστη Steven
Δημοσιεύθηκε 13/08/2013 στις 03:19
χρήστη Steven
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
397
Ρύθμιση μεγέθους uicollectionview κυττάρου σε 0
Δημοσιεύθηκε 13/08/2013 στις 16:30
χρήστη Avner Barr
Δημοσιεύθηκε 16/08/2013 στις 08:07
χρήστη klauslanza
Δημοσιεύθηκε 18/08/2013 στις 17:31
χρήστη sobox studio
Δημοσιεύθηκε 19/08/2013 στις 16:20
χρήστη Steve Moser
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Οι υποκλάσεις UICollectionViewFlowLayout
Δημοσιεύθηκε 20/08/2013 στις 18:38
χρήστη HernandoZ
Δημοσιεύθηκε 22/08/2013 στις 22:15
χρήστη VaporwareWolf
ψήφοι
5
απαντήσεις
0
προβολές
4k
UICollectionView μέγεθος περιεχόμενο δεν διορθώσει;
Δημοσιεύθηκε 22/08/2013 στις 22:15
χρήστη Andrew
Δημοσιεύθηκε 23/08/2013 στις 20:00
χρήστη Eric
Δημοσιεύθηκε 24/08/2013 στις 03:02
χρήστη whatdidthefoxsay
Δημοσιεύθηκε 25/08/2013 στις 10:05
χρήστη Avner Barr
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
129
Τεχνούργημα μετά την αλλαγή uicollectionviewlayout
Δημοσιεύθηκε 25/08/2013 στις 15:09
χρήστη Avner Barr
Δημοσιεύθηκε 29/08/2013 στις 22:07
χρήστη Tyler Cloutier
Δημοσιεύθηκε 04/09/2013 στις 22:48
χρήστη chinabuffet
Δημοσιεύθηκε 05/09/2013 στις 00:21
χρήστη Lizza
Δημοσιεύθηκε 05/09/2013 στις 17:20
χρήστη liamnichols
ψήφοι
-2
απαντήσεις
1
προβολές
634
UICollectionView reload (crash)
Δημοσιεύθηκε 06/09/2013 στις 13:19
χρήστη verma
ψήφοι
11
απαντήσεις
4
προβολές
23k
Animate πλαίσιο και τη διάταξη αλλαγής της UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 08/09/2013 στις 20:18
χρήστη Avner Barr
Δημοσιεύθηκε 09/09/2013 στις 21:59
χρήστη Avner Barr
Δημοσιεύθηκε 10/09/2013 στις 08:33
χρήστη Arun_
Δημοσιεύθηκε 11/09/2013 στις 09:00
χρήστη user1010819
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
παράξενο EXC_BAD_ACCESS σε [UICollectionViewLayout dealloc]
Δημοσιεύθηκε 15/09/2013 στις 17:58
χρήστη s---70
Δημοσιεύθηκε 16/09/2013 στις 21:49
χρήστη topwik
Δημοσιεύθηκε 17/09/2013 στις 08:45
χρήστη expert
Δημοσιεύθηκε 19/09/2013 στις 11:41
χρήστη liamnichols
Δημοσιεύθηκε 23/09/2013 στις 12:09
χρήστη Avner Barr
Δημοσιεύθηκε 23/09/2013 στις 12:13
χρήστη Avner Barr
Δημοσιεύθηκε 23/09/2013 στις 12:23
χρήστη iOSDevil
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
333
περιστροφή UICollectionViewCell
Δημοσιεύθηκε 23/09/2013 στις 13:32
χρήστη Maximilian
Δημοσιεύθηκε 23/09/2013 στις 15:46
χρήστη Avner Barr
Δημοσιεύθηκε 24/09/2013 στις 08:48
χρήστη Avner Barr
ψήφοι
9
απαντήσεις
3
προβολές
5k
UICollectionViewLayout όταν layoutAttributesForItemAtIndexPath καλείται
Δημοσιεύθηκε 24/09/2013 στις 19:16
χρήστη Jonathan.
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
6k
UICollectionView φωτογραφίες σε πλήρη οθόνη
Δημοσιεύθηκε 24/09/2013 στις 21:13
χρήστη Ghar
Δημοσιεύθηκε 25/09/2013 στις 15:53
χρήστη Tim Camber
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
useLayoutToLayoutNavigationTransitions στο iOS7 συντριβή
Δημοσιεύθηκε 26/09/2013 στις 13:17
χρήστη glogic
Δημοσιεύθηκε 26/09/2013 στις 16:34
χρήστη Tim
Δημοσιεύθηκε 27/09/2013 στις 11:00
χρήστη Alexis
Δημοσιεύθηκε 27/09/2013 στις 19:59
χρήστη mjmayank
Δημοσιεύθηκε 30/09/2013 στις 14:34
χρήστη beev
Δημοσιεύθηκε 04/10/2013 στις 10:36
χρήστη Michael Forrest
Δημοσιεύθηκε 06/10/2013 στις 04:54
χρήστη Jdizzle Foshizzle
ψήφοι
19
απαντήσεις
6
προβολές
12k
UICollectionView εξαίρεση UICollectionViewLayoutAttributes από iOS7
Δημοσιεύθηκε 06/10/2013 στις 11:42
χρήστη Jirune
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
230
Εναλλαγή κυττάρων με UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 08/10/2013 στις 04:54
χρήστη MrShoot
ψήφοι
45
απαντήσεις
11
προβολές
109k
UICollectionView - Οριζόντια κύλιση, οριζόντια διάταξη;
Δημοσιεύθηκε 10/10/2013 στις 17:55
χρήστη Shadowman
ψήφοι
5
απαντήσεις
0
προβολές
1k
Σύρετε για να Διαγραφή - UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 14/10/2013 στις 01:08
χρήστη Alex Saidani
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
4k
UICollectionView δεν καλώντας intrinsicContentSize
Δημοσιεύθηκε 14/10/2013 στις 13:30
χρήστη Ben Lime
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
8k
