Ερωτήσεις με ετικέτα [yolo]

ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
2k
SSD ή YOLO για Raspberry Pi
Δημοσιεύθηκε 20/02/2017 στις 19:48
χρήστη Saruman
ψήφοι
3
απαντήσεις
4
προβολές
646
Δοκιμές με τη χρήση YOLO έκδοση 2
Δημοσιεύθηκε 23/02/2017 στις 16:09
χρήστη Priya Narayanan
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
8k
μοντέλο ανίχνευσης αντικειμένων YOLO;
Δημοσιεύθηκε 29/03/2017 στις 07:07
χρήστη Kamel BOUYACOUB
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
485
Πώς Yolo υπολογίζεται η P (Object) στο YOLO 9000
Δημοσιεύθηκε 11/04/2017 στις 08:48
χρήστη Kamel BOUYACOUB
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
573
YOLO V2 με το Kinect v2 και Tensorflow
Δημοσιεύθηκε 16/07/2017 στις 11:46
χρήστη Abduoit
Δημοσιεύθηκε 04/11/2017 στις 00:32
χρήστη Mike Liao
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
327
YOLO λειτουργία Απώλεια μείωση της ακρίβειας
Δημοσιεύθηκε 11/11/2017 στις 20:21
χρήστη Michael Bawol
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
65
Μηδέν σημείο αναφοράς στην darknet YOLO
Δημοσιεύθηκε 13/11/2017 στις 15:34
χρήστη Idaswe
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
188
Τρέξιμο YOLO για gstreamer ζωοτροφών
Δημοσιεύθηκε 13/12/2017 στις 04:01
χρήστη Vignesh
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
139
segementation εικόνα για Yolo
Δημοσιεύθηκε 01/03/2018 στις 20:04
χρήστη Pjryan
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
234
Οριοθέτησης κουτιά για Yolo
Δημοσιεύθηκε 06/03/2018 στις 00:07
χρήστη Pjryan
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
157
YOLOv2 μέγεθος της εικόνας εισόδου
Δημοσιεύθηκε 06/03/2018 στις 06:17
χρήστη spynal
Δημοσιεύθηκε 08/03/2018 στις 06:42
χρήστη Tuyen Vo Quang
Δημοσιεύθηκε 18/03/2018 στις 05:51
χρήστη Chris72H
Δημοσιεύθηκε 19/03/2018 στις 08:19
χρήστη Moni93
Δημοσιεύθηκε 19/03/2018 στις 21:31
χρήστη Richard Price-Jones
Δημοσιεύθηκε 22/03/2018 στις 02:39
χρήστη user2270860
Δημοσιεύθηκε 23/03/2018 στις 05:23
χρήστη HSKim
ψήφοι
1
απαντήσεις
4
προβολές
373
Darknet YOLO μέγεθος της εικόνας
Δημοσιεύθηκε 23/03/2018 στις 11:31
χρήστη Farahats9
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
80
Μαζική κανονικοποίηση Παράμετροι
Δημοσιεύθηκε 25/03/2018 στις 11:48
χρήστη rrrain
Δημοσιεύθηκε 28/03/2018 στις 12:00
χρήστη roll no. 1
Δημοσιεύθηκε 01/04/2018 στις 00:42
χρήστη elyse maple
Δημοσιεύθηκε 01/04/2018 στις 02:43
χρήστη Richard Price-Jones
Δημοσιεύθηκε 06/04/2018 στις 14:06
χρήστη Gab
Δημοσιεύθηκε 06/04/2018 στις 16:36
χρήστη lee hannigan
Δημοσιεύθηκε 07/04/2018 στις 09:41
χρήστη Code Monkey
Δημοσιεύθηκε 07/04/2018 στις 11:50
χρήστη Shiro
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
34
cv2 δεν μπορεί να βρει το αρχείο βάρη Yolo
Δημοσιεύθηκε 08/04/2018 στις 04:15
χρήστη MonkeyBot2020
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
518
OpenCV: Χρησιμοποιώντας Yolov3
Δημοσιεύθηκε 11/04/2018 στις 13:23
χρήστη SoullessStone
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
35
διαδικασία συγκράτησης Yolo
Δημοσιεύθηκε 11/04/2018 στις 18:59
χρήστη user4543816
Δημοσιεύθηκε 12/04/2018 στις 01:48
χρήστη coder999
Δημοσιεύθηκε 12/04/2018 στις 09:59
χρήστη GhostBB BMT
Δημοσιεύθηκε 13/04/2018 στις 09:55
χρήστη Erandaka Anupama
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
49
GStreamer-κρίσιμο σφάλμα
Δημοσιεύθηκε 13/04/2018 στις 11:25
χρήστη deadcode
Δημοσιεύθηκε 18/04/2018 στις 04:50
χρήστη suphihowsitgoing
