Ερωτήσεις με ετικέτα [xamarin.android]

ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
23k
Silverlight / Moonlight σε συσκευές Android
Δημοσιεύθηκε 18/04/2010 στις 19:11
χρήστη vtortola
Δημοσιεύθηκε 18/04/2010 στις 19:50
χρήστη stesch
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Η ελάχιστη έκδοση του Android για εφαρμογές Monodroid;
Δημοσιεύθηκε 08/09/2010 στις 10:54
χρήστη Adrian Grigore
Δημοσιεύθηκε 08/09/2010 στις 19:40
χρήστη Adrian Grigore
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
5k
Android StartActivityForResult και Finish (με βίντεο)
Δημοσιεύθηκε 31/10/2010 στις 18:14
χρήστη Matthew Groves
Δημοσιεύθηκε 16/11/2010 στις 04:54
χρήστη Marcus
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
810
Αγορά αδειών για MonoTouch και MonoDroid μαζί
Δημοσιεύθηκε 25/11/2010 στις 16:28
χρήστη Telavian
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Android / MonoDroid έθιμο ερώτηση Ringtones
Δημοσιεύθηκε 01/12/2010 στις 03:12
χρήστη Arash
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
551
Σταυρός πλατφόρμα mobile gaming;
Δημοσιεύθηκε 10/12/2010 στις 10:48
χρήστη DavidG
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
6k
ένθετη σχήματα σε Android SDK
Δημοσιεύθηκε 10/12/2010 στις 22:57
χρήστη dropsOfJupiter
Δημοσιεύθηκε 13/12/2010 στις 20:24
χρήστη dropsOfJupiter
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
788
AssetManage συγκεκριμενοποίηση
Δημοσιεύθηκε 14/12/2010 στις 20:31
χρήστη dropsOfJupiter
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
1k
IOC με AOP (PostSharp) σε MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 20/12/2010 στις 17:39
χρήστη Matthew Groves
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
953
Ενιαία βάση κώδικα για monodroid, ΠΕ7 και Silverlight
Δημοσιεύθηκε 24/12/2010 στις 21:19
χρήστη Tom
Δημοσιεύθηκε 29/12/2010 στις 18:14
χρήστη D Lyonnais
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
2k
MonoTouch δείγμα χρωμάτων δάχτυλο
Δημοσιεύθηκε 05/01/2011 στις 19:26
χρήστη James Cadd
Δημοσιεύθηκε 05/01/2011 στις 20:16
χρήστη Keith Barrows
Δημοσιεύθηκε 06/01/2011 στις 19:32
χρήστη James Cadd
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Debug.WriteLine ισοδύναμο σε MonoTouch / MonoDroid;
Δημοσιεύθηκε 06/01/2011 στις 19:33
χρήστη James Cadd
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
632
πρόβλημα μεταγλώττισης monodroid δείγμα
Δημοσιεύθηκε 10/01/2011 στις 13:58
χρήστη Tigran
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
10k
Μπορείτε να εκτελέσετε XNA παιχνίδια για το Android;
Δημοσιεύθηκε 12/01/2011 στις 09:31
χρήστη andreiursan
ψήφοι
7
απαντήσεις
1
προβολές
10k
Monodroid δείγματα / widgets με τον πηγαίο κώδικα
Δημοσιεύθηκε 18/01/2011 στις 13:21
χρήστη Zerotoinfinity
Δημοσιεύθηκε 19/01/2011 στις 11:57
χρήστη Click Ahead
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
447
Monodroid: Εξαίρεση σε XmlDocument.SelectNodes () μέθοδος
Δημοσιεύθηκε 22/01/2011 στις 21:16
χρήστη user304582
