Ερωτήσεις με ετικέτα [uikit]

Δημοσιεύθηκε 08/09/2008 στις 20:21
χρήστη drewh
Δημοσιεύθηκε 24/09/2008 στις 21:00
χρήστη Airsource Ltd
Δημοσιεύθηκε 22/10/2008 στις 20:56
χρήστη Chris Samuels
ψήφοι
131
απαντήσεις
10
προβολές
90k
Η προσθήκη του «Clear» κουμπί σε ένα iPhone UITextField
Δημοσιεύθηκε 26/11/2008 στις 09:44
χρήστη Kristopher Johnson
ψήφοι
289
απαντήσεις
34
προβολές
237k
Ρυθμίστε το ύψος UILabel ανάλογα με το κείμενο
Δημοσιεύθηκε 15/01/2009 στις 12:19
χρήστη Mustafa
ψήφοι
110
απαντήσεις
28
προβολές
129k
Πώς να αλλάξετε το ύψος UIPickerView
Δημοσιεύθηκε 22/02/2009 στις 01:04
χρήστη Steven Canfield
Δημοσιεύθηκε 23/02/2009 στις 21:47
χρήστη Coocoo4Cocoa
Δημοσιεύθηκε 03/03/2009 στις 01:22
χρήστη Owain Hunt
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Πού είναι η UIWindow αρχικοποιείται σε ένα iPhone app;
Δημοσιεύθηκε 06/03/2009 στις 02:10
χρήστη Joe Cannatti
Δημοσιεύθηκε 06/03/2009 στις 07:08
χρήστη Chilly Zhong
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
iPhone SDK: IBAction
Δημοσιεύθηκε 10/03/2009 στις 22:15
χρήστη Alan
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
4k
UISegmentedControl Συμπεριφορά
Δημοσιεύθηκε 11/03/2009 στις 10:58
χρήστη Jasarien
Δημοσιεύθηκε 11/03/2009 στις 12:21
χρήστη Jasarien
Δημοσιεύθηκε 12/03/2009 στις 23:15
χρήστη Ilya Suzdalnitski
Δημοσιεύθηκε 13/03/2009 στις 12:46
χρήστη Jasarien
Δημοσιεύθηκε 15/03/2009 στις 01:14
χρήστη user78158
Δημοσιεύθηκε 15/03/2009 στις 03:11
χρήστη dizy
Δημοσιεύθηκε 20/03/2009 στις 17:16
χρήστη Sreelal
Δημοσιεύθηκε 20/03/2009 στις 21:04
χρήστη Kevlar
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
8k
σχεδιάσετε μια γραμμή στο UIImageView πρόβλημα
Δημοσιεύθηκε 25/03/2009 στις 10:32
χρήστη ron
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
9k
Χειρισμός Ανακατευθύνσεις URL σε UIWebView
Δημοσιεύθηκε 07/04/2009 στις 11:40
χρήστη Jasarien
ψήφοι
2
απαντήσεις
6
προβολές
6k
Γιατί Δεν NSAttributedString για το iPhone;
Δημοσιεύθηκε 08/04/2009 στις 09:57
χρήστη Jasarien
Δημοσιεύθηκε 10/04/2009 στις 04:49
χρήστη
ψήφοι
8
απαντήσεις
7
προβολές
16k
κουμπιά iPhone Απενεργοποίηση UIActionSheet
Δημοσιεύθηκε 13/04/2009 στις 12:24
χρήστη shrads
Δημοσιεύθηκε 13/04/2009 στις 14:37
χρήστη Domness
ψήφοι
380
απαντήσεις
20
προβολές
155k
Πώς να χάσει το περιθώριο / padding στην UITextView;
Δημοσιεύθηκε 14/04/2009 στις 08:42
χρήστη sniurkst
ψήφοι
154
απαντήσεις
13
προβολές
105k
Η χρήση HTML και Τοπικής Εικόνες Μέσα UIWebView
Δημοσιεύθηκε 14/04/2009 στις 13:53
χρήστη Jasarien
Δημοσιεύθηκε 15/04/2009 στις 03:50
χρήστη Joe Ricioppo
Δημοσιεύθηκε 15/04/2009 στις 22:31
χρήστη Sahil
ψήφοι
10
απαντήσεις
7
προβολές
18k
Προσαρμογή UISlider δείτε
Δημοσιεύθηκε 16/04/2009 στις 11:22
χρήστη tcurdt
Δημοσιεύθηκε 20/04/2009 στις 10:45
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/04/2009 στις 15:32
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 16:45
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 16:53
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 24/04/2009 στις 17:07
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 25/04/2009 στις 22:25
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 25/04/2009 στις 23:16
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 27/04/2009 στις 13:47
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 27/04/2009 στις 18:46
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 14:30
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 18:08
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 19:56
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 28/04/2009 στις 20:59
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 11:54
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 22:28
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 29/04/2009 στις 23:21
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 09:15
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 09:25
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 09:51
χρήστη Thanks
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
3k
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ @property και @synthesize;
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 11:56
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 19:54
χρήστη Kevin Bomberry
Δημοσιεύθηκε 30/04/2009 στις 20:37
χρήστη Kevin Bomberry
Δημοσιεύθηκε 01/05/2009 στις 02:50
χρήστη Joe Ricioppo
Δημοσιεύθηκε 01/05/2009 στις 15:19
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 01/05/2009 στις 17:44
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 03/05/2009 στις 10:18
χρήστη Thanks
ψήφοι
6
απαντήσεις
6
προβολές
15k
UIView κλιμάκωση κατά τη διάρκεια της κίνησης
Δημοσιεύθηκε 03/05/2009 στις 23:36
χρήστη tcurdt
Δημοσιεύθηκε 04/05/2009 στις 16:20
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 04/05/2009 στις 16:25
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 04/05/2009 στις 17:55
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 13:50
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 17:38
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 17:42
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 17:44
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 18:06
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 18:15
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 18:35
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 05/05/2009 στις 22:13
χρήστη Thanks
ψήφοι
4
απαντήσεις
5
προβολές
20k
Κουμπί εικόνα iPhone
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 02:02
χρήστη ebaccount
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 10:20
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 10:24