Δημοσιεύθηκε 19/04/2018 στις 15:25
χρήστη Austin
Δημοσιεύθηκε 20/04/2018 στις 12:49
χρήστη FlavienRJ
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
51
Yolo κρέμεται σε βίντεο
Δημοσιεύθηκε 20/04/2018 στις 15:28
χρήστη Austin
Δημοσιεύθηκε 22/04/2018 στις 06:30
χρήστη Bruce Wong
Δημοσιεύθηκε 22/04/2018 στις 12:43
χρήστη Shiro
Δημοσιεύθηκε 24/04/2018 στις 14:37
χρήστη walkerlala
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
53
Εκτελέστε την κατάρτιση πολυ-κλίμακας (yolov2)
Δημοσιεύθηκε 24/04/2018 στις 14:44
χρήστη walkerlala
Δημοσιεύθηκε 26/04/2018 στις 13:45
χρήστη puff06
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
21
NN Μοντέλο Υπολογισμού Utility Κόστους
Δημοσιεύθηκε 27/04/2018 στις 14:04
χρήστη NOBOND_GFX
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
194
Πώς να μετατρέψετε το darknet μοντέλο Yolo στο κέρας;
Δημοσιεύθηκε 28/04/2018 στις 15:56
χρήστη Tob
Δημοσιεύθηκε 29/04/2018 στις 12:47
χρήστη kawake123
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
43
Σύγχυση σχετικά με Yolo
Δημοσιεύθηκε 03/05/2018 στις 10:30
χρήστη Adrien Nivaggioli
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
16
Δυσκολία μετά την darkflow GitHub αποθήκη YOLO
Δημοσιεύθηκε 04/05/2018 στις 05:35
χρήστη user7689454
Δημοσιεύθηκε 04/05/2018 στις 19:15
χρήστη shah lamaan
Δημοσιεύθηκε 09/05/2018 στις 01:41
χρήστη voo_doo
Δημοσιεύθηκε 11/05/2018 στις 06:48
χρήστη Tom Baires
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
52
ανίχνευση της πινακίδας χρησιμοποιώντας YOLO
Δημοσιεύθηκε 12/05/2018 στις 08:44
χρήστη Abdul Wahab
Δημοσιεύθηκε 13/05/2018 στις 14:03
χρήστη Sudhir Kumar Shahu
Δημοσιεύθηκε 13/05/2018 στις 15:02
χρήστη Dualist
Δημοσιεύθηκε 14/05/2018 στις 06:18
χρήστη Frank White
Δημοσιεύθηκε 15/05/2018 στις 00:07
χρήστη voo_doo
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
76
Yolo ανίχνευση αντικείμενο σφάλματος κάμερα OpenCV
Δημοσιεύθηκε 15/05/2018 στις 14:02
χρήστη amitnair92
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
48
Κατανόηση yolo.cfg αρχεία ρυθμίσεων darknet του
Δημοσιεύθηκε 17/05/2018 στις 10:55
χρήστη Reda Drissi
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
32
Η Intel Movidius με gpu
Δημοσιεύθηκε 19/05/2018 στις 20:29
χρήστη Titanium Town
Δημοσιεύθηκε 20/05/2018 στις 10:55
χρήστη santosh adhikari
Δημοσιεύθηκε 21/05/2018 στις 08:24
χρήστη David Lim
Δημοσιεύθηκε 21/05/2018 στις 13:25
χρήστη Luv
Δημοσιεύθηκε 21/05/2018 στις 17:39
χρήστη rahules
Δημοσιεύθηκε 22/05/2018 στις 04:35
χρήστη Vishant Vadher
ψήφοι
-1
απαντήσεις
0
προβολές
14
καθορίσετε οριοθέτησης πλαίσιο χρώματος darkflow
Δημοσιεύθηκε 22/05/2018 στις 08:26
χρήστη tet
Δημοσιεύθηκε 23/05/2018 στις 05:59
χρήστη David Lim
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
21
έξοδοι του κάθε στρώματος από darkflow YOLO
Δημοσιεύθηκε 24/05/2018 στις 06:42
χρήστη Liu Hantao
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
8
3d input for YOLO ή αλγορίθμους R-CNN
Δημοσιεύθηκε 26/05/2018 στις 21:52
χρήστη Kaival K. Patel
Δημοσιεύθηκε 26/05/2018 στις 22:36
χρήστη mohamed_18
Δημοσιεύθηκε 29/05/2018 στις 00:48
χρήστη krishnab
Δημοσιεύθηκε 31/05/2018 στις 06:49
χρήστη Derick Loo
Δημοσιεύθηκε 03/06/2018 στις 01:24
χρήστη Sushant Tyagi
Δημοσιεύθηκε 03/06/2018 στις 21:46
χρήστη Shauvik Choudhury
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
85
Yolo Απώλεια βαθμολογία Λειτουργία εμπιστοσύνη
Δημοσιεύθηκε 04/06/2018 στις 06:03
χρήστη Daniel T.