Δημιουργία Grid Layout χρησιμοποιώντας UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 16/10/2013 στις 06:35
χρήστη Rakesh.P
Δημοσιεύθηκε 16/10/2013 στις 14:59
χρήστη Avner Barr
Δημοσιεύθηκε 17/10/2013 στις 21:40
χρήστη Cornelius
Δημοσιεύθηκε 18/10/2013 στις 07:42
χρήστη user1888996
Δημοσιεύθηκε 22/10/2013 στις 21:33
χρήστη Stuart
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
5k
δυναμική αλλαγή του πλάτους UICollectionViewCell
Δημοσιεύθηκε 29/10/2013 στις 10:20
χρήστη krosh
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
453
Είναι δυνατόν να μεγεθύνετε UICollectionView ως μονάδα;
Δημοσιεύθηκε 29/10/2013 στις 20:25
χρήστη MobileVet
Δημοσιεύθηκε 31/10/2013 στις 17:44
χρήστη Asaf
Δημοσιεύθηκε 07/11/2013 στις 11:19
χρήστη Preston Cheung
Δημοσιεύθηκε 08/11/2013 στις 22:33
χρήστη SWC
Δημοσιεύθηκε 10/11/2013 στις 16:57
χρήστη JYC
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πώς να αλλάξετε UICollectionViewLayoutAttributes ενός κυττάρου
Δημοσιεύθηκε 11/11/2013 στις 08:58
χρήστη Avner Barr
ψήφοι
22
απαντήσεις
5
προβολές
12k
Χρησιμοποιώντας Πλαίσια Ακύρωση για UICollectionViewLayout
Δημοσιεύθηκε 20/11/2013 στις 16:57
χρήστη mattsson
Δημοσιεύθηκε 23/11/2013 στις 17:46
χρήστη Jason Renaldo
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
459
Φρουρά Malloc Crash με UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 24/11/2013 στις 03:55
χρήστη Nick
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Πώς να τακτοποιήσουν τα τμήματα UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 27/11/2013 στις 06:53
χρήστη DavidNorman
Δημοσιεύθηκε 28/11/2013 στις 10:05
χρήστη Andrew Ebling
Δημοσιεύθηκε 28/11/2013 στις 11:16
χρήστη vondip
Δημοσιεύθηκε 05/12/2013 στις 23:29
χρήστη SaldaVonSchwartz
Δημοσιεύθηκε 07/12/2013 στις 01:36
χρήστη Ross Kimes
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Ρύθμιση UICollectionViewLayout τάξη στο Storyboard
Δημοσιεύθηκε 10/12/2013 στις 17:12
χρήστη gklka
Δημοσιεύθηκε 11/12/2013 στις 14:28
χρήστη user2739516
ψήφοι
7
απαντήσεις
4
προβολές
4k
CollectionView + UIKit Dynamics συντρίβεται performBatchUpdates:
Δημοσιεύθηκε 13/12/2013 στις 14:41
χρήστη George Villasboas
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
626
UICollectionViewCell απόσταση
Δημοσιεύθηκε 13/12/2013 στις 18:30
χρήστη Guilherme
Δημοσιεύθηκε 17/12/2013 στις 09:50
χρήστη Pitiphong Phongpattranont
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
UICollectionView randomally δεν εμφανίζει ένα κελί
Δημοσιεύθηκε 17/12/2013 στις 10:21
χρήστη Raz
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
604
ΙΟΣ CollectionView «ένα επεξεργασμένο παράδειγμα»
Δημοσιεύθηκε 18/12/2013 στις 02:17
χρήστη ripilot
Δημοσιεύθηκε 19/12/2013 στις 06:33
χρήστη Junaid Rehmat
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
825
iOS UICollectionViewCells Διάταξη με διασταύρωση
Δημοσιεύθηκε 19/12/2013 στις 15:10
χρήστη Accid Bright
Δημοσιεύθηκε 27/12/2013 στις 03:48
χρήστη jAckOdE
Δημοσιεύθηκε 28/12/2013 στις 22:40
χρήστη Ajeet
Δημοσιεύθηκε 30/12/2013 στις 11:18
χρήστη Marty W
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
4k
διάταξη προσαρμοσμένη στο UICollectionViewFlowLayout
Δημοσιεύθηκε 30/12/2013 στις 23:45
χρήστη KerrM
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
320
UICollectionView eBay iOS app
Δημοσιεύθηκε 02/01/2014 στις 02:33
χρήστη Frank Li
Δημοσιεύθηκε 02/01/2014 στις 12:19
χρήστη Benjohn
ψήφοι
31
απαντήσεις
1
προβολές
12k
Η προσθήκη πρέζα ζουμ σε UICollectionView
Δημοσιεύθηκε 03/01/2014 στις 03:20
χρήστη Benjohn
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
13k
UICollectionView με προσαρμοσμένη UICollectionViewCell
Δημοσιεύθηκε 03/01/2014 στις 12:16
χρήστη nupac
Δημοσιεύθηκε 04/01/2014 στις 00:13
χρήστη Fabien Warniez
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
787
UICollectionViewCells dequeued σε λάθος σειρά
Δημοσιεύθηκε 08/01/2014 στις 18:35
χρήστη hatebyte
Δημοσιεύθηκε 08/01/2014 στις 23:29
χρήστη Dol
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Πολλαπλές UICollectionView στην ίδια ViewController
Δημοσιεύθηκε 09/01/2014 στις 12:36
χρήστη user2181649
Δημοσιεύθηκε 10/01/2014 στις 07:36
χρήστη Vikas

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more