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 11:57
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 16:16
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 16:40
χρήστη Thanks
ψήφοι
23
απαντήσεις
2
προβολές
30k
Πώς μπορώ να ρυθμίσω την κύλιση θέση ενός UIScrollView;
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 19:42
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 22:10
χρήστη Thanks
ψήφοι
-1
απαντήσεις
2
προβολές
922
iPhone πληκτρολόγιο εφαρμογή
Δημοσιεύθηκε 06/05/2009 στις 22:58
χρήστη ebaccount
Δημοσιεύθηκε 07/05/2009 στις 14:10
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 07/05/2009 στις 15:26
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 07/05/2009 στις 17:31
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 07/05/2009 στις 17:46
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 07/05/2009 στις 20:19
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 08/05/2009 στις 05:38
χρήστη Kevin Bomberry
Δημοσιεύθηκε 08/05/2009 στις 11:54
χρήστη kmr
Δημοσιεύθηκε 08/05/2009 στις 12:30
χρήστη Thanks
ψήφοι
15
απαντήσεις
4
προβολές
41k
Πώς μπορώ να γεμίσει ένα NSArray δυναμικά;
Δημοσιεύθηκε 08/05/2009 στις 13:31
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 08/05/2009 στις 17:39
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 08/05/2009 στις 21:46
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 09/05/2009 στις 13:31
χρήστη Thanks
ψήφοι
13
απαντήσεις
1
προβολές
12k
Γιατί δεν UIView.exclusiveTouch δουλειά;
Δημοσιεύθηκε 09/05/2009 στις 14:33
χρήστη eliego
Δημοσιεύθηκε 09/05/2009 στις 23:52
χρήστη Thanks
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
811
Γιατί επιταχυνσιόμετρα μου απαντήσει τόσο αργά;
Δημοσιεύθηκε 11/05/2009 στις 10:14
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 13:16
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 14:43
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 14:48
χρήστη Thanks
ψήφοι
0
απαντήσεις
5
προβολές
770
Πόσο κοστίζει ένα CGAffineTransformMakeRotation () κοστίζει;
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 19:18
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 19:25
χρήστη Thanks
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Πώς μπορώ αλυσίδα κινούμενα σχέδια στο iPhone-OS;
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 19:30
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 12/05/2009 στις 20:13
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 01:52
χρήστη Todd Ditchendorf
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 11:16
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 15:39
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 15:55
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 16:38
χρήστη Roger Nolan
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 16:42
χρήστη Thanks
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Πόσο ψηλά είναι μια καρτέλα μπαρ στο iPhone OS;
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 17:53
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 22:48
χρήστη Thanks
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
159
Ποια πόροι βίντεο υψηλής ποιότητας iPhone ξέρεις;
Δημοσιεύθηκε 13/05/2009 στις 23:16
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 00:19
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 02:54
χρήστη Corey Floyd
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 03:13
χρήστη Corey Floyd
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
9k
Μετακίνηση UIImageView
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 08:56
χρήστη Alex
ψήφοι
8
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Πώς μονάδα ελέγχου για το iPhone λειτουργεί;
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 09:40
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 10:07
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 12:32
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 20:43
χρήστη Michael Grinich
ψήφοι
12
απαντήσεις
4
προβολές
5k
Τι είδους δεδομένα είναι size_t εκμετάλλευση;
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 20:58
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 14/05/2009 στις 22:33
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 15/05/2009 στις 10:23
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 15/05/2009 στις 12:02
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 15/05/2009 στις 16:40
χρήστη anon
Δημοσιεύθηκε 15/05/2009 στις 21:36
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 16/05/2009 στις 00:18
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 16/05/2009 στις 01:06
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 16/05/2009 στις 17:54
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 16/05/2009 στις 18:18
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 17/05/2009 στις 01:23
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 18/05/2009 στις 23:09
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 00:42
χρήστη stefanB
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 07:32
χρήστη Boon
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Τι μπορώ να κάνω με έναν εκπρόσωπο CALayer;
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 12:22
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 13:56
χρήστη Thanks
ψήφοι
12
απαντήσεις
3
προβολές
10k
πώς να πάρει στοιχεία από UIAlertView;
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 14:53
χρήστη SST
ψήφοι
37
απαντήσεις
12
προβολές
47k
Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός UIAlertView;
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 15:43
χρήστη Aishwarya