Δημοσιεύθηκε 05/06/2018 στις 04:41
χρήστη Zef
Δημοσιεύθηκε 05/06/2018 στις 19:53
χρήστη krishnab
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
65
Δεν είναι δυνατή η κατάρτιση Yolo darknet όταν GPU = 1
Δημοσιεύθηκε 07/06/2018 στις 00:04
χρήστη Derick Loo
Δημοσιεύθηκε 12/06/2018 στις 05:25
χρήστη Keshav Moorthy
Δημοσιεύθηκε 12/06/2018 στις 13:38
χρήστη batuman
Δημοσιεύθηκε 13/06/2018 στις 01:47
χρήστη Derick Loo
Δημοσιεύθηκε 13/06/2018 στις 08:44
χρήστη Derick Loo
Δημοσιεύθηκε 13/06/2018 στις 13:52
χρήστη Sushant Tyagi
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
39
YOLO εκτίμηση του μεγέθους του δικτύου
Δημοσιεύθηκε 15/06/2018 στις 06:09
χρήστη preyas garg
Δημοσιεύθηκε 15/06/2018 στις 16:05
χρήστη Bardo91
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
130
YOLO vs Inception για μοναδικές εικόνες
Δημοσιεύθηκε 18/06/2018 στις 01:51
χρήστη Yousuf
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
146
ImportError: Δεν ενότητα που ονομάζεται darkflow.cli
Δημοσιεύθηκε 19/06/2018 στις 05:32
χρήστη user8391970
Δημοσιεύθηκε 19/06/2018 στις 12:15
χρήστη keisuke shimatani
Δημοσιεύθηκε 22/06/2018 στις 12:20
χρήστη bag531
Δημοσιεύθηκε 24/06/2018 στις 15:51
χρήστη ankit gupta
Δημοσιεύθηκε 25/06/2018 στις 00:32
χρήστη Zef
Δημοσιεύθηκε 28/06/2018 στις 01:03
χρήστη user2210021
Δημοσιεύθηκε 29/06/2018 στις 09:58
χρήστη Shobhit Kumar
Δημοσιεύθηκε 30/06/2018 στις 09:13
χρήστη ťęjă RAVURI
Δημοσιεύθηκε 30/06/2018 στις 11:15
χρήστη user8391970
Δημοσιεύθηκε 02/07/2018 στις 05:29
χρήστη Sazzad
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
424
OpenCV Yolo V3 μικρό
Δημοσιεύθηκε 02/07/2018 στις 05:57
χρήστη abacusreader
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
35
Κάνοντας μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί YOLO
Δημοσιεύθηκε 03/07/2018 στις 04:43
χρήστη Skipm3
Δημοσιεύθηκε 05/07/2018 στις 08:53
χρήστη Mohit Saini
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
41
Μερικοί χειρισμοί tensor στην Tensorflow
Δημοσιεύθηκε 09/07/2018 στις 12:14
χρήστη Hermès
Δημοσιεύθηκε 09/07/2018 στις 19:28
χρήστη Mohit Saini
Δημοσιεύθηκε 11/07/2018 στις 02:18
χρήστη Murad Al Qurishee
Δημοσιεύθηκε 11/07/2018 στις 08:25
χρήστη laksh pahuja
Δημοσιεύθηκε 18/07/2018 στις 14:15
χρήστη Qaisar Rajput
Δημοσιεύθηκε 19/07/2018 στις 12:55
χρήστη ndyr
Δημοσιεύθηκε 19/07/2018 στις 12:58
χρήστη Tayyab Gulsher Vohra
Δημοσιεύθηκε 19/07/2018 στις 17:26
χρήστη Ohm Trivedi
Δημοσιεύθηκε 20/07/2018 στις 06:59
χρήστη paul.ruelle
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
78
Δεν μπορεί να ανοίξει Label αρχείο darknet Yolo
Δημοσιεύθηκε 20/07/2018 στις 10:00
χρήστη Roma Jain
Δημοσιεύθηκε 23/07/2018 στις 12:02
χρήστη user3925023
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
33
Διαμόρφωση YOLO για ένα αντικείμενο - 2 εικόνων