Δημοσιεύθηκε 27/01/2011 στις 15:18
χρήστη anonymous
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Monodroid εξομοιωτή πρόβλημα τοποθεσία ανάκτηση
Δημοσιεύθηκε 30/01/2011 στις 18:58
χρήστη user304582
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
MonoDroid απλό web server
Δημοσιεύθηκε 04/02/2011 στις 01:34
χρήστη leonardo
ψήφοι
17
απαντήσεις
1
προβολές
13k
Χρειάζεστε ένα παράδειγμα της SQLite με Monodroid
Δημοσιεύθηκε 08/02/2011 στις 22:47
χρήστη basheps
ψήφοι
6
απαντήσεις
7
προβολές
11k
iOS και Android ανάπτυξης για τα Windows
Δημοσιεύθηκε 14/02/2011 στις 15:04
χρήστη Dimitri
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
331
MVC MONODROID ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Δημοσιεύθηκε 15/02/2011 στις 07:50
χρήστη Kumar
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Σφάλμα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει WCF στο MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 16/02/2011 στις 09:16
χρήστη John Petrak
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
932
Χρησιμοποιώντας το πρότυπο MVP με MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 06/03/2011 στις 16:40
χρήστη Matthew Groves
Δημοσιεύθηκε 17/03/2011 στις 07:45
χρήστη nemke
Δημοσιεύθηκε 22/03/2011 στις 23:49
χρήστη Diver Dan
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
684
Χρησιμοποιώντας το JSON Βιβλιοθήκη στο Mono
Δημοσιεύθηκε 28/03/2011 στις 08:50
χρήστη GuyFawkes
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Android Java σε C # URL
Δημοσιεύθηκε 29/03/2011 στις 13:30
χρήστη basheps
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
353
Πρόσβαση S3 από μια εφαρμογή MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 31/03/2011 στις 05:24
χρήστη Brad Cunningham
Δημοσιεύθηκε 05/04/2011 στις 14:04
χρήστη leighhydes
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
259
Monodroid χτίσει το σφάλμα για το έργο εκκίνηση
Δημοσιεύθηκε 10/04/2011 στις 09:42
χρήστη peirix
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Monodroid σώσει την εικόνα από το url
Δημοσιεύθηκε 10/04/2011 στις 10:23
χρήστη adam
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
2k
zxing ένταξη στην monodroid εφαρμογή
Δημοσιεύθηκε 10/04/2011 στις 22:25
χρήστη thames
Δημοσιεύθηκε 11/04/2011 στις 14:25
χρήστη Tapio Lindqvist
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
2k
λύση Χάρτες Google για MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 12/04/2011 στις 20:57
χρήστη Dentler
Δημοσιεύθηκε 13/04/2011 στις 08:18
χρήστη Howard
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
MonoDroid δεν έχει υποστήριξη για System.IO.Ports
Δημοσιεύθηκε 13/04/2011 στις 19:36
χρήστη guy
Δημοσιεύθηκε 14/04/2011 στις 08:04
χρήστη yusuf karatoprak
Δημοσιεύθηκε 14/04/2011 στις 19:24
χρήστη amw157
Δημοσιεύθηκε 14/04/2011 στις 20:13
χρήστη Canastro
Δημοσιεύθηκε 16/04/2011 στις 16:49
χρήστη Jensen
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
553
MonoDroid HelloTabWidget φροντιστήριο δεν πακέτο.