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 17:59
χρήστη zoul
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
6k
pushViewController εντοπισμού σφαλμάτων
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 19:44
χρήστη Lee Armstrong
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
4k
UIImageView υποκατηγορία αντιγράψετε την εικόνα
Δημοσιεύθηκε 19/05/2009 στις 20:54
χρήστη J T
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
7k
Πώς να ρυθμίσετε UIcolor στο απέραντο γαλάζιο
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 01:14
χρήστη ebaccount
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 17:30
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 19:05
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 23:43
χρήστη Taras
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
3k
πώς να προσαρμόσετε uitableview
Δημοσιεύθηκε 20/05/2009 στις 23:54
χρήστη ebaccount
Δημοσιεύθηκε 21/05/2009 στις 08:25
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 00:05
χρήστη Corey Floyd
ψήφοι
6
απαντήσεις
6
προβολές
10k
συνοριακό ζήτημα UITableViewCell / UISegmentedControl
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 11:48
χρήστη Daniel Wood
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 12:28
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 15:14
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 15:56
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 16:32
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 16:48
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 16:58
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 20:29
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 20:42
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 21:00
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 21:33
χρήστη Todd Ditchendorf
Δημοσιεύθηκε 22/05/2009 στις 21:36
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 23/05/2009 στις 11:56
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 23/05/2009 στις 18:52
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 24/05/2009 στις 14:55
χρήστη Thanks
ψήφοι
103
απαντήσεις
5
προβολές
60k
Πώς μπορώ να προσθέσω μια boolean τιμή για ένα NSDictionary;
Δημοσιεύθηκε 24/05/2009 στις 15:41
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 24/05/2009 στις 21:06
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 25/05/2009 στις 01:07
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 25/05/2009 στις 01:22
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 25/05/2009 στις 11:27
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 25/05/2009 στις 13:15
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 25/05/2009 στις 13:41
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 25/05/2009 στις 14:39
χρήστη Thanks
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πώς μπορώ να αφαιρέσω το -mthumb σημαία compiler σε XCode;
Δημοσιεύθηκε 25/05/2009 στις 15:14
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 25/05/2009 στις 18:47
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 08:52
χρήστη Boon
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 10:44
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 10:50
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 13:13
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 15:30
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 21:24
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 21:51
χρήστη lolsborn
Δημοσιεύθηκε 26/05/2009 στις 23:26
χρήστη FlorianZ
Δημοσιεύθηκε 27/05/2009 στις 10:48
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 27/05/2009 στις 11:11
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 27/05/2009 στις 13:21
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 27/05/2009 στις 14:06
χρήστη Thanks
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
7k
UINavigationController παρακολουθούν - popViewControllerAnimated:
Δημοσιεύθηκε 28/05/2009 στις 12:24
χρήστη Bluephlame
Δημοσιεύθηκε 28/05/2009 στις 13:51
χρήστη Thanks
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
1k
UIKit SDK 3.0 σφάλματος
Δημοσιεύθηκε 28/05/2009 στις 14:06
χρήστη Manish
Δημοσιεύθηκε 28/05/2009 στις 14:13
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 28/05/2009 στις 14:38
χρήστη Thanks
ψήφοι
117
απαντήσεις
2
προβολές
30k
Διαλύοντας το UIImage imageNamed: FUD
Δημοσιεύθηκε 29/05/2009 στις 08:03
χρήστη Roger Nolan
Δημοσιεύθηκε 29/05/2009 στις 08:09
χρήστη Boon
Δημοσιεύθηκε 29/05/2009 στις 10:15
χρήστη Tricky
ψήφοι
35
απαντήσεις
9
προβολές
43k
Μπορώ να συνδέσετε σε Clear Button UISearchBar του;
Δημοσιεύθηκε 29/05/2009 στις 10:48
χρήστη Jasarien
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Είναι ένα αντικείμενο περιτύλιγμα για SEL εκεί;
Δημοσιεύθηκε 29/05/2009 στις 23:41
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 30/05/2009 στις 11:16
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 30/05/2009 στις 15:43
χρήστη stevex
Δημοσιεύθηκε 30/05/2009 στις 16:44
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 30/05/2009 στις 17:43
χρήστη Thanks
Δημοσιεύθηκε 31/05/2009 στις 08:33
χρήστη Thanks
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Tweetie όπως μενού κτύπημα
Δημοσιεύθηκε 01/06/2009 στις 04:13
χρήστη Mugunth
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
552
UISegmentControl και UITableViewController κινούμενα σχέδια
Δημοσιεύθηκε 01/06/2009 στις 04:18
χρήστη Mugunth
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
199
Κάνε κάτι αν θέα φορτία
Δημοσιεύθηκε 01/06/2009 στις 11:25
χρήστη Stefan
Δημοσιεύθηκε 02/06/2009 στις 00:28
χρήστη Thanks

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more