Δημοσιεύθηκε 24/07/2018 στις 14:05
χρήστη TobSta
Δημοσιεύθηκε 24/07/2018 στις 21:19
χρήστη Yian
Δημοσιεύθηκε 26/07/2018 στις 23:46
χρήστη Amar Desai
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
34
Χρησιμοποιώντας FDDB για YOLO
Δημοσιεύθηκε 29/07/2018 στις 08:04
χρήστη Arnav K
Δημοσιεύθηκε 31/07/2018 στις 11:36
χρήστη Mohamed Al-Hosary
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
14
Αντικείμενο παρακολούθησης σε βίντεο C #
Δημοσιεύθηκε 02/08/2018 στις 07:25
χρήστη Mohamed Al-Hosary
Δημοσιεύθηκε 03/08/2018 στις 17:06
χρήστη user3815210
Δημοσιεύθηκε 04/08/2018 στις 14:30
χρήστη Hrishikesh Shinde
Δημοσιεύθηκε 06/08/2018 στις 19:56
χρήστη Abdul Ghffar
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
52
Tensorrt Plugin και caffe parser σε python
Δημοσιεύθηκε 07/08/2018 στις 17:00
χρήστη Ken
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
49
Σύγχυση σχετικά με τη διαδικασία YOLO
Δημοσιεύθηκε 08/08/2018 στις 01:51
χρήστη Maning
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
36
setup.py egg_info κωδικό σφάλματος 3221225477
Δημοσιεύθηκε 13/08/2018 στις 05:53
χρήστη Soup_Battousai
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
24
YOLO μήνυμα σφάλματος ανίχνευσης αντικειμένου
Δημοσιεύθηκε 15/08/2018 στις 07:05
χρήστη hyunsu jeong
Δημοσιεύθηκε 16/08/2018 στις 10:59
χρήστη Lotfy Hussein
ψήφοι
0
απαντήσεις
0
προβολές
13
darkflow-master έκδοση GPU λάθους CuDNN στα Windows 10
Δημοσιεύθηκε 19/08/2018 στις 16:56
χρήστη Seraj Alhamidi
Δημοσιεύθηκε 20/08/2018 στις 13:25
χρήστη JAY TRIVEDI
Δημοσιεύθηκε 21/08/2018 στις 10:28
χρήστη Chen APD
Δημοσιεύθηκε 22/08/2018 στις 05:33
χρήστη Claire
Δημοσιεύθηκε 22/08/2018 στις 12:48
χρήστη EdwarcMa
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
31
Implemetning μοντέλο Yolo με το μοντέλο του τανυστή
Δημοσιεύθηκε 24/08/2018 στις 15:58
χρήστη Nhqazi
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
31
Πώς μπορώ να κατανοήσουν YOLO κυττάρων Gride
Δημοσιεύθηκε 27/08/2018 στις 01:14
χρήστη Max
Δημοσιεύθηκε 27/08/2018 στις 23:30
χρήστη Prosenjit
Δημοσιεύθηκε 29/08/2018 στις 05:22
χρήστη Yash Sharma
Δημοσιεύθηκε 29/08/2018 στις 08:24
χρήστη TAN
ψήφοι
-1
απαντήσεις
1
προβολές
90
Tensorflow: εκπαίδευση πολυ-κλίμακας
Δημοσιεύθηκε 04/09/2018 στις 07:05
χρήστη wyczhu
Δημοσιεύθηκε 05/09/2018 στις 05:14
χρήστη BHYoo
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
605
CUDA HOME στο pytorch εγκατάσταση
Δημοσιεύθηκε 12/09/2018 στις 13:56
χρήστη zephyr
Δημοσιεύθηκε 13/09/2018 στις 01:26
χρήστη Lykas Lin
Δημοσιεύθηκε 18/09/2018 στις 17:52
χρήστη Apoorv Ashish
ψήφοι
1
απαντήσεις
0
προβολές
103
«Tiny.weights» δεν εμφανίζει εξόδου - YOLOv3
Δημοσιεύθηκε 20/09/2018 στις 03:28
χρήστη Jack Hasstt

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more