Δημοσιεύθηκε 16/04/2011 στις 17:09
χρήστη LO'd
Δημοσιεύθηκε 18/04/2011 στις 21:54
χρήστη benhorgen
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Mono Android. πλαισίου δοκιμή μονάδα
Δημοσιεύθηκε 19/04/2011 στις 09:32
χρήστη Igor V Savchenko
Δημοσιεύθηκε 19/04/2011 στις 14:06
χρήστη Steve Mitcham
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
502
Εφαρμογή των εργασιών στο monodroid
Δημοσιεύθηκε 19/04/2011 στις 14:24
χρήστη Howard
Δημοσιεύθηκε 19/04/2011 στις 16:44
χρήστη Deano
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
976
MVVM πλαίσιο για MonoDroid;
Δημοσιεύθηκε 20/04/2011 στις 09:46
χρήστη andineupert
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
785
MonoTouch: το υποστηρίζει ΥΠΟΙΟ;
Δημοσιεύθηκε 20/04/2011 στις 22:51
χρήστη app42
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
678
Monodroid bitmap για ροή
Δημοσιεύθηκε 21/04/2011 στις 10:23
χρήστη adam vega
Δημοσιεύθηκε 21/04/2011 στις 20:03
χρήστη John Coe
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
MVVM Φως Toolkit για Mono / MonoDroid;
Δημοσιεύθηκε 22/04/2011 στις 13:02
χρήστη andineupert
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
2k
MonoDroid ασύγχρονη Webservice κλήσης
Δημοσιεύθηκε 24/04/2011 στις 06:13
χρήστη Dave Hughes
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
1k
MonoDroid Ομοιότητες Ανάπτυξης Android
Δημοσιεύθηκε 24/04/2011 στις 07:19
χρήστη The Lazy Coder
Δημοσιεύθηκε 25/04/2011 στις 01:09
χρήστη user723067
ψήφοι
6
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Επαναχρησιμοποίηση βιβλιοθήκη MonoTouch για MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 26/04/2011 στις 01:03
χρήστη TheNextman
Δημοσιεύθηκε 26/04/2011 στις 15:53
χρήστη Matt Hook
Δημοσιεύθηκε 27/04/2011 στις 14:35
χρήστη Matt Hook
Δημοσιεύθηκε 28/04/2011 στις 00:16
χρήστη The Lazy Coder
Δημοσιεύθηκε 28/04/2011 στις 07:29
χρήστη speedplane
Δημοσιεύθηκε 28/04/2011 στις 08:19
χρήστη Mark Evans
ψήφοι
18
απαντήσεις
9
προβολές
30k
αποτυχία INSTALL_FAILED_MEDIA_UNAVAILABLE
Δημοσιεύθηκε 28/04/2011 στις 09:13
χρήστη Miros
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
MonoDroid για Honeycomb - σβήνουν τα φώτα
Δημοσιεύθηκε 28/04/2011 στις 18:19
χρήστη TheNextman
Δημοσιεύθηκε 29/04/2011 στις 13:57
χρήστη Igor V Savchenko
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
456
MonoDroid batery διαρροή εφαρμογή πιο γρήγορα;
Δημοσιεύθηκε 03/05/2011 στις 13:23
χρήστη Rodrigo
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Το μέλλον των Mono & MonoDroid + MonoTouch;
Δημοσιεύθηκε 03/05/2011 στις 20:11
χρήστη CheeseburgerTech
Δημοσιεύθηκε 05/05/2011 στις 10:26
χρήστη Gabor
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
1k
ταχύτητα MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 05/05/2011 στις 23:52
χρήστη Ali Shafai
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Monodroid φωτογραφική μηχανή / παράδειγμα ImageView
Δημοσιεύθηκε 06/05/2011 στις 05:14
χρήστη LO'd
ψήφοι
10
απαντήσεις
6
προβολές
9k
MonoDroid VS Java στο Android ανάπτυξη;
Δημοσιεύθηκε 10/05/2011 στις 15:32
χρήστη Roger
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
552
Αυτή η έκδοση beta έχει λήξει
Δημοσιεύθηκε 10/05/2011 στις 23:36
χρήστη Chris
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
694
MonoDroid Camera.IshutterCalBack
Δημοσιεύθηκε 12/05/2011 στις 23:34
χρήστη LO'd
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
481
Monodroid null pointer όταν συσκευασία
Δημοσιεύθηκε 16/05/2011 στις 18:12
χρήστη TheNextman
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
MonoDroid drawable.createfromstream
Δημοσιεύθηκε 20/05/2011 στις 07:55
χρήστη Ali Shafai
Δημοσιεύθηκε 20/05/2011 στις 17:11
χρήστη Zubair Ahmed
Δημοσιεύθηκε 20/05/2011 στις 20:47
χρήστη Neal
Δημοσιεύθηκε 24/05/2011 στις 18:34
χρήστη Neal
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
220
Πού μπορώ να βρω όλα τα Android γραφικά μάρκετινγκ;
Δημοσιεύθηκε 25/05/2011 στις 13:08
χρήστη Neal
Δημοσιεύθηκε 25/05/2011 στις 16:21
χρήστη satish
Δημοσιεύθηκε 25/05/2011 στις 17:04
χρήστη Neal
ψήφοι
28
απαντήσεις
2
προβολές
8k
Πώς Mono για την εργασία του Android;
Δημοσιεύθηκε 28/05/2011 στις 23:46
χρήστη nicholas.hauschild
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
419
Μετατρέψτε το Android κώδικα MonoAndroid Κωδικός
Δημοσιεύθηκε 31/05/2011 στις 23:25
χρήστη Fritz
Δημοσιεύθηκε 01/06/2011 στις 02:11
χρήστη Neal
Δημοσιεύθηκε 02/06/2011 στις 08:40
χρήστη Ben Drury
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
299
Monodroid Εξαίρεση
Δημοσιεύθηκε 03/06/2011 στις 11:05
χρήστη user780781
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
OnTouchEvent λείπει Δείτε παράμετρος στην Monodroid
Δημοσιεύθηκε 03/06/2011 στις 12:28
χρήστη Narcís Calvet
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
517
monodroid θέμα αδειοδότησης
Δημοσιεύθηκε 06/06/2011 στις 07:07
χρήστη griegs
Δημοσιεύθηκε 06/06/2011 στις 18:41
χρήστη Neal
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Monodroid δεν θα αναπτύξει κατά τη χρήση ενός ImageView
Δημοσιεύθηκε 07/06/2011 στις 06:55
χρήστη griegs
Δημοσιεύθηκε 08/06/2011 στις 10:53
χρήστη Filippa
Δημοσιεύθηκε 08/06/2011 στις 20:44
χρήστη jondavidjohn
Δημοσιεύθηκε 12/06/2011 στις 02:58
χρήστη Fritz
ψήφοι
4
απαντήσεις
2
προβολές
838
Monodroid και ninject
Δημοσιεύθηκε 13/06/2011 στις 23:37
χρήστη Kern
Δημοσιεύθηκε 14/06/2011 στις 22:46
χρήστη jondavidjohn
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
2k
monodroid για το Android υπηρεσίας
Δημοσιεύθηκε 15/06/2011 στις 23:38
χρήστη user43737
Δημοσιεύθηκε 16/06/2011 στις 15:27
χρήστη jondavidjohn
Δημοσιεύθηκε 16/06/2011 στις 18:33
χρήστη Coolkill
Δημοσιεύθηκε 16/06/2011 στις 20:20
χρήστη tarun
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Η δημιουργία μιας εφαρμογής MonoDevelop
Δημοσιεύθηκε 16/06/2011 στις 20:57
χρήστη ta-run
Δημοσιεύθηκε 17/06/2011 στις 01:07
χρήστη Neal
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
215
monodroid Σφάλμα μεταγλώττισης
Δημοσιεύθηκε 18/06/2011 στις 02:15
χρήστη Kern
Δημοσιεύθηκε 18/06/2011 στις 11:34
χρήστη Venkadeshwaran
Δημοσιεύθηκε 18/06/2011 στις 21:16
χρήστη Neal
Δημοσιεύθηκε 19/06/2011 στις 01:55
χρήστη Fritz
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
ListView ItemClick MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 20/06/2011 στις 01:46
χρήστη Fritz
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
580
tabwidget doesnt δουλειά μονο γ #
Δημοσιεύθηκε 20/06/2011 στις 14:56
χρήστη Yusuf Seyrek
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
405
Γιατί Resource.Designer.cs δεν δημιουργείται
Δημοσιεύθηκε 20/06/2011 στις 17:18
χρήστη Sebastian
Δημοσιεύθηκε 21/06/2011 στις 08:26
χρήστη Yusuf Seyrek
Δημοσιεύθηκε 24/06/2011 στις 14:41
χρήστη Venkadeshwaran
Δημοσιεύθηκε 28/06/2011 στις 08:43
χρήστη Shnell
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Χρησιμοποιώντας webView.AddJavascriptInterface με MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 28/06/2011 στις 12:43
χρήστη larspars
Δημοσιεύθηκε 28/06/2011 στις 15:45
χρήστη jondavidjohn
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
157
MonoDroid - Αρχάριοι
Δημοσιεύθηκε 29/06/2011 στις 11:16
χρήστη Sebosin
ψήφοι
-1
απαντήσεις
3
προβολές
3k
MonoDroid - Αρχάριοι
Δημοσιεύθηκε 29/06/2011 στις 17:34
χρήστη Sebosin
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
735
Monodroid προκαλεί το σφάλμα
Δημοσιεύθηκε 30/06/2011 στις 09:34
χρήστη Andrii Andriichuk
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Βελτιώστε την απόδοση του Android Spinner φόρτωσης
Δημοσιεύθηκε 30/06/2011 στις 16:32
χρήστη Neal
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
4k
MonoDroid Splash Screen
Δημοσιεύθηκε 03/07/2011 στις 03:02
χρήστη Fritz
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
769
αρχείο HTML φορτίο με MonoDroid
Δημοσιεύθηκε 05/07/2011 στις 03:50
χρήστη Trey Balut
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
5k
Monodroid "Hello-World" για το Visual Studio 2010 αποτυγχάνει
Δημοσιεύθηκε 05/07/2011 στις 07:09
χρήστη Dror
Δημοσιεύθηκε 05/07/2011 στις 15:06
χρήστη sean.net
Δημοσιεύθηκε 06/07/2011 στις 10:31
χρήστη mironych
Δημοσιεύθηκε 06/07/2011 στις 18:56
χρήστη Bart Sipes
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
906
Πρόβλημα ανάπτυξη σε εξομοιωτή
Δημοσιεύθηκε 08/07/2011 στις 15:39
χρήστη ffleandro
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Αποστολή αίτηση POST για REST API κλήση μεθόδου
Δημοσιεύθηκε 08/07/2011 στις 17:22
χρήστη mironych
Δημοσιεύθηκε 10/07/2011 στις 01:25
χρήστη Trey Balut
Δημοσιεύθηκε 10/07/2011 στις 18:56
χρήστη Neal
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
754
Πώς να ρυθμίσετε Java CLASSPATH στην Monodroid
Δημοσιεύθηκε 13/07/2011 στις 15:30
χρήστη Narcís Calvet
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
140
αρχεία Μη έγκυρη γραμμή εντολών
Δημοσιεύθηκε 16/07/2011 στις 02:50
χρήστη Joe
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πρόβλημα λειτουργίας μιας MonoDevelop App
Δημοσιεύθηκε 17/07/2011 στις 20:56
χρήστη ta-run
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Mono Droid onClick εκδήλωση δεν βρέθηκε
Δημοσιεύθηκε 17/07/2011 στις 22:05
χρήστη Chris Hawkins
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
404
Τι είναι σήμερα πιο σταθερό - Monodroid ή MonoTouch;
Δημοσιεύθηκε 20/07/2011 στις 00:21
χρήστη Adrian Grigore
ψήφοι
4
απαντήσεις
4
προβολές
1k
Ανέβασμα MonoDroid εφαρμογή για το Android Market
Δημοσιεύθηκε 20/07/2011 στις 01:25
χρήστη Trey Balut
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
8k
Η προσθήκη δυνατότητα σχεδίασης σε ένα ImageView
Δημοσιεύθηκε 20/07/2011 στις 13:11
χρήστη Vegard Larsen
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
256
Χρησιμοποιώντας το Android ομιλία API στα Windows
Δημοσιεύθηκε 21/07/2011 στις 18:22
χρήστη Ben
Δημοσιεύθηκε 25/07/2011 στις 11:04
χρήστη Gwennin
Δημοσιεύθηκε 26/07/2011 στις 16:37
χρήστη user860302
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
530
MonoDroid αποτυγχάνει να φορτώσει εξομοιωτή
Δημοσιεύθηκε 27/07/2011 στις 21:22
χρήστη chobo2
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
403
Πού Όνομα εφαρμογής showup; Android / MonoAndroid
Δημοσιεύθηκε 27/07/2011 στις 23:35
χρήστη chobo2
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Σύρετε το δάχτυλό σας Προβολή στο Android / MonoAndroid;
Δημοσιεύθηκε 28/07/2011 στις 00:28
χρήστη chobo2
Δημοσιεύθηκε 28/07/2011 στις 16:14
χρήστη kushal45
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
393
Σχεδιάσιμα δομή φακέλου στο monodroid;
Δημοσιεύθηκε 28/07/2011 στις 22:20
χρήστη chobo2
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Πώς να κάνει ένα ακροατή animation στην MonoDroid;
Δημοσιεύθηκε 29/07/2011 στις 18:01
χρήστη chobo2
Δημοσιεύθηκε 29/07/2011 στις 21:15
χρήστη chobo2
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
2k
Πώς να χρησιμοποιήσετε SetAnimationListener ();
Δημοσιεύθηκε 01/08/2011 στις 21:18
χρήστη Tony Fonager
Δημοσιεύθηκε 02/08/2011 στις 04:59
χρήστη Daniel Lip
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Mono για Android - Δοκιμές Μονάδας με το Visual Studio
Δημοσιεύθηκε 02/08/2011 στις 15:59
χρήστη Chris Hawkins
Δημοσιεύθηκε 02/08/2011 στις 20:29
χρήστη chobo2
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
673
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσω MonoDroid ή το Android;
Δημοσιεύθηκε 04/08/2011 στις 18:00
χρήστη chobo2
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
967
MonoDroid χειρονομίες δεν λειτουργεί για μένα
Δημοσιεύθηκε 04/08/2011 στις 20:51
χρήστη chobo2
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Πώς να σώσει ιδιωτικές προτιμήσεις με monodroid;
Δημοσιεύθηκε 05/08/2011 στις 20:38
χρήστη chobo2
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Γιατί είναι monodroid / το Android emulator είναι τόσο αργή;
Δημοσιεύθηκε 05/08/2011 στις 22:00
χρήστη chobo2
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
282
MonoDroid: HelloWorld δεν καταλήγουν σε εξομοιωτή
Δημοσιεύθηκε 06/08/2011 στις 04:49
χρήστη BahaiResearch.com
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
291
MonoDroid: Επιτάχυνση Simulator
Δημοσιεύθηκε 07/08/2011 στις 01:42
χρήστη BahaiResearch.com
Δημοσιεύθηκε 08/08/2011 στις 19:19
χρήστη chobo2
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
System.Runtime.Serialization.Json στην Monodroid;
Δημοσιεύθηκε 08/08/2011 στις 21:13
χρήστη chobo2
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
719
Καλύτερη Debuggin πληροφορίες με monodroid;
Δημοσιεύθηκε 09/08/2011 στις 18:28
χρήστη chobo2
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
483
MonoTouch / MonoDroid κοινότητας άδεια;
Δημοσιεύθηκε 09/08/2011 στις 19:28
χρήστη Eric Falsken
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
719
Monodroid - Πώς να συμπεριλάβει διατάξεις;
Δημοσιεύθηκε 09/08/2011 στις 21:31
χρήστη chobo2
Δημοσιεύθηκε 10/08/2011 στις 19:53
χρήστη BahaiResearch.com
Δημοσιεύθηκε 10/08/2011 στις 23:03
χρήστη BahaiResearch.com
Δημοσιεύθηκε 11/08/2011 στις 14:51
χρήστη learn_andrd
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
7k
Πώς να πάρει την Resource.Id από την αξία του;
Δημοσιεύθηκε 11/08/2011 στις 18:39
χρήστη chobo2
Δημοσιεύθηκε 12/08/2011 στις 11:01
χρήστη learn_andrd
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
181
MonoDroid: Χρονικό όριο εντοπισμού σφαλμάτων
Δημοσιεύθηκε 12/08/2011 στις 18:50
χρήστη BahaiResearch.com
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Mono για Android: Ποια λειτουργεί Δοκιμές Πλαίσια
Δημοσιεύθηκε 12/08/2011 στις 22:39
χρήστη BahaiResearch.com
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Ελέγξτε αν RunOnUiThread είναι απαραίτητο;
Δημοσιεύθηκε 15/08/2011 στις 13:07
χρήστη Eun
Δημοσιεύθηκε 16/08/2011 στις 11:09
χρήστη brejoc
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Android Σε Κώδικας πάρει την έκδοση της εφαρμογής;
Δημοσιεύθηκε 17/08/2011 στις 00:12
χρήστη BahaiResearch.com
Δημοσιεύθηκε 17/08/2011 στις 12:43
χρήστη Strillo
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
489
Android: Υπογραφή για πολλούς πελάτες (MonoDroid)
Δημοσιεύθηκε 17/08/2011 στις 19:16
χρήστη BahaiResearch.com
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
4k
monodroid χρονοδιακόπτη
Δημοσιεύθηκε 17/08/2011 στις 19:37
χρήστη alireza
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Mono για τον εντοπισμό σφαλμάτων Android στο VS2010
Δημοσιεύθηκε 22/08/2011 στις 15:23
χρήστη Alex Troto
ψήφοι
116
απαντήσεις
13
προβολές
111k
Πώς να αλλάξετε το χρώμα σχήμα δυναμικά;
Δημοσιεύθηκε 23/08/2011 στις 17:54
χρήστη chobo2
Δημοσιεύθηκε 25/08/2011 στις 05:19
χρήστη Adrian Toman
Δημοσιεύθηκε 26/08/2011 στις 12:58
χρήστη learn_andrd
ψήφοι
2
απαντήσεις
0
προβολές
2k
κινούμενα σχέδια Σύρετε προς τα κάτω
Δημοσιεύθηκε 26/08/2011 στις 14:29
χρήστη Vegard Larsen
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
869
Μήνυμα λάθους «άγνωστο μέλος»
Δημοσιεύθηκε 28/08/2011 στις 12:52
χρήστη Kimarov
Δημοσιεύθηκε 29/08/2011 στις 05:41
χρήστη Adrian Toman
Δημοσιεύθηκε 01/09/2011 στις 11:13
χρήστη chamel
Δημοσιεύθηκε 02/09/2011 στις 04:42
χρήστη Adrian Toman
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
4k
μετατροπή java.lang.Object να .net τύπου
Δημοσιεύθηκε 02/09/2011 στις 14:05
χρήστη Alex Troto
Δημοσιεύθηκε 02/09/2011 στις 14:43
χρήστη Alexadnr
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
954
Χρησιμοποιώντας Vici δροσερό αποθήκευσης με monodroid
Δημοσιεύθηκε 02/09/2011 στις 17:33
χρήστη Terrance
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
281
monodroid βιβλιοθήκη WinForms
Δημοσιεύθηκε 03/09/2011 στις 05:57
χρήστη rotard
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Monodroid πώς να αντιγράψετε βάση δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 04/09/2011 στις 19:02
χρήστη Thomas_DK
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
503
δημιουργήσετε ή να γεμίσει ένα pdf με monodroid
Δημοσιεύθηκε 06/09/2011 στις 15:34
χρήστη anna
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Καθαρή Monodroid κλωστή αυτόματης συμπλήρωσης
Δημοσιεύθηκε 07/09/2011 στις 06:43
χρήστη Quintin Balsdon
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
969
Mono για Android - OutOfMemoryError
Δημοσιεύθηκε 07/09/2011 στις 10:16
χρήστη Vegard Larsen
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
528
obtainStyledAttributes στην monodroid
Δημοσιεύθηκε 08/09/2011 στις 13:35
χρήστη Alex Troto
Δημοσιεύθηκε 08/09/2011 στις 15:31
χρήστη chamel
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
947
Προσθέστε οποιοδήποτε αριθμό των WebViews σε ScrollView
Δημοσιεύθηκε 09/09/2011 στις 11:45
χρήστη Alexadnr
Δημοσιεύθηκε 10/09/2011 στις 08:30
χρήστη Maxim Gershkovich

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more